Meldpunt Ongediertebestrijding Harlingen

Doe een melding

Afspraak maken:

Wanneer u overlast ondervindt van bijvoorbeeld ratten, muizen, kakkerlakken of een wespennest, bel ons dan op voor het maken van een afspraak. Wij zorgen dan voor de bestrijding. Let erop dat aan iedere vorm van bestrijding kosten zijn verbonden.

 

Woont u in Harlingen, Midlum of Wijnaldum, dan kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer.

Contact : 0900-3400300

Ongedierte in huis

ongedierte in huisMuizen in huis houden zich veelal op in de spouwmuur, in de kruipruimte of op zolder. Zodra wij voedsel onvoldoende afgesloten houden voor muizen, dan bieden wij ze een geschikte leefomgeving waardoor ze zich snel kunnen doorontwikkelen en kan het uiteindelijk leiden tot een muizenplaag. 

 

Mieren in huis kunnen behoorlijk hardnekkig zijn. Geursporen die ze achterlaten waarschuwen de hele kolonie zodra er een aantrekkelijke bestemming is gevonden. Die bestemming bevindt zich meestal in de keuken.   

 

Ratten in huis geven een behoorlijk gevoel van onbehagen. Soms gaat het om een enkeling die tegen wil en dank binnen terecht is gekomen. Soms is er echter een structureel probleem onder of rondom het gebouw. Dit dient dan direct aangepakt te worden. De rattenbestrijder kan u hier meer over informeren.

 

Kakkerlakken zijn meestal binnen gekomen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Bagage wordt in het buitenland veelal op de grond gezet waardoor een kakkerlak per ongeluk mee naar huis kan reizen. De verdelger voert soms meerdere behandelingen uit.

ongediertebstrijdingOngediertebestrijding voor Bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen in Harlingen, Midlum en Wijnaldum kunnen door ons geholpen worden bij incidenten rondom plaagdierproblemen.

Meer informatie vindt u op onze pagina over ongediertebestrijding voor bedrijven en instellingen

Zelf ongedierte bestrijden

Men probeert regelmatig zelf ongedierte te bestrijden met middelen uit de winkel. Bij kleine beginnende ongedierteproblemen hoeft dit geen probleem te zijn, maar wij willen u erop attenderen dat het zelf bestrijden van ongedierte soms averechts kan werken of de problemen kan verspreiden.

Muizen in huis of binnen een gebouw

muizen in gebouwSommige muizen zoals bosmuizen, huismuizen of spitsmuizen zitten graag in huizen en andere gebouwen. Deze bieden warmte en veiligheid. Onze muizenbestrijder gaat dan ook meestal eerst op zoek naar de oorzaak van de muizenoverlast.

 

Wanneer er ook nog voldoende voedsel beschikbaar is, dan kunnen de populaties snel toenemen. Men dient dan tijdig actie te ondernemen in het kader van wering, preventie en indien noodzakelijk bestrijding als laatste redmiddel. Lees verder>

Ratten bestrijdenRatten bestrijden

Ratten in de tuin of zelfs in huis kunnen voor veel onrust zorgen. Soms gaat het om een incident, maar soms is het probleem ook van structurele aard. In beide gevallen dient het snel opgelost te worden. Bestrijding vergt echter kennis en inzicht. Lees verder >

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderen

Rond het voorjaar worden de wespenkoninginnen wakker en gaan ze op zoek naar een geschikte plek om een nest te bouwen. Vele huizen en gebouwen in Harlingen bieden hiervoor een mooie plek. Een wespennest zit veelal in de spouwmuur, in de grond of in de schuur.

 

Het wespennest kan pas verwijderd worden nadat de wespenbestrijding is uitgevoerd en met inachtneming dat de omstandigheden deze werkzaamheden toelaten. Meer over onze werkwijze met betrekking tot het bestrijden en het verwijderen van een wespennest leest u hier

 

wespengifWerkwijze wespenbestrijding

Zoals hierboven omschreven dient het wespennest eerst bestreden te worden. Dit doen wij met diverse apparatuur. Hiermee kan ook op hoogte gewerkt worden. Aan een wespenbestrijding in Harlingen zijn kosten verbonden. Lees verder over wespenbestrijding 

mieren bestrijdenMieren bestrijden

In huis en op het terras kan er veel mierenoverlast ondervonden worden. De bestrijding van mieren kan gedeeltelijk worden uitgevoerd met natuurlijke producten, maar soms zijn toxicologische middelen noodzakelijk. Lees verder over mierenbestrijding

Overige plaagdieren

Gemeente Harlingen

Woont u in Harlingen, Midlum of Wijnaldum en ondervindt u overlast in de openbare ruimte, dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente Harlingen. 

 

Indeling

Onder de gemeente Harlingen vallen de plaatsen: Harlingen, Midlum, Wijnaldum

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer, tenzij het uw eigen woning betreft) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

menu