Rattenoverlast - Wie is verantwoordelijk?

ratten\rattenoverlast\ratten in de tuin.jpgHeeft u ratten in de tuin of rondom uw gebouw? Dan wilt u deze waarschijnlijk direct bestrijden of de overlast minstens aan de kaak stellen. U kunt natuurlijk de bestrijdingsdienst bellen en zelf de kosten op u nemen. Dit is meestal de makkelijkste en snelste oplossing. Ook zijn de kosten meestal niet hoog. Gemiddeld kost een rattenbestrijding tussen de €75,- en €150,-.

 

Maar wat als u het hier niet mee eens bent? Of wat als er een structureel probleem is waardoor uw individuele bijdrage onvoldoende is?

Oorzaak elders

Oorzaak rattenoverlastHet kan natuurlijk zijn dat u van mening bent dat bijvoorbeeld de buren verantwoordelijk zijn voor de rattenbestrijding of dat de gemeente het voor u moet doen. Wanneer heeft u eigenlijk voldoende aanleiding om dit af te kunnen dwingen?

 

Waar komen de ratten op af?Hoewel het voor een structurele oplossing belangrijk is om te weten waar de ratten vandaan komen, is het allereerst noodzakelijk om te weten waar de ratten op af komen. Dit is de eerste stap tijdens een bestrijdingsproces. Een goede analyse van de aanleiding. Stap 2 is om de aanleiding te doorbreken. Direct daarna, wanneer meestal ook vangmaterialen worden geplaatst wordt ook de oorzaak onder de loep genomen en aangepakt. Vaak zijn meerdere partijen tegelijk verantwoordelijk.

Voorbeeld:

rat eet vogelvoerU ziet een rat op uw erf. Onze deskundige constateert dat de rat uw erf waarschijnlijk betreedt omdat er een vetbolletje aan de schutting hangt voor de vogels. Aan de andere kant van de schutting ligt een sloot waar bezoekers weleens de eenden voeren. Aan de overkant van de sloot staan afvalcontainers van een bedrijf.

 

Wie is nu waarvoor verantwoordelijk? Niets doen en afwachten tot de gemeente of het bedrijf wat doet lost het probleem niet op. Onze rattenbestrijder zal u waarschijnlijk vertellen dat de vetbol als eerste weggehaald moet worden door u. Dit is namelijk de aanleiding voor de rat om uw tuin te betreden. Om de rat efficiënt te bestrijden zal er een val in een kist geplaatst moeten worden. Ook dit mag als uw eigen verantwoordelijkheid worden gezien ongeacht of de kosten achteraf ergens gedeclareerd kunnen worden.

 

waar speelt de rattenoverlast zich afTegelijkertijd is het verstandig om melding te maken bij de gemeente over wat zich aan de andere kant van de schutting afspeelt. Worden daar vaker ratten gesignaleerd omdat er eenden gevoerd worden of omdat er afvalcontainers staan van een bedrijf? Dan is de gemeente aan zet. Zij kunnen een verbod realiseren op het voeren van de eenden en het bedrijf aanschrijven om wat aan de afvalcontainers te doen. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

 

Als er vangmaterialen geplaatst moeten worden aan de sloot, dus in de openbare ruimte, dan is de gemeente daar uiteraard ook voor verantwoordelijk. Op het terrein van het bedrijf is het bedrijf zelf verantwoordelijk. Als het bedrijf geen maatregelen treft terwijl de rattenpopulatie toeneemt vanwege hun afvalcontainers, dan zal de gemeente hen ertoe moeten dwingen gepaste maatregelen te treffen. Dat geldt ook voor buren die niet willen meewerken terwijl ze wel degelijk een situatie hebben gecreëerd waarbij de aanwezigheid van ratten in stand gehouden wordt.

Waar komen ratten vooral op af?

vogelvoer in de tuin trekt ratten aan.jpgMeestal laten ratten zich zien in tuinen waar vogelvoer hangt of gestrooid wordt, een vollière aanwezig is of kippen en konijnen gehouden worden. Wanneer dit voer niet voldoende afgeschermd wordt ( en dat is een pittige uitdaging!), dan zult u op zijn minst eerst zelf moeten zorgdragen voor het in gang zetten van een oplossing al dan niet met hulp van onze rattenbestrijding

Oorzaak toch bij de buren?

verantwoordelijkheden\kippenren.jpgIs duidelijk dat de rattenoverlast wordt veroorzaakt door het aanbod van voedsel bij de buren? Dan is het natuurlijk een ander verhaal. U moet dan in gesprek gaan met de buren. Geef dan niet direct de schuld aan hen, maar vraag hoe u zelf eventueel kunt meehelpen aan een oplossing. Vraag of u de ongediertebestrijding kan bellen en de kosten bijvoorbeeld wilt delen.

 

communicatie en beleid ratten.jpgLeeft u in onmin met de buren? Dan is het natuurlijk lastig. Doe dan bijvoorbeeld een briefje door de brievenbus met het vriendelijke verzoek om medewerking. Lukt dat ook niet? Krijgt u geen medewerking en wordt het alleen maar van kwaad tot erger? Dan is de gemeente aan zet. Zij zullen de veroorzaker dan moeten aanschrijven. Het kan slim zijn om extra gewicht aan te brengen met een rapport van een rattenbestrijder.

Riool?

ratten\rattenbestrijding\kruipruimte riolering.jpgVoordat u actie van anderen afwacht, bedenk ook dat de oorzaak van ratten kan liggen aan een mankement aan uw rioolaansluiting onder de woning. Sluit dit eerst uit middels een goede inspectie, al dan niet met hulp van een loodgieter. Zij hebben technische hulpmiddelen om breuken op te zoeken en te herstellen. Het zou zonde zijn om veel moeite te steken in bestrijding en discussie over verantwoordelijkheid terwijl de oorzaak onder uw eigen woning ligt.

Oorzaak openbare ruimte?

ratten\rattenbestrijding\gemeente\rat in de openbare ruimte.jpgRattenoverlast kan ook worden veroorzaakt door een gebrek aan goede afvalvoorzieningen. Afval en zwerfvuil op straat is nog steeds een groot probleem in sommige wijken. Ook goede bedoelingen zoals het voeren van de eenden en vogels kan problemen met ratten geven.

 

Als u last heeft van ratten op uw terrein, maar u weet zeker dat u geen voedsel ter beschikking stelt en het is duidelijk dat het vanuit de openbare ruimte komt, dan rest er geen andere optie dan hiervan melding te maken bij de gemeente

Wat als u in een huurwoning zit?

verantwoordelijkheden\contract.jpgWanneer u in een huurwoning zit en u heeft last van ratten in huis of in de tuin, dan geldt eigenlijk hetzelfde. Komen ze op voedsel af wat u ter beschikking stelt? Dan kunt u niet zomaar de verhuurder hierop aanspreken. Indien de ratten worden veroorzaakt door een mankement aan het riool, dan kunt u de verhuurder hier wel op aanspreken. Zij moeten dit dan herstellen. De bestrijdingskosten kunnen dan ook voor hun rekening zijn.

 

Let op! is er sprake van een kapot riool, maar ook voedsel wat u ter beschikking stelt? Dan mag de verhuurder wel degelijk medewerking van uw zijde afdwingen om bij te dragen aan een oplossing. 

Lees verder