Muizenoverlast - Wie is verantwoordelijk?

Muizen komen overal voor waar voedsel voorhanden is. Daarom heeft vooral de horeca er veel mee te maken. Muizen komen ook graag in huis en op de werkplek. Hier zijn tenslotte keukens, kantines en bedrijfsrestaurants. Muizen kunnen zich goed in leven houden met enkele kruimelresten, laat staan wanneer ze verwend worden met complete pakketten aan vogelvoer, hondenbrokken en andere aantrekkelijke voorraden.

Overlast door toedoen van een ander

Muizenoverlast kan ontzettend veel frustratie geven wanneer ook nog eens blijkt wanneer de problemen worden veroorzaakt door een ander. Praten heeft niet altijd zin. Mensen leiden graag hun leven of andere belangen spelen een grotere rol. De één kan overlast ook veel indringender ervaren dan de ander.

 

Toch moet een muizenprobleem opgelost worden. Ze verspreiden ziekten, knagen aan kabels die brandgevaar kunnen veroorzaken en de plaag kan razendsnel toenemen indien geen adequate maatregelen worden getroffen. Dan komt zelfs de volksgezondheid in gevaar.

Waar te beginnen?

Voor een goed stappenplan moet eerst de situatie onder de loep worden genomen. In kantoren en instellingen zal de bedrijfsleiding passende maatregelen moeten (laten) nemen. Zij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van hun personeel, cliënten en patiënten.

 

Wanneer muizen in huis zitten of in een appartement, dan speelt wellicht ook de verhuurder of de VVE een rol. Ook hebben we altijd met onze buren te maken. Muizen houden zich niet aan een erfgrens. Dit kan tot veel discussie en onenigheid leiden.

Buren & muizenoverlast

Iedereen is anders. Ook hoe wij leven en onze hobby's. Het ene gezin houdt het huis brandschoon en het andere gezin geeft niet zoveel om de hygiëne. We zijn allemaal vrij om ons leven binnenshuis in te vullen zoals wij willen. 

 

Zo zijn er ook vele gezinnen die graag dieren hebben in de tuin, zoals vogels, kippen of konijnen. Het voer wat hiermee gepaard gaat trekt helaas ook veelal muizen of zelfs ratten aan.  Ondervindt u muizenoverlast en spelen de buren hierin een rol van betekenis?

 

Ga dan verder naar onze pagina over muizen en buren

Huurder en Verhuurder

Huurders die muizenoverlast ondervinden bellen regelmatig de verhuurder op om een oplossing te eisen. Is dit wel terecht?

 

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden spelen twee factoren een belangrijke rol. De omvang en de 'waarom-vraag'. Deze vraag is erg belangrijk. Waarom zijn de muizen er? Hierboven legden wij al uit dat dit bijna altijd om de beschikbaarheid van voedsel gaat. 

 

Heeft u last van muizen in huis of in uw gebouw terwijl de muizen kruimels, etensresten, diervoeding of andere voorraden tot hun beschikking hebben? Dan kan de verhuurder in principe weinig doen. Ook het afdichten van openingen en gaten tijdens een huidig muizenprobleem is overstandig. Hiermee kan de plaag verplaatst of verergerd worden. Enkel preventief kan dit nuttig zijn. Echter, de verhuurder heeft niet de absolute plicht om een woning muisdicht te krijgen. Dit staat andere belangrijke bouwtechnische eisen in de weg zoals ventilatie en bruikbaarheid.

 

De bestrijding van muizen in huis is daarnaast ook geen dermate kostbare ingreep, dat de huurder hierop aangesproken kan worden. Voedsel kunt u zelf afsluiten of wegnemen en muizen laten bestrijden in huis kost meestal niet meer dan €100,-

Uitzonderingen

Er zijn zeker uitzonderingen. En dan gaat het vooral over de omvang. Met de omvang bedoelen wij de verspreiding van de aktiviteit van muizen naar naastgelegen woningen en appartementen van dezelfde verhuurder. Om de verspreiding van het muizenprobleem goed in kaart te krijgen moet er geinventariseerd en gemonitoord worden. U kunt dit eerst zelf doen door informatie in te winnen bij de buren. Treft u meerdere woningen aan waar overlast van muizen wordt ondervonden en is de oorzaak niet op één specifieke plek toe te wijzen? Dan kan het verstandig zijn gezamenlijk melding hiervan te maken bij de verhuurder. U kunt namelijk niet individueel als huurder een integrale bestrijding organiseren en betalen terwijl dit wel nodig is.

Vereniging van Eigenaren

Als het om de verantwoordelijkheid gaat met betrekking tot de bestrijding van muizen, dan lijken de regels en logica erg op de relatie tussen huurder en verhuurder.

 

Individuele problemen met muizen kunnen niet zomaar neergelegd worden bij de vereniging, maar zodra de muizenoverlast zich heeft verspreid naar meerdere woningen binnen dezelfde vereniging, dan wordt het lastig om de oorzaak toe te wijzen naar één specifieke plek. 

 

Veelal worden de kosten gedeeld onder de bewoners die gezamenlijk de overlast ervaren in dat geval gedeeld. Bij de grotere VVE's waar ook facilitaire beheerders bij betrokken zijn ondergaat ongediertebestrijding zelfs een geautomatiseerd proces.

 

 

Lees verder