Meldpunt Ongediertebestrijding Rotterdam

Afspraak maken:

Voor ongediertebestrijding in Rotterdam - Hoogvliet, Pernis, Hoek van Holland en Rozenburg kunt u een afspraak met ons maken. Aan de hand van uw postcode plannen wij u in. Wij hanteren dagdelen van drie uur. Meestal bent u dezelfde dag of de volgende werkdag nog geholpen. In Juli/Augustus zetten wij tijdelijk meer mankracht in vanwege de drukte.

Contact : 010-2688105

Ratten- en Muizenoverlast in Rotterdam

Rotterdam is een grote stad waar inwoners dicht op elkaar leven. Geschakelde woningen en een mix van verschillende doelgroepen en culturen kunnen het oplossen van plaagdierproblemen bemoeilijken. Vooral de bestrijding van muizen en de rattenoverlast kan hier een serieuze uitdaging zijn.

Kwetsbare buurten

In Rotterdam hebben wij vooral in Mathenesse en het Oude Noorden tussen het Noorderkanaal en Crooswijk veel werkzaamheden rondom muizen en ratten. Vergeleken met de andere grote steden ondervindt het stadscentrum van Rotterdam beduidend minder overlast van muizen. Ook hier ondervinden wij muizenoverlast, maar deze is meestal toch van een andere orde dan de hardnekkige problemen waar de meeste andere grote binnensteden mee te kampen hebben. Toch hebben delen van Rotterdam zoals bijvoorbeeld het Zuidplein, Hilligersberg en Overschie wel degelijk regelmatig overlast van muizen.

Rotterdam-Zuid

Rotterdam-Zuid kent veel aandachtswijken waar overlast van ongedierte minder snel bij ons bekend wordt gemaakt dan elders. Wanneer de problemen ook niet tijdig worden aangepakt door de bewoners zelf, dan wordt de kans op een kakkerlakkenplaag in huis of een muizenplaag significant vergroot. 

Diverse bevolkingsgroepen en bezoekers 

De populariteit van onze stad met betrekking tot toerisme, studenten, (arbeids)migranten, expats en ondernemers heeft een sterke omloop van bewoning en bedrijfshuisvesting tot gevolg. Er is veelal sprake van korte termijnverhuur van appartementen. De meeste appartementencomplexen, met name in de binnenstad zijn tevens gedateerde constructies die het voor muizen en ratten makkelijk maken om zich te verplaatsen en te verspreiden naar de buren. Lees verder

Hoe gaan we hier mee om?

Beheersing

Om ratten - en muizenpolulaties optimaal te kunnen beheersen verricht de gemeente veel inspanning op het gebied van afvalinzameling, infrastructuur, beleid en voorlichting. Desondanks kan de gemeente niet altijd voorkomen dat in bepaalde wooneenheden of kantoorhuisvesting problemen met ratten en muizen ontstaan.

 

De eigen inbreng van inwoners en bedrijven is noodzakelijk om een muizenplaag of een rattenplaag aan te pakken en te voorkomen.

Tijdig ingrijpen

Tijdig ingrijpen is essentieel. Zodra muizen, ratten of andere plaagdieren en insecten gesignaleerd worden, neem dit dan serieus en probeer direct de achterliggende oorzaak te vinden. Dit kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van voedsel of afval.

Communiceren

De anonimiteit, de onderlinge gedrags- en cultuurverschillen en de taalbarrieres die kenmerkend zijn voor een stad als Rotterdam kunnen de communicatie onderling helaas soms bemoeilijken welke juist zo essentieel is om een probleem met ongedierte aan te pakken.

 

Ligt de oorzaak niet bij u, maar vermoedelijk bij de buren? Ga dan eerst in gesprek. Geef niet iemand de schuld, maar bied eventueel hulp aan bij de inspanning die vereist is voor een oplossing.

 

Met name rondom de aanwezigheid van muizen treffen wij regelmatig vervelende situaties aan tussen buren die achteraf voorkomen hadden kunnen worden. Lees verder hierover op onze pagina muizen en buren

Contact met de bestrijdingsdienst

Indien u er niet uitkomt, dan kunt u ons altijd bellen voor een afspraak voor inventarisatie, inspectie of bestrijding. Meestal zorgt onze ongediertebestrijder voor een oplossing met de beschikbare middelen en materialen. Houdt er echter rekening mee dat wanneer de oorzaak verder weg ligt en sprake is van onwil of overmacht, dat ook wij beperkt zijn in onze mogelijkheden.

 

Lees verder over muizen in huis

Risicogebieden in Rotterdam

Bedrijventerreinen

Rotterdam heeft diverse bedrijventerreinen Zoals de Spaanse Polder, De Heijplaat en de Waalhaven waar ratten problemen kunnen veroorzaken. Wij plaatsen speciale aluminium kasten met vangunits die geschikt zijn om in de open omgeving ratten en tevens ook muizen te vangen. Hiermee worden ook de gebouwen beschermd tegen ratten die binnen willen dringen. Lees verder

De Haven

Momenteel zijn wij ook bezig met de beheersing van ratten op de Maasvlakte. In De Rotterdamse haven is sprake van enorm veel op- en overslag. Warehouses met diverse bulkgoederen waaronder agribulk met zaden en granen dienen structureel beschermd te worden tegen ongedierte. Het hele gebied tussen de Botlek en Europoort Rotterdam verdient de aandacht.

Kantoorhuisvesting

In Rotterdam hebben wij tevens veel kantoorhuisvesting welke vooral kwetsbaar is voor muizen. Ze veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling. De gehele zuidkant van de Erasmusbrug tot aan de Kop van Zuid kent veel complexen die bescherming vereisen tegen muizen. Onze uitvoerder doet naast incidentele bestrijding ook periodiek onderhoud. Wij plaatsen middelen die geschikt zijn voor structurele bescherming.  Lees verder >

Instellingen en Woonvoorzieningen

Instellingen zoals scholen, buurtverenigingen en opvanglocaties zijn tevens kwetsbaar voor problemen met bijvoorbeeld ratten en muizen. Grote onderwijsinstellingen in Rotterdam zoals de Erasmusuniversiteit, het Grafisch lyceum en het Scheepvaart & Transport College zijn gevestigd in waterrijk gebied waar een mix van leerlingen en andere jongeren uit de stad samenkomen. De constructies van de gebouwen in combinatie met de gevoelige omgeving en het voedsel wat hier genuttigd wordt vergroot de kans op de aanwezigheid van plaagdieren. 

 

Instellingen in Rotterdam zoals bijvoorbeeld Stichting Humanitas en Zorginstelling Laurens, maar ook ziekenhuizen zoals het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis of het Sint Franciscus hebben te maken met kwetsbare doelgroepen waar de preventie van ongedierte een belangrijke rol speelt. De aanwezigheid van meerdere kantines, keukens en eetgelegenheden waar cliënten de mogelijkheid hebben om te eten en te drinken zorgt voor een kwetsbare omgeving.

 

Ook de voedselvoorraden moeten goed beschermd worden. Muizen en ratten, maar ook mieren kunnen deze aantasten welke gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Onze muizenbestrijder treft soms verpakkingen aan die volledig zijn leeggegeten door muizen. Actie is dan uiteraard direct vereist.

Horeca

Rotterdam heeft vooral tussen de Oude Haven, het stadscentrum en het Oude Noorden veel restaurants, bars en hotels. Wederom zijn het vooral de muizen die voor hardnekkige problemen zorgen binnen deze branche. Vanwege de waterrijke omgeving krijgen wij soms ook meldingen van rattenoverlast in deze buurt.

 

Ook de grote amusementssector in Rotterdam zoals het Holland Casino, het Luxor Theater en de Rotterdamse Schouwburg trekken veel publiek. En waar de mensen zijn wordt gegeten. En waar gegeten wordt zijn ook de muizen graag. Kortom, er is in een stad als Rotterdam veel aandacht nodig voor de structurele preventie van plaagdieren.

Rattenoverlast

Indien u ratten signaleert op eigen terrein, dan zult u zelf ook maatregelen moeten treffen om bij te dragen aan een oplossing. De oorzaak van een rattenprobleem heeft meestal te maken met het aanbod van voedsel of een defect aan de riolering.

 

Onze rattenbestrijder voert een inspectie uit, plaatst materiaal en geeft aanwijzingen en advies. Bij particulieren blijft het bij één bezoek. Bij bedrijven en instellingen komen wij meestal vaker of periodiek langs. Let erop dat wij altijd kosten in rekening brengen.

 

Verder maken wij u erop attent dat wij geen defect aan het riool opsporen. Hoewel wij uiteraard enige verstand hebben m.b.t. tot het rioolsysteem, zijn deze werkzaamheden desondanks alleen weggelegd voor een specialistisch bedrijf welke in het bezit is van bijvoorbeeld camera's of rookapparatuur.

Lees meer over ratten bestrijden

Mieren- en Wespenbestrijding

wespenbestrijdingVroeg in het voorjaar kunnen in Rotterdam al meldingen binnenkomen van wespennesten en mierennesten. Voor een wespenbestrijding hoeft u niet altijd thuis te blijven.

 

Mieren in huis of op de werkplek kunnen ook goed bestreden worden. Het resultaat hiervan kan echter afhankelijk zijn van enkele factoren.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest verwijderen terwijl het nog steeds actief is kan gevaarlijke gevolgen hebben. Laat onze wespenbestrijder het nest daarom eerst uitschakelen.

 

Daarna kan het nest veilig verwijderd worden. Controleer wel grondig of er nog leven is.  Lees meer over het verwijderen van een wespennest

 

Kakkerlakken

Kakkerlakken bestrijden wij met een gelpasta welke met een doseernaald wordt ingebracht in naden en kieren. Rotterdam telt een grote hoeveelheid woontorens en appartementencomplexen waar kakkerlakken zich goed kunnen verplaatsen tussen de geschakelde woningen. Een kakkerlakkenplaag kan daarom ernstige gevolgen hebben wanneer niet tijdig ingegrepen wordt. Er zal dan uitgebreid geinventariseerd en gecommuniceerd moeten worden met de betrokken bewoners, vve's en verhuurders.

Lees verder >

 

Lees verder over de bestrijding van mieren

Overige insecten

Insectenbehandelingen die voorbereidingen vereisen en waarvoor u de woning of het pand minimaal 3 uur moet verlaten zijn;

 

Vlooien

Zilvervisjes en Papiervisjes

Gemeente Rotterdam

Indien u een plaagdierprobleem signaleert in de openbare ruimte of een publieke voorziening, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam. Zij komen dan zelf in actie of schakelen een andere dienst in die het probleem kan onderzoeken en verhelpen.

 

menu