Meldpunt Ongediertebestrijding Rotterdam

Doe een melding

Wat doen wij?

Voor ongediertebestrijding in Rotterdam kunt u met ons een afspraak maken. Wij bestrijden hoofdzakelijk ratten, muizen, mieren en wespen in woningen en gebouwen. Voor ander ongedierte kunt u ook bellen.

Ga naar:

Wespennest verwijderen

Mierenbestrijding

Muizenbestrijding

Rattenbestrijding

Bedrijven en instellingen

Extra aandacht in Rotterdam

Risicogebieden in Rotterdam

Meldingen en actualiteit in Rotterdam

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest verwijderen terwijl het nog actief is kan gevaarlijke gevolgen hebben. Laat onze wespenbestrijder het nest daarom eerst uitschakelen. In Rotterdam kunt u hiervoor een afspraak met ons maken.

Tel: 0800-2900200

 

Na de wespenbestrijding kan het nest eventueel op veilige wijze verwijderd worden.

Lees meer over het verwijderen van een wespennest

wespenbestrijdingWespenbestrijding Rotterdam

In Rotterdam bestrijden wij regelmatig wespen in tuinen, daken en spouwmuren van woningen. Wespenbestrijding voeren wij uit met een gifpoeder welke met een drukpomp verstuifd wordt in de holle ruimte waar het wespennest zich bevindt. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de bestrijding.

 

Lees verder over de kosten en de werkwijze van onze wespenbestrijding

Wespennest in huisWespennest in huis

Een wespennest in huis kan soms voor veel problemen zorgen als u besluit om het te laten zitten. Meestal in het najaar wanneer het nest op maximale grootte is kunnen de problemen ontstaan.

 

Tijdens de zomer zijn wij in Rotterdam erg druk met het bestrijden van wespennesten. Wij raden u aan om op tijd te bellen. Wij kunnen de meeste bewoners binnen een dag helpen.

Wat gebeurt er in het wespennest?

Een wespennest bestaat uit een koningin en haar werksters. De werksters bouwen een papieren nest waarin de koningin haar eitjes legt. Dit papier maken de werksters door met de kaken hout af te schapen van bijvoorbeeld schuttingen. Met hun speeksel maken ze er vervolgens 'wespenpapier' van.

 

Lees verder wat er van begin tot eind gebeurt met een wespennest 

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingVroeg in het voorjaar kunnen in Rotterdam al meldingen binnenkomen van mierennesten die ontwaken. Dit kan voor sommige bewoners tot gevolg hebben dat het hele huis of bedrijf besmet wordt met kruipende of zelfs vliegende mieren.

 

mierenbestrijdingMieren in huis of in een gebouw kunnen over het algemeen goed bestreden worden met onze middelen. Desondanks willen wij benadrukken dat het resultaat van een mierenbestrijding afhankelijk is van enkele factoren. 

 

Lees meer over mierenbestrijding 

Afspraak maken:

Voor ongediertebestrijding in Rotterdam kunt u een afspraak met ons maken. Aan de hand van uw postcode plannen wij u in. Wij hanteren dagdelen van drie uur. Meestal bent u dezelfde dag of de volgende werkdag nog geholpen. In Juli/Augustus zetten wij tijdelijk meer mankracht in vanwege de drukte.

Tel: 0800-2900200

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingWoningen en gebouwen in Rotterdam kunnen schadelijke gevolgen ondervinden door de aanwezigheid van muizen. Er moet dan vooral worden gedacht aan de Huismuis.

 

Deze diersoort kan een serieus risico vormen voor de gezondheid. De beheersing van muizen speelt daarom een belangrijke rol bij het streven naar een schone en gezonde leefomgeving.

muizenbestrijdingHoe bestrijden wij?

Wij bestrijden muizen in Rotterdam op twee manieren. Mechanisch en toxicologisch. De keuze hangt vooral af van de situatie.

 

Onze muizenbestrijder kan ter plekke beoordelen welke vorm van bestrijding het beste aansluit op de situatie. 

Particulieren

Ga verder naar onze pagina over muizen bestrijden in huis

Instellingen en bedrijven

Muizenbestrijding bij instellingen en bedrijven in Rotterdam kan op afspraak worden uitgevoerd. Meestal is echter wel structurele bescherming nodig. Vooral als er gewerkt wordt met kinderen of producten die kwetsbaar zijn. Ook personeel en klanten zouden nooit mogen worden blootgesteld aan de aanwezigheid van muizen.

 

Ga voor meer informatie naar onze pagina over muizenbestrijding

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingRattenbestrijding met gif is aan banden gelegd. In Rotterdam plaatsen wij daarom enkel mechanische vangmaterialen met speciale lokstoffen. Onze rattenbestrijder heeft hiervoor specifiek samengestelde bestrijdingspakketten die direct ingezet kunnen worden bij particulieren in de tuin.

 

Lees verder over de bestrijding van ratten in de tuin

Instellingen en bedrijven in Rotterdam

Wij voeren ook rattenbestrijding uit bij bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in Rotterdam. Denk hierbij aan kantoren, scholen en zorglocaties. De werkwijze is echter geheel anders dan bij particulieren. Wij behouden namelijk de regie en kunnen daarom moderne middelen plaatsen die ontwikkeld zijn om de ouderwetse bestrijdingswijze te vervangen.

 

Lees verder over onze werkwijze m.b.t. onze rattenbestrijding voor bedrijven

Kakkerlakken

kakkerlakken

Bij kakkerlakken is het van belang om direct maatregelen te treffen om besmetting naar naastgelegen woningen te voorkomen.

bestrijding

Kakkerlakken worden net als mieren bestreden met een speciale gel wat middels een doseernaald wordt ingebracht in naden en kieren. De kakkerlakken nemen deze gel op en worden zodoende gedood door de werkzame stof. Deze werkwijze heeft tot goede resultaten geleid t.o.v. voorheen toen nog gespoten werd met vloeistoffen.

 

Een ander voordeel is dat bewoners en personeel gewoon aanwezig kunnen blijven tijdens het proces. Lees verder >

Bedrijven en Instellingen

muizen bedrijfKantoorgebouwen, magazijnen en instellingen met woonvoorzieningen bieden dikwijls een optimale leefomgeving voor muizen en ratten.

 

Tijdens kantooruren kunnen de knaagdieren zich schuilhouden in loze ruimtes boven een systeemplafond, tussen langdurige opslag of in de spouwmuren.

 

knaagschade muizen in bedrijfBuiten kantoortijden gaan ze veelal op zoek naar voedsel in kantines, opslagkasten en bureauladen. Er dienen dan zo snel mogelijk maatregelen getroffen te worden.

 

Lees verder over onze muizenbestrijding voor bedrijven

 

Onze ongediertebestrijding in Rotterdam komt eerst bij u langs voor een inspectie en bestrijding. Aan een muizenbestrijding zijn meestal meerdere bezoeken gekoppeld. Onze deskundige kan tevens de mogelijkheden met u bespreken voor structurele bescherming tegen muizen en ratten.

Zorginstellingen en scholen

Muizen\muizen op de werkplek\muizenoverlast schoolplein.jpgZorginstellingen en scholen in Rotterdam zijn extra kwetsbaar voor ongedierte. Dat heeft te maken met het feit dat er volop geleefd wordt door grote groepen mensen die ook voedsel nuttigen.

 

Onze ongediertebestrijder constateert tijdens een inventarisatie regelmatig sporen van muizen die al maanden oud zijn. Hij plaatst dan direct gepaste detectie- en bestrijdingsmiddelen.

Extra aandacht in Rotterdam

Rotterdam is een grote stad waar inwoners dicht op elkaar leven. Geschakelde woningen en een mix van verschillende doelgroepen en culturen kunnen het oplossen van plaagdierproblemen bemoeilijken. Vooral muizenoverlast en rattenoverlast kan hier een serieuze uitdaging zijn.

Kwetsbare buurten

In Rotterdam hebben wij vooral in Mathenesse en het Oude Noorden tussen het Noorderkanaal en Crooswijk veel werkzaamheden rondom muizen en ratten. Vergeleken met de andere grote steden ondervindt het stadscentrum van Rotterdam beduidend minder overlast van muizen. Ook hier ondervinden wij muizenoverlast, maar deze is meestal toch van een andere orde dan de hardnekkige problemen waar de meeste andere grote binnensteden mee te kampen hebben. Toch hebben delen van Rotterdam zoals bijvoorbeeld het Zuidplein, Hilligersberg en Overschie wel degelijk regelmatig overlast van muizen.

Rotterdam-Zuid

Rotterdam-Zuid kent veel aandachtswijken waar overlast van ongedierte minder snel bij ons bekend wordt gemaakt dan elders. Wanneer de problemen ook niet tijdig worden aangepakt door de bewoners zelf, dan wordt de kans op een kakkerlakkenplaag in huis of een muizenplaag significant vergroot. 

Diverse bevolkingsgroepen en bezoekers 

De populariteit van onze stad met betrekking tot toerisme, studenten, (arbeids)migranten, expats en ondernemers heeft een sterke omloop van bewoning en bedrijfshuisvesting tot gevolg. Er is veelal sprake van korte termijnverhuur van appartementen. De meeste appartementencomplexen, met name in de binnenstad zijn tevens gedateerde constructies die het voor muizen en ratten makkelijk maken om zich te verplaatsen en te verspreiden naar de buren. Lees verder

Hoe gaan we hier mee om?

Beheersing

Om ratten - en muizenpolulaties optimaal te kunnen beheersen verricht de gemeente veel inspanning op het gebied van afvalinzameling, infrastructuur, beleid en voorlichting. Desondanks kan de gemeente niet altijd voorkomen dat in bepaalde wooneenheden of kantoorhuisvesting problemen met ratten en muizen ontstaan.

 

De eigen inbreng van inwoners en bedrijven is noodzakelijk om een muizenplaag of een rattenplaag aan te pakken en te voorkomen.

Tijdig ingrijpen

Tijdig ingrijpen is essentieel. Zodra muizen, ratten of andere plaagdieren en insecten gesignaleerd worden, neem dit dan serieus en probeer direct de achterliggende oorzaak te vinden. Dit kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van voedsel of afval.

Communiceren

De anonimiteit, de onderlinge gedrags- en cultuurverschillen en de taalbarrieres die kenmerkend zijn voor een stad als Rotterdam kunnen de communicatie onderling helaas soms bemoeilijken welke juist zo essentieel is om een probleem met ongedierte aan te pakken.

 

Ligt de oorzaak niet bij u, maar vermoedelijk bij de buren? Ga dan eerst in gesprek. Geef niet iemand de schuld, maar bied eventueel hulp aan bij de inspanning die vereist is voor een oplossing.

 

Met name rondom de aanwezigheid van muizen treffen wij regelmatig vervelende situaties aan tussen buren die achteraf voorkomen hadden kunnen worden. Lees verder hierover op onze pagina muizen en buren

Contact met de bestrijdingsdienst

Indien u er niet uitkomt, dan kunt u ons altijd bellen voor een afspraak voor inventarisatie, inspectie of bestrijding. Meestal zorgt onze ongediertebestrijder voor een oplossing met de beschikbare middelen en materialen. Houdt er echter rekening mee dat wanneer de oorzaak verder weg ligt en sprake is van onwil of overmacht, dat ook wij beperkt zijn in onze mogelijkheden.

 

Lees verder over muizen in huis

Risicogebieden in Rotterdam

Bedrijventerreinen

Rotterdam heeft diverse bedrijventerreinen Zoals de Spaanse Polder, De Heijplaat en de Waalhaven waar ratten problemen kunnen veroorzaken. Wij plaatsen speciale aluminium kasten met vangunits die geschikt zijn om in de open omgeving ratten en tevens ook muizen te vangen. Hiermee worden ook de gebouwen beschermd tegen ratten die binnen willen dringen. Lees verder

De Haven

Momenteel zijn wij ook bezig met de beheersing van ratten op de Maasvlakte. In De Rotterdamse haven is sprake van enorm veel op- en overslag. Warehouses met diverse bulkgoederen waaronder agribulk met zaden en granen dienen structureel beschermd te worden tegen ongedierte. Het hele gebied tussen de Botlek en Europoort Rotterdam verdient de aandacht.

Kantoorhuisvesting

In Rotterdam hebben wij tevens veel kantoorhuisvesting welke vooral kwetsbaar is voor muizen. Ze veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling. De gehele zuidkant van de Erasmusbrug tot aan de Kop van Zuid kent veel complexen die bescherming vereisen tegen muizen. Onze uitvoerder doet naast incidentele bestrijding ook periodiek onderhoud. Wij plaatsen middelen die geschikt zijn voor structurele bescherming.  Lees verder >

Instellingen en Woonvoorzieningen

Instellingen zoals scholen, buurtverenigingen en opvanglocaties zijn tevens kwetsbaar voor problemen met bijvoorbeeld ratten en muizen. Grote onderwijsinstellingen in Rotterdam zoals de Erasmusuniversiteit, het Grafisch lyceum en het Scheepvaart & Transport College zijn gevestigd in waterrijk gebied waar een mix van leerlingen en andere jongeren uit de stad samenkomen. De constructies van de gebouwen in combinatie met de gevoelige omgeving en het voedsel wat hier genuttigd wordt vergroot de kans op de aanwezigheid van plaagdieren. 

 

Instellingen in Rotterdam zoals bijvoorbeeld Stichting Humanitas en Zorginstelling Laurens, maar ook ziekenhuizen zoals het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis of het Sint Franciscus hebben te maken met kwetsbare doelgroepen waar de preventie van ongedierte een belangrijke rol speelt. De aanwezigheid van meerdere kantines, keukens en eetgelegenheden waar cliënten de mogelijkheid hebben om te eten en te drinken zorgt voor een kwetsbare omgeving.

 

Ook de voedselvoorraden moeten goed beschermd worden. Muizen en ratten, maar ook mieren kunnen deze aantasten welke gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Onze muizenbestrijder treft soms verpakkingen aan die volledig zijn leeggegeten door muizen. Actie is dan uiteraard direct vereist.

Horeca

Rotterdam heeft vooral tussen de Oude Haven, het stadscentrum en het Oude Noorden veel restaurants, bars en hotels. Wederom zijn het vooral de muizen die voor hardnekkige problemen zorgen binnen deze branche. Vanwege de waterrijke omgeving krijgen wij soms ook meldingen van rattenoverlast in deze buurt.

 

Ook de grote amusementssector in Rotterdam zoals het Holland Casino, het Luxor Theater en de Rotterdamse Schouwburg trekken veel publiek. En waar de mensen zijn wordt gegeten. En waar gegeten wordt zijn ook de muizen graag. Kortom, er is in een stad als Rotterdam veel aandacht nodig voor de structurele preventie van plaagdieren.

Meldingen en actualiteit in Rotterdam

Kennis is machtAls u inwoner bent van Rotterdam, Hoogvliet, Pernis, Hoek van Holland of Rozenburg, dan kunt u bij ons naast ongediertebestrijding ook een melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Onderaan deze pagina ziet u de meest actuele meldingen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

Tel: 0800-2900200

Gemeente Rotterdam

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Rotterdam, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen ongediertebestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Rotterdam vallen de plaatsen: Botlek Rotterdam, Europoort Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet Rotterdam, Maasvlakte Rotterdam, Pernis Rotterdam, Rozenburg, Vondelingenplaat Rotterdam

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen:

maandag 16 september 2019 13:08

“Ratten, Rotterdam, Bornerveld (Zuidwijk)”

zondag 15 september 2019 21:03

“Levend rat gezien op de stoep voor onze deur, kruising Bergsingel / Berkelselaan te Rotterdam.”

zondag 15 september 2019 13:39

“bruine ratten gezien in in de tuinen achterzijde schiedamseweg en in de portiek van de woning aan de schiedamseweg. Leegstaand pand voormalige Marskramers is mogelijk de bron van het probleem. Daar zijn toiletten niet afgesloten. ”

maandag 19 augustus 2019 20:44

“We hebben binnen 1 maand al 4 muizen gevangen. We hebben sterk het vermoeden dat er door het afval van bedrijven (met name eetgelegenheden) in de Beijerlandselaan te Rotterdam deze muizenplaag veroorzaakt wordt. Verder verwachten wij nog meer muizen zullen vangen. Dit moet stoppen!”

maandag 5 augustus 2019 12:19

“Wespennest aan de achterkant van de Cornelis Bloemaertsingel, te Rotterdam, in de bosjes, grenzend aan de balkons”

maandag 5 augustus 2019 12:03

“Ratten gezien bij de einsteinplasts”

donderdag 1 augustus 2019 11:12

“Rattenprobleem aan het pand van Magis Rotterdam (Bovendijk 100) te Rotterdam Overschie worden er veel ratten gesignaleerd. Volgens huismeester Francken wordt er al iets aangedaan maar dit is niet voldoende want er zijn nog veel ratten aanwezig.”

zondag 28 juli 2019 10:10

“er krioelen ratten over het eudokiaplein. Rotterdam noord. Net een Ratten speeltuin. ”

donderdag 25 juli 2019 13:52

“RATTEN / MUIZEN dagelijks 1 tot 2 door kat gevangen. Is al ruim 2 weken aan de gang. Lokatie: binnentuinen blok: Maaskade > van der Takstraat > Burgemeester Hoffmanplein > Trompstraat. Noordereiland”

zondag 21 juli 2019 17:46

“Wespen onder de schuifpui, koningin is aanwezig ”

maandag 15 juli 2019 10:38

“RATTEN EN MUIZEN LOPEN ROND”

zondag 14 juli 2019 23:58

“Wespen onder de schuifpui”

vrijdag 5 juli 2019 14:13

“Eikenprocessierups. er zitten volop nesten in Rotterdam Zuidwijk op het burgenpad richting maeterlingeweg ”

dinsdag 2 juli 2019 22:22

“Muizen in huis op zolder en de spouwmuur Dijkje Rotterdam”

zondag 30 juni 2019 21:22

“ik heb bij mijn huis een wespennest. Het zit net onder de dakrand en ik wil het graag laten verwijderen”

maandag 17 juni 2019 11:48

“Ik heb drie ratten in de voortuin van mijn huis aan de westzeedijk (t.o. De kunsthal). Vanaf eergisteren zie ik ze regelmatig terug. Ze zijn nog niet zo groot. ”

menu