Meldpunt Ongediertebestrijding Rotterdam

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Rotterdam kunt u een afspraak met ons maken. Wij houden ons primair bezig met de bestrijding en preventie van ratten en muizen in huis en bij bedrijven of instellingen. Wij werken eveneens in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

Ratten en muizen

muizen en rattenBestrijding en beheersing van muizen en ratten vormt in Lansingerland de kerntaak van onze werkzaamheden, zowel op privaat terrein als in de open omgeving. Zodra u muizenoverlast of rattenoverlast ervaart in- of rondom uw woning of gebouw, dan kunt u met ons een afspraak maken 

Bedrijven en instellingen

bedrijf of instellingBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving. Maak eerst een afspraak met ons voor een inspectie.

Afspraak maken

Afspraak maken met ongediertebestrijderWoont u in Rotterdam? Of is uw bedrijf of instelling gevestigd binnen de regio? Dan kunt u bellen voor een afspraak. Onze bestrijdingsdeskundige komt dan bij u langs voor advies en/of bestrijding.

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Rotterdam

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingIn Rotterdam wordt de overlast van ratten vooral veroorzaakt door het aanbod van voedsel. Hoewel de meldingen overal licht toenemen gaan de meeste meldingen over de aanwezigheid van ratten in de tuin

Terreinen en buitengebied

Op terreinen van instellingen, bedrijven en in het buitengebied plaatsen wij tegenwoordig moderne vangkasten. Met dit systeem behouden wij de regie met periodieke controles en onderhoud. Hiermee wordt de rattenbestrijding volledig mechanisch uitgevoerd.

Bewoners

Rat in de tuinAls u in Rotterdam woont en overlast ervaart van ratten in de tuin of zelfs in huis, dan kunt u ons bellen voor een afspraak. Wij bestrijden enkel nog met mechanische vangmaterialen. Rattengif is aan banden gelegd. Aan een bestrijding zijn kosten verbonden.

 

Meer informatie over de kosten en de werkwijze leest u op deze pagina 

Bedrijven en instellingen

Bedrijventerrein rattenAls u rattenoverlast ervaart op uw terrein of zelfs in het magazijn of bijvoorbeeld op het schoolplein, dan kunt u ons bellen voor een afspraak. Onze bestrijdingsdeskundige komt dan langs voor een inspectie. Wanneer de urgentie hoog is kan hij de bestrijding eventueel direct in gang zetten. Voor een structurele oplossing is meestal wel een plan van aanpak nodig. Dit wordt ter plekke besproken.

 

Ga voor meer informatie naar onze uitgebreide pagina over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingWoningen en gebouwen in Rotterdam kunnen schadelijke gevolgen ondervinden door de aanwezigheid van muizen. Er moet dan vooral worden gedacht aan de Huismuis.

 

Deze diersoort kan een serieus risico vormen voor de gezondheid. De beheersing van muizen speelt daarom een belangrijke rol bij het streven naar een schone en gezonde leefomgeving.

Bewoners

muis in huisWij bestrijden muizen in Rotterdam op twee manieren. Mechanisch en toxicologisch. De keuze hangt vooral af van de situatie. Onze muizenbestrijder kan ter plekke beoordelen welke vorm van bestrijding het beste aansluit op de situatie. Aan een muizenbestrijding bij u thuis zijn kosten verbonden.

 

Meer informatie over onze kosten en de werkwijze leest u op onze pagina over muizen bestrijden in huis

Bedrijven en instellingen

Muizenbestrijding bij instellingen en bedrijven in Rotterdam kan op afspraak worden uitgevoerd. Meestal is echter wel structurele bescherming nodig. Vooral als er gewerkt wordt met kinderen of producten die kwetsbaar zijn. Ook personeel en klanten dienen nooit te worden blootgesteld aan de aanwezigheid van muizen.

 

Ga voor meer informatie naar onze pagina over muizenbestrijding

muizen bedrijf

Inspectie, bestrijding en preventie

Kantoorgebouwen, magazijnen en instellingen met woonvoorzieningen bieden dikwijls een optimale leefomgeving voor muizen en ratten.

 

Tijdens kantooruren kunnen de knaagdieren zich schuilhouden in loze ruimtes boven een systeemplafond, tussen langdurige opslag of in de spouwmuren.

 

knaagschade muizen in bedrijfBuiten kantoortijden gaan ze veelal op zoek naar voedsel in kantines, opslagkasten en bureauladen. Er dienen dan zo snel mogelijk maatregelen getroffen te worden.

 

Lees verder over onze muizenbestrijding voor bedrijven

Meerdere bezoeken

kinderdagverblijfOnze ongediertebestrijding in Rotterdam komt eerst bij u langs voor een inspectie en bestrijding. Aan een muizenbestrijding zijn meestal meerdere bezoeken gekoppeld. Onze deskundige kan tevens de mogelijkheden met u bespreken voor structurele bescherming tegen muizen en ratten.

Zorginstellingen en scholen

muizenoverlast op een school bestrijdenZorginstellingen en scholen in Rotterdam zijn extra kwetsbaar voor ongedierte. Dat heeft te maken met het feit dat er volop geleefd wordt door grote groepen mensen die ook voedsel nuttigen.

 

Onze ongediertebestrijder constateert tijdens een inventarisatie regelmatig sporen van muizen die al maanden oud zijn. Hij plaatst dan direct gepaste detectie- en bestrijdingsmiddelen.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest verwijderen terwijl het nog actief is kan gevaarlijke gevolgen hebben. Laat onze wespenbestrijder het nest daarom eerst uitschakelen. In Rotterdam voeren wij al wespenbestrijding uit vanaf april/mei.

 

Juli en augustus zijn veruit de drukste maanden. In deze periode kan de wachttijd in een enkel geval oplopen naar 48 uur. Na de bestrijding moet u nog even geduld hebben voordat het nest daadwerkelijk verwijderd kan worden.

Wat doet de wespenbestrijder?

Professionele wespenspuit voor de wespenbestrijderOnze wespenbestrijder brengt met een drukpomp onder hoge druk een wespenpoeder in de ingang van het wespennest. De wespen komen hier allemaal mee in contact. Toch kan er nog enkele dagen activiteit te zien zijn. Het verwijderen van het wespennest is pas mogelijk zodra er geen enkele activiteit meer is.

 

Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Planning

In Rotterdam plannen wij volgens postcodeschema's. U wordt ingepland in een tijdsblok van drie uur. Als u een afspraak heeft gemaakt komt de wespenbestrijder bij u langs om het wespennest te verdelgen. Wij proberen u altijd binnen één werkdag te helpen. U hoeft niet altijd thuis te blijven als wij bij de invliegopening van het wespennest kunnen komen. Tegenwoordig kan betaling ook op afstand.

Wespenbestrijding Rotterdam

Wespenbestrijding met apparatuur op hoogteIn Rotterdam bestrijden wij regelmatig wespen in tuinen, daken en spouwmuren van woningen. Tijdens de wespenbestrijding dragen wij beschermende kleding en maken wij gebruik van lange telescoopapparatuur om wespennesten op hoogte goed te kunnen bestrijden. Wij hebben ook een kleine trap bij ons om eventueel een uitbouw of garage op te klimmen indien dat noodzakelijk is.

Kosten en voorwaarden

De wespenverdelger brengt kosten in rekening. €55,- starttarief + €20,- bestrijdingskosten. Soms is een wespennest niet bereikbaar voor ons of blijkt het ter plekke niet om een wespennest te gaan. Wij brengen altijd ons starttarief in rekening tenzij het nest onbereikbaar is voor ons.

 

Lees verder over de voorwaarden, de kosten en de werkwijze op onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest in huis

Wespennest in huisIn de meeste gevallen zit het wespennest ergens verstopt in huis. Een wespennest in huis kan problemen veroorzaken wanneer het de gelegenheid krijgt om te groeien. U kunt ervoor kiezen om het wespennest niet te laten bestrijden. Echter, wanneer het wespennest bijvoorbeeld in de spouwmuur zit, dan kan het in het najaar leiden tot problemen. Vooral wanneer de wespen in huis terecht komen

Wat gebeurt er in het wespennest?

Een wespennest bestaat uit een koningin en haar werksters. De werksters bouwen een papieren nest waarin de koningin haar eitjes legt. Dit papier maken de werksters door met de kaken hout af te schapen van bijvoorbeeld schuttingen. Met hun speeksel maken ze er vervolgens 'wespenpapier' van.

 

Lees verder wat er van begin tot eind gebeurt met een wespennest 

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingVroeg in het voorjaar kunnen in Rotterdam al meldingen binnenkomen van mierennesten die ontwaken. Dit kan voor sommige bewoners tot gevolg hebben dat het hele huis of bedrijf besmet wordt met kruipende of zelfs vliegende mieren.

Mieren bestrijden in huis

mierenbestrijdingMieren in huis of in een gebouw kunnen over het algemeen goed bestreden worden met onze middelen. Desondanks willen wij benadrukken dat het resultaat van een mierenbestrijding afhankelijk is van enkele factoren. 

 

De toedracht van het mierenprobleem is vooral belangrijk om de slagingskans van een bestrijding te bepalen. Is er al meerdere jaren sprake van mierenoverlast? Of komen de mieren midden in huis al binnendringen tussen de naden en kieren? Dan is er vermoedelijk sprake van een onderliggend probleem.

 

Lees verder op onze pagina over mieren in huis

Mieren professioneel laten bestrijden

U kunt de bestrijding ook laten uitvoeren door ons. Ga dan verder naar onze pagina over mierenbestrijding 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakken

Bij kakkerlakken is het van belang om direct maatregelen te treffen om besmetting naar naastgelegen woningen te voorkomen.

bestrijding

Kakkerlakken worden net als mieren bestreden met een speciale gel wat middels een doseernaald wordt ingebracht in naden en kieren. De kakkerlakken nemen deze gel op en worden zodoende gedood door de werkzame stof. Deze werkwijze heeft tot goede resultaten geleid t.o.v. voorheen toen nog gespoten werd met vloeistoffen.

 

Een ander voordeel is dat bewoners en personeel gewoon aanwezig kunnen blijven tijdens het proces. Lees verder >

Meldingen en Actualiteit Rotterdam

melding maken ongedierteAls u inwoner bent van Rotterdam, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Rotterdam

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Rotterdam, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Extra aandacht in Rotterdam

Rotterdam is een grote stad waar inwoners dicht op elkaar leven. Geschakelde woningen en een mix van verschillende doelgroepen en culturen kunnen het oplossen van plaagdierproblemen bemoeilijken. Vooral muizenoverlast en rattenoverlast kan hier een serieuze uitdaging zijn.

Kwetsbare buurten

In Rotterdam hebben wij vooral in Mathenesse en het Oude Noorden tussen het Noorderkanaal en Crooswijk veel werkzaamheden rondom muizen en ratten. Vergeleken met de andere grote steden ondervindt het stadscentrum van Rotterdam beduidend minder overlast van muizen. Ook hier ondervinden wij muizenoverlast, maar deze is meestal toch van een andere orde dan de hardnekkige problemen waar de meeste andere grote binnensteden mee te kampen hebben. Toch hebben delen van Rotterdam zoals bijvoorbeeld het Zuidplein, Hilligersberg en Overschie wel degelijk regelmatig overlast van muizen.

Diverse bevolkingsgroepen en bezoekers 

De populariteit van onze stad met betrekking tot toerisme, studenten, (arbeids)migranten, expats en ondernemers heeft een sterke omloop van bewoning en bedrijfshuisvesting tot gevolg. Er is veelal sprake van korte termijnverhuur van appartementen. De meeste appartementencomplexen, met name in de binnenstad zijn tevens gedateerde constructies die het voor muizen en ratten makkelijk maken om zich te verplaatsen en te verspreiden naar de buren. Lees verder

Hoe gaan we hier mee om?

Beheersing

Om ratten - en muizenpolulaties optimaal te kunnen beheersen verricht de gemeente veel inspanning op het gebied van afvalinzameling, infrastructuur, beleid en voorlichting. Desondanks kan de gemeente niet altijd voorkomen dat in bepaalde wooneenheden of kantoorhuisvesting problemen met ratten en muizen ontstaan.

 

De eigen inbreng van inwoners en bedrijven is noodzakelijk om een muizenplaag of een rattenplaag aan te pakken en te voorkomen.

Tijdig ingrijpen

Tijdig ingrijpen is essentieel. Zodra muizen, ratten of andere plaagdieren en insecten gesignaleerd worden, neem dit dan serieus en probeer direct de achterliggende oorzaak te vinden. Dit kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van voedsel of afval.

Communiceren

De anonimiteit, de onderlinge gedrags- en cultuurverschillen en de taalbarrieres die kenmerkend zijn voor een stad als Rotterdam kunnen de communicatie onderling helaas soms bemoeilijken welke juist zo essentieel is om een probleem met ongedierte aan te pakken.

 

Ligt de oorzaak niet bij u, maar vermoedelijk bij de buren? Ga dan eerst in gesprek. Geef niet iemand de schuld, maar bied eventueel hulp aan bij de inspanning die vereist is voor een oplossing.

 

Met name rondom de aanwezigheid van muizen treffen wij regelmatig vervelende situaties aan tussen buren die achteraf voorkomen hadden kunnen worden. Lees verder hierover op onze pagina muizen en buren

Contact met de bestrijdingsdienst

Indien u er niet uitkomt, dan kunt u ons altijd bellen voor een afspraak voor inventarisatie, inspectie of bestrijding. Meestal zorgt onze ongediertebestrijder voor een oplossing met de beschikbare middelen en materialen. Houdt er echter rekening mee dat wanneer de oorzaak verder weg ligt en sprake is van onwil of overmacht, dat ook wij beperkt zijn in onze mogelijkheden.

 

Lees verder over muizen in huis

Risicogebieden in Rotterdam

Bedrijventerreinen

Rotterdam heeft diverse bedrijventerreinen Zoals de Spaanse Polder, De Heijplaat en de Waalhaven waar ratten problemen kunnen veroorzaken. Wij plaatsen speciale aluminium kasten met vangunits die geschikt zijn om in de open omgeving ratten en tevens ook muizen te vangen. Hiermee worden ook de gebouwen beschermd tegen ratten die binnen willen dringen. Lees verder

De Haven

Momenteel zijn wij ook bezig met de beheersing van ratten op de Maasvlakte. In De Rotterdamse haven is sprake van enorm veel op- en overslag. Warehouses met diverse bulkgoederen waaronder agribulk met zaden en granen dienen structureel beschermd te worden tegen ongedierte. Het hele gebied tussen de Botlek en Europoort Rotterdam verdient de aandacht.

Kantoorhuisvesting

In Rotterdam hebben wij tevens veel kantoorhuisvesting welke vooral kwetsbaar is voor muizen. Ze veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling. De gehele zuidkant van de Erasmusbrug tot aan de Kop van Zuid kent veel complexen die bescherming vereisen tegen muizen. Onze uitvoerder doet naast incidentele bestrijding ook periodiek onderhoud. Wij plaatsen middelen die geschikt zijn voor structurele bescherming.  Lees verder >

Instellingen en Woonvoorzieningen

Instellingen zoals scholen, buurtverenigingen en opvanglocaties zijn tevens kwetsbaar voor problemen met bijvoorbeeld ratten en muizen. Grote onderwijsinstellingen in Rotterdam zoals de Erasmusuniversiteit, het Grafisch lyceum en het Scheepvaart & Transport College zijn gevestigd in waterrijk gebied waar een mix van leerlingen en andere jongeren uit de stad samenkomen. De constructies van de gebouwen in combinatie met de gevoelige omgeving en het voedsel wat hier genuttigd wordt vergroot de kans op de aanwezigheid van plaagdieren. 

 

Instellingen in Rotterdam zoals bijvoorbeeld Stichting Humanitas en Zorginstelling Laurens, maar ook ziekenhuizen zoals het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis of het Sint Franciscus hebben te maken met kwetsbare doelgroepen waar de preventie van ongedierte een belangrijke rol speelt. De aanwezigheid van meerdere kantines, keukens en eetgelegenheden waar cliënten de mogelijkheid hebben om te eten en te drinken zorgt voor een kwetsbare omgeving.

 

Ook de voedselvoorraden moeten goed beschermd worden. Muizen en ratten, maar ook mieren kunnen deze aantasten welke gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Onze muizenbestrijder treft soms verpakkingen aan die volledig zijn leeggegeten door muizen. Actie is dan uiteraard direct vereist.

Horeca

Rotterdam heeft vooral tussen de Oude Haven, het stadscentrum en het Oude Noorden veel restaurants, bars en hotels. Wederom zijn het vooral de muizen die voor hardnekkige problemen zorgen binnen deze branche. Vanwege de waterrijke omgeving krijgen wij soms ook meldingen van rattenoverlast in deze buurt.

 

Ook de grote amusementssector in Rotterdam zoals het Holland Casino, het Luxor Theater en de Rotterdamse Schouwburg trekken veel publiek. En waar de mensen zijn wordt gegeten. En waar gegeten wordt zijn ook de muizen graag. Kortom, er is in een stad als Rotterdam veel aandacht nodig voor de structurele preventie van plaagdieren.

Meldingen en Actualiteit Rotterdam

melding maken van ongedierte Als u inwoner bent van Rotterdam, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

 

Gemeente Rotterdam

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Rotterdam, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Rotterdam vallen de plaatsen: Botlek Rotterdam, Europoort Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet Rotterdam, Maasvlakte Rotterdam, Pernis Rotterdam, Rozenburg, Vondelingenplaat Rotterdam

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

vrijdag 17 mei 2024 06:14

“Ineens veel ratten in deze straat, zo klimmen op de woonschepen waar wij wonen waardoor het heel erg vervelend word. Het betreft de Scheepmakerskade. Er zit een nest in een boomstronk, dit is een restant van de boom die omgewaaid was bij de laatste storm waardoor nog steeds een stuk straat openligt”

donderdag 18 april 2024 13:23

“Ongelofelijk veel muggen binnenshuis. Tot wel 15 muggen per kamer, hal, wc etc”

maandag 25 maart 2024 16:20

“Er zat een vrij grote kakkerlak op het plateau waar je je boodschappentas en boodschappen op zet bij de zelfscankassa van de Dirk van de Broek in Rdam zuid bijerlandsestraat”

dinsdag 5 maart 2024 20:34

“Ratten onderaan Arheniusflat in Ommoord aan de kant van de John Mottweg ”

zaterdag 2 maart 2024 17:33

“Ratten in de achtertuinen. Flinke beesten. Zelfs overdag zie je ze lopen. Niet eerder gehad hier in de buurt (woon hier nu 3 jaar). Geen idee waar ze vandaan komen of een nest hebben. Mvg”

vrijdag 9 februari 2024 17:52

“Ratten op terras, Sint-Jobskade”

dinsdag 21 november 2023 19:57

“Muizen in het plafond ”

maandag 13 november 2023 02:06

“Rattenplaag in buitenmuur”

woensdag 1 november 2023 21:21

“Rat in de tuin onder overkapping ”

dinsdag 31 oktober 2023 12:46

“Ratten ook jonkies zernikenplaats rechts van de ingang in de bosjes ”

woensdag 11 oktober 2023 15:51

“Heel veel Ratten op straat Drievrienden straat en Drievriendendwarsstraat ”

dinsdag 3 oktober 2023 23:24

“Rat bij de ingang van een supermarkt aan de Pleinweg in Rotterdam waarbij een prullenbak open stond”

dinsdag 3 oktober 2023 09:58

“Na 2 jaar geen muizen, sinds gisteren weer muis gezien in het huis, Dijkstraat Rotterdam”

zondag 1 oktober 2023 17:54

“Heel veel ratten in het groen bij het kantoor van de woonbron in de Kulk.”

zondag 3 september 2023 16:25

“Er lopen ratten op straat ”

vrijdag 25 augustus 2023 14:42

“ Rat in meterkast en in de tuin.”

dinsdag 25 juli 2023 00:24

“Ik woon in de wilgenplaslaan 135. Ratten komen via de gaten onder het gebouw de achtertuin in. Hoewel ik de gaten vaak dicht, komt het terug door te boren. Open gaten zijn momenteel beschikbaar.”

maandag 24 juli 2023 22:51

“Al jaren last van muizen in huis (rotterdam noord) de muizen gaan een periode weg en komen net zo snel weer terug enige woning corporaties doet er niks aan. Ze zitten tussen de muren ook de buren hebben er last van. Over de jaren heen hebben we meer Vaak vallen gezet ook gif door de roteb laten zetten maar ze komen tevergeefs elk jaar een paar keer terug. We weten geen raad meer ze maken de plinten kapot deuren kapot in de voorraad kast. Het is niet meer te doen.”

vrijdag 2 september 2022 20:59

“Last van muggen Leo Lashleylaan (Daniel Den Hoed Ziekenhuis)”

dinsdag 30 augustus 2022 14:19

“Wij hebben last van ratten rondom ons kerk gebouw aan de s,Gravenweg . Er worden gangen gegraven langs de funderingen. ”

expand_moreMeer laden