Meldpunt Ongediertebestrijding Rotterdam

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Rotterdam kunt u een afspraak met ons maken. Wij houden ons primair bezig met de bestrijding en preventie van ratten en muizen in huis en bij bedrijven of instellingen. Wij werken eveneens in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

Ratten en muizen

muizen en rattenBestrijding en beheersing van muizen en ratten vormt in Lansingerland de kerntaak van onze werkzaamheden, zowel op privaat terrein als in de open omgeving. Zodra u muizenoverlast of rattenoverlast ervaart in- of rondom uw woning of gebouw, dan kunt u met ons een afspraak maken 

Bedrijven en instellingen

bedrijf of instellingBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving. Maak eerst een afspraak met ons voor een inspectie.

Afspraak maken

Afspraak maken met ongediertebestrijderWoont u in Rotterdam? Of is uw bedrijf of instelling gevestigd binnen de regio? Dan kunt u bellen voor een afspraak. Onze bestrijdingsdeskundige komt dan bij u langs voor advies en/of bestrijding.

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Rotterdam

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingIn Rotterdam wordt de overlast van ratten vooral veroorzaakt door het aanbod van voedsel. Hoewel de meldingen overal licht toenemen gaan de meeste meldingen over de aanwezigheid van ratten in de tuin

Terreinen en buitengebied

Op terreinen van instellingen, bedrijven en in het buitengebied plaatsen wij tegenwoordig moderne vangkasten. Met dit systeem behouden wij de regie met periodieke controles en onderhoud. Hiermee wordt de rattenbestrijding volledig mechanisch uitgevoerd.

Bewoners

Rat in de tuinAls u in Rotterdam woont en overlast ervaart van ratten in de tuin of zelfs in huis, dan kunt u ons bellen voor een afspraak. Wij bestrijden enkel nog met mechanische vangmaterialen. Rattengif is aan banden gelegd. Aan een bestrijding zijn kosten verbonden.

 

Meer informatie over de kosten en de werkwijze leest u op deze pagina 

Bedrijven en instellingen

Bedrijventerrein rattenAls u rattenoverlast ervaart op uw terrein of zelfs in het magazijn of bijvoorbeeld op het schoolplein, dan kunt u ons bellen voor een afspraak. Onze bestrijdingsdeskundige komt dan langs voor een inspectie. Wanneer de urgentie hoog is kan hij de bestrijding eventueel direct in gang zetten. Voor een structurele oplossing is meestal wel een plan van aanpak nodig. Dit wordt ter plekke besproken.

 

Ga voor meer informatie naar onze uitgebreide pagina over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingWoningen en gebouwen in Rotterdam kunnen schadelijke gevolgen ondervinden door de aanwezigheid van muizen. Er moet dan vooral worden gedacht aan de Huismuis.

 

Deze diersoort kan een serieus risico vormen voor de gezondheid. De beheersing van muizen speelt daarom een belangrijke rol bij het streven naar een schone en gezonde leefomgeving.

Bewoners

muis in huisWij bestrijden muizen in Rotterdam op twee manieren. Mechanisch en toxicologisch. De keuze hangt vooral af van de situatie. Onze muizenbestrijder kan ter plekke beoordelen welke vorm van bestrijding het beste aansluit op de situatie. Aan een muizenbestrijding bij u thuis zijn kosten verbonden.

 

Meer informatie over onze kosten en de werkwijze leest u op onze pagina over muizen bestrijden in huis

Bedrijven en instellingen

Muizenbestrijding bij instellingen en bedrijven in Rotterdam kan op afspraak worden uitgevoerd. Meestal is echter wel structurele bescherming nodig. Vooral als er gewerkt wordt met kinderen of producten die kwetsbaar zijn. Ook personeel en klanten dienen nooit te worden blootgesteld aan de aanwezigheid van muizen.

 

Ga voor meer informatie naar onze pagina over muizenbestrijding

muizen bedrijf

Inspectie, bestrijding en preventie

Kantoorgebouwen, magazijnen en instellingen met woonvoorzieningen bieden dikwijls een optimale leefomgeving voor muizen en ratten.

 

Tijdens kantooruren kunnen de knaagdieren zich schuilhouden in loze ruimtes boven een systeemplafond, tussen langdurige opslag of in de spouwmuren.

 

knaagschade muizen in bedrijfBuiten kantoortijden gaan ze veelal op zoek naar voedsel in kantines, opslagkasten en bureauladen. Er dienen dan zo snel mogelijk maatregelen getroffen te worden.

 

Lees verder over onze muizenbestrijding voor bedrijven

Meerdere bezoeken

kinderdagverblijfOnze ongediertebestrijding in Rotterdam komt eerst bij u langs voor een inspectie en bestrijding. Aan een muizenbestrijding zijn meestal meerdere bezoeken gekoppeld. Onze deskundige kan tevens de mogelijkheden met u bespreken voor structurele bescherming tegen muizen en ratten.

Zorginstellingen en scholen

muizenoverlast op een school bestrijdenZorginstellingen en scholen in Rotterdam zijn extra kwetsbaar voor ongedierte. Dat heeft te maken met het feit dat er volop geleefd wordt door grote groepen mensen die ook voedsel nuttigen.

 

Onze ongediertebestrijder constateert tijdens een inventarisatie regelmatig sporen van muizen die al maanden oud zijn. Hij plaatst dan direct gepaste detectie- en bestrijdingsmiddelen.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest verwijderen terwijl het nog actief is kan gevaarlijke gevolgen hebben. Laat onze wespenbestrijder het nest daarom eerst uitschakelen. In Rotterdam voeren wij al wespenbestrijding uit vanaf april/mei.

 

Juli en augustus zijn veruit de drukste maanden. In deze periode kan de wachttijd in een enkel geval oplopen naar 48 uur. Na de bestrijding moet u nog even geduld hebben voordat het nest daadwerkelijk verwijderd kan worden.

Wat doet de wespenbestrijder?

Professionele wespenspuit voor de wespenbestrijderOnze wespenbestrijder brengt met een drukpomp onder hoge druk een wespenpoeder in de ingang van het wespennest. De wespen komen hier allemaal mee in contact. Toch kan er nog enkele dagen activiteit te zien zijn. Het verwijderen van het wespennest is pas mogelijk zodra er geen enkele activiteit meer is.

 

Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Planning

In Rotterdam plannen wij volgens postcodeschema's. U wordt ingepland in een tijdsblok van drie uur. Als u een afspraak heeft gemaakt komt de wespenbestrijder bij u langs om het wespennest te verdelgen. Wij proberen u altijd binnen één werkdag te helpen. U hoeft niet altijd thuis te blijven als wij bij de invliegopening van het wespennest kunnen komen. Tegenwoordig kan betaling ook op afstand.

Wespenbestrijding Rotterdam

Wespenbestrijding met apparatuur op hoogteIn Rotterdam bestrijden wij regelmatig wespen in tuinen, daken en spouwmuren van woningen. Tijdens de wespenbestrijding dragen wij beschermende kleding en maken wij gebruik van lange telescoopapparatuur om wespennesten op hoogte goed te kunnen bestrijden. Wij hebben ook een kleine trap bij ons om eventueel een uitbouw of garage op te klimmen indien dat noodzakelijk is.

Kosten en voorwaarden

De wespenverdelger brengt kosten in rekening. €55,- starttarief + €20,- bestrijdingskosten. Soms is een wespennest niet bereikbaar voor ons of blijkt het ter plekke niet om een wespennest te gaan. Wij brengen altijd ons starttarief in rekening tenzij het nest onbereikbaar is voor ons.

 

Lees verder over de voorwaarden, de kosten en de werkwijze op onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest in huis

Wespennest in huisIn de meeste gevallen zit het wespennest ergens verstopt in huis. Een wespennest in huis kan problemen veroorzaken wanneer het de gelegenheid krijgt om te groeien. U kunt ervoor kiezen om het wespennest niet te laten bestrijden. Echter, wanneer het wespennest bijvoorbeeld in de spouwmuur zit, dan kan het in het najaar leiden tot problemen. Vooral wanneer de wespen in huis terecht komen

Wat gebeurt er in het wespennest?

Een wespennest bestaat uit een koningin en haar werksters. De werksters bouwen een papieren nest waarin de koningin haar eitjes legt. Dit papier maken de werksters door met de kaken hout af te schapen van bijvoorbeeld schuttingen. Met hun speeksel maken ze er vervolgens 'wespenpapier' van.

 

Lees verder wat er van begin tot eind gebeurt met een wespennest 

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingVroeg in het voorjaar kunnen in Rotterdam al meldingen binnenkomen van mierennesten die ontwaken. Dit kan voor sommige bewoners tot gevolg hebben dat het hele huis of bedrijf besmet wordt met kruipende of zelfs vliegende mieren.

Mieren bestrijden in huis

mierenbestrijdingMieren in huis of in een gebouw kunnen over het algemeen goed bestreden worden met onze middelen. Desondanks willen wij benadrukken dat het resultaat van een mierenbestrijding afhankelijk is van enkele factoren. 

 

De toedracht van het mierenprobleem is vooral belangrijk om de slagingskans van een bestrijding te bepalen. Is er al meerdere jaren sprake van mierenoverlast? Of komen de mieren midden in huis al binnendringen tussen de naden en kieren? Dan is er vermoedelijk sprake van een onderliggend probleem.

 

Lees verder op onze pagina over mieren in huis

Mieren professioneel laten bestrijden

U kunt de bestrijding ook laten uitvoeren door ons. Ga dan verder naar onze pagina over mierenbestrijding 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakken

Bij kakkerlakken is het van belang om direct maatregelen te treffen om besmetting naar naastgelegen woningen te voorkomen.

bestrijding

Kakkerlakken worden net als mieren bestreden met een speciale gel wat middels een doseernaald wordt ingebracht in naden en kieren. De kakkerlakken nemen deze gel op en worden zodoende gedood door de werkzame stof. Deze werkwijze heeft tot goede resultaten geleid t.o.v. voorheen toen nog gespoten werd met vloeistoffen.

 

Een ander voordeel is dat bewoners en personeel gewoon aanwezig kunnen blijven tijdens het proces. Lees verder >

Meldingen en Actualiteit Rotterdam

melding maken ongedierteAls u inwoner bent van Rotterdam, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Rotterdam

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Rotterdam, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Extra aandacht in Rotterdam

Rotterdam is een grote stad waar inwoners dicht op elkaar leven. Geschakelde woningen en een mix van verschillende doelgroepen en culturen kunnen het oplossen van plaagdierproblemen bemoeilijken. Vooral muizenoverlast en rattenoverlast kan hier een serieuze uitdaging zijn.

Kwetsbare buurten

In Rotterdam hebben wij vooral in Mathenesse en het Oude Noorden tussen het Noorderkanaal en Crooswijk veel werkzaamheden rondom muizen en ratten. Vergeleken met de andere grote steden ondervindt het stadscentrum van Rotterdam beduidend minder overlast van muizen. Ook hier ondervinden wij muizenoverlast, maar deze is meestal toch van een andere orde dan de hardnekkige problemen waar de meeste andere grote binnensteden mee te kampen hebben. Toch hebben delen van Rotterdam zoals bijvoorbeeld het Zuidplein, Hilligersberg en Overschie wel degelijk regelmatig overlast van muizen.

Diverse bevolkingsgroepen en bezoekers 

De populariteit van onze stad met betrekking tot toerisme, studenten, (arbeids)migranten, expats en ondernemers heeft een sterke omloop van bewoning en bedrijfshuisvesting tot gevolg. Er is veelal sprake van korte termijnverhuur van appartementen. De meeste appartementencomplexen, met name in de binnenstad zijn tevens gedateerde constructies die het voor muizen en ratten makkelijk maken om zich te verplaatsen en te verspreiden naar de buren. Lees verder

Hoe gaan we hier mee om?

Beheersing

Om ratten - en muizenpolulaties optimaal te kunnen beheersen verricht de gemeente veel inspanning op het gebied van afvalinzameling, infrastructuur, beleid en voorlichting. Desondanks kan de gemeente niet altijd voorkomen dat in bepaalde wooneenheden of kantoorhuisvesting problemen met ratten en muizen ontstaan.

 

De eigen inbreng van inwoners en bedrijven is noodzakelijk om een muizenplaag of een rattenplaag aan te pakken en te voorkomen.

Tijdig ingrijpen

Tijdig ingrijpen is essentieel. Zodra muizen, ratten of andere plaagdieren en insecten gesignaleerd worden, neem dit dan serieus en probeer direct de achterliggende oorzaak te vinden. Dit kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van voedsel of afval.

Communiceren

De anonimiteit, de onderlinge gedrags- en cultuurverschillen en de taalbarrieres die kenmerkend zijn voor een stad als Rotterdam kunnen de communicatie onderling helaas soms bemoeilijken welke juist zo essentieel is om een probleem met ongedierte aan te pakken.

 

Ligt de oorzaak niet bij u, maar vermoedelijk bij de buren? Ga dan eerst in gesprek. Geef niet iemand de schuld, maar bied eventueel hulp aan bij de inspanning die vereist is voor een oplossing.

 

Met name rondom de aanwezigheid van muizen treffen wij regelmatig vervelende situaties aan tussen buren die achteraf voorkomen hadden kunnen worden. Lees verder hierover op onze pagina muizen en buren

Contact met de bestrijdingsdienst

Indien u er niet uitkomt, dan kunt u ons altijd bellen voor een afspraak voor inventarisatie, inspectie of bestrijding. Meestal zorgt onze ongediertebestrijder voor een oplossing met de beschikbare middelen en materialen. Houdt er echter rekening mee dat wanneer de oorzaak verder weg ligt en sprake is van onwil of overmacht, dat ook wij beperkt zijn in onze mogelijkheden.

 

Lees verder over muizen in huis

Risicogebieden in Rotterdam

Bedrijventerreinen

Rotterdam heeft diverse bedrijventerreinen Zoals de Spaanse Polder, De Heijplaat en de Waalhaven waar ratten problemen kunnen veroorzaken. Wij plaatsen speciale aluminium kasten met vangunits die geschikt zijn om in de open omgeving ratten en tevens ook muizen te vangen. Hiermee worden ook de gebouwen beschermd tegen ratten die binnen willen dringen. Lees verder

De Haven

Momenteel zijn wij ook bezig met de beheersing van ratten op de Maasvlakte. In De Rotterdamse haven is sprake van enorm veel op- en overslag. Warehouses met diverse bulkgoederen waaronder agribulk met zaden en granen dienen structureel beschermd te worden tegen ongedierte. Het hele gebied tussen de Botlek en Europoort Rotterdam verdient de aandacht.

Kantoorhuisvesting

In Rotterdam hebben wij tevens veel kantoorhuisvesting welke vooral kwetsbaar is voor muizen. Ze veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling. De gehele zuidkant van de Erasmusbrug tot aan de Kop van Zuid kent veel complexen die bescherming vereisen tegen muizen. Onze uitvoerder doet naast incidentele bestrijding ook periodiek onderhoud. Wij plaatsen middelen die geschikt zijn voor structurele bescherming.  Lees verder >

Instellingen en Woonvoorzieningen

Instellingen zoals scholen, buurtverenigingen en opvanglocaties zijn tevens kwetsbaar voor problemen met bijvoorbeeld ratten en muizen. Grote onderwijsinstellingen in Rotterdam zoals de Erasmusuniversiteit, het Grafisch lyceum en het Scheepvaart & Transport College zijn gevestigd in waterrijk gebied waar een mix van leerlingen en andere jongeren uit de stad samenkomen. De constructies van de gebouwen in combinatie met de gevoelige omgeving en het voedsel wat hier genuttigd wordt vergroot de kans op de aanwezigheid van plaagdieren. 

 

Instellingen in Rotterdam zoals bijvoorbeeld Stichting Humanitas en Zorginstelling Laurens, maar ook ziekenhuizen zoals het Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis of het Sint Franciscus hebben te maken met kwetsbare doelgroepen waar de preventie van ongedierte een belangrijke rol speelt. De aanwezigheid van meerdere kantines, keukens en eetgelegenheden waar cliënten de mogelijkheid hebben om te eten en te drinken zorgt voor een kwetsbare omgeving.

 

Ook de voedselvoorraden moeten goed beschermd worden. Muizen en ratten, maar ook mieren kunnen deze aantasten welke gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Onze muizenbestrijder treft soms verpakkingen aan die volledig zijn leeggegeten door muizen. Actie is dan uiteraard direct vereist.

Horeca

Rotterdam heeft vooral tussen de Oude Haven, het stadscentrum en het Oude Noorden veel restaurants, bars en hotels. Wederom zijn het vooral de muizen die voor hardnekkige problemen zorgen binnen deze branche. Vanwege de waterrijke omgeving krijgen wij soms ook meldingen van rattenoverlast in deze buurt.

 

Ook de grote amusementssector in Rotterdam zoals het Holland Casino, het Luxor Theater en de Rotterdamse Schouwburg trekken veel publiek. En waar de mensen zijn wordt gegeten. En waar gegeten wordt zijn ook de muizen graag. Kortom, er is in een stad als Rotterdam veel aandacht nodig voor de structurele preventie van plaagdieren.

Meldingen en Actualiteit Rotterdam

melding maken van ongedierte Als u inwoner bent van Rotterdam, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Rotterdam

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Rotterdam, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Rotterdam vallen de plaatsen: Botlek Rotterdam, Europoort Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet Rotterdam, Maasvlakte Rotterdam, Pernis Rotterdam, Rozenburg, Vondelingenplaat Rotterdam

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

donderdag 23 juni 2022 22:14

“Een enorme rattenplaag van het chinees restaurant aan de mauritsweg/mauritsplaats afvalcontainers/etensrestenafval staan geplaatst achter het hofje waar de tuinen van bewoners aansluiten. Al die ratten komen hier voedsel eten en lopen door alle tuinen van de bewoners kan niet eens fatsoenlijk in de tuin zitten.. meerdere meldingen al gemaakt en eigenaar gesproken van restaurant maar wordt niks gedaan”

dinsdag 21 juni 2022 09:50

“Ratten in de straat / tuin / schuur enz”

dinsdag 14 juni 2022 10:29

“Ratten rotterdam beverwaard ”

donderdag 11 november 2021 10:39

“Rat heeft mijn tuin gekozen als vestigingsplek”

maandag 8 november 2021 15:33

“Onder de motorkap van mijn geparkeerde auto vond ik bij de motor resten van hazelnootjes. Hier had duidelijk een steenmarter of rat zitten knagen/ eten. Alles schoongemaakt maar een paar dagen later weer nootjes en etensresten.op het motorblok.. Ook bij een buurman was dit het geval. De auto staat geparkeerd in de Hippiashof. Hier staan boompjes waar nu hazelnootjes in bolster afvallen. Zou het een steenmarter zijn ? (Op internet gelezen dat het een beschermde diersoort is maar wel gevaarlijk i.v.m. doorknagen van kabels e.d. ) Of doet een rat dit ook ? ”

vrijdag 22 oktober 2021 13:57

“ratten in de woning; ze zitten in mijn keuken en knagen zich door de muren heen naar de andere appartementen”

maandag 27 september 2021 12:45

“Muizen willebrordusstraat in portieken, van die stenenstrand een gat zeg maar waar geen gaas overheen zit”

donderdag 16 september 2021 16:45

“Last van muizen in huis, meerdere buren klagen hierover”

maandag 13 september 2021 16:57

“Ratten in huis en op straat in de Schietbaanlaan.”

donderdag 2 september 2021 11:41

“Grote bruine ratten in het groengebied bij de school De Schakel aan de Cloese”

woensdag 1 september 2021 08:33

“Veel groter ratten op het Gordelpad.”

maandag 16 augustus 2021 04:55

“Rond 1800 uur rat gezien door de tuin langs t water/sloot. Nog nooit eerder gezien”

maandag 16 augustus 2021 04:02

“Napelshof 2x rat zien lopen door tuin langs het water”

zaterdag 31 juli 2021 10:18

“Ratten, al jaren maar nemen afgelopen tijd in grote aantallen toe en worden steeds brutaler.. stoepen zakken meters in door gangen onder de stoep en in de plantenbakken Trappen Ketelaarstraat/ Schiedamsedijk Rotterdam”

donderdag 22 juli 2021 20:22

“Spanjaardstraat ratten in de kruipruimte”

dinsdag 20 juli 2021 13:19

“Ratten in de straat wat een groot probleem word. Het gaat om de Zweardecroonstraat. je ziet ze in rijen lopen”

woensdag 26 mei 2021 17:14

“Ratten gesignaleerd op het grasveld tussen de Berendruif en Cichorei in Hoogvliet ”

woensdag 26 mei 2021 15:10

“Op het grasveld voor onze tuin lopen veel ratten. Sinds vandaag al 2 gezien ”

dinsdag 25 mei 2021 21:34

“Grote boktoren in de Serre in Slaapkamer Ben.”

vrijdag 30 april 2021 07:08

“Sinds een verbouwing in het pand aan de Schiedamseweg beneden zijn er muizen in het plafond. Ik woon op de derde etage en wordt inmiddels gek van het getippel”

donderdag 22 april 2021 21:42

“ratten mauritsplaats, achter de paulus kerk rotterdam ”

donderdag 15 april 2021 17:15

“Rattenplaag op de binnenplaats van woning, door nalatigheid horecapand! Via brandtrap en riool ook last van ratten het terras, wat ook de toegang tot onze woning is!”

dinsdag 30 maart 2021 17:57

“overdag bruine rat in tuin gesignaleerd, aan Digna Johannaweg in Hoogvliet; niet problematisch maar wel opvallend dat hij/zij zich overdag liet zien”

maandag 15 maart 2021 20:17

“Momenteel veel last van ratten , zitten zelfs overdag in de tuin”

vrijdag 12 maart 2021 15:10

“Muizen in de straat, op het plein en bij de containers. Woelwijkstraat 3035vs”

woensdag 10 maart 2021 10:22

“Regelmatig Ratten waargenomen, in de avonden met hond uitlaten, in het gras langs het water Ijsselmondselaan kruising neushoornstraat. ”

vrijdag 5 maart 2021 11:12

“Regelmatig ratten gezien , gisteren liepen er 2 in de tuin ”

maandag 15 februari 2021 12:37

“De afgelopen weken ervaren wij in de Ruyterstraat (Noordereiland) meer activiteit en aanwezigheid van ratten. Dit houdt in dat wij voorheen nooit ratten aantroffen in de straten, hooguit bij uitzondering langs het water. Nu zijn wij meerdere keren per week ratten door de straat lopen. Wij ervaren geen duidelijke aanleiding hiervoor als bijvoorbeeld (meer) straatvuil o.i.d. ”

woensdag 10 februari 2021 07:44

“Bruine ratten in tuin. Na een enorme bomenkap aan het eind van de straat hebben wij ineens dagelijks ratten in de tuin. De natuurlijke habitat van deze dieren lijkt verstoord waardoor zij elders ( oa in mijn tuin) hun heil zoeken. Vinkseweg Rozenburg. ”

zondag 3 januari 2021 08:52

“Muizenplaag in huis Jannebouwensstraat ”

maandag 14 december 2020 21:47

“Ratten . Zitten in kruipruimte , over plafond en tussen de sponning. We hebben er al 4 gevangen . Je wordt gek van het geknaagd . Heinlantstraat”

maandag 30 november 2020 04:55

“Maashaven dordtselaan, hoorde nageltjes krabbelen tegen de muren/plafond. Dacht eerst dat het in de ruimte boven mijn plafond was, tot ik het licht aandeed midden in de nacht en 'm zag lopen op mijn gordijnrails in de slaapkamer. Ik woon hier net...”

zaterdag 21 november 2020 13:34

“Ratten in kruipruimtes Geertsemastraat Rotterdam ”

donderdag 12 november 2020 21:12

“Muizen overlast in Bloemhof, Rotterdam-Zuid richting de lange hilleweg en bijerlandselaan. Komen ook door de kamer gerend als je rustig TV probeert te kijken. ”

vrijdag 6 november 2020 21:18

“Muizen in huis. Liep in slaapkamer en in woonkamer. Keutels gevonden op zolder. Via lokdoosjes 2 stuks "gevangen".”

zaterdag 24 oktober 2020 12:53

“Ratten lopen rond op straat ter hoogte van sjanghailaan 329 en 345 maar zullen ook best op meerdere plekken rondlopen in de straat”

zaterdag 10 oktober 2020 18:10

“Ratten, tuin, straat en kruipruimten”

dinsdag 1 september 2020 01:38

“Muizen en ratten in en om de woningen in Rotterdam Oosterflank (de Napelshof.) Ongedierte verplaatst zicht tussen de woningen via de ventilatiesystemen en verwarmingsbuizen die door alle woningen heen lopen. ”

zondag 16 augustus 2020 23:11

“Wij hebben muizen in huis op de Zwart Janstraat, vanalles al geprobeerd en we denken dat ze zelfs door de ramen naar binnen komen of via de kruipruimte, want we hebben alle kieren en gaten al gedicht”

zaterdag 8 augustus 2020 01:04

“Er zit in eens een muis bij mij op de bank. Geen sporten van muizen verder aan getroffen. Hoe krijg die muis mijn appartement uit? Ik woon in koopappartement in de Aegidiusstraat Merk wel dat er ratten meer zichtbaar zijn in de straat.”

dinsdag 4 augustus 2020 18:48

“Muizen centrale hal Erasmus MC - voor Etos”

dinsdag 4 augustus 2020 05:23

“Heb sinds kort last van ratten”

woensdag 29 juli 2020 16:29

“Behoorlijk overlast van muizen en ratten aan de Berendruif 17, 3191KA Hoogvliet Rotterdam. Is al twee keer een grote rat in de tuin aangetroffen die maling aan onze honden heeft. Muizen lopen voorbij van de ene naar de andere tuin. Aan de straatkant is een groot gat in mijn schuur gevreten. Vonden in de schuur ook rattenkeutels. De laatste weken ineens grote gaten in de voortuin. Overigens heeft de hele Berendruif en Cichorei er last van. Heb net melding gemaakt via 14010 maar heb hier weinig vertrouwen in.”

zondag 26 juli 2020 13:27

“Muis of muizen in flatwoning Op eerste verdieping Maria Wesselingstraat , Rotterdam”

zaterdag 18 juli 2020 11:35

“Ratten gezien aan de achterzijde van de Dirk van den broek in het pad richting de achtertuinen van de Gaesbeekstraat, 1 is inmiddels dood ”

woensdag 8 juli 2020 13:01

“Overlast van ratten, op de Schulpweg, en tuinvomplex 425”

maandag 6 juli 2020 10:51

“Ik zag zaterdagavond een rat lopen in de Insulindestraat in Rotterdam. ”

dinsdag 30 juni 2020 14:54

“Twee levende ratten gespot in de buurt van de Dirk van den Broek en de achterzijde van de Gaesbeekstraat. Een heel groot, zo'n 30 cm en een andere, wat kleinere rat van 20 cm.”

zaterdag 27 juni 2020 08:19

“Muizen overlast Pernis, Vermaetweg, boomstraat. De muizen dansen letterlijk op tafel in de avond. Zowel voor als achtertuin. Zelfs op de auto's liggen uitwerpselen van muizen. Niet prettig als elke dag de tafels, stoelen, deuren, en zonnescherme onder de uitwerpselen zitten.”

woensdag 17 juni 2020 12:31

“Er lopen ratten door de voor-en achtertuinen in de Cliviastraat, Malvastraat, Azaleastraat. Ze zitten ook in de kruipruimtes van de huizen. Ze zijn groot en niet echt schuw”

woensdag 17 juni 2020 09:24

“Er scharrelen ratten over het Raamplein. Zowel overdag als 's avonds zijn ze gezien. Zijn niet schuw of onder de indruk van mensen.”

vrijdag 12 juni 2020 13:38

“Ratten bij vuilcontainer Grote Werfstraat, Overschie.”

donderdag 11 juni 2020 13:43

“Rattenoverlast op het Raamplein. Overdag en 's avonds lopen ze hier rond, niet schuw van mensen. Ze komen uit het water bij de Haagse Veer en lopen via de struiken naar het plein. Zijn soms zo groot als een kat.”

woensdag 3 juni 2020 03:57

“Rattenplaag, Rotterdam Zuid, Martinus Steijnstraat”

zondag 24 mei 2020 22:22

“In de flats aan de spoorweghaven. Lopen constant muizen op de muren aan de buitenkant van de flat. De balkondeuren hou ik uit voorzorg gesloten omdat er anders dagelijks meerdere naar binnen lopen.”

zondag 24 mei 2020 17:10

“Betreft een rattenplaag achter in de tuinen van de Jacob Vrijstraat Rotterdam. We zitten aan een slootje. Gemiddeld zien we 3 verschillende ratten per dag. Met of zonder jongen groot en klein. We horen ze krijsen achter in de tuin. We hebben een kleine vijver en daar heb ik al 2x een rat in zien springen. Ik moet regelmatig de vijverpomp schoon maken en ben bang voor ziektes.”

donderdag 14 mei 2020 08:34

“ Er lopen grote ratten in de heg op de kerkwervesingel van de Sint-Bavokerk”

zondag 26 april 2020 19:06

“Posweg hoogvliet heel veel ratten in al onze tuinen!!”

vrijdag 24 april 2020 20:03

“Muizen en ratten schildstraat, slaghekbuurt. Na slopen blok woningen overkant is het verergerd. ”

maandag 13 april 2020 09:59

“Beginnend wespennest in dak van een rijtjeshuis”

donderdag 9 april 2020 13:42

“Ratten overlast schrik met rot s avond met de hond uit laten nu in 4 weken 2x overkomen. Tweemaal bijna op dezelfde locatie geconstateerd t.w. Ondersim 131 (hoek Gebbeweg) tegenover de Pizza Domino. Beesten vluchten dan de sloot in om stukje verder weer op de kant te komen. Geprobeerd te vangen met de hond maar lastig in het donker!”

maandag 9 maart 2020 18:49

“Muizenoverlast in woning Mathenesserdijk ”

vrijdag 6 maart 2020 15:44

“Ratten in de tuin en om het huis aan de Smitshoekseweg / Charloisse Lagendijk te Rotterdam”

maandag 2 maart 2020 10:35

“2 ratten gesignaleerd rondrennend in eigen tuin”

zaterdag 29 februari 2020 17:20

“Ratten lopen dagelijks in het zicht op de straat. Op de dag en in de avond. Locatie 1e pijnackerstraat ter hoogte van de zwart janstraat is het ergst. Straten erom heen ook veel last. Veel horeca, bakkers en afval naast containers.”

woensdag 12 februari 2020 09:21

“Rotterdam Schoklandsestraat, muizen in huis, lopen zelfs door de woonkamer als wij op de bank zitten. komen vanonder de keuken vandaan, er zitten gaten die wij niet kunnen zien.”

maandag 27 januari 2020 11:43

“rattenoverlast Cipreslaan rotterdam”

maandag 27 januari 2020 06:52

“2x overdag kleine muis met lange start gesignaleerd in mijn egelhuis in de achtertuin, hier leg ik altijd hondenvoer in voor de egel. muis liep met een brokje in poten weg.”

vrijdag 24 januari 2020 04:38

“Erasmus mc bij de hal na het Sophia kinderziekenhuis wemeld het van de muizen, ze komen zelf gewoon overdag op een halve meter afstand van de mensen, en buiten de deur om het ziekenhuis veel ratten”

dinsdag 17 december 2019 22:32

“Op 6 oktober 2019 kwam er iets door de schoorsteen vallen. Een rat. Ik hoorde hem omhoog krabbelend en zich door mijn plafond een weg banen, door de huiskamer richting keuken. Daar vond hij na een uur een uitweg, geen idee, hoe, maar via de regenpijp is hij naar buiten gegaan, dat zag ik aan omgevallen dingen de volgende ochtend. Ik dacht er vanaf te zijn, maar helaas. Daarna in de tuin gesignaleerd, heb er foto's van. En nu zit ie structureel in het plafond van mijn keuken, in de koof om de pijp van de afzuigkap. Alleen als ik s avonds de afzuigkap hard laat draaien is ie even weg. Maar hij komt steeds weer terug, en ik heb werkelijk geen idee wat zijn looproute is. In de tuin heb ik na het weghalen van de vetbollen voor de vogels hem niet meer gezien. Maar wel elke avond dus in mijn met glaswol geïsoleerde plafond en koof, heerlijk warm nest. Ik ben al in staat de hele koof af te breken, maar wat dan....? Mijn bovenbuurvrouw weet ervan, maar zij hoort niets, dus het interesseert haar ook totaal niet, heel bizar. Terwijl ik heel bezorgd ben dat de rat een keer mijn huis binnenkomt want dat zou ook zomaar kunnen!”

woensdag 11 december 2019 05:12

“Al jaren (>3 jaar) zitten er muizen in de spouwmuren en onder het dak. Nu sinds een week of 3 ook ratten. 1 of 2 jr geleden melding bij woningcorporatie Woonstad gemaakt. Zij sturen Rentokil voor bestrijding binnenshuis tot 3x toe. Een zinloze actie. Opnieuw een klacht ingediend bij Woonstad ivm de woonoverlast, met als uitkomst: gat in de muur boren om overlast muizen tegen te gaan. Het betreft een huurwoning: Hoe voorkom ik dat de ratten en muizen, zich blijven ophouden in de (spouw) muren? 1. Vanwege mogelijk gezondheidsgevaar op langer termijn. Kan het vanwege de locatie gevaar voor de gezondheid opleveren? 2. Schade: Kunnen ze een weg vreten vanuit de spouwmuren (gipsplaten) tot in de woning. 3. Kunnen er ratten- en muizenvallen langs het woningblok geplaatst worden? 4. Wat zijn de kosten voor het plaatsen? 5. Wat kan er gedaan worden tegen de overlast? ”

zondag 8 december 2019 23:10

“Muizen Gordelweg Rotterdam”

vrijdag 8 november 2019 12:12

“In de wijk Beverwaard worden steeds meer levende ratten gezien. Dit ongedierte komt nu ook in de buurt van woningen en in tuinen.”

donderdag 7 november 2019 15:02

“rats under house: Spijkenissestraat 21: Rotterdam 3081sx”

maandag 16 september 2019 13:08

“Ratten, Rotterdam, Bornerveld (Zuidwijk)”

zondag 15 september 2019 21:03

“Levend rat gezien op de stoep voor onze deur, kruising Bergsingel / Berkelselaan te Rotterdam.”

zondag 15 september 2019 13:39

“bruine ratten gezien in in de tuinen achterzijde schiedamseweg en in de portiek van de woning aan de schiedamseweg. Leegstaand pand voormalige Marskramers is mogelijk de bron van het probleem. Daar zijn toiletten niet afgesloten. ”

maandag 19 augustus 2019 20:44

“We hebben binnen 1 maand al 4 muizen gevangen. We hebben sterk het vermoeden dat er door het afval van bedrijven (met name eetgelegenheden) in de Beijerlandselaan te Rotterdam deze muizenplaag veroorzaakt wordt. Verder verwachten wij nog meer muizen zullen vangen. Dit moet stoppen!”

maandag 5 augustus 2019 12:19

“Wespennest aan de achterkant van de Cornelis Bloemaertsingel, te Rotterdam, in de bosjes, grenzend aan de balkons”

maandag 5 augustus 2019 12:03

“Ratten gezien bij de einsteinplasts”

donderdag 1 augustus 2019 11:12

“Rattenprobleem aan het pand van Magis Rotterdam (Bovendijk 100) te Rotterdam Overschie worden er veel ratten gesignaleerd. Volgens huismeester Francken wordt er al iets aangedaan maar dit is niet voldoende want er zijn nog veel ratten aanwezig.”

zondag 28 juli 2019 10:10

“er krioelen ratten over het eudokiaplein. Rotterdam noord. Net een Ratten speeltuin. ”

donderdag 25 juli 2019 13:52

“RATTEN / MUIZEN dagelijks 1 tot 2 door kat gevangen. Is al ruim 2 weken aan de gang. Lokatie: binnentuinen blok: Maaskade > van der Takstraat > Burgemeester Hoffmanplein > Trompstraat. Noordereiland”

zondag 21 juli 2019 17:46

“Wespen onder de schuifpui, koningin is aanwezig ”

maandag 15 juli 2019 10:38

“RATTEN EN MUIZEN LOPEN ROND”

zondag 14 juli 2019 23:58

“Wespen onder de schuifpui”

vrijdag 5 juli 2019 14:13

“Eikenprocessierups. er zitten volop nesten in Rotterdam Zuidwijk op het burgenpad richting maeterlingeweg ”

dinsdag 2 juli 2019 22:22

“Muizen in huis op zolder en de spouwmuur Dijkje Rotterdam”

zondag 30 juni 2019 21:22

“ik heb bij mijn huis een wespennest. Het zit net onder de dakrand en ik wil het graag laten verwijderen”

maandag 17 juni 2019 11:48

“Ik heb drie ratten in de voortuin van mijn huis aan de westzeedijk (t.o. De kunsthal). Vanaf eergisteren zie ik ze regelmatig terug. Ze zijn nog niet zo groot. ”