Muizen door de buren

De keuze van muizen om bepaalde plekken als verblijfplaats of doorlooproute te hanteren is gebaseerd op veiligheid, warmte en de weg van de minste weerstand naar voedsel. Dit kan tot situaties leiden waarbij de ene persoon de overlast van de muizen ervaart, terwijl de andere, waar wellicht de oorzaak ligt, geen enkele muizenoverlast ondervindt.

 

Daarnaast is overlast een breed begrip. Enkele muizen in huis kunnen voor de één als overlast ervaren worden terwijl de ander er prima mee kan leven. Het is zelfs zo dat huishoudens met dieren -ook katten- extra aantrekkingskracht op muizen hebben i.v.m. diervoeding.

Onze ervaringen

Onze bestrijdingsdeskundigen bezoeken regelmatig woningen waar muizenoverlast ondervonden wordt. In veel gevallen ligt de oplossing gewoon binnen handbereik. Met onze adviezen, weringsmaatregelen en professionele bestrijdingsmiddelen is het probleem meestal snel opgelost.

 

Het komt ook regelmatig voor dat de muizen die in de tuin of in huis rondlopen afkomstig zijn van de buren. De muizen nestelen dan bijvoorbeeld tussen de spouwmuur, het dakbeschot of in de tuin van de buren en komen dan op bezoek bij u om op zoek te gaan naar meer voedsel of schuilplekken.

 

Gelukkig kunnen wij dit soort problemen ook meestal wel verhelpen, ook al worden de buren er niet bij betrokken. Soms is de oplossing eenvoudiger dan men denkt. Zodra dat het geval is, dan is iedereen tevreden.

 

Helaas kan het ook anders..

Blijvende overlast

Soms is de situatie dermate gecompliceerd, dat het noodzakelijk is om de buren bij de bestrijding te betrekken. Dit kan het geval zijn wanneer de buren bijvoorbeeld dieren hebben die gevoerd moeten worden, zoals kippen, vogels of konijnen. Muizen zijn gek op vogelvoer en konijnenvoer.

 

Soms hebben de buren ook katten in huis. Dit kan de situatie verergeren omdat de muizen noodgedwongen een andere plek moeten hebben om te nestelen. Uiteraard wel zo dicht mogelijk bij de voedselbron. Als uw huis toegankelijk is via bijvoorbeeld de spouwmuur of de kruipruimte, dan kan dit vervelende gevolgen hebben.

 

Ondanks diverse pogingen om de muizen in huis te bestrijden, wordt er geen resultaat geboekt, simpelweg vanwege het feit dat de muizen bij de buren hun maagjes vullen. 

Van kwaad tot erger

Wij constateren helaas dat muizenoverlast onvoldoende besproken wordt met de buren. Wij kunnen ons dat enerzijds ook voorstellen omdat ongedierte in huis een ongemakkelijk onderwerp van gesprek is, maar anderzijds is het wel degelijk een belangrijk onderwerp indien het probleem zich voordoet. Zonder een openhartig gesprek neemt de irritatie van degene die de overlast ondervindt ook verder toe en wordt het aangaan van een gesprek alleen maar moeilijker.

 

Helaas komt het ook veelvuldig voor dat buren sowieso al in onmin leven met elkaar. In dat geval is het erg lastig om gezamenlijk het probleem aan te pakken. We zitten dan uiteindelijk in de bekende neerwaartse spiraal.

Ga in gesprek

Als wering en preventie niet voldoende zijn om het probleem tegen te gaan, of het is simpelweg niet mogelijk om het huis ontoegankelijk te maken voor muizen, ga dan in gesprek met de buren. Geef ze niet direct de schuld, maar vraag of zij toevallig ook overlast van muizen ondervinden. Vraag of zij misschien ideeën hebben voor een oplossing en dat u bereid bent hulp te bieden hierbij. 

 

Voor goede tips, bezoek onze pagina over muizen in huis

Wat doen wij?

Wanneer de buren geen medewerking verlenen en u blijft zitten met het probleem terwijl u zelf alles al gedaan heeft om het de muizen onaantrekkelijk en ontoegankelijk te maken, dan rest in sommige gevallen niets anders dan het inschakelen van een derde partij.

 

Wij kunnen allereerst een inspectie bij u thuis uitvoeren. Wellicht kunnen wij met onze professionele middelen wel net dat stukje extra hulp bieden bij een geslaagde muizenbestrijding.

 

Meer informatie hierover vindt u in onze rubriek muizen bestrijden

Verdere maatregelen

Indien wij constateren dat zelfs met onze middelen en materialen geen resultaat geboekt wordt door de leefwijze van de buren en wij kunnen het probleem dusdanig kwalificeren alszijnde een serieus risico voor de gezondheid en de omgeving, dan kunnen wij dit rapporteren en een verzoek bij de gemeente indienen om de betreffende bewoners aan te schrijven om bij te dragen aan een oplossing.

 

U moet zich wel terdege realiseren dat dit alleen gebeurt wanneer het echt niet anders kan. Wij adviseren u met klem er eerst alles aan te doen om met de buren tot overeenstemming te komen. Dit is altijd de beste oplossing, ook al is de verstandhouding moeizaam. Dwingende acties maken de verstandhouding vaak juist nog moeizamer.

 

Ook zien we dat deze weg meestal alleen effect heeft op de korte termijn. Met een goede verstandhouding is de kans op een muisvrije toekomst nog altijd vele malen groter.

Wettelijke kaders en verantwoordelijkheden

Laat uzelf ook goed informeren inzake de wettelijke kaders en verantwoordelijkheden rondom ongedierte.
 
Lees verder

Lees verder