Rattenbestrijding in het buitengebied

Nieuwe regelgeving rondom het buitengebruik van rodenticiden heeft geleid tot nieuwe innovatieve werkwijzen van rattenbestrijding in de openbare omgeving.

 

Omdat bestrijden met rattengif verboden werd zijn wij de laatste jaren bezig geweest met testperioden en onderzoek van nieuwe producten die zowel voldoen aan de nieuwe regelgeving alsook de efficiëntie sterk verbeteren. 

Moderne werkwijze

De resultaten van de testperioden hebben geleid tot een eenduidig nieuw beleid welke toegepast wordt in het buitengebied.

 

In de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld in binnensteden, op schoolpleinen, bedrijventerreinen, langs rivieren of in recreatiegebieden werken wij inmiddels alleen nog met moderne gemechaniseerde vanunits. Dit zijn slimme vangkasten zonder rodenticiden (gif) die doorlopend ratten kunnen vangen zonder dat dagelijkse controle noodzakelijk is. Ook preventief is het een uitstekende methode gebleken. Met deze werkwijze is direct ook de veiligheid voor omstanders en passanten volledig gewaarborgd.

Hoe werkt het?

De vangunits die wij nu inzetten bestaan uit twee compartimenten. De ratten worden met speciale lokstoffen gelokt naar het bovenste compartiment. Daar worden ze afgevangen d.m.v. een draaisysteem die electronisch wordt aangestuurd door een 'actuator'. Deze wordt geactiveerd bij aanraking. De ratten verdwijnen dan direct in het onderste compartiment. Dit is een afgesloten opvangbak met een vloeistof die de ratten bedwelmt. De dode ratten worden automatisch reukloos opgeslagen onder de deklaag van de vloeistof. De techniek is dusdanig vormgegeven dat ratten het gevaar niet herkennen waardoor de ratten één voor één allemaal afgevangen worden. Er kunnen tot ongeveer dertig ratten in één unit gevangen worden. 

 

De vangunits worden beschermd met een aluminium kast die middels 3 inloopopeningen toegankelijk is voor de ratten. Deze kast is bestendig tegen weersinvloeden en vandalisme. Voordeel van de kasten is dat ze door het uiterlijk weinig aandacht trekken van omstanders. Het is dus een onaantrekkelijk doelwit voor nieuwsgierigen, hangjongeren, honden of dieven. Ze kunnen tevens verankerd of vastgeboord worden.

Onderhoud

De vangunits blijven altijd onder ons beheer. Hieronder wordt verstaan (electro)technisch onderhoud, controle, rapportages, aanpassingen binnen de omgeving, aanwijzingen, advies en het afvoeren van de kadavers. Afhankelijk van de omstandigheden wordt de draadomleiding en de accu soms vervangen. De frequentie van het onderhoud is in de regel zes keer per jaar.

Waarom nieuwe werkwijze?

De laatste decennia heeft de toegenomen inzet van rodenticiden (ratten- en muizengif) onder anderen geleid tot verminderde gevoeligheid voor de toegelaten werkzame stoffen. Er zijn zelfs gevallen bekend van volledige resistentie in sommige delen van Nederland.

 

Onjuist gebruik heeft ook nadelige gevolgen gehad voor andere dieren. Na onderzoek is gebleken dat vele vogels en andere zoogdieren het gif binnenkrijgen omdat ze leven van (reeds besmette) ratten en muizen.

Hoe ging bestrijding voorheen?

De zwarte kisten op de grond om woontorens, fabrieken, pompstations en fastfood-restaurants vallen al gauw op. Maar wat doen ze eigenlijk?

Meestal zat er vergiftigd lokaas in, ook wel Rodenticiden genoemd. De bedoeling hiervan was dat ratten in de kist gelokt werden en enkele malen van het giftige lokaas aten waarna ze elders moesten sterven.

 

De nadelen waren echter significant, zowel voor de klant als het milieu, alsook voor het dier zelf. Ook de effectiviteit was zeer twijfelachtig. 

Waarom nadelig?

Om te beginnen de perceptie. Omstanders die deze deze kisten in het oog vallen associëren de aanwezigheid hiervan al gauw met rattenoverlast.

Geen prettige indruk dus, met name wanneer zij aankopen moeten doen binnen het betreffende gebouw. 

 

Verder kunnen de ratten die vergiftigd zijn op een ongelukkige plek doodgaan, of ze zijn dusdanig verzwakt en versuft door het gif dat deze lijdensweg zich binnen ons gezichtsveld afspeelt. Er volgen meldingen van dode ratten op straat en roofvogels, marters en katten krijgen ook het gif binnen.

 

De werkwijze is tevens erg kostbaar. Om de veiligheid en effectiviteit van deze bestrijdingswijze te garanderen dienen ze regelmatig gecontroleerd te worden door de bestrijdingsdienst. Dit zorgt voor onaangename facturen. 

 

Dan zijn er ook nog de nieuwe opgelegde verplichtingen en beperkingen vanuit de overheid m.b.t. de inzet van Rodenticiden. De overheid dwingt de bestrijdingsdienst tot wekelijkse controles zolang er rodenticiden zijn. De achterliggende gedachte hiervan vinden wij terecht. Natuurlijk is er veel weerstand onder de bestrijdingsbranche, maar men mag niet ontkennen dat de inzet van gif onze creativiteit en wilskracht voor betere oplossingen een tijdlang heeft ondermijnd.

En de klapval dan?

Sommige bestrijdingsdiensten hebben de Rodenticiden in de zwarte kisten simpelweg vervangen met onvergiftigd lokaas. Zo zijn ze niet gebonden aan een bezoekfrequentie en kunnen de rekeningen betaalbaar blijven. Het is de bedoeling dat de ratten dan met klapvallen worden afgevangen.

 

Terug naar de vorige eeuw dus... Terwijl klapvallen in de loop van de tijd niet voor niets vervangen zijn met Rodenticiden. Ratten bestrijden met klemmen vergt namelijk enorm veel aandacht en controle.

 

Als de kisten niet dagelijks gecontroleerd worden kan een dode rat gaan ontbinden en hevige stankoverlast veroorzaken. Tevens zullen andere ratten het gevaar direct herkennen.

Ironisch genoeg zorgt het lokaas verder voor juist meer aantrekkingskracht zonder dat de ratten gevangen kunnen worden. Een averechtse werking dus.

 

Deze bestrijdingswijze is daarom eigenlijk alleen maar geschikt wanneer er dagelijkse controle plaats kan vinden, dus alleen voor particulieren aan huis of wanneer bijvoorbeeld personeel bereid is de controles dagelijks uit te voeren.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken met onze bestrijdingsdeskundige voor demonstratie.

 
Tel.Nr : 0900-2556677
 
Email : info@meldpuntongedierte.nl

 

Lees verder