Meldpunt Ongediertebestrijding Wormerland

Afspraak maken:

Als u in Wormerland - Wijdewormer, Wormer, Jisp of Oostknollendam woont en last heeft van ongedierte zoals een wespennest, mieren, ratten of muizen, dan kunt u ons bellen op onderstaand telefoonnummer. Wij kunnen dan een bestrijding uitvoeren of materiaal plaatsen. Hieronder vertellen wij meer over de kosten en de werkwijze. 

Contact : 0900-2800200

Muizen- en Rattenbestrijding

muizen- en rattenbestrijdingVoordat onze ongediertebestrijder begint met de inzet van bestrijdingsmiddelen en materialen wordt eerst de toedracht van het probleem nader bekeken.

 

Dit is nodig om tot een structurele oplossing te kunnen komen. Tijdens de inzet van materialen en middelen wordt daarom ook noodzakelijk advies gegeven. Lees verder over muizenbestrijding en rattenbestrijding

Kosten Ongediertebestrijding

Een bezoek van de verdelger gaat altijd gepaard met een starttarief. Dit zijn de voorrijkosten en inspectiekosten. Dit geldt ook voor een korte analyse of identificatie van het diersoort. Zonder de inzet van materialen en middelen brengen wij ongeacht de duur of de aard van het bezoek altijd €55,- in rekening.

 

Daarnaast betaalt u voor de bestrijdingsmiddelen. Deze zijn afhankelijk van het diersoort. Voor meer tarieven over specifieke diersoorten verwijzen wij u naar onze plaagdierengids of insectengids

Ongedierte in huis

Insecten welke regelmatig in huis kunnen voorkomen zijn vlooien en zilvervisjes

Deze insecten worden bestreden middels een 'residuele behandeling'. De bestrijdingsdeskundige kan u hier meer informatie over geven.

Beperkingen

Het meeste ongedierte kan meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden en voorkomen kunnen worden met alternatieve maatregelen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

Ongedierte op de werkplek

Op het werk kunnen ook klachten ontstaan rondom plaagdieren en insecten. 

Muizenoverlast op kantoor of ratten op het terrein behoren tot de risico's binnen de bedrijfsvoering.

 

Muizen en ratten zorgen voor een onhygiënische werkomgeving en kunnen schade aanrichten met het knagen aan voorraden en kabels. Lees meer hierover in onze rubriek over bedrijven en instellingen 

 

Verder hebben we in de omgeving van Wormerland ook te maken met sectoren welke zich bezig houden met de bereiding of distributie van etenswaren. Insecten zoals kakkerlakken, mieren of vliegen kunnen veel schadelijke gevolgen hebben binnen deze branche. Om deze reden hebben veel restaurants al preventieve maatregelen getroffen.

Bestrijding en Preventie

Bestrijding van ratten en muizen bij particulieren omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan, materiaal geplaatst en aanwijzingen, advies en instructies worden gegeven.

bestrijding ratten en muizen

 

Het materiaal wat geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief dermate goed dat -mits er zuinig mee omgegaan wordt- het levenslang ingezet kan worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

 

Echter, uitgangspunt van ons bezoek is altijd een structureel resultaat. Dit proberen wij direct samen met u te realiseren.

Procedure bij bedrijven

Bedrijven en instellingen in Wormerland - Wijdewormer, Wormer, Jisp en Oostknollendam kunnen door ons een inspectie uit laten voeren. Ongedierte op de werkplek kan door ons incidenteel bestreden worden.

 

Nadat een muizenbestrijding of rattenbestrijding is afgerond is er regelmatig behoefte aan structurele bescherming. Onze ongediertebestrijder kan hierover advies geven en een aanbieding doen voor het verrichten van periodieke werkzaamheden.

 

De werkzaamheden hebben als doel de beheersing van plaagdieren gecontinueerd voort te zetten middels detectiemiddelen en materialen die bedoeld zijn ter preventie. Tijdens de periodieke controles wordt dan ook aandacht besteed aan bouwtechnische wering en hygiëne.  Lees verder >

Scholen en Zorginstellingen

Scholen en zorginstellingen in Wormerland zijn extra kwetsbaar voor ongedierte in verband met de leefwijze van leerlingen en clienten. Binnen deze instellingen wordt op verschillende tijdstippen op verschillende plekken gegeten.

 

Tegelijkertijd kampt het management met de verantwoordelijkheden voor een schone en veilige leefomgeving. Schoonmaakroosters sluiten ook niet altijd goed aan om ongedierte zoals muizen en mieren buiten de deur te houden.

 

Wij raden altijd aan om een inspectie door onze bestrijdingsdeskundige uit te laten voeren teneinde een voorstel te doen voor structurele bescherming. Meestal kunnen met weinig middelen en enkele periodieke controles per jaar veel problemen voorkomen worden.

Ratten

Ratten ( De Bruine- en de Zwarte rat ) kunnen zowel op bedrijventerreinen als in tuinen bij inwoners voor overlast zorgen. Voor bedrijven kunnen ze bovendien risicovolle situaties veroorzaken door het kapotknagen van kabels en voorraden. De bestrijding van ratten in de open omgeving gaat gepaard met moderne technieken. Tijdens het bezoek kan onze rattenbestrijder een plan van aanpak met u bespreken.

 

Inwoners van Wijdewormer, Wormer, Jisp en Oostknollendam die te maken krijgen met ratten in de tuin kunnen eveneens een afspraak met ons maken. Wij plaatsen dan geschikt materiaal en geven u aanwijzingen en advies waarmee een structurele oplossing nagestreefd wordt.

Muizen in huis

In huis kunnen verschillende soorten ongedierte voorkomen. Vooral muizen kunnen voor veel overlast zorgen. Muizen in huis kunnen zich verplaatsen via holle ruimten langs leidingwerk en spouwmuren. In oudere woningen kunnen ze zich ook tussen de vloerlagen vestigen. Onze muizenbestrijder treft soms ook muizennesten aan in meterkasten, op zolders en in kruipruimten.

Mieren en kakkerlakken in huis

Indien u mieren in huis aantreft of te maken heeft met een kakkerlakkenplaag in huis dan kunt u ons bellen voor een afspraak. U kunt tijdens de behandeling gewoon thuisblijven.

 

Een mierenbestrijding of een kakkerlakkenbestrijding voeren wij tegenwoordig uit met geldruppels die middels een doseernaald toegepast worden in naden en kieren. Personeel en bewoners kunnen tijdens deze werkzaamheden gewoon thuisblijven.

Mieren- en Wespenbestrijding

wespenbestrijdingAls er sprake is van een mierenplaag waartegen geen natuurlijke producten bestand zijn, dan kunnen wij langskomen voor een mierenbestrijding. U kunt meestal thuisblijven tijdens de behandeling

 

Wanneer mierennesten binnenin de constructie zitten van de woning, dan kan het zijn dat meerdere behandelingen in een seizoen of eens per jaar een behandeling noodzakelijk is. Laat u goed informeren door de uitvoerder.

 

Een wespenbestrijding voeren wij uit met geavanceerde apparatuur. Als de uitvliegopening zichtbaar is aan de buitenzijde, dan hoeft u niet altijd thuis te blijven tijdens de bestrijding.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenNa de bestrijding van het wespennest wordt ons vaak gevraagd hoe het wespennest verwijderd kan worden. Het mag duidelijk zijn dat het verwijderen van een wespennest geen optie is zolang het actief is. Onze wespenbestrijder schakelt het nest eerst volledig uit. 

 

In Wormerland treffen wij de meeste wespennesten aan in de spouwmuur en in de grond. Een oud wespennest waar geen levende wespen meer in te vinden zijn kunt u meestal gewoon laten zitten. Breekwerk om een oud nest te verwijderen loont de moeite niet. 

Werkwijze

De aanwezigheid van een wespennest heeft geen duidelijke oorzaak. Uitgebreide inspectie of analyse van de toedracht is daarom niet zinvol. Meestal wordt direct de bestrijding in gang gezet.

Wespennest in huis of in de tuin

wespennestWespenkoninginnen kiezen hun plek voor het wespennest regelmatig in de spouwmuur of in de grond.

 

De meest gevaarlijke situaties doen zich voor wanneer het wespennest zich bevindt in de schuur omdat men hier soms nietsvermoedend tuinmeubilair of kussens wegtrekt terwijl er een wespennest in verweven zit.

 

Een nest wat uit elkaar getrokken wordt zorgt voor grote risico's. Meer informatie over de levenswijze en hoe een wespennest is opgebouwd leest u hier

Vlooien

Vlooien bestrijden wij volgens de klassieke wijze met een vloeistofoplossing. Bewoners moeten hiervoor de woning ongeveer een halve dag verlaten. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover meer details geven alvorens de behandeling uitgevoerd wordt.

 

Houd u er verder rekening mee dat de vlooien niet direct allemaal uitgeroeid zijn nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Ook dienen eventueel huisdieren die de plaag vermoedelijk veroorzaakt hebben op juiste wijze behandeld te zijn met geschikte middelen. Anders komt de plaag weer terug.

Zilvervisjes en Papiervisjes

De behandeling van deze insecten is vergelijkbaar met de behandeling van vlooien. Onze bestrijder concentreert zich hierbij echter op de plekken waar deze beestjes zich hoofdzakelijk verschuilen. Ook willen wij u erop attenderen dat de bestrijding van deze insecten niet automatisch betekent dat u ze nooit meer ziet.

 

Er zal een flinke verbetering zichtbaar zijn, maar we voeren soms ook een nabehandeling of zelfs meerdere nabehandelingen uit om tot een bevredigend resultaat te komen. Wij kunnen op voorhand geen uitspraken doen over het te verwachten resultaat na een behandeling. Lees verder over zilvervisjes en papiervisjes

Verantwoordelijkheden

De aanwezigheid van ongedierte dient altijd adequaat aangepakt te worden. Dit vereist een inspanning en meestal ook kosten die gemaakt moeten worden. Omdat de toedracht van de overlast niet altijd geheel duidelijk is en ongedierte zich ook veelal verplaatst tussen woningen en erfgrenzen, onstaat er regelmatig discussie over wie deze inspanning moet verrichten en op wie de kosten verhaald worden.

 

Er bestaat nog steeds een grijs gebied rondom de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bijvoorbeeld de huurder en verhuurder wanneer bijvoorbeeld muizen of kakkerlakken zich verspreid hebben over meerdere woningen, winkels, restaurants of een mix daarvan. soms speelt ook de gemeente een rol. Veelal is diegene die verantwoordelijk is voor een schone leefomgeving ook afhankelijk van het gedrag van degene die gebruik maken van deze leefomgeving. 

 

Meer informatie rondom dit thema leest u hier

Gemeente Wormerland

De gemeente Wormerland is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Signaleert u hier een plaag of een zorgelijke situatie? Neemt u dan alstublieft contact op met de gemeente. Wij voeren alleen bestrijding uit op privaat terrein tenzij de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt voor werkzaamheden in de openbare ruimte.

 

Bent u van de gemeente en wenst u meer informatie over de bijdrage die wij kunnen leveren? Klik hier 

 

menu