Meldpunt Ongediertebestrijding Voorst

Afspraak maken:

Afspraak makenInwoners van Voorst - Twello, Wilp en Klarenbeek kunnen ons bellen via onderstaand telefoonnummer. Soms wordt u teruggebeld door de ongediertebestrijder voor het exact afstemmen van de tijdsindicatie. 

Contact : 0900-2800200

Ongediertebestrijding Voorst

Onze bestrijdingsdienst houdt zich in Voorst - Twello, Wilp en Klarenbeek vooral bezig met de muizenbestrijding en de rattenbestrijding.

 

Tijdens het voorjaar en de zomer voeren wij meerdere dagdelen per week de wespenbestrijding en de mierenbestrijding uit.

Ongedierte in huis

Muizen in huis kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast richten ze ook veelal materiële schade aan. Wanneer uw woning of gebouw geschakeld is aan andere woningen of gebouwen, dan kunnen de muizen ook bij de buren voor overlast gaan zorgen. Goede preventie en beheersing is daarom tevens van belang.

 

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar voor onze gezondheid, maar belangrijk om te weten is dat ze wel degelijk bacteriën met zich meebrengen. Zodra ze onze keuken gaan bevuilen dienen er wel adequate maatregelen getroffen te worden.

 

Ratten in huis kunnen voor een hoop narigheid zorgen. Buiten het feit dat ze een hoop paniek teweeg kunnen brengen, zijn veel ratten dragers van bacteriën die Leptospirose kunnen veroorzaken ( Ziekte van Weil ). Om deze reden dienen direct maatregelen getroffen te worden.

 

Kakkerlakkenplaag in huis zijn in tegenstelling tot wat vele mensen denken meestal een toevalligheid. Tenzij bepaalde woningen of bijvoorbeeld restaurants langere tijd bevuild zijn, worden kakkerlakken meestal per ongeluk in huis gebracht. Tijdig ingrijpen is noodzakelijk.

Ongediertebestrijding voor Bedrijven en instellingen

Met name muizenoverlast en ratten rondom gebouwen zorgen in Voorst regelmatig voor slechte hygiëne en financiële schade.

 

Voor incidentele bestrijding kunt u ons bellen om een afspraak te maken. Onze deskundige voert een bestrijding uit en geeft advies over preventie.

 

Voor structurele bescherming tegen ongedierte worden wij ondersteund door Aliansa Plaagdiermanagement.

Wespennest verwijderen

Wanneer u doelgericht wespen af en aan ziet vliegen naar een bepaalde plek, wees dan alert! Er is dan waarschijnlijk sprake van een wespennest.

 

Wespennesten in Voorst treffen wij vaak aan in de schuurin de grond, of in de spouwmuur.

 

Wij bestrijden eerst het wespennest. Na enkele weken kan het dan op een veilige manier verwijderd worden.

 

Het wespennest verwijderen wij in Voorst nadat wij de wespenbestrijding hebben uitgevoerd en met inachtneming dat de omstandigheden deze werkzaamheden toelaten. Ook wanneer het wespennest in de grond zit, in de spouwmuur, op de vliering of in de kruipruimte blijft het alleen bij een bestrijding.

 

In de praktijk komt het daarom maar zelden voor dat het wespennest na de bestrijding daadwerkelijk weggehaald wordt. Zodra de wespen en de koningin bestreden zijn, kan het papieren materiaal wat daarna overblijft verder ook geen kwaad.

 

Meer over onze werkwijze met betrekking tot het bestrijden en het verwijderen van een wespennest leest u hier

Mieren en wespen

Naast de muizen en de ratten zorgen mieren en wespen ook regelmatig voor problemen in bijvoorbeeld scholen, parken, kantoren en kinderdagverblijven.

 

Meer hierover leest u hier:

 

ongediertebestrijding voor bedrijven en instellingen

 

Zelf ongedierte bestrijden

Wilt u zelf ongedierte bestrijden? Raadpleeg dan eerst onze plaagdierengids of insectengids. 

 

Voordat u zelf begint met bestrijdingsmiddelen kan het van belang zijn om eerst meer kennis op te doen over het betreffende diersoort. Daarmee kan de bestrijding soms een stuk effectiever uitgevoerd worden. In veel gevallen hoeven er uberhaupt geen bestrijdingsmiddelen toegepast te worden.

Muizen bestrijden in huis of binnen een gebouw

Een goede muizenbestrijding vergt kennis en goed materiaal. Sommige situaties zijn daarom alleen weggelegd voor deskundigen. Hoe eerder de bestrijding uitgevoerd wordt, hoe sneller de bestrijding ook zal verlopen. Een muizenplaag die al enkele weken voortduurt vereist professionele bestrijdingsmiddelen.

 

Lees verder >

Mieren in huis bestrijden

Mierennesten zitten meestal in een zanderige bodem tussen de 10 en 50 cm diep. Op onze terrassen kan men in de loop van het voorjaar de zandhoopjes met de uitgangen constateren. Zodra mieren onder het huis of onder het gebouw zitten kunnen die uitgangen helaas ook binnenshuis of binnen het gebouw terecht komen. 

 

Lees verder >

Ratten bestrijden

De bestrijding van ratten krijgt steeds meer regelgeving in verband met het milieu en dierenwelzijn. Men moet een rattenprobleem zeer bewust benaderen. Evenals met de bestrijding van muizen verdient een rattenprobleem veel aandacht met betrekking tot omgevingsfactoren en materiaal.

 

Lees verder >

Overige plaagdieren en insecten welke veel in Voorst voorkomen zijn:

 

Gemeente Voorst

Voor overlast in of vanuit de openbare ruimte kunt u het beste contact opnemen met de gemeente Voorst.

 

Ook kunt u een melding bij ons doen via info@meldpuntongedierte.nl 

Toch een bestrijdingsdeskundige nodig ?

Als u toch een bestrijdingsdeskundige wilt spreken, bel dan met :0900-2800200

 

menu