Meldpunt Ongediertebestrijding Haarlemmermeer

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Zwanenburg, Badhoevedorp, Vijfhuizen en Spaarndam kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden vooral ratten, muizen, wespen en mieren. Zowel in huis alsook bij bedrijven en in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Muizen en ratten

Meerdere ratten in de tuinHet grootste gedeelte van onze werkzaamheden bestaat uit het bestrijden en beheersen van muizen- en rattenpopulaties in woningen en gebouwen. Hieronder leest u meer over onze werkwijze met betrekking tot Muizenbestrijding  en onze werkwijzen met betrekking tot Rattenbestrijding

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Haarlemmermeer

 

Werkgebied

Aalsmeerderbrug, Abbenes, Badhoevedorp, Beinsdorp, Boesingheliede, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Haarlemmerliede, Halfweg, Hoofddorp, Leimuiderbrug, Lijnden, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Schiphol, Schiphol-Rijk, Spaarndam, Vijfhuizen, Weteringbrug, Zwaanshoek, Zwanenburg

Rattenbestrijding

RattenbestrijdingRattenbestrijding in Haarlemmermeer voeren wij uit met mechanische vangmaterialen. Voor structurele ongediertebestrijding bij bedrijven en om gebouwen maken wij gebruik van moderne geautomatiseerde vangkasten. Lees verder over onze rattenbestrijding

Rattengif

De bestrijding van ratten heeft veel verandering ondergaan de laatste jaren. Rattengif is zo goed als verboden in de open omgeving. Ook in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Zwanenburg, Badhoevedorp, Vijfhuizen en Spaarndam voeren wij geen rattenbestrijding meer uit met gif. Consumenten kunnen al lange tijd geen rattengif meer kopen in de winkel. Wij hebben deze maatregelen altijd gesteund. Lees verder over (de gevolgen van) bestrijden met rattengif

Ratten in de tuin

Rat in de tuinOok de aanwezigheid van ratten in de tuin vergt een nieuwe benadering. Wij houden ons vooral bezig met de oorzaak. Vogelvoer, kippenvoer en zwerfafval zijn aantrekkelijke doelwitten. Onze rattenbestrijder heeft desondanks altijd onvergiftige materialen bij zich om de rattenbestrijding in Haarlemmermeer te kunnen ondersteunen.

Eén bezoek

Bestrijding van ratten bij particulieren omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan en materiaal wordt geplaatst. Ook worden er aanwijzingen, advies en instructies gegeven. Ongediertebestrijding gaat altijd samen met aanvullende maatregelen waarover wij advies en aanwijzingen geven.

 

Het materiaal wat geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief dermate goed dat -mits er zuinig mee omgegaan wordt- het levenslang ingezet kan worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

Riool en kruipruimte

ratten bestrijden kruipruimteSoms houden ratten zich op in de kruipruimte en weten via openingen in huis binnen te dringen, meestal door openingen langs een afvoerkanaal onder het keukenblok. Ook komen ze soms via graafgangen in de tuin terecht. Dit kan men dan herkennen aan rattengangen (gaten in de tuin) en verzakkingen langs de gevel.

 

Dergelijke rattenoverlast is meestal een gevolg van een mankement in het riool onder of vlakbij de woning. Dit moet meestal worden geinspecteerd door een loodgieter via een camera of rook.

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingOnze ongediertebestrijding is in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Vijfhuizen vooral bezig met muizenbestrijding. Wij bezoeken veel bedrijven, scholen en kinderdagverblijven die muizenoverlast ondervinden.

 

Wij voeren altijd eerst inspectie uit en onderzoeken vooral de oorzaak. Meestal zetten wij op basis van de bevindingen direct de muizenbestrijding in gang. Wij voeren muizenbestrijding uit in het hele gebied tussen Spaarndam, Badhoevedorp, Schiphol en Nieuw-Vennep. In Hoofddorp rijden wij twee keer per week een route uitsluitend voor ongediertebestrijding.

Muizen bestrijden in huis

muizen in huis

Onze muizenbestrijder ziet veel voorbeelden van problemen met muizen in huis waarvan de oorzaak te maken heeft met voedsel in de buurt waar de muizen op af komen. Muizen zitten verder ook graag in huis omdat ze hier veilig zitten. Buitenshuis worden ze bedreigd door andere dieren zoals roofvogels, katten en marters.

 

Ga voor onze werkwijze en de kosten naar onze pagina over muizen bestrijden in huis

Muizenoverlast op de werkplek

muizen bestrijden kinderdagverblijfOok bij u op het werk kunt u te maken krijgen met muizen. Onze ongediertebestrijding krijgt in Haarlemmermeer regelmatig meldingen over muizen die stank en geluidsoverlast veroorzaken in een kantoor of in een magazijn. Haarlemmermeer heeft net als andere gemeenten ook te maken met kwetsbare gebouwen.

 

muizen bestrijden schoolMuizen leven ook graag in de buurt van kinderen omdat daar veelal (zwerf)voedsel te vinden is. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven regelmatig te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Ga voor meer informatie hierover naar onze pagina over muizen op de werkplek

Muizen- en rattenoverlast bij bedrijven

rattenoverlast werkplekOp het werk kunnen in Hoofddorp ook klachten ontstaan rondom muizen en ratten. Muizen in kantoren of ratten op het terrein behoren tot de risico's binnen de bedrijfsvoering.

 

Muizen en ratten zorgen voor een onhygiënische werkomgeving en kunnen schade aanrichten met het knagen aan voorraden en kabels. Lees meer hierover in onze rubriek over bedrijven en instellingen 

Instellingen, VVE's en Woningcorporaties 

samenwerking ongediertebestrijdingHuurders of bewoners van wooncomplexen of zorginstellingen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep moeten soms met integrale oplossingen komen wanneer een probleem met ongedierte zich voordoet. Soms is niet geheel duidelijk waar de overlast begonnen is, maar moet er wel degelijk zo snel mogelijk ongediertebestrijding aan te pas komen. Communicatie speelt hierbij een grote rol. Ook wij als bestrijdingsdienst zijn hierbij betrokken.

 

Wij ondersteunen woningcorporaties en VVE's met het herstellen van problemen rondom ongedierte.

Wie is verantwoordelijk?

Wie moet de muizenbestrijding of de rattenbestrijding eigenlijk betalen? Wie moet actie ondernemen? Antwoorden hierop treft u wellicht aan in onze rubriek over de verantwoordelijkheden rondom ongedierte.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest verwijderen is voor u geen optie wanneer het nog actief is. Er kunnen nare ongelukken gebeuren tijdens pogingen hiertoe. Ook brengt u de omgeving hiermee in gevaar. Maak voor ongediertebestrijding in Haarlemmermeer eerst een afspraak met ons.

Wat doet onze wespenbestrijder?

In Hoofddorp en Nieuw-Vennep komt onze wespenbestrijder bij u langs om de ingang van het wespennest in te spuiten met een speciale drukpomp. Onder hoge druk wordt een professionele wespenpoeder ingebracht waarmee vooral de koningin getroffen moet worden. Meestal kan een wespennest nadat het bestreden is op veilige wijze verwijderd worden. Controle is echter zeer belangrijk. Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Wespenbestrijding

Als er sprake is van een wespennest in huis of in uw tuin, dan ontkomt u er bijna niet aan om een wespenbestrijding uit te laten voeren. Anders kan het nest veel problemen veroorzaken tijdens de zomer en het najaar. De wespenbestrijder kan u meer vertellen over de situatie rondom het wespennest wat bij u tot overlast leidt. In Haarlemmermeer voeren wij meerdere dagen per week wespenbestrijding uit.

Planning 

De route gaat dagelijks vanaf Hoofddorp en Nieuw-Vennep via Badhoevedorp verder naar Vijfhuizen en Zwanenburg. De route eindigt bij Halfweg en Spaarndam. Schiphol en de andere plaatsen binnen de gemeente Haarlemmermeer bedienen wij ook. Tijdens de zomer hebben wij meerdere wespenverdelgers in dienst.

wespennest in de spouwmuurWespennest in de spouwmuur

Een wespennest wordt regelmatig aangetroffen in de tuin of in de spouwmuur van de woning. De overlast wordt meestal pas later in het jaar ondervonden.

Overlast

Vooral op terrassen en recratiegebieden wordt in augustus en september veel wespenoverlast ondervonden.

wespennest in huisWespennest in huis

Als u te maken heeft met een wespennest in huis dan is bestrijding meestal het laatste redmiddel. Dit kan altijd beter uitgevoerd worden met professionele apparatuur en bescherming.

Mierenbestrijding

Mieren laten zich al gauw in het voorjaar zien. Ze kunnen veel overlast veroorzaken. Soms zijn huis-tuin- en keukenmiddelen afdoende, maar soms zijn ook professionele middelen noodzakelijk. 

 

Mierenbestrijding

Voor mierenbestrijding in Haarlemmermeer kunt u een afspraak met ons maken. Wij voeren diverse dagdelen per week werkzaamheden uit. Soms kan de verdelger dezelfde dag nog bij u ter plekke zijn.

 

Let erop dat mierennesten op verschillende plekken kunnen zitten en soms dusdanig verborgen zitten dat ook onze bestrijdingsmiddelen niet altijd afdoende zijn met één behandeling. Ongediertebestrijding omvat ook bij andere insecten soms meerdere bezoeken.

Hoe wij mieren bestrijdenHoe bestrijden wij mieren?

Mierenbestrijding voeren wij uit met speciale geldruppeltjes waar een krachtige werkzame stof in zit. Deze druppeltjes worden met een doseernaald toegepast in naden en kieren. Het resultaat is meestal niet direct zichtbaar. Dit kan enkele dagen tot zelfs enkele weken duren.

 

Lees verder over mierenbestrijding

Kakkerlakkenbestrijding

restaurantWe hebben in de omgeving van Haarlemmermeer ook te maken met sectoren die zich bezig houden met de bereiding of distributie van etenswaren. Insecten zoals kakkerlakken kunnen veel schadelijke gevolgen hebben binnen deze branche. Om deze reden hebben veel restaurants al preventieve maatregelen getroffen.

 

Wij voeren onder anderen in restaurants kakkerlakkenbestrijding en preventie uit. Lees verder over kakkerlakkenbestrijding

Kakkerlakken in huis

kakkerlak in huisWanneer men op reis is geweest en overnacht heeft in een verblijf waar kakkerlakkenoverlast heerst, dan bestaat de kans dat deze per ongeluk worden meegenomen naar huis. Wanneer dit niet snel opgemerkt wordt, dan kan er in huis al snel een kakkerlakkenplaag ontstaan. Tijdig actie ondernemen is daarom vereist.

Vlooien en Zilvervisjes

Vele woningen kunnen ook getroffen worden door vlooien of zilvervisjes en papiervisjes.

De bestrijding hiervan vraagt om enkele voorbereidingen. Meer informatie hierover krijgt u van onze bestrijdingsdeskundige.

Overige ongedierte

Heeft u last van ander ongedierte, bijvoorbeeld onbekende beestjes in huis? Bezoek dan eerst onze insectengids

Beperkingen

Bovenstaande diersoorten kunnen meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden kunnen worden door andere maatregelen te treffen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

Meldingen en Actualiteit Haarlemmermeer

Melding maken ongedierteAls u inwoner bent van Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Zwanenburg, Badhoevedorp, Vijfhuizen, Spaarndam of een andere plaats binnen de gemeente Haarlemmermeer, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Haarlemmermeer

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Haarlemmermeer, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Haarlemmermeer vallen de plaatsen: Aalsmeerderbrug, Abbenes, Badhoevedorp, Beinsdorp, Boesingheliede, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Haarlemmerliede, Halfweg, Hoofddorp, Leimuiderbrug, Lijnden, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Schiphol, Schiphol-Rijk, Spaarndam, Vijfhuizen, Weteringbrug, Zwaanshoek, Zwanenburg

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

donderdag 20 januari 2022 11:55

“Ik heb al 3 x een grote wesp in m’n woonkamer gevonden ik denk dat er een nest zit in spouw muur”

zondag 16 januari 2022 12:11

“De afgelopen 6 weken zo'n 17 muizen in de keuken gevangen die via gaten langs leidingen achter het keukenblok vanuit de spouwmuur naar binnen komen.We hebben zelf een deel van de keuken moeten weghalen om erbij te kunnen.De gaatjes dichtgemaakt en nu maar hopen dat we er vanaf zijn.”

maandag 11 oktober 2021 19:14

“Stationhoifddorp bus perron 300/397 richting Haarlem/nieuwvennep Ratten op perron bij vuilnisbak zitten aantal biasjes rennen over perron”

donderdag 19 augustus 2021 08:11

“Wespennest in de gevel naast de slaapkamer. Wespen komen ook naar binnen in huis. Ravelijn in Vijhuizen”

dinsdag 1 juni 2021 15:15

“bijen, paar huizen verder een nest (Bramerveld 87) in boom; zweven nu de straat Frederiksveld Nieuw vennep in”

woensdag 31 maart 2021 18:12

“Er Zwemmen regelmatig ratten in sloot”

dinsdag 9 maart 2021 11:38

“Door de enorme Plataan boom duwen de wortels de riolering kapt waardoor de ratten via het zand onder de tegels ( mijn tuinpad ) zich een we banen naar het huis ! Het stikt van de ratte gangen onder mijn pad ! Ik blijf het maar repareren hier moet nu eindelijk iets radicaals aan gebeuren ! Sloterweg in Badhoevedorp !”

woensdag 27 januari 2021 11:17

“Op de postcode 2132 ke hebben wij sinds een aantal weken last an muizen / ratten die zich verplaatsen tussen het dak en plafond. Ze lopen en knagen in de aanbouw. Het zijn meerdere buren die dit hebben gemeld. ”

woensdag 23 september 2020 12:26

“Ratten Kraayveld/ Waalhavenstraat Badhoevedorp ”

woensdag 23 september 2020 12:26

“Ratten Kraayveld/ Waalhavenstraat”

maandag 14 september 2020 12:51

“Muizen plaag aanwezig bij Sonderholm in Hoofddorp. Wij vermoeden dat ze uit het natuurgebied achter het huis komen. ”

dinsdag 18 augustus 2020 15:15

“wespen nest in de spouw muur bij de flat”

maandag 17 augustus 2020 12:44

“wespennest in spouwmuur”

woensdag 12 augustus 2020 16:13

“Er zit een wespennest in mn dakkapel.”

maandag 10 augustus 2020 09:12

“Er zit een wespennest in een boom op de straat voor ons huis. Gisterenochtend een zwerm van honderden wespen.”

dinsdag 14 juli 2020 22:31

“Enorm bijen of wespennest langs eilandenpad in Hoofdorp floriande zuid ter hoogte van opgang bij eiland 4 (Ik heb er een foto van)”

donderdag 18 juni 2020 11:40

“Wespennest boven de voordeur”

maandag 25 mei 2020 17:40

“Er zijn werkzaamheden geweest aan het riool bij Kinheim Zwanenburg. Rond de school De Kameleon zijn nu al 3 ratten gesignaleerd.”

maandag 25 mei 2020 11:55

“Vermoedelijk wespennest in de spouwmuur met invliegpunt net onder de dakrand van plat dak. Afgelopen vrijdag hele zwerm vanuit de tuin uiteindelijk daar neergestreken. Op dit moment voldoende activiteit met in en uitvliegen. Geen directe hinder maar zitten wel in de spouwmuur hetgeen schade zou kunnen veroorzaken. ”

woensdag 20 mei 2020 15:51

“Et lag een dode rat in mijn tuin in Badjoevedorp. Ik hebb hier niet eerder ratten gezien. Ik denk dat de rat is gevangen door onze kat en deze de rat in de tuin heeft gelegd.”

woensdag 6 mei 2020 05:29

“De ratten lopen aardig in het rond op de kinheim ,inlaag,Amestelle ,midswaard.de scholen beginnen straks weer en daar wandelen ze ook lekker.hoop dat er snel iets aan gedaan wordt .er worden er alleen maar meer.”

zaterdag 2 mei 2020 12:07

“Ratten, kinheim, amestelle midswaard, zwanenburg”

vrijdag 3 april 2020 16:04

“Rosenholm hoofddorp ratten in de achtertuin. Zag tijdje terug iemand van ongediertebestrijding een kooi in de sloot plaatsen”

zondag 2 februari 2020 10:03

“Rat, Kalorama, Hoofddorp”

vrijdag 31 januari 2020 19:32

“Van den Berghlaan hele blok aansluitende huizen heeft overlast van muizen. Dit speelt nu al bijna een jaar.”

dinsdag 15 oktober 2019 14:56

“Wespennest thv Navona 26-28 te Hoofddorp pal naast speeltuin voorkleine kinderen. Wespen gedragen zich aggressief naar spelende kinderen.”

maandag 14 oktober 2019 14:20

“Vermoedelijk rattenoverlast (gaten in de grond tegen de gevel) Sloterweg Badhoevedorp”

vrijdag 30 augustus 2019 14:16

“Ondergronds wespennest. Bij het losloop gebied bij het Lente Park Getsewoud Nieuw Vennep, aan de kant van het water.”

woensdag 21 augustus 2019 15:34

“Wespennest op speelplein bij arendstraat rechts naast laurierhaag ”

vrijdag 28 juni 2019 15:33

“Wespennest, appartementencomplex Liniewal te Vijfhuizen ”

dinsdag 21 mei 2019 16:13

“Op Schelphoek wordt de stoep ondergraven door mieren. Gevolg is dat de stoep tussen beplanting en het pand begint te verzakken. Er wordt veel zand door de mieren uit de gleuven van de tegels geduwd. ”