Meldpunt Ongediertebestrijding Breda

Wat doen wij?

De Duitse wespOnze werkzaamheden in Breda zijn gericht op preventie en bestrijding van plaagdieren en insecten. Tijdens het voorjaar en de zomer ligt de druk vooral op meldingen rondom de aanwezigheid van wespennesten en overlast van mieren. Tussen april en oktober maken wij extra dagdelen vrij voor wespenbestrijding en mierenbestrijding.

 

Meerdere dagen per week zijn wij actief met ongediertebestrijding binnen de omgeving van Breda, Prinsenbeek, Bavel, Teteringen en Ulvenhout. Het tijdsblok waarin wij u helpen is afhankelijk van uw postcode.

Ratten en muizen

muizenbestrijdingBestrijding en beheersing van ratten en muizen heeft gedurende het hele jaar prioriteit. Particulieren, bedrijven en instellingen zoals scholen of kinderdagverblijven kunnen bij ons terecht voor bestrijdingsmaterialen en bescherming.

 

Onze deskundige plaatst deze materialen en geeft aanwijzingen en advies. Bij bedrijven en instellingen worden periodieke controles uitgevoerd.

Afspraak maken

afspraak makenBij actuele overlast van muizen, ratten of bijvoorbeeld een wespennest kunt u met ons een afspraak maken. Voor de bestrijding van wespen hoeft u meestal niet langer dan een dag te wachten. Tijdens de zomer hebben wij in Breda een extra wespenbestrijder in dienst. Lees verder over het verwijderen van een wespennest

Melding maken:

Meldingen en Actualiteit Breda

Wespenbestrijding

wespenbestrijdingIn Breda, Prinsenbeek, Bavel, Teteringen en Ulvenhout voeren wij wespenbestrijding uit met geavanceerde apparatuur. Hiervoor moet de uitvliegopening zichtbaar zijn. U kunt de vliegopening aanwijzen aan onze wespenbestrijder die bij u langskomt.

 

Het wespennest zit meestal verstopt in een holle ruimte achter een muur of in kastjes en schuurtjes. Soms zit een wespennest ook in de grond

 

Wij bestrijden het wespennest met een poeder welke met hoge druk in de holle ruimte wordt geblazen waar het wespennest zit. Als het wespennest zichtbaar is dan duwen wij het spuitstuk naar de kern van het nest.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest kan pas verwijderd worden nadat het uitgeschakeld is. Het verwijderen van een wespennest is geen optie zolang het actief is. Onze wespenbestrijder in Breda moet eerst de bestrijding succesvol uitgevoerd hebben. Hij kan u ter plekke verder adviseren over de vervolgstappen.

 

Ga verder naar onze pagina over het verwijderen van een wespennest 

Spouwmuur

WespennestWij treffen de meeste wespennesten aan in de spouwmuur. Meestal dringen ze binnen via de ventilatie, open voegen of via een boeideel. Een oud wespennest in de spouwmuur hoeft meestal niet verwijderd te worden. Als er geen levende wespen meer in te vinden zijn dan kan het verder geen kwaad. Het loont meestal de moeite niet om de muur open te breken om een oud wespennest te verwijderen.

Wespennest in huis of in de tuin

Wespenkoninginnen kiezen hun plek voor het stichten van een wespennest meestal in bebouwde gebieden. Onze huizen die veelal van hout en steen gemaakt zijn bieden uitstekende bescherming voor de groei van het wespennest.

 

Ook opslaghokken, garages en schuren worden vaak uitgekozen. De meest gevaarlijke situaties doen zich voor wanneer het wespennest zich bevindt in de schuur omdat men hier soms nietsvermoedend tuinmeubilair of kussens wegtrekt terwijl er een wespennest tussen zit.

 

Een nest wat uit elkaar getrokken wordt zorgt voor grote risico's. Meer informatie over de levenswijze en hoe een wespennest is opgebouwd leest u hier

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingAls er sprake is van een mierenplaag waartegen geen natuurlijke producten bestand zijn, dan kunnen wij in Breda langskomen voor een mierenbestrijding. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de behandeling.

Kosten en Werkwijze

Mieren zijn voor ons één van de meest lastige beestjes om te bestrijden volgens de verwachtingen die er veelal zijn. Leest u alstublieft verder over onze mierenbestrijding

 

mieren bestrijden in huisEen mierenbestrijding voeren wij uit met speciale geldruppels die worden toegepast in naden en kieren van bijvoorbeeld plinten en muuraansluitingen. 

 

Mieren overlastWanneer mierennesten binnenin de constructie zitten van de woning, dan kan het zijn dat meerdere behandelingen in een seizoen of eens per jaar een behandeling noodzakelijk is. Laat u goed informeren door de uitvoerder.

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingRatten ( De Bruine- en de Zwarte rat ) kunnen in Breda voor veel overlast zorgen in tuinen bij inwoners en op bedrijventerreinen. Niet alleen de bedreiging voor de gezondheid speelt een rol maar tevens ook de risicovolle situaties die zich kunnen voordoen door het kapotknagen van kabels en voorraden. Het advies is daarom om direct maatregelen te treffen zodra ratten gesignaleerd worden.

Onze werkwijze bij particulieren

ratten bestrijden in de tuinIn Breda, Prinsenbeek, Bavel, Teteringen en Ulvenhout helpen wij inwoners met de bestrijding van ratten. De meeste meldingen gaan over de aanwezigheid van ratten in de tuin

 

Tijdens het bezoek kan de rattenbestrijder een plan van aanpak met u bespreken. Hij plaatst meestal direct materialen afhankelijk van de urgentie en de noodzaak. Een bezoek van onze rattenbestrijder is éénmalig en wij gebruiken geen gif meer. Aan een bestrijding zijn altijd kosten verbonden

 

Ga voor meer informatie over de kosten en de werkwijze naar onze pagina over rattenbestrijding bij particulieren

Werkwijze bij bedrijven en instellingen

Rattenbestrijding bij bedrijvenRattenoverlast in gebouwen van bedrijven en instellingen dient adequaat onderzocht te worden. Onze rattenbestrijder zal voordat hij begint met de inzet van bestrijdingsmiddelen en materialen, eerst de toedracht van het probleem nader onderzoeken. Het doel is om tot een structurele oplossing te komen.

 

Voor een inspectie en onderzoek van het probleem kunt u met ons een afspraak maken

Schoolpleinen en bedrijfsterreinen

Rattenbestrijding moderne werkwijzeRattenbestrijding in Breda wordt tegenwoordig uitgevoerd met moderne vangkasten die geschikt zijn om te plaatsen rondom gebouwen, op bedrijfsterreinen en in de openbare voorzieningen zoals op straat of in een park. Ook plaatsen wij deze kasten steeds vaker op schoolpleinen.

 

Deze kasten beschermen zowel de buitenruimte alsook gebouwen tegen het binnendringen van ratten. Denk hierbij aan opslagloodsen, kantoren en magazijnen. Meer informatie vindt u op onze pagina over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingMuizen zorgen in Breda regelmatig voor problemen in woningen en gebouwen. Vooral de 'Huismuis' is de boosdoener. Deze knagen kabels en voorraden kapot en zorgen voor een slechte hygiëne. 

Werkwijze bij particulieren

Muizenbestrijding in Breda omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan, materiaal geplaatst en aanwijzingen, advies en instructies worden gegeven. muizenbestrijding gaat altijd gepaard met aanvullende maatregelen. Let erop dat bestrijding kosten met zich meebrengt.

bestrijding ratten en muizen

 

Het materiaal wat door onze muizenbestrijder geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief zeer goed. Als u er zuinig mee omgaat, dan kan het materiaal in de toekomst iedere keer weer opnieuw ingezet worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

 

Ga voor meer informatie over de werkwijze en de kosten naar deze pagina

Werkwijze bij bedrijven en instellingen

muizen schade bedrijfBedrijven en instellingen in Breda kunnen eerst een inspectie uit laten voeren. Muizen op de werkplek kunnen dan direct door ons bestreden worden.

 

Nadat de muizenbestrijding is afgerond is er regelmatig behoefte aan structurele bescherming. Onze muizenbestrijder kan hierover advies geven en een aanbieding doen voor het verrichten van periodieke werkzaamheden.

 

De werkzaamheden hebben als doel de beheersing van plaagdieren gecontinueerd voort te zetten middels detectiemiddelen en materialen die bedoeld zijn ter preventie. Tijdens de periodieke controles wordt dan ook aandacht besteed aan bouwtechnische wering en hygiëne.

Insecten in huis

Insecten welke regelmatig in huis kunnen voorkomen zijn vlooien en zilvervisjes

Deze insecten worden bestreden middels een 'residuele behandeling'. De bestrijdingsdeskundige kan u hier meer informatie over geven.

Mieren en kakkerlakken in huis

Indien u mieren in huis aantreft of te maken heeft met een kakkerlakkenplaag in huis dan kunt u ons bellen voor een afspraak. U kunt tijdens de behandeling gewoon thuisblijven.

 

Een mierenbestrijding of een kakkerlakkenbestrijding voeren wij tegenwoordig uit met geldruppels die middels een doseernaald toegepast worden in naden en kieren. Personeel en bewoners kunnen tijdens deze werkzaamheden gewoon aanwezig zijn.

Vlooien

Vlooien bestrijden wij volgens de klassieke wijze met een vloeistofoplossing. Bewoners moeten hiervoor de woning ongeveer een halve dag verlaten. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover meer details geven alvorens de behandeling uitgevoerd wordt.

 

Houd u er verder rekening mee dat de vlooien niet direct allemaal uitgeroeid zijn nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Ook dienen eventueel huisdieren die de plaag vermoedelijk veroorzaakt hebben op juiste wijze behandeld te zijn met geschikte middelen. Anders komt de plaag weer terug.

Zilvervisjes en Papiervisjes

De behandeling van deze insecten is vergelijkbaar met de behandeling van vlooien. Onze bestrijder concentreert zich hierbij echter op de plekken waar deze beestjes zich hoofdzakelijk verschuilen. Ook willen wij u erop attenderen dat de bestrijding van deze insecten niet automatisch betekent dat u ze nooit meer ziet.

 

Er zal een flinke verbetering zichtbaar zijn, maar we voeren soms ook een nabehandeling of zelfs meerdere nabehandelingen uit om tot een bevredigend resultaat te komen. Wij kunnen op voorhand geen uitspraken doen over het te verwachten resultaat na een behandeling. Lees verder over zilvervisjes en papiervisjes

Beperkingen

Het meeste ongedierte kan meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden en voorkomen kunnen worden met alternatieve maatregelen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

 

Meer informatie over verschillende plaagdieren en insecten vindt u in onze plaagdierengids of insectengids

Verantwoordelijkheden

De aanwezigheid van ongedierte in Breda dient altijd adequaat aangepakt te worden. Dit vereist een inspanning en meestal ook kosten die gemaakt moeten worden voor ongediertebestrijding. Omdat de toedracht van de overlast niet altijd geheel duidelijk is en ongedierte zich ook veelal verplaatst tussen woningen en erfgrenzen, onstaat er soms discussie over wie deze inspanning moet verrichten en op wie de kosten verhaald moeten worden.

 

Er bestaat nog steeds een grijs gebied rondom de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen verschillende partijen zoals bijvoorbeeld huurder en verhuurder, VVE's of buren. Vooral wanneer bijvoorbeeld muizen of kakkerlakken zich verspreid hebben over meerdere woningen, winkels, restaurants of een mix daarvan. De gemeente speelt in sommige gevallen ook een rol. 

 

Meer informatie rondom dit thema leest u hier

Meldingen en actualiteit in Breda

verantwoordelijkheden rondom ongedierteAls u inwoner bent van Breda, Prinsenbeek, Bavel, Teteringen of Ulvenhout, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Breda

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Breda, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Breda vallen de plaatsen: Bavel, Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

maandag 1 augustus 2022 14:38

“Wespen in de spouwmuur ”

donderdag 7 juli 2022 21:21

“Wespennest in de grond naast hek van uitlaatveld Talmastraat/Heuvelbrink vlak voor de 1e bank. Zag (nu 2x) diverse wespen in- en uitvliegen”

zondag 12 juni 2022 11:22

“Geen overlast maar wil en dode rat melden in mijn vijver ind de voortuin van hoek notenkraker en de koolmees”

dinsdag 31 mei 2022 20:24

“Wespennest in dakgoot Rozenlaan ”

donderdag 12 mei 2022 23:25

“Aziatische hoornaar maakte een nest in de tuin. Is verwijderd. ”

dinsdag 3 mei 2022 10:36

“wespennest,wespenkorf ( nog actief!!) in het heg . Liesstraat ”

donderdag 17 maart 2022 23:13

“Wij hebben al maanden last van een rat(ten). Krijgen die miet gevangen”

woensdag 9 maart 2022 12:47

“Ik heb last van ratten onder het tuinhuisje. Mijn adres is Strijpenlaan 17 in Teteringen ”

dinsdag 22 februari 2022 16:06

“muizen en ander ongedierte stankoverlast penetrante pislucht in huizen / trappenhuizen en omgeving Van de spiegelstraat Breda”

zaterdag 18 december 2021 09:37

“Muizenplaag en mogelijk ook ratten die zich over de Tramsingel verspreiden en met name in de gebouwen actief zijn.”

zaterdag 30 oktober 2021 09:20

“Dode rat op fietspad Oosterhoutseweg Teteringen aan de kant van de sloot thv nr 45”

dinsdag 24 augustus 2021 18:11

“Wespennest in spouw Bavel”

maandag 31 mei 2021 23:25

“Veel meikevers, Vloed Princenhage Breda”

vrijdag 21 mei 2021 08:47

“(Vliegende) mieren bij voordeur, heuvel”

zaterdag 28 november 2020 23:35

“Muizen in flat aan de Jan Darkennisstraat in Breda”

dinsdag 17 november 2020 10:59

“Muizen in huis, wij wonen op de Havermarkt ”

maandag 28 september 2020 16:40

“wespennest in een boom ik zie het nest niet, maar wel veel wespen vliegen ”

zaterdag 19 september 2020 12:24

“Ik heb geconstateerd dat in mijn kelderkast dingen aangevreten zijn door een dier. Ik woon in sportpark II. Ik heb zo'n apparaat dat muizen verjaagd door geluid geplaatst, maar dat helpt niet. ”

zaterdag 12 september 2020 14:37

“Verwijderen Wespennest Abdisstraat Prinsenbeek”

maandag 24 augustus 2020 09:43

“muizen in huis gebied sportpark”

zaterdag 15 augustus 2020 11:01

“Al een paar dagen loopt er een bruine rat in onze tuin en die van de buren.”

zaterdag 15 augustus 2020 10:22

“Bruine rat vaak gezien in de tuin”

zaterdag 15 augustus 2020 10:21

“Bruine rat meerdere malen gesignaleerd in de tuin”

maandag 10 augustus 2020 09:58

“wespennest bij aanhechting dakgoot bavelselaan breda”

maandag 10 augustus 2020 09:57

“wespennest bij aanhechting dakgoot bavelselaan breda”

donderdag 30 juli 2020 21:48

“We hebben een wespennest bij de dakkapel op de eerste verdieping. In de slaapkamer komen we regelmatig wespen tegen. Buiten zagen we vandaag dat veel wespen bij de dakkapel naar binnen vlogen.”

donderdag 23 juli 2020 21:55

“Vleermuis onder het houten afdak”

maandag 6 juli 2020 11:40

“Wespennest in pre-fab schoorsteenruimte / Talmastraat Breda (plat dak, bereikbaar met een ladder)”

donderdag 25 juni 2020 20:16

“ik heb een bijenest de imker is er bij geweest maar kunnen er niets mee ze zitten in de spouw muur en komen ieder jaar terug nu is zijn advies ze toch maar te bestrijden met gif”

maandag 22 juni 2020 20:42

“Processierups op bomen langs de parkeerplaats van het bedrijf eurofins breda ”

zondag 14 juni 2020 10:58

“Eikenprocessierups op huisdier fietspad bij Chaam, tevens op de Chaamseweg”

vrijdag 12 juni 2020 05:00

“Eikenprocessierups op de nieuwe lading. Als je van Teteringen Breda in komt, richting de Hoge Vucht. Ze zorgen direct voor erge klachten na het voorbij fietsen. ”

maandag 1 juni 2020 10:02

“Eikenprocessierups nesten ijzerhekpad Haagse beemden Diverse nesten langs fietspad ”

vrijdag 29 mei 2020 06:48

“processierupsen in eik oosterhoutseweg thv kruispunt met langelaar naast fietspad aan de oost zijde”

donderdag 28 mei 2020 18:04

“Gehele fietspad aan beide kanten van de weg vanaf industrieterrein Minervum de Tilburgse weg op t/m de Nieuwe Kadijk naar de Waterdonken zitten aan elke eikenboom (tientallen bomen) in grote trossen processierupsen!!!”

dinsdag 26 mei 2020 15:04

“Bruine rat in tuin Wikketuin, Haagse Beemden ”

zaterdag 23 mei 2020 18:11

“Processierupsnesten gespot in de bomen aan het fietspad "moerenpad" grenzend aan "grensoord" ”

dinsdag 12 mei 2020 19:55

“Processierups nesten in bomen Sprundelsebaan bijloopweg Breda ”

donderdag 7 mei 2020 15:33

“Wespennest inplantaan op het Concordiaplein ”

zondag 29 maart 2020 22:13

“Bruine rat in tuin: Antwerpenstraat”

woensdag 18 maart 2020 19:29

“Diersoort; Vleermuizen. Locatie; prinsenhage straat; Biehoeve tot en met Balk Ivm het corona virus ”

dinsdag 4 februari 2020 13:38

“Bruine rat in straat Haagse beemden ”

zondag 5 januari 2020 17:52

“Rat(ten) in de tuin ”

maandag 23 december 2019 20:08

“Ik heb al een tijdje een dier in mijn plafond. Het is best een groot dier dus ik ga uit van een rat. Nieuwe Boschstraat ”

maandag 16 december 2019 19:52

“Ratten, omgeving lunet/brandweer breda”

donderdag 28 november 2019 16:25

“Grote dode rat gevonden, platgereden op de parkeerplaats achter mijn huis. Het is aan de Dr. Struyckenstraat achter de woningen. Waarschijnlijk komt het beest uit het riool door de werkzaamheden die plaats vinden in de buurt.”

zaterdag 19 oktober 2019 14:16

“Ratten in mijn woning gezien sinds de firma hak de gasleiding heeft vervangen. Hak heeft de gaten rondom de leiding met pur dichtgemaakt maar de volgende dag was het weer opengeknaagd.inde meterkast liggen nu overal kleine stukjes pur en rattenpoep Dagelijks veel rattenpoep en urine in meterkast ,serre en trapkast. Heel de voorraad eten ter waarde van 250 € in de trapkast weg moeten gooien alles was aangevreten en zat onder smeersporen.2 ratten zelf gevangen met vallen.”

vrijdag 4 oktober 2019 11:10

“Eiken processie rupsen langs het Wandel/Fietspad bij de waterakker richting Groenedijk ”

vrijdag 6 september 2019 14:57

“grote rat zien lopen bij het hek (achteringang van het luchtmacht complex) parkeerplaats westbroek breda”

zondag 25 augustus 2019 20:52

“Wespennest in de grond nabij speeltuin Tennisvereniging Bavel. Hebben komende weken toernooi dus veel bezoekers.”

maandag 19 augustus 2019 16:32

“Wespennest, Heilaarpark te Breda ”

zaterdag 17 augustus 2019 13:56

“bruine rat gespot in de tuin van een woning gelegen aan de Honderdbunder Breda met daarachter een waterloop . . Reeds begin dit jaar is dit ook via de gemeente gemeld en zijn er ook gevangen ,oorzaak wordt mogelijk veroorzaakt door vuilniszakken die niet in het daarvoor bestemde vuildepot worden afgestort. zal a.s maandag ook de gemeente Breda inlichten.”

dinsdag 6 augustus 2019 11:51

“Dit weekend 3/4 aug 2019 een bruine rat in de tuin gezien, Ginnekenweg. Vervolgens rattenval uitgezet en de rat gevangen en gedood. Rattenval opnieuw uitgezet om eventuele andere exemplaren te vangen”

maandag 22 juli 2019 23:07

“Bruine Rat, omgeving Sportpark, Breda. Vooral bij afvalcontainers.”

zondag 21 juli 2019 11:15

“Wespennest is spouwmuur ”

zaterdag 6 juli 2019 08:53

“Rat gevonden bij ons woonhuis. Wat verder doen. ”

maandag 1 juli 2019 23:42

“Processierups-nesten in minimaal 2 bomen op de Duivelsbruglaan tussen de Werfstraat en de Bouvignelaan aan de kant van het veld/weiland. Nesten zaten in het lage deel van de bomen. Ik kwam van de kant v Bouvignelaan af. Datum: 30 juni.”

zondag 30 juni 2019 22:10

“Ik heb overlast van vliegende en gewone mieren in mijn woonkamer,heel mijn raam zit vol, op de stoep zitten grote gaten van mieren nesten in de Tennisstraat, i”

maandag 24 juni 2019 08:14

“Eikenprocessierups Vlak naast gezondheidszorg (tandarts), dagelijks komen er tientallen patiënten binnen met flinke jeuk en irritaties! Dus mensen kunnen niet veilig meer naar de tandarts, omdat ze dan al lastig worden gevallen met de eikenprocessierups.”

dinsdag 18 juni 2019 13:58

“Overlast processierups Oude baan 79”

zondag 16 juni 2019 21:20

“Processierups aan het Kerkepad en omgeving groene long in Bavel, ook in de buurt van de speeltuin en kinderboerderij. Er liggen ook nesten op de grond, erg gevaarlijk ook voor honden. ”

vrijdag 14 juni 2019 11:09

“web (nog niet uitgekomen) met processierupsen op eik in park Ambachtenlaan in Princenhage (op 2 m. hoogte)”

donderdag 13 juni 2019 15:36

“bijna alle eikenbomen langs de Dongense baan bevatten processie rupsen”

donderdag 13 juni 2019 10:39

“Processierups heel veel in de zanddreef prinsenbeek”

zaterdag 1 juni 2019 22:10

“Op eik naast sluisje Molenslag op hoogte ongeveer 3 meter mogelijk processierupsen”

dinsdag 28 mei 2019 00:48

“Ik zie ratten lopen op de parkeerplaats. Omgeving Kesteren.”