Meldpunt Ongediertebestrijding Beverwijk

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Beverwijk en Wijk aan Zee kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden vooral ratten, muizen en kakkerlakken. Zowel in huis alsook bij bedrijven en in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

Wespen en mieren

Wespennest bestrijdenTijdens het voorjaar en de zomer kunt u door ons ook een wespennest laten bestrijden wanneer het voor overlast zorgt. Vanaf april tot juli bestrijden wij ook mieren in huis

Muizen en ratten

Rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Muizen-en rattenoverlast bij bedrijven

 

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken

Kakkerlakkenbestrijding

 

Afspraak maken

0900-2800200

 

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Beverwijk

Rattenbestrijding

RattenbestrijdingRattenbestrijding in Beverwijk en Wijk aan Zee voeren wij uit met mechanische vangmaterialen. Voor structurele ongediertebestrijding bij bedrijven en om gebouwen maken wij gebruik van moderne geautomatiseerde vangkasten. Lees verder over onze rattenbestrijding

Rattengif

De bestrijding van ratten heeft veel verandering ondergaan de laatste jaren. Rattengif is zo goed als verboden in de open omgeving. Ook in Beverwijk voeren wij geen rattenbestrijding meer uit met gif. Consumenten kunnen al lange tijd geen rattengif meer kopen in de winkel. Wij hebben deze maatregelen altijd gesteund. Lees verder over (de gevolgen van) bestrijden met rattengif

Ratten in de tuin

Rat in de tuinOok de aanwezigheid van ratten in de tuin vergt een nieuwe benadering. Wij houden ons vooral bezig met de oorzaak. Vogelvoer, kippenvoer en zwerfafval zijn aantrekkelijke doelwitten. Onze rattenbestrijder heeft desondanks altijd onvergiftige materialen bij zich om de rattenbestrijding in Beverwijk te kunnen ondersteunen.

Eén bezoek

Bestrijding van ratten bij particulieren omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan en materiaal wordt geplaatst. Ook worden er aanwijzingen, advies en instructies gegeven. Ongediertebestrijding gaat altijd samen met aanvullende maatregelen waarover wij advies en aanwijzingen geven.

 

Het materiaal wat geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief dermate goed dat -mits er zuinig mee omgegaan wordt- het levenslang ingezet kan worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

Riool en kruipruimte

ratten bestrijden in de kruipruimteSoms houden ratten zich op in de kruipruimte en weten via openingen in huis binnen te dringen, meestal door openingen langs een afvoerkanaal onder het keukenblok. Ook komen ze soms via graafgangen in de tuin terecht. Dit kan men dan herkennen aan rattengangen (gaten in de tuin) en verzakkingen langs de gevel.

 

Dergelijke rattenoverlast is meestal een gevolg van een mankement in het riool onder of vlakbij de woning. Dit moet meestal worden geinspecteerd door een loodgieter via een camera of rook.

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingOnze ongediertebestrijding is in Beverwijk vooral bezig met muizenbestrijding. Wij bezoeken veel bedrijven, scholen en kinderdagverblijven die muizenoverlast ondervinden.

 

Wij voeren altijd eerst inspectie uit en onderzoeken vooral de oorzaak. Meestal zetten wij op basis van de bevindingen direct de muizenbestrijding in gang.

Muizen bestrijden in huis

muizen in huis

Onze muizenbestrijder ziet veel voorbeelden van problemen met muizen in huis waarvan de oorzaak te maken heeft met voedsel in de buurt waar de muizen op af komen. Muizen zitten verder ook graag in huis omdat ze hier veilig zitten. Buitenshuis worden ze bedreigd door andere dieren zoals roofvogels, katten en marters.

 

Ga voor onze werkwijze en de kosten naar onze pagina over muizen bestrijden in huis

Muizenoverlast op de werkplek

muizen bestrijden kinderdagverblijfOok bij u op het werk kunt u te maken krijgen met muizen. Onze ongediertebestrijding krijgt in Beverwijk en Wijk aan Zee regelmatig meldingen over muizen die stank en geluidsoverlast veroorzaken in een kantoor of in een magazijn. Beverwijk heeft net als andere gemeenten ook te maken met kwetsbare gebouwen.

 

muizen bestrijden schoolMuizen leven ook graag in de buurt van kinderen omdat daar veelal (zwerf)voedsel te vinden is. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven regelmatig te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Ga voor meer informatie hierover naar onze pagina over muizen op de werkplek

Muizen- en rattenoverlast bij bedrijven

rattenoverlast werkplekOp het werk kunnen in Beverwijk en Wijk aan Zee ook klachten ontstaan rondom muizen en ratten. Muizen in kantoren of ratten op het terrein behoren tot de risico's binnen de bedrijfsvoering.

 

Muizen en ratten zorgen voor een onhygiënische werkomgeving en kunnen schade aanrichten met het knagen aan voorraden en kabels. Lees meer hierover in onze rubriek over bedrijven en instellingen 

Instellingen, VVE's en Woningcorporaties 

samenwerking ongediertebestrijdingHuurders of bewoners van wooncomplexen of zorginstellingen in Beverwijk moeten soms met integrale oplossingen komen wanneer een probleem met ongedierte zich voordoet. Soms is niet geheel duidelijk waar de overlast begonnen is, maar moet er wel degelijk zo snel mogelijk ongediertebestrijding aan te pas komen. Communicatie speelt hierbij een grote rol. Ook wij als bestrijdingsdienst zijn hierbij betrokken.

 

Wij ondersteunen woningcorporaties en VVE's met het herstellen van problemen rondom ongedierte.

Wie is verantwoordelijk?

Wie moet de muizenbestrijding of de rattenbestrijding eigenlijk betalen? Wie moet actie ondernemen? Antwoorden hierop treft u wellicht aan in onze rubriek over de verantwoordelijkheden rondom ongedierte.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest verwijderen is voor u geen optie wanneer het nog actief is. Er kunnen nare ongelukken gebeuren tijdens pogingen hiertoe. Ook brengt u de omgeving hiermee in gevaar. Maak voor ongediertebestrijding in Beverwijk eerst een afspraak met ons.

Wat doet onze wespenbestrijder?

In Beverwijk en Wijk aan Zee komt onze wespenbestrijder bij u langs om de ingang van het wespennest in te spuiten met een speciale drukpomp. Onder hoge druk wordt een professionele wespenpoeder ingebracht waarmee vooral de koningin getroffen moet worden. Meestal kan een wespennest nadat het bestreden is op veilige wijze verwijderd worden. Controle is echter zeer belangrijk. Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Wespenbestrijding

Als er sprake is van een wespennest in huis of in uw tuin, dan ontkomt u er bijna niet aan om een wespenbestrijding uit te laten voeren. Anders kan het nest veel problemen veroorzaken tijdens de zomer en het najaar. De wespenbestrijder kan u meer vertellen over de situatie rondom het wespennest wat bij u tot overlast leidt. In Beverwijk en Wijk aan Zee voeren wij meerdere dagen per week wespenbestrijding uit. Tijdens de zomer hebben wij daarom meerdere wespenverdelgers in dienst.

wespennest in de spouwmuurWespennest in de spouwmuur

Een wespennest wordt regelmatig aangetroffen in de tuin of in de spouwmuur van de woning. De overlast wordt meestal pas later in het jaar ondervonden.

Overlast

Vooral op terrassen en recratiegebieden wordt in augustus en september veel wespenoverlast ondervonden.

wespennest in huisWespennest in huis

Als u te maken heeft met een wespennest in huis dan is bestrijding meestal het laatste redmiddel. Dit kan altijd beter uitgevoerd worden met professionele apparatuur en bescherming.

Mierenbestrijding

Mieren laten zich al gauw in het voorjaar zien. Ze kunnen veel overlast veroorzaken. Soms zijn huis-tuin- en keukenmiddelen afdoende, maar soms zijn ook professionele middelen noodzakelijk. 

 

Mierenbestrijding

Voor mierenbestrijding in Beverwijk en Wijk aan Zee kunt u een afspraak met ons maken. Wij voeren diverse dagdelen per week werkzaamheden uit. Soms kan de verdelger dezelfde dag nog bij u ter plekke zijn.

 

Let erop dat mierennesten op verschillende plekken kunnen zitten en soms dusdanig verborgen zitten dat ook onze bestrijdingsmiddelen niet altijd afdoende zijn met één behandeling. Ongediertebestrijding omvat ook bij andere insecten soms meerdere bezoeken.

Hoe wij mieren bestrijdenHoe bestrijden wij mieren?

Mierenbestrijding voeren wij uit met speciale geldruppeltjes waar een krachtige werkzame stof in zit. Deze druppeltjes worden met een doseernaald toegepast in naden en kieren. Het resultaat is meestal niet direct zichtbaar. Dit kan enkele dagen tot zelfs enkele weken duren.

 

Lees verder over mierenbestrijding

Kakkerlakkenbestrijding

restaurantWe hebben in de omgeving van Beverwijk ook te maken met sectoren die zich bezig houden met de bereiding of distributie van etenswaren. Insecten zoals kakkerlakken kunnen veel schadelijke gevolgen hebben binnen deze branche. Om deze reden hebben veel restaurants al preventieve maatregelen getroffen.

 

Wij voeren onder anderen in restaurants kakkerlakkenbestrijding en preventie uit. Lees verder over kakkerlakkenbestrijding

Kakkerlakken in huis

kakkerlak in huisWanneer men op reis is geweest en overnacht heeft in een verblijf waar kakkerlakkenoverlast heerst, dan bestaat de kans dat deze per ongeluk worden meegenomen naar huis. Wanneer dit niet snel opgemerkt wordt, dan kan er in huis al snel een kakkerlakkenplaag ontstaan. Tijdig actie ondernemen is daarom vereist.

Vlooien en Zilvervisjes

Vele woningen kunnen ook getroffen worden door vlooien of zilvervisjes en papiervisjes.

De bestrijding hiervan vraagt om enkele voorbereidingen. Meer informatie hierover krijgt u van onze bestrijdingsdeskundige.

Overige ongedierte

Heeft u last van ander ongedierte, bijvoorbeeld onbekende beestjes in huis? Bezoek dan eerst onze insectengids

Beperkingen

Bovenstaande diersoorten kunnen meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden kunnen worden door andere maatregelen te treffen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

Meldingen en Actualiteit Beverwijk

Melding maken ongedierteAls u inwoner bent van Beverwijk of Wijk aan Zee, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Beverwijk

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Beverwijk, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Beverwijk vallen de plaatsen: Wijk aan Zee

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

donderdag 14 oktober 2021 11:28

“Ratten door de straat ”

vrijdag 8 oktober 2021 16:58

“Muizen en rattenplaag in huis. Met 3 katten (jagers) in huis. Foto's aanwezig. Bij de buren in de tuin staan kippen, niet geheel verzorgd.”

woensdag 16 juni 2021 11:12

“Elke dag zien we ratten in de tuinen. Op de hoogte van Bankenlaan 4-4a-4c-4d. HVC heeft zwarte doosjes neergezet maar we zien ze nog steeds en vinden het vervelend. Mogelijk komt het doordat het riool in de straat bij zware regenval het water niet aankan en alles, dus ook de bruine rat omhoog brengt. We hebben er een op film staan. ”

maandag 7 juni 2021 13:13

“In de poort achter de zwaansmeerstraat nummer 46 tegen de schuur van de woning zit een rattenhol , al meerdere keren een rat gezien ”

vrijdag 23 april 2021 09:12

“Ratten gezien bij de ganzenvijver met de parkeerplaats aan de noordzijde vd Zeestraat in Beverwijk. Onder de brug, waar deze vast zit aan de wal. Een nest denk ik, hij kwam telkens stukjes van het brood ophalen en nam dat mee naar plek onder de brug.”

dinsdag 16 maart 2021 09:33

“Rat in achtertuin bij put”

maandag 15 februari 2021 11:40

“Voer voor de vogels opgehangen en de laatste weken met enige regelmaat een rat in de tuin.”

dinsdag 17 november 2020 18:01

“Overlast van ratten in mijn huis. Je hoort ze vaak lopen in de plafonds. In het verleden heb ik er eentje weten te vangen.”

zondag 8 november 2020 23:05

“Ik heb in mijn woning op de sumatrastaat last van muizen.”

zaterdag 22 augustus 2020 11:51

“Wespennest aan wandelpad Florispark”

maandag 22 juni 2020 13:45

“Wespen onder de buitenkant bekleding (Kunststof) van de eerste verdieping Koningstraat Beverwijk”

zaterdag 30 mei 2020 13:39

“Wesp binnen in huis van 3 cm lang, lang dun achterlijf, ziet er uit als een mega grote sluipwesp. Via de chat met Marcel melding gemaakt en foto bijgesloten. "Het" zit nu in een jampot met deksel er op.”

zaterdag 24 augustus 2019 12:22

“Wespennest in een waterpunt voor bomen in de grond. Naast de boom zit een plastic ronde pijp om de boom te bewateren alwaar een flink wespennest zich bevindt. MELIS STOKELAAN aan de Noordkant rechterzijde bij de oneven nummers zo'n 50 meter van de bocht aan de oostzijde.”

zondag 4 augustus 2019 11:41

“In de Melis Stokelaan liggen vóór de tuinen stukjes groen met hier en daar een boom. Indertijd is in het perkje, voor ons gebied , naast de boom een buis geplaatst (waarschijnlijk om makkelijk water te kunnen geven, wat ik dus regelmatig doe). In deze buis bevindt zich nu een wespennest. Mogelijk moet deze bestreden worden.”

zaterdag 3 augustus 2019 09:37

“Er zit een ondergronds wespennest in de groenstrook naast ons huis. Mijn partner is al gestoken toen zij de auto in wilde stappen die aangrenzend aan de groenstrook geparkeerd stond. Het gaat om de groenstrook aade vlietgors/ van borsselestraat in beverwijk.”