Meldpunt Ongediertebestrijding Zaanstad

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Zaanstad - Westzaan, Wormerveer, Zaandijk, Zaandam, Assendelft en Krommenie, kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden vooral muizen en ratten

 

Bestrijding gaat altijd in combinatie met advies en aanwijzingen over preventie en structurele bescherming tegen het binnendringen van knaagdieren. Verder bieden wij ondersteuning bij het beheersbaar houden van rattenpopulaties in het buitengebied

Afspraak maken

Afspraak makenVoor het maken van een afspraak kunt u een afspraak maken met ons. Meestal kunnen wij binnen 24 uur bij u terecht voor een inspectie of een bestrijding, afhankelijk van de urgentie. 

Melding maken:

Meldingen en Actualiteit Zaanstad

Bedrijven en instellingen

muizenbestrijding en rattenbestrijding in gebouwenIn Zaanstad vestigen wij ook nadrukkelijk de aandacht op gebouwen van kantoren, scholen en bedrijfspanden. De werkwijze rondom de aanpak van overlast verschilt per doelgroep. Bij bedrijven en instellingen voeren wij altijd eerst een inspectie uit en maken wij analyse van het probleem alvorens wij bestrijdingsmaterialen plaatsen.

Voorjaar en zomer

Wij bestrijden tijdens het voorjaar en de zomer ook mieren en wespen

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingRatten ( De Bruine- en de Zwarte rat ) kunnen vooral in Zaandam, Krommenie en Wormerveer voor veel overlast zorgen in tuinen bij inwoners en op bedrijventerreinen. Niet alleen de bedreiging voor de gezondheid speelt een rol maar tevens ook de risicovolle situaties die zich kunnen voordoen door het kapotknagen van kabels en voorraden. Het advies is daarom om direct maatregelen te treffen zodra ratten gesignaleerd worden.

Onze werkwijze bij particulieren

ratten bestrijden in de tuinIn Zaanstad helpen wij inwoners met de bestrijding van ratten. De meeste meldingen gaan over de aanwezigheid van ratten in de tuin

 

Tijdens het bezoek kan de rattenbestrijder een plan van aanpak met u bespreken. Hij plaatst meestal direct materialen afhankelijk van de urgentie en de noodzaak. Een bezoek van onze rattenbestrijder is éénmalig en wij gebruiken geen gif meer. Aan een bestrijding zijn altijd kosten verbonden

 

Ga voor meer informatie over de kosten en de werkwijze naar onze pagina over rattenbestrijding bij particulieren

Werkwijze bij bedrijven en instellingen

Rattenbestrijding bij bedrijvenRattenoverlast in gebouwen van bedrijven en instellingen dient adequaat onderzocht te worden. Onze rattenbestrijder in Zaandam zal voordat hij begint met de inzet van bestrijdingsmiddelen en materialen, eerst de toedracht van het probleem nader onderzoeken. Het doel is om tot een structurele oplossing te komen.

 

Voor een inspectie en onderzoek van het probleem kunt u met ons een afspraak maken

Schoolpleinen en bedrijfsterreinen

Rattenbestrijding moderne werkwijzeRattenbestrijding in Zaandam wordt tegenwoordig uitgevoerd met moderne vangkasten die geschikt zijn om te plaatsen rondom gebouwen, op bedrijfsterreinen en in de openbare voorzieningen zoals op straat of in een park. Ook plaatsen wij deze kasten steeds vaker op schoolpleinen.

 

Deze kasten beschermen zowel de buitenruimte alsook gebouwen tegen het binnendringen van ratten. Denk hierbij aan opslagloodsen, kantoren en magazijnen. Meer informatie vindt u op onze pagina over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingMuizen zorgen in Zaandam, Westzaan, Wormerveer, Zaandijk, Assendelft en Krommenie regelmatig voor problemen in woningen en gebouwen. Vooral de 'Huismuis' is de boosdoener. Deze knagen kabels en voorraden kapot en zorgen voor een slechte hygiëne. 

Werkwijze bij particulieren

Muizenbestrijding in Zaanstad omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan, materiaal geplaatst en aanwijzingen, advies en instructies worden gegeven. muizenbestrijding gaat altijd gepaard met aanvullende maatregelen. Let erop dat bestrijding kosten met zich meebrengt.

bestrijding ratten en muizen

 

Het materiaal wat door onze muizenbestrijder geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief zeer goed. Als u er zuinig mee omgaat, dan kan het materiaal in de toekomst iedere keer weer opnieuw ingezet worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

 

Ga voor meer informatie over de werkwijze en de kosten naar deze pagina

Werkwijze bij bedrijven en instellingen

muizen schade bedrijfBedrijven en instellingen in Zaanstad kunnen eerst een inspectie uit laten voeren. Muizen op de werkplek kunnen dan direct door ons bestreden worden.

 

Nadat de muizenbestrijding is afgerond is er regelmatig behoefte aan structurele bescherming. Onze muizenbestrijder kan hierover advies geven en een aanbieding doen voor het verrichten van periodieke werkzaamheden.

 

De werkzaamheden hebben als doel de beheersing van plaagdieren gecontinueerd voort te zetten middels detectiemiddelen en materialen die bedoeld zijn ter preventie. Tijdens de periodieke controles wordt dan ook aandacht besteed aan bouwtechnische wering en hygiëne.

Wespenbestrijding

wespenbestrijdingIn Zaanstad voeren wij wespenbestrijding uit met geavanceerde apparatuur. Hiervoor moet de uitvliegopening zichtbaar zijn. U kunt de vliegopening aanwijzen aan onze wespenbestrijder die bij u langskomt.

 

Het wespennest zit meestal verstopt in een holle ruimte achter een muur of in kastjes en schuurtjes. Soms zit een wespennest ook in de grond

 

Wij bestrijden het wespennest met een poeder welke met hoge druk in de holle ruimte wordt geblazen waar het wespennest zit. Als het wespennest zichtbaar is dan duwen wij het spuitstuk naar de kern van het nest.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest kan pas verwijderd worden nadat wij het wespennest uitgeschakeld hebben. Het verwijderen van een wespennest is geen optie zolang het actief is. Onze wespenbestrijder in Zaandam moet eerst de bestrijding succesvol uitgevoerd hebben. Hij kan u ter plekke verder adviseren over de vervolgstappen.

 

Ga verder naar onze pagina over het verwijderen van een wespennest 

Planning

De wespenbestrijder begint in Zaandam en Koog aan de Zaan. Vanuit daar rijdt hij verder naar Zaandijk en Westzaan. Daar steekt hij over de Nauernasche Vaart en rijdt hij via Kerkbuurt noordelijk naar Assendelft en Krommenie. Daarna bestrijdt hij de wespen in Westknollendam en Wormerveer.

Spouwmuur

WespennestWij treffen de meeste wespennesten aan in de spouwmuur. Meestal dringen ze binnen via de ventilatie, open voegen of via een boeideel. Een oud wespennest in de spouwmuur hoeft meestal niet verwijderd te worden. Als er geen levende wespen meer in te vinden zijn dan kan het verder geen kwaad. Het loont meestal de moeite niet om de muur open te breken om een oud wespennest te verwijderen.

Wespennest in huis of in de tuin

Wespenkoninginnen kiezen hun plek voor het stichten van een wespennest meestal in bebouwde gebieden. Onze huizen die veelal van hout en steen gemaakt zijn bieden uitstekende bescherming voor de groei van het wespennest. Vooral in Zaandam, maar ook in Krommenie en Assendelft treffen wij veel wespennesten aan in muren en daken.

 

Ook opslaghokken, garages en schuren worden vaak uitgekozen. De meest gevaarlijke situaties doen zich voor wanneer het wespennest zich bevindt in de schuur omdat men hier soms nietsvermoedend tuinmeubilair of kussens wegtrekt terwijl er een wespennest tussen zit.

 

Een nest wat uit elkaar getrokken wordt zorgt voor grote risico's. Meer informatie over de levenswijze en hoe een wespennest is opgebouwd leest u hier

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingAls er sprake is van een mierenplaag waartegen geen natuurlijke producten bestand zijn, dan kunnen wij in Zaanstad langskomen voor een mierenbestrijding. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de behandeling.

Kosten en Werkwijze

Mieren zijn voor ons één van de meest lastige beestjes om te bestrijden volgens de verwachtingen die er veelal zijn. Leest u alstublieft verder over onze mierenbestrijding

 

mieren bestrijden in huisEen mierenbestrijding voeren wij uit met speciale geldruppels die worden toegepast in naden en kieren van bijvoorbeeld plinten en muuraansluitingen. 

 

Mieren overlastWanneer mierennesten binnenin de constructie zitten van de woning, dan kan het zijn dat meerdere behandelingen in een seizoen of eens per jaar een behandeling noodzakelijk is. Laat u goed informeren door de uitvoerder.

Insecten in huis

Insecten welke regelmatig in huis kunnen voorkomen zijn vlooien en zilvervisjes

Deze insecten worden bestreden middels een 'residuele behandeling'. De bestrijdingsdeskundige kan u hier meer informatie over geven.

Mieren en kakkerlakken in huis

Indien u mieren in huis aantreft of te maken heeft met een kakkerlakkenplaag in huis dan kunt u ons bellen voor een afspraak. U kunt tijdens de behandeling gewoon thuisblijven.

 

Een mierenbestrijding of een kakkerlakkenbestrijding voeren wij tegenwoordig uit met geldruppels die middels een doseernaald toegepast worden in naden en kieren. Personeel en bewoners kunnen tijdens deze werkzaamheden gewoon aanwezig zijn.

Vlooien

Vlooien bestrijden wij volgens de klassieke wijze met een vloeistofoplossing. Bewoners moeten hiervoor de woning ongeveer een halve dag verlaten. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover meer details geven alvorens de behandeling uitgevoerd wordt.

 

Houd u er verder rekening mee dat de vlooien niet direct allemaal uitgeroeid zijn nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Ook dienen eventueel huisdieren die de plaag vermoedelijk veroorzaakt hebben op juiste wijze behandeld te zijn met geschikte middelen. Anders komt de plaag weer terug.

Zilvervisjes en Papiervisjes

De behandeling van deze insecten is vergelijkbaar met de behandeling van vlooien. Onze bestrijder concentreert zich hierbij echter op de plekken waar deze beestjes zich hoofdzakelijk verschuilen. Ook willen wij u erop attenderen dat de bestrijding van deze insecten niet automatisch betekent dat u ze nooit meer ziet.

 

Er zal een flinke verbetering zichtbaar zijn, maar we voeren soms ook een nabehandeling of zelfs meerdere nabehandelingen uit om tot een bevredigend resultaat te komen. Wij kunnen op voorhand geen uitspraken doen over het te verwachten resultaat na een behandeling. Lees verder over zilvervisjes en papiervisjes

Beperkingen

Het meeste ongedierte kan meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden en voorkomen kunnen worden met alternatieve maatregelen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

 

Meer informatie over verschillende plaagdieren en insecten vindt u in onze plaagdierengids of insectengids

Verantwoordelijkheden

De aanwezigheid van ongedierte in Zaanstad dient altijd adequaat aangepakt te worden. Dit vereist een inspanning en meestal ook kosten die gemaakt moeten worden voor ongediertebestrijding. Omdat de toedracht van de overlast niet altijd geheel duidelijk is en ongedierte zich ook veelal verplaatst tussen woningen en erfgrenzen, onstaat er soms discussie over wie deze inspanning moet verrichten en op wie de kosten verhaald moeten worden.

 

Er bestaat nog steeds een grijs gebied rondom de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen verschillende partijen zoals bijvoorbeeld huurder en verhuurder, VVE's of buren. Vooral wanneer bijvoorbeeld muizen of kakkerlakken zich verspreid hebben over meerdere woningen, winkels, restaurants of een mix daarvan. De gemeente speelt in sommige gevallen ook een rol. 

 

Meer informatie rondom dit thema leest u hier

Meldingen en Actualiteit Zaanstad

verantwoordelijkheden rondom ongedierteAls u inwoner bent van Zaanstad, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

 

Gemeente Zaanstad

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Zaanstad, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Zaanstad vallen de plaatsen: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westknollendam, Westzaan, Wormerveer, Zaandam, Zaandijk

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

maandag 15 juli 2024 12:26

“Meerdere dagen en meerdere Ratten waargenomen in de sloot bij de begraafplaats Zaandijk, het gaat hierbij om de sloot tussen begraafplaats en Oud Heinstraat, de ratten komen ook in de tuinen van de Oud Heinstraat en rennen rond bij de begraafplaats.”

maandag 29 april 2024 22:24

“Muggenplaag en grote spinnen hele straat zwermen ze Ook in de galerij van de flat Je moet letterlijk rennen vanaf de parkeer naar huis toe Door de heggen en bomen ze moet weer netjes worden gemaakt zodat het minder wordt en eventueel iets zetten voor de plaag ”

dinsdag 24 oktober 2023 02:41

“Duitse kakkerlakkenplaag in en om de huizen aan de Soendastraat in Wormerveer”

maandag 23 oktober 2023 21:56

“Duitse kakkerlakkenplaag aan de Soendastraat in Wormerveer. Een probleem die van kastje naar muurtje wordt verschoven door instanties Inmiddels is de plaag in gehele straat, bewoners met handen in het haar! ”

donderdag 19 oktober 2023 18:23

“Duitse kakkerlakken bij fabriek loders croklaan in Wormerveer. ”

vrijdag 1 september 2023 00:36

“Muis (en of meerdere muizen) krommenieërweg in Wormerveer ”

maandag 19 juni 2023 21:31

“Ratten vurehout bij het water De ratten. Komen erg dichtbij ”

woensdag 3 mei 2023 18:37

“Muizen eten zich letterlijk door mijn nieuwe muren heen , wonen er net aan een maand na renovatie van een jaar waarbij we ALLES hebben aangepakt nieuwe fundatie ,nieuwe binnen en buiten muren ,woonverdiepingen beide verwijderd laten zakken en nieuw geplaatst. Geen kruipruimte. Heb eerder muizen overlast gehad maar zo extreem als dit nog nooit.. als je een huis gaat kopen in Zaandam denk dan 2 keer na want de gemeente helpt je ook niet verder. Al je harde werk jaar lang een bouwval geweest heb je je huis eindelijk af eten de muizen letterlijk gaten van 5-5 cm in je muren .. overal muizen pis en ontlasting. Zelf al in me hand tas gehad terwijl ik hem aan het inpakken was voor werk, ook daar zit nu een groot gat in. ”

woensdag 15 februari 2023 13:44

“Bij een van onze complexen op de Ebbehout te Zaandam heeft onze huismeester grote ratten zien lopen op de parkeerplaatsen”

dinsdag 28 juni 2022 22:34

“Vandaag zeer waarschijnlijk een hornaar gezien omgeving edamstraat westerwatering”

dinsdag 7 juni 2022 22:17

“Stank overlast door - waarschijnlijk - spitsmuizen ”

vrijdag 28 januari 2022 09:34

“Grote bruine rat die de sloot overzwom van begraafplaats Zaandijk naar een stuk begroeiing tussen huisnummers 2 en 2a van de Oud Heinstraat .”

maandag 15 november 2021 19:14

“Ik zag vanmorgen in de D Doniastraat een rat lopen. Bij de laagste huisnummers, hij liep een steegje in tussen de huizen. ”

donderdag 14 oktober 2021 18:46

“In Assendelft , Witte Ring een wespennest in boeideel achtertuin zijkant uitbouw(spouw)”

maandag 20 september 2021 12:17

“Muizen Klaas katerstraat Zaandam tussen muren en plafonds”

vrijdag 3 september 2021 19:02

“Wespennest tussen boeiboord aan de achterzijde van het huis, het adres is pelikaanstraat 10 1561hm krommenie ”

zaterdag 26 juni 2021 12:35

“D.Doniastraat Zaandam, Ratten uitwerpselen in de tuinen. ”

zondag 9 mei 2021 03:04

“We liep opeens een enorme rat door onze achtertuin, nog nooit gezien sinds w eheir wonen”

vrijdag 7 mei 2021 10:10

“Rat in mijn achtertuin tweemaal gezien. Verdwijnt onder de schuur”

dinsdag 4 mei 2021 13:48

“sinds een paar weken signaleer ik een bruine rat in mijn tuin. We wonen aan het water (Hendrik Andriessenstraat te Zaandijk), laten geen voedsel achter in de tuin.”

expand_moreMeer laden