Meldpunt Ongediertebestrijding Zaanstad

Wat doen wij?

wespenVoor ongediertebestrijding in Zaandam, Zaandijk, Krommenie, Assendelft, Westzaan en Wormerveer kunt u een afspraak met ons maken. Wij concentreren ons hoofdzakelijk op de top-4 overlastgevers. In Zaanstad zijn dat muizen, ratten, mieren en wespen.

 

Tijdens het voorjaar zijn het vooral de mieren die overlast veroorzaken in huis en in de tuin. Tijdens de zomer zijn het vooral de wespen die prioriteit hebben. In deze periode zijn wij bijna de hele week bezig met wespenbestrijding

Muizen en ratten

Muizenbestrijding en rattenbestrijdingVerder houden wij ons het hele jaar bezig met de preventie en bestrijding van ratten en muizen. Zowel in huis alsook bij bedrijven en in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

 

U kunt melding maken als u ratten of muizen signaleert of u kunt een afspraak met ons maken voor muizenbestrijding of voor rattenbestrijding

Melding maken:

Meldingen en Actualiteit Zaanstad

Wespenbestrijding

wespenbestrijdingIn Zaanstad voeren wij wespenbestrijding uit met geavanceerde apparatuur. Hiervoor moet de uitvliegopening zichtbaar zijn. U kunt de vliegopening aanwijzen aan onze wespenbestrijder die bij u langskomt.

 

Het wespennest zit meestal verstopt in een holle ruimte achter een muur of in kastjes en schuurtjes. Soms zit een wespennest ook in de grond

 

Wij bestrijden het wespennest met een poeder welke met hoge druk in de holle ruimte wordt geblazen waar het wespennest zit. Als het wespennest zichtbaar is dan duwen wij het spuitstuk naar de kern van het nest.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest kan pas verwijderd worden nadat wij het wespennest uitgeschakeld hebben. Het verwijderen van een wespennest is geen optie zolang het actief is. Onze wespenbestrijder in Zaandam moet eerst de bestrijding succesvol uitgevoerd hebben. Hij kan u ter plekke verder adviseren over de vervolgstappen.

 

Ga verder naar onze pagina over het verwijderen van een wespennest 

Planning

De wespenbestrijder begint in Zaandam en Koog aan de Zaan. Vanuit daar rijdt hij verder naar Zaandijk en Westzaan. Daar steekt hij over de Nauernasche Vaart en rijdt hij via Kerkbuurt noordelijk naar Assendelft en Krommenie. Daarna bestrijdt hij de wespen in Westknollendam en Wormerveer.

Spouwmuur

WespennestWij treffen de meeste wespennesten aan in de spouwmuur. Meestal dringen ze binnen via de ventilatie, open voegen of via een boeideel. Een oud wespennest in de spouwmuur hoeft meestal niet verwijderd te worden. Als er geen levende wespen meer in te vinden zijn dan kan het verder geen kwaad. Het loont meestal de moeite niet om de muur open te breken om een oud wespennest te verwijderen.

Wespennest in huis of in de tuin

Wespenkoninginnen kiezen hun plek voor het stichten van een wespennest meestal in bebouwde gebieden. Onze huizen die veelal van hout en steen gemaakt zijn bieden uitstekende bescherming voor de groei van het wespennest. Vooral in Zaandam, maar ook in Krommenie en Assendelft treffen wij veel wespennesten aan in muren en daken.

 

Ook opslaghokken, garages en schuren worden vaak uitgekozen. De meest gevaarlijke situaties doen zich voor wanneer het wespennest zich bevindt in de schuur omdat men hier soms nietsvermoedend tuinmeubilair of kussens wegtrekt terwijl er een wespennest tussen zit.

 

Een nest wat uit elkaar getrokken wordt zorgt voor grote risico's. Meer informatie over de levenswijze en hoe een wespennest is opgebouwd leest u hier

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingAls er sprake is van een mierenplaag waartegen geen natuurlijke producten bestand zijn, dan kunnen wij in Zaanstad langskomen voor een mierenbestrijding. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de behandeling.

Kosten en Werkwijze

Mieren zijn voor ons één van de meest lastige beestjes om te bestrijden volgens de verwachtingen die er veelal zijn. Leest u alstublieft verder over onze mierenbestrijding

 

mieren bestrijden in huisEen mierenbestrijding voeren wij uit met speciale geldruppels die worden toegepast in naden en kieren van bijvoorbeeld plinten en muuraansluitingen. 

 

Mieren overlastWanneer mierennesten binnenin de constructie zitten van de woning, dan kan het zijn dat meerdere behandelingen in een seizoen of eens per jaar een behandeling noodzakelijk is. Laat u goed informeren door de uitvoerder.

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingRatten ( De Bruine- en de Zwarte rat ) kunnen op bedrijventerreinen, in de openbare ruimte en in tuinen bij inwoners voor overlast zorgen. Voor bedrijven kunnen ze bovendien risicovolle situaties veroorzaken door het kapotknagen van kabels en voorraden. Tevens is bekend dat ratten gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Het advies is om direct maatregelen te treffen zodra ze gesignaleerd worden.

Particulieren

ratten bestrijden in de tuinIn Zaanstad helpen wij ook met de rattenbestrijding bij inwoners thuis. Tijdens het bezoek kan de rattenbestrijder een plan van aanpak met u bespreken. Ga voor meer informatie hierover naar onze rattenbestrijding bij particulieren

 

Als u te maken krijgt met ratten in de tuin dan plaatsen wij vangmaterialen. Hier zijn kosten aan verbonden. Wij geven u hierbij tevens instructies, aanwijzingen en advies waarmee een structurele oplossing nagestreefd wordt.

Kantoren, bedrijven en openbare voorziening

Rattenbestrijding bij bedrijvenRattenoverlast in gebouwen van bedrijven en instellingen dient adequaat onderzocht te worden. Onze rattenbestrijder in Zaandam zal voordat hij begint met de inzet van bestrijdingsmiddelen en materialen, eerst de toedracht van het probleem nader onderzoeken. Het doel is om tot een structurele oplossing te komen.

Moderne werkwijze

Rattenbestrijding moderne werkwijzeRattenbestrijding in Zaanstad wordt tegenwoordig uitgevoerd met moderne vangkasten die geschikt zijn om te plaatsen rondom gebouwen, op bedrijventerreinen en in de openbare voorzieningen zoals op straat of in een park.

 

Deze kasten beschermen zowel de buitenruimte alsook gebouwen tegen het binnendringen van ratten. Denk hierbij aan opslagloodsen, kantoren en magazijnen. Meer informatie vindt u op onze pagina over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingMuizenbestrijding voeren wij uit bij mensen thuis alsook op de werkplek. Muizen zorgen in Zaandam regelmatig voor problemen in woningen en gebouwen. 

 

Muizen kunnen zich verplaatsen via holle ruimten langs leidingwerk en spouwmuren. In oudere woningen kunnen ze zich ook tussen de vloerlagen vestigen. Onze muizenbestrijder treft muizennesten aan op systeemplafonds, in meterkasten, op zolders en tussen goederen en opslag.

Particulieren

Muizenbestrijding in Zaanstad omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan, materiaal geplaatst en aanwijzingen, advies en instructies worden gegeven. muizenbestrijding gaat altijd gepaard met aanvullende maatregelen.

bestrijding ratten en muizen

 

Het materiaal wat geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief dermate goed dat -mits er zuinig mee omgegaan wordt- het levenslang ingezet kan worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

 

Echter, uitgangspunt van ons bezoek is altijd een structureel resultaat. Zo proberen wij een succesvolle muizenbestrijding samen met u te realiseren. Lees verder >

Kosten muizenbestrijding particulieren

kosten muizenbestrijdingEen bezoek van de muizenbestrijder gaat in Zaanstad altijd gepaard met een starttarief. Dit zijn de voorrijkosten en inspectiekosten. Dit geldt ook voor een korte analyse of identificatie van het diersoort. Zonder de inzet van materialen en middelen brengen wij ongeacht de duur of de aard van het bezoek altijd €55,- in rekening.

Kantoorgebouwen, magazijnen en instellingen

Bedrijven en instellingen in Zaanstad kunnen eerst een inspectie uit laten voeren. Muizen op de werkplek kunnen dan direct door ons bestreden worden.

 

Nadat de muizenbestrijding is afgerond is er regelmatig behoefte aan structurele bescherming. Onze muizenbestrijder kan hierover advies geven en een aanbieding doen voor het verrichten van periodieke werkzaamheden.

 

MuizenpreventieDe werkzaamheden hebben als doel de beheersing van plaagdieren gecontinueerd voort te zetten middels detectiemiddelen en materialen die bedoeld zijn ter preventie. Tijdens de periodieke controles wordt dan ook aandacht besteed aan bouwtechnische wering en hygiëne.

Insecten in huis

Insecten welke regelmatig in huis kunnen voorkomen zijn vlooien en zilvervisjes

Deze insecten worden bestreden middels een 'residuele behandeling'. De bestrijdingsdeskundige kan u hier meer informatie over geven.

Mieren en kakkerlakken in huis

Indien u mieren in huis aantreft of te maken heeft met een kakkerlakkenplaag in huis dan kunt u ons bellen voor een afspraak. U kunt tijdens de behandeling gewoon thuisblijven.

 

Een mierenbestrijding of een kakkerlakkenbestrijding voeren wij tegenwoordig uit met geldruppels die middels een doseernaald toegepast worden in naden en kieren. Personeel en bewoners kunnen tijdens deze werkzaamheden gewoon aanwezig zijn.

Vlooien

Vlooien bestrijden wij volgens de klassieke wijze met een vloeistofoplossing. Bewoners moeten hiervoor de woning ongeveer een halve dag verlaten. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover meer details geven alvorens de behandeling uitgevoerd wordt.

 

Houd u er verder rekening mee dat de vlooien niet direct allemaal uitgeroeid zijn nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Ook dienen eventueel huisdieren die de plaag vermoedelijk veroorzaakt hebben op juiste wijze behandeld te zijn met geschikte middelen. Anders komt de plaag weer terug.

Zilvervisjes en Papiervisjes

De behandeling van deze insecten is vergelijkbaar met de behandeling van vlooien. Onze bestrijder concentreert zich hierbij echter op de plekken waar deze beestjes zich hoofdzakelijk verschuilen. Ook willen wij u erop attenderen dat de bestrijding van deze insecten niet automatisch betekent dat u ze nooit meer ziet.

 

Er zal een flinke verbetering zichtbaar zijn, maar we voeren soms ook een nabehandeling of zelfs meerdere nabehandelingen uit om tot een bevredigend resultaat te komen. Wij kunnen op voorhand geen uitspraken doen over het te verwachten resultaat na een behandeling. Lees verder over zilvervisjes en papiervisjes

Beperkingen

Het meeste ongedierte kan meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden en voorkomen kunnen worden met alternatieve maatregelen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

 

Meer informatie over verschillende plaagdieren en insecten vindt u in onze plaagdierengids of insectengids

Verantwoordelijkheden

De aanwezigheid van ongedierte in Zaanstad dient altijd adequaat aangepakt te worden. Dit vereist een inspanning en meestal ook kosten die gemaakt moeten worden voor ongediertebestrijding. Omdat de toedracht van de overlast niet altijd geheel duidelijk is en ongedierte zich ook veelal verplaatst tussen woningen en erfgrenzen, onstaat er soms discussie over wie deze inspanning moet verrichten en op wie de kosten verhaald moeten worden.

 

Er bestaat nog steeds een grijs gebied rondom de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen verschillende partijen zoals bijvoorbeeld huurder en verhuurder, VVE's of buren. Vooral wanneer bijvoorbeeld muizen of kakkerlakken zich verspreid hebben over meerdere woningen, winkels, restaurants of een mix daarvan. De gemeente speelt in sommige gevallen ook een rol. 

 

Meer informatie rondom dit thema leest u hier

Meldingen en Actualiteit Zaanstad

verantwoordelijkheden rondom ongedierteAls u inwoner bent van Zaanstad, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Zaanstad

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Zaanstad, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Zaanstad vallen de plaatsen: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westknollendam, Westzaan, Wormerveer, Zaandam, Zaandijk

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

donderdag 14 oktober 2021 18:46

“In Assendelft , Witte Ring een wespennest in boeideel achtertuin zijkant uitbouw(spouw)”

maandag 20 september 2021 12:17

“Muizen Klaas katerstraat Zaandam tussen muren en plafonds”

vrijdag 3 september 2021 19:02

“Wespennest tussen boeiboord aan de achterzijde van het huis, het adres is pelikaanstraat 10 1561hm krommenie ”

zaterdag 26 juni 2021 12:35

“D.Doniastraat Zaandam, Ratten uitwerpselen in de tuinen. ”

zondag 9 mei 2021 03:04

“We liep opeens een enorme rat door onze achtertuin, nog nooit gezien sinds w eheir wonen”

vrijdag 7 mei 2021 10:10

“Rat in mijn achtertuin tweemaal gezien. Verdwijnt onder de schuur”

dinsdag 4 mei 2021 13:48

“sinds een paar weken signaleer ik een bruine rat in mijn tuin. We wonen aan het water (Hendrik Andriessenstraat te Zaandijk), laten geen voedsel achter in de tuin.”

donderdag 1 april 2021 23:09

“Muis in huis. Koog a/d Zaan 1541 mv”

zaterdag 27 maart 2021 11:44

“Ik heb muizen gezien rondom mijn tuinschutting”

woensdag 3 maart 2021 12:13

“Ratten onder het huis. Lopen in de tuin. Graven uitgangen voor en achter.”

woensdag 2 december 2020 12:46

“Rat, klaar daglicht vlak bij mijn huis in de tuin”

zaterdag 26 september 2020 11:21

“Muis in huis (hopelijk maar eentje)”

woensdag 12 augustus 2020 23:21

“Laatste tijd regelmatig grote rat in de straat (lijkt op buidelrat). Altij laat in de avond. Plutostraat Krommenie”

dinsdag 4 augustus 2020 04:48

“Al jaren last van muizen in huis, een ware muizen plaag, om gek van te worden op de kervelstraat in Krommenie ”

maandag 29 juni 2020 19:58

“Veel dode ratten verspreid door zaandam, lijkt op een ziekte”

woensdag 6 mei 2020 15:46

“Muizen loggerstraat ”

dinsdag 7 april 2020 10:27

“We signaleren hier regelmatig een grote rat, op de Daamschijfweg 1507 BD Zaandam aan de waterkant.”

maandag 30 maart 2020 19:03

“Ik woon aan de mallegatsloot, aan de kant van koog aan de zaan, bij het gemaal. En ik zie regelmatig ratten op de rand van de beschoeiing en in het water hier.”

zaterdag 21 december 2019 19:37

“Zilvervisjes op zolder”

dinsdag 3 december 2019 22:23

“Muis overlast. Al 2x binnen 2 maanden last van muizen in mijn woning”

dinsdag 26 november 2019 12:22

“Muizenplaag in de flat Pharus. Vannacht 5 muizen gevangen. Ik hoor ze tussen de muren. Is vreselijk ”

vrijdag 26 juli 2019 19:51

“Mogelijk wespennest einde van De Ruijterkade Wormerveer”

woensdag 26 juni 2019 18:48

“Er zit een wespen/bijennest op de kabelbaan in de speeltuin van het agathapark van krommenie ”

woensdag 26 juni 2019 17:35

“Wibautstraat aan de achterzijde heb je een lange grasveld. Vol ratten en muizen. Onze huizen en boxen vol muizen. Dit is bijna onwoonbaar”