Meldpunt Ongediertebestrijding Utrecht

Doe een melding

Afspraak maken:

In Utrecht - De Meern en Vleuten bestrijden wij hoofdzakelijk ratten, muizen, mieren en wespen. Als u overlast ondervindt van één van deze diersoorten, dan kunt u een afspraak maken met onze ongediertebestrijder. Ondervindt u overlast van andere insecten? klik dan hier

Contact : 030-2074027

Ratten- en Muizenoverlast in Utrecht

Utrecht kent een grote diversiteit aan groepen mensen en culturen die allen dicht op elkaar leven. Deze omstandigheden hebben invloed op de preventie en bestrijding van plaagdieren en de kans hierbij op succes.

 

Met name de muizenoverlast en de rattenoverlast vergt grote aandacht.

Utrecht Centrum

De binnenstad van Utrecht staat bekend om de hardnekkige muizenproblemen waar het tot op heden nog steeds deels mee te kampen heeft. Vooral Hoog Catharijne had een negatief imago vanwege de muizenplaag die van dag tot dag vergerde. Inmiddels na de grondige verbouwing moet het een stuk beter gaan. De binnenstad vereist echter nog steeds veel aandacht. Onze muizenbestrijder is bekend met de problemen hier. De winkelpanden langs de Steenweg, de Oudegracht en de Voorstraat zijn erg kwetsbaar voor muizen. De constructies zijn veelal gedateerd en zijn geschakeld aan eetgelegenheden en appartementen. 

 

Verder heeft de populariteit van de stad met betrekking tot toerisme, studenten, (arbeids)migranten, expats en ondernemers een sterke omloop van bewoning en bedrijfshuisvesting tot gevolg. Er is veelal sprake van korte termijnverhuur van appartementen. De meeste appartementencomplexen, met name in de binnenstad zijn tevens gedateerde constructies die het voor muizen en ratten makkelijk maken om zich te verplaatsen en te verspreiden naar de buren.

Kanaleneiland - Overvecht

De laatste jaren zijn bij ons de meeste meldingen van muizen en ratten binnengekomen vanuit het Zuidwesten tot het Noordwesten van de stad, vooral in de buurt van de Amsterdamsestraatweg. Naast het plaatsen van bestrijdingsmiddelen geven wij ook veel voorlichting aan de mensen thuis. Vooral als het om ratten gaat is het van belang dat de aanwijzingen die onze rattenbestrijder geeft goed opgevolgd worden. De doelstelling van deze voorlichting is dat soortgelijke problemen in de toekomst worden voorkomen.

De Meern - Leidsche Rijn - Vleuten

In de gehele regio van Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten zijn de laatste jaren veel nieuwbouwprojecten gestart. Nieuwbouw doet veel opschudding veroorzaken onder muizen. De leefomgeving kan dusdanig worden verstoord dat de dieren genoodzaakt zijn zich te verplaatsen. Dit kan tot vervelende toestanden leiden waarbij muizen gaan nestelen in spouwmuren en kruipruimten. Het is daarom positief dat bouwbedrijven al rekening houden met de bescherming van ventilatieopeningen waar muizen veelal binnendringen.

Rattenbestrijding

rat in de tuinRatten kunnen zich in Utrecht laten zien op bedrijventerreinen en langs slootkanten, maar bijvoorbeeld ook bij u in de tuin. Zodra u een rat signaleert is het verstandig om maatregelen te treffen. Analyseer de oorzaak en maak een plan van aanpak met geschikt materiaal. Zet nooit gewoon losse vallen of vangkooien neer. Gif is verboden, is gevaarlijk en werkt niet. Andere dieren kunnen hier aan doodgaan. Lees meer over de problemen rondom rattengif

ratten laten bestrijdenProfessioneel

De bestrijding van ratten is een proces wat met behulp van kwalitatief materiaal, instructie en advies in gang wordt gezet door onze rattenbestrijder. Duidelijke aanwijzingen over de situatie en de leefomgeving zijn meestal noodzakelijk om tot een structurele oplossing te komen. Lees verder over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

muis in huisEen muizenbestrijding wordt meestal binnenshuis of binnen een gebouw uitgevoerd. Muizen vangen of verdelgen kan op twee manieren. Mechanisch of toxicologisch. De muizenbestrijder helpt u met het maken van de juiste keuze. De werkwijze is natuurlijk ook afhankelijk van de omstandigheden en de persoonlijke voorkeur. Lees verder over muizenbestrijding

Beheersing en Preventie

preventieOngediertebestrijding moet in principe altijd gezien worden als een laatste redmiddel. Onze taak is steeds meer gericht op het voorkomen van bepaalde risico's op de aanwezigheid van plaagdieren en insecten. De kans op overlast kunnen wij met onze kennis zoveel mogelijk minimaliseren middels instructies en aanwijzingen aan iedereen die betrokken is bij de leefomgeving waarin hij of zij zich begeeft. Lees meer over ongediertebestrijding sinds 2018

Van bestrijding naar preventie

Beheersen

Om ratten - en muizenpolulaties optimaal te kunnen beheersen verricht de gemeente veel inspanning op het gebied van afvalinzameling, infrastructuur, beleid en voorlichting. Desondanks kan de gemeente niet altijd voorkomen dat in bepaalde wooneenheden of kantoorhuisvesting problemen met ratten en muizen ontstaan. De eigen inbreng van inwoners en bedrijven is noodzakelijk om een muizenplaag of een rattenplaag aan te pakken en te voorkomen.

Tijdig ingrijpen

Tijdig ingrijpen is essentieel. Zodra muizen, ratten of andere plaagdieren en insecten gesignaleerd worden, neem dit dan serieus en probeer direct de achterliggende oorzaak te vinden. Dit kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van voedsel of afval.

Communiceren

De anonimiteit, de onderlinge gedrags- en cultuurverschillen en de taalbarrieres die kenmerkend zijn voor een stad als Utrecht kunnen de communicatie onderling helaas soms bemoeilijken welke juist zo essentieel is om een probleem met ongedierte aan te pakken.

 

Ligt de oorzaak niet bij u, maar vermoedelijk bij de buren? Ga dan eerst in gesprek. Geef niet iemand de schuld, maar bied eventueel hulp aan bij de inspanning die vereist is voor een oplossing. Met name rondom de aanwezigheid van muizen treffen wij regelmatig vervelende situaties aan tussen buren die achteraf voorkomen hadden kunnen worden. Lees verder hierover op onze pagina over muizen en buren

Contact opnemen

Indien u er niet uitkomt, dan kunt u ons altijd bellen voor een afspraak voor inventarisatie, inspectie of bestrijding. Meestal zorgt onze ongediertebestrijder voor een oplossing met de beschikbare middelen en materialen. Houdt er echter rekening mee dat wanneer de oorzaak verder weg ligt en sprake is van onwil of overmacht, dat ook wij beperkt zijn in onze mogelijkheden.

Lees verder over muizen in huis

Risicogebieden in Utrecht

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn kwetsbaar voor rattenoverlast. In Utrecht hebben we te maken met het Amsterdam-Rijnkanaal die langs het bedrijvengebied van de Cartesiusweg en het grote industrieterrein Lageweide loopt. In het Noorden hebben we te maken met het bedrijvengebied Overvecht. Wij plaatsen moderne vangunits ter bestrijding van Bruine Ratten. Deze vangunits worden beschermd met aluminium kasten.

Lees verder over deze bestrijdingswijze op onze pagina over het nieuwe bestrijden 

Kantoorhuisvesting

Kantoorgebouwen, vooral daar waar ook kantines en keukens aanwezig zijn, kunnen ook te maken krijgen met muizen. Divere gebieden met kantoorhuisvestig zoals langs de Europaweg, de Croeselaan en wederom in het industriegebied Lageweyde dienen goed beschermd te zijn tegen knaagdieren. Ze veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling.

 

In het Centrum heeft Utrecht ook veel kantoorhuisvesting welke extra kwetsbaar is voor muizen en ratten. Tussen de Oudenoord, de Kaatstraat en de Adelaarstraat, maar ook aan de oostkant van de Catharijnesingel en langs de gehele Maliebaan bestaat een mix van oude stadspanden, herenwoningen en kantoren die structureel beschermd moeten worden. Meer informatie over muizen op de werkplek leest u hier

Instellingen en Woonvoorzieningen

Instellingen in Utrecht zoals scholen, buurtverenigingen en opvanglocaties zijn tevens erg kwetsbaar voor problemen met bijvoorbeeld muizen. Leerlingen, jongeren en cliënten nuttigen voedsel op diverse plekken op verschillende momenten.

 

Grote ziekenhuizen zoals het Universitair Medisch Centrum of het Wilhelmina Kinderziekenhuis in het Utrecht Science Park en andere instellingen in de Uithof zoals de universiteit verdienen veel aandacht rondom de preventie van ongedierte. Zorginstellingen zoals Vecht en IJssel in Transwijk en organisaties als Careyn en Philadelphia hebben ook te maken met zorgfilialen die kwetsbaar zijn. Onze muizenbestrijder voert soms incidenteel bestrijding uit, maar wij raden altijd aan om over te gaan tot structurele preventie.

Horeca

Rondom de Neude, de Janskerkhof en de Domtoren zijn veel restaurants, kroegen en discotheken die wederom goede bescherming nodig hebben tegen vooral muizen. De westelijke zijde van de Oude Gracht in de omgeving van de Lange Viestraat kent zelfs grotere instellingen welke veel publiek trekken zoals Pathé Rembrandt, Tivoli Vredenburg en het Beatrixtheater. De aanwezigheid van voedsel en geintegreerde eetcafés en kantines trekken vooral muizen en ratten aan.

Kakkerlakken

Kakkerlakken bestrijden wij in Utrecht met een gelpasta welke met een doseernaald wordt ingebracht in naden en kieren. Utrecht telt een grote hoeveelheid woontorens en appartementencomplexen waar kakkerlakken zich goed kunnen verplaatsen tussen de geschakelde woningen. Een kakkerlakkenplaag kan daarom ernstige gevolgen hebben wanneer niet tijdig ingegrepen wordt. Er zal dan uitgebreid geinventariseerd en gecommuniceerd moeten worden met de betrokken bewoners, vve's en verhuurders.

Lees verder >

Ongedierte in huis

Muizen in huis laten zich niet graag zien. Meestal komen ze in de avonduren tevoorschijn. Onze muizenbestrijder treft regelmatig uitwerpselen aan in de keuken, in de meterkast of op zolder. Hier worden dan ook meestal bestrijdingsmiddelen geplaatst.

 

Ratten in huis kunnen ons de stuipen op het lijf jagen. Toch zijn ratten erg schuw. Wanneer ratten in huis of in de tuin tevoorschijn komen dan gaat het meestal om een samenloop van omstandigheden waardoor de ratten moeten zien te overleven. Onze rattenbestrijder plaatst meestal mechanische vangmiddelen in de tuin of in de kruipruimte.

 

Mieren in huis zijn lastig te bestrijden met doe-het-zelf-produkten. De koninginnen zitten meestal erg goed verborgen. Onze mierenbestrijder plaatst een speciale gelpasta die de mieren in huis op strategische wijze moet bestrijden. Zelfs tot in de verborgen nesten.

 

kakkerlakken in huis zorgen regelmatig voor paniek. Niet geheel onterecht gezien de snelle doorontwikkeling waartoe ze in staat zijn. Toch is het meestal een toevalligheid waardoor kakkerlakken in huis terecht kunnen komen. Tijdig ingrijpen is van belang. Anders groeit het snel uit tot een plaag.

VVE's

Als u onderdeel uitmaakt van een VVE en u ondervindt overlast van ongedierte, dan kunt u in sommige gevallen een beroep doen op de vereniging. Lees meer over onze ongediertebestrijding voor Verenigingen van Eigenaren

Verhuurders

Verhuurders worden soms aangesproken door de huurders omtrent de aanwezigheid van ongedierte. Hoe gaat u daarmee om? Meer hierover leest u hier

Mieren en Wespen

WespenbestrijdingWespen worden in Utrecht alleen bestreden als er sprake is van een wespennest. U kunt dit herkennen aan zeer frequent en doelgericht af- en aanvliegverkeer naar een specifieke plek waar de wespen verdwijnen. Of u ziet het wespennest zelf.

 

Mieren bestrijden wij met druppeltjes gel, een middel wat met een naald wordt ingebracht in naden en kieren waar de mieren langskomen of vandaan komen.

 

Let erop dat mierennesten niet altijd volledig uitgeroeid kunnen worden als ze in de constructie zitten van de woning. Spouwmuren en gevelranden kunnen soms ook behandeld worden. Meer informatie over de bestrijding, de werkwijze en de kosten vindt u op onze pagina over mierenbestrijding

wespengifWespenbestrijding

Een wespennest verdelgen wij met een poeder onder hoge druk. Hier hebben wij speciale apparatuur voor. Voor wespennesten die hoog zitten hebben wij uitschuiflanzen die reiken tot ongeveer 4-6 meter hoogte. Het komt een enkele keer voor dat de locatie niet bereikbaar is. Lees meer hierover op onze pagina over wespenbestrijding 

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest is in het begin niet groter dan een diameter, maar in enkele maanden tijd kan het uitgroeien tot een doorsnede van een halve meter tot soms wel een meter. Meestal zit het nest op een onzichtbare plek in bijvoorbeeld de spouwmuur of in de grond.

 

Voor de bestrijding maakt de plek waar het wespennest zich bevindt niet uit, maar als u het nest daadwerkelijk wilt verwijderen dan zult u eerst een goede overweging moeten maken of het de moeite waard is. Nadat wij het nest hebben bestreden is de kans zeer klein dat er nog klachten ontstaan. In Utrecht stuiten wij regelmatig op oude wespennesten. Lees meer over wat er allemaal gebeurt in een wespennest

Wespennest in huis

De aanwezigheid van een wespennest in huis kan meestal niet voorkomen worden. Beheersing en preventie van wespen is haast geen optie. Men kan de overlast hoogstens tegengaan met vangkorven, maar hiermee wordt geen nest bestreden.

 

Als het wespennest zich ergens in huis bevindt, dan adviseren wij altijd om een bestrijding uit te laten voeren, ook al lijkt het op een onschuldige plek te zitten. In het najaar kan het nest dusdanige vormen aannemen dat de kans op verdwaalde wespen in huis toeneemt.

Gemeente Utrecht

Voor overlast in de openbare ruimte van Utrecht, De Meern of Vleuten kunt u het beste direct contact opnemen met de gemeente. Wij voeren hier alleen werkzaamheden uit als wij formeel opdracht krijgen van de gemeente.

 

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel de straatnaam of een herkenningspunt in uw locatieomschrijving. Gebruik géén namen van personen of huisnummers, tenzij het uw eigen woning of gebouw betreft. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer, tenzij het uw eigen woning betreft) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

menu