Meldpunt Ongediertebestrijding Utrecht

Doe een melding

Wat doen wij?

Wat doen wijVoor ongediertebestrijding in Utrecht, De Meern en Vleuten kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden hoofdzakelijk ratten, muizen, mieren en wespen bij inwoners thuis en in gebouwen van bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in Utrecht.

Ga naar:

Wespennest verwijderen

Mierenbestrijding

Rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Muizen en Ratten bij Instellingen en bedrijven

Ongedierte in huis

Rattenoverlast en Muizenoverlast in Utrecht

Meldingen en actualiteit in Utrecht

Tel: 0800-2900200

Wespennest verwijderen

Wespennest verwijderenIn Utrecht, De Meern en Vleuten stuiten wij regelmatig op een wespennest in huis of in de tuin. Deze moet altijd eerst bestreden worden voordat het verwijderd wordt. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken. Lees verder over het verwijderen van een wespennest

Tel: 0800-2900200

Wespenbestrijding

WespenbestrijdingEen wespennest bestrijden wij in Utrecht met een poeder onder hoge druk. Voor wespenbestrijding hebben wij speciale apparatuur.

 

Voor wespennesten die hoog zitten hebben wij uitschuiflanzen die reiken tot ongeveer 4-6 meter hoogte. Het komt een enkele keer voor dat de locatie niet bereikbaar is. Lees meer hierover op onze pagina over wespenbestrijding 

Wespennest in de spouwmuurMeestal in de spouwmuur

Een wespennest is in het begin niet groter dan een diameter, maar in enkele maanden tijd kan het uitgroeien tot een doorsnede van een halve meter tot soms wel een meter. Meestal zit het nest op een onzichtbare plek in bijvoorbeeld de spouwmuur of in de grond.

Wespennest in huis

Wespennest in huisDe aanwezigheid van een wespennest in huis kan meestal niet voorkomen worden. Beheersing en preventie van wespen is haast geen optie. Men kan de overlast hoogstens tegengaan met vangkorven, maar hiermee kunt u geen wespennest bestrijden.

 

Als u in Utrecht, De Meern of Vleuten woont en last heeft van een wespennest in huis, dan adviseren wij altijd om een bestrijding uit te laten voeren, ook al lijkt het op een onschuldige plek te zitten. In het najaar kan het nest dusdanige vormen aannemen dat de kans op verdwaalde wespen in huis toeneemt.

Alleen bestrijding indien wespennest

WespenbestrijdingWespen worden in Utrecht alleen bestreden als er sprake is van een wespennest. U kunt dit herkennen aan zeer frequent en doelgericht af- en aanvliegverkeer naar een specifieke plek waar de wespen verdwijnen. Soms is het wespennest ook zichtbaar.

Mierenbestrijding

Mieren bestrijden wij in Utrecht, De Meern en Vleuten met druppeltjes gel, een middel wat met een naald wordt ingebracht in naden en kieren waar de mieren langskomen of vandaan komen.

Afspraak maken: 0800-2900200

MierenbetsrijdingGarantie niet mogelijk

Let erop dat mierennesten niet altijd volledig uitgeroeid kunnen worden als ze in de constructie zitten van de woning. Spouwmuren en gevelranden kunnen soms ook behandeld worden. Meer informatie over de bestrijding, de werkwijze en de kosten vindt u op onze pagina over mierenbestrijding

Wachttijd

Mierenbestrijding wordt in Utrecht meestal op korte termijn uitgevoerd. De wachttijd is ongeveer 1 - 2 dagen. Soms kan dezelfde dag nog bestreden worden. Dit is uiteraard afhankelijk van de drukte.

Rattenbestrijding

rat in de tuinRatten kunnen zich in Utrecht, De Meern en Vleuten laten zien op bedrijventerreinen en langs slootkanten, maar bijvoorbeeld ook bij u in de tuin. Zodra u een rat signaleert is het verstandig om maatregelen te treffen.

Afspraak maken: 0800-2900200

 

Onze ongediertebestrijder kan meestal dezelfde dag of een dag later langskomen voor een inspectie. Rattenbestrijding kan veelal direct in gang gezet worden.

Nooit losse vallen en geen gif

Zet nooit zomaar losse vallen of vangkooien neer. Rattengif is verboden en is gevaarlijk. Gif zorgt ook voor andere problemen zoals resistentie en kan averechts werken. Andere dieren kunnen hier ook aan doodgaan. In Utrecht voeren wij dus geen rattenbestrijding uit met gif. Lees meer over de problemen rondom rattengif

ratten laten bestrijdenProfessioneel

De bestrijding van ratten is een proces wat met behulp van kwalitatief materiaal, instructie en advies in gang wordt gezet door onze rattenbestrijder. Duidelijke aanwijzingen over de situatie en de leefomgeving zijn meestal noodzakelijk om tot een structurele oplossing te komen. Lees verder over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Muizen kunnen ook in Utrecht, De Meern en Vleuten zeer veel overlast veroorzaken, vooral binnenshuis en in gebouwen van bedrijven en instellingen. Met name scholen en kinderdagverblijven, maar ook gewoon kantoren met kantines en magazijnen ondervinden relatief veel overlast.

Afspraak maken: 0800-2900200

 

muis in huisEen muizenbestrijding wordt meestal binnenshuis of binnen een gebouw uitgevoerd. Muizen vangen of verdelgen kan op twee manieren. In Utrecht bestrijden wij de muizen mechanisch of toxicologisch. Onze muizenbestrijder helpt u met het maken van de juiste keuze.

 

De werkwijze is natuurlijk ook afhankelijk van de omstandigheden en de persoonlijke voorkeur. Lees verder over muizenbestrijding

Muizen en Rattenoverlast bij Instellingen en bedrijven

muizen en ratten bij bedrijvenIn Utrecht hebben wij soms te maken met gebouwen die kwetsbaar zijn voor ongedierte. Vooral muizenoverlast en rattenoverlast zijn bekende problemen die zich voordoen. 

 

Muizen\muizen in bedrijf\muizen bedrijfskantine.jpgIndien de overlast zich afspeelt in kantoren, kantines of magazijnen, dan zal onze muizenbestrijder direct een bestrijding in gang zetten. Er volgt meestal ook nog een nacontrole en een eindcontrole. 

 

Ongediertebestrijding bij bedrijven en instellingen gaat meestal gepaard met meerdere bezoeken. Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

Beheersing en Preventie

preventieOnze taak is steeds meer gericht op het voorkomen van bepaalde risico's op de aanwezigheid van muizen. De kans op overlast kunnen wij met onze kennis zoveel mogelijk minimaliseren middels instructies en aanwijzingen aan iedereen die betrokken is bij de leefomgeving waarin hij of zij zich begeeft.

 

Als u te maken heeft met een kwetsbaar gebouw dan raden wij aan om met onze ongediertebestrijder te bespreken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot structurele preventie. 

Ongedierte in huis

Muizen in huis laten zich niet graag zien. Meestal komen ze in de avonduren tevoorschijn. Onze muizenbestrijder treft regelmatig uitwerpselen aan in de keuken, in de meterkast of op zolder. Hier worden dan ook meestal bestrijdingsmiddelen geplaatst.

 

Ratten in huis kunnen ons de stuipen op het lijf jagen. Toch zijn ratten erg schuw. Wanneer ratten in huis of in de tuin tevoorschijn komen dan gaat het meestal om een samenloop van omstandigheden waardoor de ratten moeten zien te overleven. Onze rattenbestrijder plaatst meestal mechanische vangmiddelen in de tuin of in de kruipruimte.

 

Mieren in huis zijn lastig te bestrijden met doe-het-zelf-produkten. De koninginnen zitten meestal erg goed verborgen. De verdelger plaatst een speciale gelpasta die de mieren in huis op strategische wijze moet bestrijden. Zelfs tot in de verborgen nesten.

 

kakkerlakken in huis zorgen regelmatig voor paniek. Niet geheel onterecht gezien de snelle doorontwikkeling waartoe ze in staat zijn. Toch is het meestal een toevalligheid waardoor kakkerlakken in huis terecht kunnen komen. Tijdig ingrijpen is van belang. Anders groeit het snel uit tot een plaag. Onze verdelger zal dan tevens uitgebreid moeten inventariseren.

Ratten- en Muizenoverlast in Utrecht

Utrecht kent een grote diversiteit aan groepen mensen en culturen die allen dicht op elkaar leven. Deze omstandigheden hebben invloed op de preventie en bestrijding van plaagdieren en de kans hierbij op succes.

 

Met name de muizenoverlast en de rattenoverlast vergt grote aandacht.

Utrecht Centrum

De binnenstad van Utrecht staat bekend om de hardnekkige muizenproblemen waar het tot op heden nog steeds deels mee te kampen heeft. Vooral Hoog Catharijne had een negatief imago vanwege de muizenplaag die van dag tot dag vergerde. Inmiddels na de grondige verbouwing moet het een stuk beter gaan. De binnenstad vereist echter nog steeds veel aandacht. Onze muizenbestrijder is bekend met de problemen hier. De winkelpanden langs de Steenweg, de Oudegracht en de Voorstraat zijn erg kwetsbaar voor muizen. De constructies zijn veelal gedateerd en zijn geschakeld aan eetgelegenheden en appartementen. 

 

Verder heeft de populariteit van de stad met betrekking tot toerisme, studenten, (arbeids)migranten, expats en ondernemers een sterke omloop van bewoning en bedrijfshuisvesting tot gevolg. Er is veelal sprake van korte termijnverhuur van appartementen. De meeste appartementencomplexen, met name in de binnenstad zijn tevens gedateerde constructies die het voor muizen en ratten makkelijk maken om zich te verplaatsen en te verspreiden naar de buren.

Kanaleneiland - Overvecht

De laatste jaren zijn bij ons de meeste meldingen van muizen en ratten binnengekomen vanuit het Zuidwesten tot het Noordwesten van de stad, vooral in de buurt van de Amsterdamsestraatweg. Naast het plaatsen van bestrijdingsmiddelen geven wij ook veel voorlichting aan de mensen thuis. Vooral als het om ratten gaat is het van belang dat de aanwijzingen die onze rattenbestrijder geeft goed opgevolgd worden. De doelstelling van deze voorlichting is dat soortgelijke problemen in de toekomst worden voorkomen.

De Meern - Leidsche Rijn - Vleuten

In de gehele regio van Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten zijn de laatste jaren veel nieuwbouwprojecten gestart. Nieuwbouw doet veel opschudding veroorzaken onder muizen. De leefomgeving kan dusdanig worden verstoord dat de dieren genoodzaakt zijn zich te verplaatsen. Dit kan tot vervelende toestanden leiden waarbij muizen gaan nestelen in spouwmuren en kruipruimten. Het is daarom positief dat bouwbedrijven al rekening houden met de bescherming van ventilatieopeningen waar muizen veelal binnendringen.

Risicogebieden in Utrecht

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn kwetsbaar voor rattenoverlast. In Utrecht hebben we te maken met het Amsterdam-Rijnkanaal die langs het bedrijvengebied van de Cartesiusweg en het grote industrieterrein Lageweide loopt. In het Noorden hebben we te maken met het bedrijvengebied Overvecht. Wij plaatsen moderne vangunits ter bestrijding van Bruine Ratten. Deze vangunits worden beschermd met aluminium kasten.

Lees verder over deze bestrijdingswijze op onze pagina over het nieuwe bestrijden 

Kantoorhuisvesting

Kantoorgebouwen, vooral daar waar ook kantines en keukens aanwezig zijn, kunnen ook te maken krijgen met muizen. Divere gebieden met kantoorhuisvestig zoals langs de Europaweg, de Croeselaan en wederom in het industriegebied Lageweyde dienen goed beschermd te zijn tegen knaagdieren. Ze veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling.

 

In het Centrum heeft Utrecht ook veel kantoorhuisvesting welke extra kwetsbaar is voor muizen en ratten. Tussen de Oudenoord, de Kaatstraat en de Adelaarstraat, maar ook aan de oostkant van de Catharijnesingel en langs de gehele Maliebaan bestaat een mix van oude stadspanden, herenwoningen en kantoren die structureel beschermd moeten worden. Meer informatie over muizen op de werkplek leest u hier

Instellingen en Woonvoorzieningen

Instellingen in Utrecht zoals scholen, buurtverenigingen en opvanglocaties zijn tevens erg kwetsbaar voor problemen met bijvoorbeeld muizen. Leerlingen, jongeren en cliënten nuttigen voedsel op diverse plekken op verschillende momenten.

 

Grote ziekenhuizen zoals het Universitair Medisch Centrum of het Wilhelmina Kinderziekenhuis in het Utrecht Science Park en andere instellingen in de Uithof zoals de universiteit verdienen veel aandacht rondom de preventie van ongedierte. Zorginstellingen zoals Vecht en IJssel in Transwijk en organisaties als Careyn en Philadelphia hebben ook te maken met zorgfilialen die kwetsbaar zijn. Onze muizenbestrijder voert soms incidenteel bestrijding uit, maar wij raden altijd aan om over te gaan tot structurele preventie.

Horeca

Rondom de Neude, de Janskerkhof en de Domtoren zijn veel restaurants, kroegen en discotheken die wederom goede bescherming nodig hebben tegen vooral muizen. De westelijke zijde van de Oude Gracht in de omgeving van de Lange Viestraat kent zelfs grotere instellingen welke veel publiek trekken zoals Pathé Rembrandt, Tivoli Vredenburg en het Beatrixtheater. De aanwezigheid van voedsel en geintegreerde eetcafés en kantines trekken vooral muizen en ratten aan.

Meldingen en actualiteit in Utrecht

Kennis is machtAls u inwoner bent van Utrecht, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Onderaan deze pagina ziet u de meest actuele meldingen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

Tel: 0800-2900200

Gemeente Utrecht

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Utrecht, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Utrecht vallen de plaatsen: Haarzuilens, De Meern, Vleuten

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen:

woensdag 21 augustus 2019 20:05

“Bruine rat aantal maal gesignaleerd in de straat. De Tol Vleuten”

maandag 19 augustus 2019 10:16

“Meerdere ratten zien lopen, zowel op straat als in ons tuintje aan de Javastraat in Utrecht”

zondag 4 augustus 2019 14:51

“Wespennest in grond naast voetpad. Herautsingel - Hoograven/Zuid”

zaterdag 3 augustus 2019 23:55

“Hoornaarsnest openbaar ruimte gemeente Utrecht Israelslaan/Rubenslaan”

zaterdag 27 juli 2019 14:41

“Er zit een wespennest vlak naast het dak van een woning op de valkstraat in Utrecht. ”

donderdag 25 juli 2019 22:58

“Ratten in de omgeving troubadourhof/musketierlaan in hoograven te utrecht”

zaterdag 20 juli 2019 09:09

“In de achtertuinen gelegen in de Hanrathstraat zie ik de laatste tijd regelmatig een rat lopen in de tuin of poort aan de achterzijde. (hier is ook een kinderspeeltuin) Vandaag liep er een in de huiskamer.”

woensdag 17 juli 2019 16:31

“Extreem veel vliegen en mieren .Purpervlinderstraat/ "Vlinderbuurt" , 't Zand / Parkwijk. ”

maandag 15 juli 2019 15:44

“Muizenplaag bij mariahoek in utrecht. Lijkt door verbouwing aan de catharijnesingel te komen. ”

vrijdag 21 juni 2019 22:23

“Er is in elst Utrecht een ovalen voetbalveld en daar omheen staan bomen. Daarin zitten waarschijnlijk hoornaar. Ze zitten in alle bomen”

woensdag 5 juni 2019 00:22

“Muizenoverlast, omgeving Otter- en Beverstraat, Utrecht.”

maandag 27 mei 2019 12:24

“Marter in huis. Makassarstraat. ”

menu