Meldpunt Ongediertebestrijding Utrecht

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Utrecht, Vleuten en De Meern kunt u een afspraak met ons maken. Vanwege de start van het seizoen met betrekking tot wespen hebben wij een extra wespenbestrijder in dienst. Wij voeren wespenbestrijding uit binnen de hele omgeving van Utrecht.

Ook ander ongedierte

wespenbestrijdingVerder bestrijden wij hoofdzakelijk ratten, muizen en kakkerlakken. Zowel in huis alsook bij bedrijven en in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

Wespennest verwijderen

Wespennest verwijderenVanaf juni tot september is het weer volop wespenseizoen. Veel inwoners van Utrecht, Vleuten en De Meern treffen wespennesten aan op verschillende plekken. Als u last heeft van een wespennest in de tuin of zelfs in huis, laat het dan eerst bestrijden. Pas als er geen activiteit meer is kunt u het wespennest verwijderen.

 

Een oud wespennest wat verwijderd isMaak voor bestrijding eerst een afspraak met ons. De wespenbestrijder kan u meestal binnen één werkdag helpen.

 

Lees verder over het verwijderen van een wespennest

Muizen en ratten

Rattenbestrijding en muizenbestrijdingGedurende het hele jaar houden wij ons in Utrecht primair bezig met rattenbestrijding en muizenbestrijding bij inwoners thuis.

 

U kunt bij ons ook terecht voor bestrijding van muizen en ratten bij bedrijven en instellingen

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Utrecht

Wespennest verwijderen

Wespennest verwijderenIn Utrecht, Vleuten en De Meern stuiten wij regelmatig op een wespennest in huis of in de tuin. Deze moet altijd eerst bestreden worden voordat het verwijderd wordt. U moet altijd uit de buurt blijven van een actief wespennest. Wanneer de wespen zich bedreigd voelen kunnen ze gaan steken. Ze voelen zich bedreigd bij snelle bewegingen of trillingen rondom het wespennest.

 

Gaat het om een oud wespennest? Dan kan het geen kwaad. Deze kunt u zonder gevaar verwijderen. Twijfelt u? Neem dan voor de zekerheid contact met ons op. 

Hoe bestrijden wij?

WespenbestrijdingEen wespennest bestrijden wij in Utrecht met een poeder onder hoge druk. Voor wespenbestrijding hebben wij speciale apparatuur. Deze apparatuur is uitsluitend bedoeld om gifpoeder in holle ruimtes te kunnen verstuiven.

 

De wespenbestrijder voert de werkzaamheden altijd uit met beschermende kleding. U kunt gewoon thuis blijven. Wij vragen wel om tijdens de wespenbestrijding binnen te blijven.

Op hoogte

Wespenbestrijding op hoogteVoor wespennesten die hoog zitten hebben wij uitschuiflanzen die reiken tot ongeveer 4-6 meter hoogte. Deze zijn vooral bedoeld om hoog in de muur of onder de dakrand te komen.

 

Het komt desondanks een enkele keer voor dat de locatie niet bereikbaar is. Onze wespenbestrijder in Utrecht maakt geen gebruik van externe hulpmiddelen. Lees meer over onze werkwijze, voorwaarden en kosten op onze pagina over wespenbestrijding 

Meestal in de spouwmuur

Wespennest in de spouwmuurEen wespennest is in het begin niet groter dan een diameter, maar in enkele maanden tijd kan het uitgroeien tot een doorsnede van een halve meter tot soms wel een meter. Meestal zit het nest echter op een onzichtbare plek in bijvoorbeeld de spouwmuur waar ze deze ruimte niet tot hun beschikking hebben. 

 

Een wespennest in de spouwmuur herkent men aan het frequente vliegverkeer naar een opening in de muur zoals in een ventilatiegat of bij een erker. 

Wespennest in huis

Wespennest in huisDe aanwezigheid van een wespennest in huis kan meestal niet voorkomen worden. Wij zien dat veel woningen ieder jaar opnieuw last krijgen van een wespennest. Het is zelfs voor de wetenschap nog niet helemaal duidelijk wat een wespenkoningin ertoe beweegt om bepaalde huizen uit te kiezen om een nest te stichten.

 

Wat we wél allemaal weten over de ontwikkeling van een wespennest leest u hier

 

Als u in Utrecht, Vleuten of De Meern woont en last heeft van een wespennest in huis, dan adviseren wij altijd om een bestrijding uit te laten voeren, ook al lijkt het op een onschuldige plek te zitten. In het najaar kan het nest dusdanige vormen aannemen dat de kans op verdwaalde wespen in huis toeneemt.

Mierenbestrijding

Mieren bestrijden wij in Utrecht, Vleuten en De Meern met druppeltjes gel, een middel wat met een naald wordt ingebracht in naden en kieren waar de mieren langskomen of vandaan komen.

MierenbetsrijdingGarantie niet mogelijk

Let erop dat mierennesten niet altijd volledig uitgeroeid kunnen worden als ze in de constructie zitten van de woning. Spouwmuren en gevelranden kunnen soms ook behandeld worden. Meer informatie over de bestrijding, de werkwijze en de kosten vindt u op onze pagina over mierenbestrijding

Wachttijd

Mierenbestrijding wordt in Utrecht meestal op korte termijn uitgevoerd. De wachttijd is ongeveer 1 - 2 dagen. Soms kan dezelfde dag nog bestreden worden. Dit is uiteraard afhankelijk van de drukte.

Rattenbestrijding

rat in de tuinRatten kunnen zich in Utrecht, Vleuten en De Meern laten zien op bedrijventerreinen en langs slootkanten, maar bijvoorbeeld ook bij u in de tuin. Zodra u een rat signaleert is het verstandig om maatregelen te treffen. Wij bestrijden ratten bij bewoners thuis of rondom gebouwen van bedrijven en instellingen. 

 

Onze rattenbestrijder in Utrecht kan meestal dezelfde dag of een dag later langskomen voor een inspectie. Rattenbestrijding kan veelal direct in gang gezet worden. 

Nooit losse vallen en geen gif

Zet nooit zomaar losse vallen of vangkooien neer. Zonder de juiste kennis heeft dit meestal een averechts effect. Rattengif is verboden en is gevaarlijk. Gif zorgt ook voor andere problemen zoals resistentie en kan daarom tevens averechts werken. Andere dieren kunnen hier ook aan doodgaan. In Utrecht, Vleuten en De Meern voeren wij geen rattenbestrijding uit met gif, tenzij het probleem zich in een gebouw afspeelt die afgesloten kan worden. Lees meer over de problemen rondom rattengif

Professioneel

rattenbestrijding professioneelDe bestrijding van ratten bij particulieren is een proces wat met behulp van kwalitatief materiaal, instructie en advies in gang wordt gezet door onze rattenbestrijder. Duidelijke aanwijzingen over de situatie en de leefomgeving zijn meestal noodzakelijk om tot een structurele oplossing te komen. Lees verder over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Muizen kunnen in Utrecht, Vleuten en De Meern zeer veel overlast veroorzaken, vooral binnenshuis en in gebouwen van bedrijven en instellingen. Met name in scholen en kinderdagverblijven doen wij veel muizenbestrijding. Ook kantoren met kantines en magazijnen ondervinden relatief veel overlast. 

 

muis in huisEen muizenbestrijding wordt meestal binnenshuis of binnen een gebouw uitgevoerd. Muizen vangen of verdelgen kan op twee manieren. In Utrecht bestrijden wij de muizen mechanisch of toxicologisch. Onze muizenbestrijder helpt u met het maken van de juiste keuze.

 

De werkwijze is mede afhankelijk van de omstandigheden en de persoonlijke voorkeur. Lees verder over muizenbestrijding

Muizen en Rattenoverlast bij Instellingen en bedrijven

muizen en ratten bij bedrijvenIn Utrecht, Vleuten en De Meern hebben wij soms te maken met gebouwen die kwetsbaar zijn voor ongedierte. Vooral muizenoverlast en rattenoverlast zijn bekende problemen die zich voordoen. Muizen en ratten kunnen binnendringen via spouwmuuropeningen, roldeuren en dakaansluitingen. Zodra ze binnen zijn gedrongen gaan ze op zoek naar voedsel en schuilplekken. Gevolgen hiervan zijn schade aan verpakkingen, slechte hygiëne en stankoverlast.

Inspectie en direct bestrijden

muizen kunnen ook de bedrijfskantine besmettenIndien de overlast zich afspeelt in kantoren, kantines of magazijnen, dan zal onze muizenbestrijder direct een bestrijding in gang zetten. Er volgt meestal ook nog een nacontrole en een eindcontrole. 

 

Ongediertebestrijding bij bedrijven en instellingen gaat meestal gepaard met meerdere bezoeken. Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

Beheersing en Preventie

preventieOnze taak is steeds meer gericht op het voorkomen van bepaalde risico's op de aanwezigheid van muizen en ratten. De kans op overlast kunnen wij met onze kennis zoveel mogelijk minimaliseren middels instructies en aanwijzingen aan iedereen die betrokken is bij de leefomgeving waarin hij of zij zich begeeft.

 

Als u te maken heeft met een kwetsbaar gebouw dan raden wij aan om met onze ongediertebestrijder in Utrecht contact op te nemen voor inspectie. U kunt dan bespreken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot structurele preventie. 

Ongedierte in huis

Muizen in huis laten zich niet graag zien. Meestal komen ze in de avonduren tevoorschijn. Onze muizenbestrijder treft regelmatig uitwerpselen aan in de keuken, in de meterkast of op zolder. Hier worden dan ook meestal bestrijdingsmiddelen geplaatst.

 

Ratten in huis kunnen ons de stuipen op het lijf jagen. Toch zijn ratten erg schuw. Wanneer ratten in huis of in de tuin tevoorschijn komen dan gaat het meestal om een samenloop van omstandigheden waardoor de ratten moeten zien te overleven. Onze rattenbestrijder plaatst meestal mechanische vangmiddelen in de tuin of in de kruipruimte.

 

Mieren in huis zijn lastig te bestrijden met doe-het-zelf-produkten. De koninginnen zitten meestal erg goed verborgen. De verdelger plaatst een speciale gelpasta die de mieren in huis op strategische wijze moet bestrijden. Zelfs tot in de verborgen nesten.

 

kakkerlakken in huis zorgen regelmatig voor paniek. Niet geheel onterecht gezien de snelle doorontwikkeling waartoe ze in staat zijn. Toch is het meestal een toevalligheid waardoor kakkerlakken in huis terecht kunnen komen. Tijdig ingrijpen is van belang. Anders groeit het snel uit tot een plaag. Onze verdelger zal dan tevens uitgebreid moeten inventariseren.

Ratten- en Muizenoverlast in Utrecht

Utrecht kent een grote diversiteit aan groepen mensen en culturen die allen dicht op elkaar leven. Deze omstandigheden hebben invloed op de preventie en bestrijding van plaagdieren en de kans hierbij op succes.

 

Met name de muizenoverlast en de rattenoverlast vergt grote aandacht.

Utrecht Centrum

De binnenstad van Utrecht staat bekend om de hardnekkige muizenproblemen waar het tot op heden nog steeds deels mee te kampen heeft. Vooral Hoog Catharijne had een negatief imago vanwege de muizenplaag die van dag tot dag vergerde. Inmiddels na de grondige verbouwing moet het een stuk beter gaan. De binnenstad vereist echter nog steeds veel aandacht. Onze muizenbestrijder is bekend met de problemen hier. De winkelpanden langs de Steenweg, de Oudegracht en de Voorstraat zijn erg kwetsbaar voor muizen. De constructies zijn veelal gedateerd en zijn geschakeld aan eetgelegenheden en appartementen. 

 

Verder heeft de populariteit van de stad met betrekking tot toerisme, studenten, (arbeids)migranten, expats en ondernemers een sterke omloop van bewoning en bedrijfshuisvesting tot gevolg. Er is veelal sprake van korte termijnverhuur van appartementen. De meeste appartementencomplexen, met name in de binnenstad zijn tevens gedateerde constructies die het voor muizen en ratten makkelijk maken om zich te verplaatsen en te verspreiden naar de buren.

Kanaleneiland - Overvecht

De laatste jaren zijn bij ons de meeste meldingen van muizen en ratten binnengekomen vanuit het Zuidwesten tot het Noordwesten van de stad, vooral in de buurt van de Amsterdamsestraatweg. Naast het plaatsen van bestrijdingsmiddelen geven wij ook veel voorlichting aan de mensen thuis. Vooral als het om ratten gaat is het van belang dat de aanwijzingen die onze rattenbestrijder geeft goed opgevolgd worden. De doelstelling van deze voorlichting is dat soortgelijke problemen in de toekomst worden voorkomen.

De Meern - Leidsche Rijn - Vleuten

In de gehele regio van Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten zijn de laatste jaren veel nieuwbouwprojecten gestart. Nieuwbouw doet veel opschudding veroorzaken onder muizen. De leefomgeving kan dusdanig worden verstoord dat de dieren genoodzaakt zijn zich te verplaatsen. Dit kan tot vervelende toestanden leiden waarbij muizen gaan nestelen in spouwmuren en kruipruimten. Het is daarom positief dat bouwbedrijven al rekening houden met de bescherming van ventilatieopeningen waar muizen veelal binnendringen.

Risicogebieden in Utrecht

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn kwetsbaar voor rattenoverlast. In Utrecht hebben we te maken met het Amsterdam-Rijnkanaal die langs het bedrijvengebied van de Cartesiusweg en het grote industrieterrein Lageweide loopt. In het Noorden hebben we te maken met het bedrijvengebied Overvecht. Wij plaatsen moderne vangunits ter bestrijding van Bruine Ratten. Deze vangunits worden beschermd met aluminium kasten.

Lees verder over deze bestrijdingswijze op onze pagina over het nieuwe bestrijden 

Kantoorhuisvesting

Kantoorgebouwen, vooral daar waar ook kantines en keukens aanwezig zijn, kunnen ook te maken krijgen met muizen. Divere gebieden met kantoorhuisvestig zoals langs de Europaweg, de Croeselaan en wederom in het industriegebied Lageweyde dienen goed beschermd te zijn tegen knaagdieren. Ze veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling.

 

In het Centrum heeft Utrecht ook veel kantoorhuisvesting welke extra kwetsbaar is voor muizen en ratten. Tussen de Oudenoord, de Kaatstraat en de Adelaarstraat, maar ook aan de oostkant van de Catharijnesingel en langs de gehele Maliebaan bestaat een mix van oude stadspanden, herenwoningen en kantoren die structureel beschermd moeten worden. Meer informatie over muizen op de werkplek leest u hier

Instellingen en Woonvoorzieningen

Instellingen in Utrecht zoals scholen, buurtverenigingen en opvanglocaties zijn tevens erg kwetsbaar voor problemen met bijvoorbeeld muizen. Leerlingen, jongeren en cliënten nuttigen voedsel op diverse plekken op verschillende momenten.

 

Grote ziekenhuizen zoals het Universitair Medisch Centrum of het Wilhelmina Kinderziekenhuis in het Utrecht Science Park en andere instellingen in de Uithof zoals de universiteit verdienen veel aandacht rondom de preventie van ongedierte. Zorginstellingen zoals Vecht en IJssel in Transwijk en organisaties als Careyn en Philadelphia hebben ook te maken met zorgfilialen die kwetsbaar zijn. Onze muizenbestrijder voert soms incidenteel bestrijding uit, maar wij raden altijd aan om over te gaan tot structurele preventie.

Horeca

Rondom de Neude, de Janskerkhof en de Domtoren zijn veel restaurants, kroegen en discotheken die wederom goede bescherming nodig hebben tegen vooral muizen. De westelijke zijde van de Oude Gracht in de omgeving van de Lange Viestraat kent zelfs grotere instellingen welke veel publiek trekken zoals Pathé Rembrandt, Tivoli Vredenburg en het Beatrixtheater. De aanwezigheid van voedsel en geintegreerde eetcafés en kantines trekken vooral muizen en ratten aan.

Meldingen en Actualiteit Utrecht

Melding maken van ongedierteAls u inwoner bent van Utrecht, Vleuten of De Meern, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Utrecht

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Utrecht, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Utrecht vallen de plaatsen: Haarzuilens, De Meern, Vleuten

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

donderdag 16 september 2021 08:04

“Dode rat op straat Afrikalaan 157a utrecht kanaleneiland in t steegje naast de woning”

donderdag 9 september 2021 21:38

“Vliegjes overal in hoograven aan de Opaalweg ”

zondag 1 augustus 2021 20:36

“Ratten bij patagoniedreef portiek van nr 60-80 in het gras bij in het groen, bij de fietsen. Zojuist melding gedaan bij de gemeente utrecht en de buurtbeheerder van de woningcooporatie. Ik hoop dat u snel kan komen, ik weet niet wat ik moet doen”

donderdag 29 juli 2021 08:52

“Omgeving Prins Bernhardlaan in Utrecht hebben we sinds 1,5 enorm last van muggen. Zelfs in de winter. Vele hebben inmiddels horren in de wijk, maar bij het verlaten en betreden van de woning vliegen er zo 15 muggen met je mee. Dit is niet meer te doen en zou graag willen dat hier naar gekeken kan worden in deze omgeving. ”

maandag 26 juli 2021 22:07

“Rattenplaag Zuilen Utrecht, is Swammerdamstraat. Gevaarlijke ziekteverspreiders, ik maak me grote zorgen om mijn kleine kinderen. Ik doe wat ik kan, maar dit vraagt een integrale, grondige aanpak. Geen preventieve aanpak, zoals gemeente Utrecht momenteel doet. ”

maandag 26 juli 2021 15:04

“Zie al een paar weken van die grote ratten lopen in mijn straat en in de buurt ”

donderdag 17 juni 2021 16:05

“Muizenplaag Geleenstraat ”

zondag 13 juni 2021 08:28

“Ratten overlast van Meursstraat”

dinsdag 1 juni 2021 13:58

“Bruine rat in afvoer in de tuin, Singeldwarsstraat Utrecht”

donderdag 27 mei 2021 12:09

“Ratten (hele grote en heel veel jongen) Veld naast de skatebaan Jaarbeurszijde, naast het koffiekantoortje van de buschauffeurs, achter de taxistandplaats. Daar zitten geregeld ratten, maar gisteren golfde het gras van de rennende ratten. Bij nader inzien bleken het jongen te zijn (bleven gewoon op de stoep zitten toen ik langskwam), absoluut niet schuw meer.”

vrijdag 16 april 2021 14:25

“Overlast ratten speelplek kosdreef regelmatig lopen er meerder ratten tussen de groen voorziening”

vrijdag 26 maart 2021 17:54

“Ratten rondom het Julianapark in utrecht”

donderdag 25 maart 2021 13:53

“Muizenplaag in huis in de Geleenstraat, Rivierenwijk ”

woensdag 24 maart 2021 12:24

“Ratten kaap hoorndreef”

donderdag 18 maart 2021 15:21

“Muzen, op afgesloten binnenplaats woning Utrecht nabij Ledig Erf”

woensdag 17 maart 2021 18:54

“Muizenplaag in Coornhertstraat, Dichterswijk”

dinsdag 2 maart 2021 08:45

“Griftstraat Utrecht. Last van muizen. ”

maandag 1 maart 2021 21:22

“Muizen in huis op Boomstraat”

zondag 10 januari 2021 15:35

“Rat in de achtertuinen”

woensdag 23 december 2020 08:26

“Muizen, curacaostraat Utrecht”

woensdag 23 december 2020 08:24

“Muizen in huis Curacaostraat ”

zondag 13 december 2020 02:38

“Muizen door het hele huis. Oudenoord, Utrecht”

zaterdag 14 november 2020 08:57

“Muizen op de zaagmolenkade in Utrecht. Lopen in de keuken over verwarmingsbuizen”

donderdag 29 oktober 2020 13:43

“Heleboel ratten gespot in het park naast de stadschouwburg Utrecht. Wemelt er van lopen gewoon rond en lijken niet bang! Ze zitten op het heuveltje achter de stenen zit (halve maan vorm) en in het perk voor de stenen zit. ”

zondag 11 oktober 2020 12:22

“wespennest houtsnijderslaan de meern”

maandag 31 augustus 2020 23:06

“Muizen in huis. Komen waarschijnlijk van onder de vloer. Nolenslaan Utrecht”

zondag 16 augustus 2020 13:08

“F. Koolhovenstraat bruine rat gezien in kruipruimte onder het huis”

donderdag 6 augustus 2020 09:28

“Er zijn erg veel ratten op een wooncomplex aan de rand van een bos bij de Koningsweg. ”

maandag 27 juli 2020 20:20

“Veldmuis op mijn kleine platje Pelmolenweg, centrum Utrecht”

zondag 5 juli 2020 09:22

“Bruine (niet bange) rat gesignaleerd in onze achtertuin. Liep heen en weer naar de buren aan beide kanten. (Adriaan Mulderstraat, utrecht) ”

vrijdag 3 juli 2020 11:41

“Rat gesignaleerd in ahg fokkerstaat.”

zondag 28 juni 2020 21:14

“Bruine ratt(ten) in de tuin. Een rat liep overdag naar binnen door geopende tuindeur terwijl wij in de woonkamer zaten. Harpstraat, Pijlsweer, Utrecht”

zaterdag 27 juni 2020 17:17

“Al een aantal keren heb ik een rat in de tuin achter mijn huis gezien. De tuin grenst aan een sloot die uitmondt in een grote vijver. Ik woon in de Kleine Hof te Vleuten”

maandag 1 juni 2020 16:39

“Bijennest in boom boven fiets pad aan de kardinaal de jongweg ten hoogte van kernkampplantsoen”

dinsdag 19 mei 2020 08:31

“Ratten in mijn tuin,zie waar ze uitkomen.”

zaterdag 11 april 2020 16:41

“Ratten ineen rond de tuinen Gresnigtstraat ”

zaterdag 11 april 2020 15:46

“Bijennest in kozijn/spouw, Julianaweg Utrecht ”

woensdag 11 maart 2020 10:13

“rat in de tuin gezien. zuiden van de rivierenwijk”

zaterdag 7 maart 2020 09:54

“Marter in Utrecht Oost zolder ”

woensdag 26 februari 2020 12:19

“Bruine rat regelmatig in tuin, ook bij buren gezien...”

dinsdag 18 februari 2020 10:05

“Rat(ten) in de tuin, die het afval open bijten, deels verorberen en die een enorme zandheuvel hebben veroorzaakt en daarachter bevindt zich hun hol.”

donderdag 30 januari 2020 10:52

“Muizen in de galerijflat op de Tannhauserdreef”

zaterdag 11 januari 2020 10:16

“Bruine rat is gevangen door de kat. Ontlasting gezien in de kruipruimte. Cornelis Dirkszstraat Utrecht ”

donderdag 19 december 2019 08:00

“veel wespen in huis, ook nu nog, denk een nest in de dakrand muizen in de keuken omgeving biltstraat”

woensdag 27 november 2019 22:46

“Ratten (meerdere al) in huis gezien op meerdere plekken zoals keuken, woonkamer en in de slaapkamer boven bij de kinderen. Zien ze nu alweer 3 weken iedere dag wel zeker een stuk of 2. Je hoort ze rondlopen onder de vloer en alle plastic bakken! etc. met voedsel zijn zelfs opengeknaagd en aangevreten. Ze knagen de kabels door, ook van de telefoonoortjes etc. Het wordt nu echt een plaag. Ik ben nu erg bezorgd over de gezondheid van onze kinderen. Vooral als ze de ziekte zoals van Weil kunnen overbrengen. Ons (huur) huis staat in de Lange Lauwerstraat in centrum van Utrecht.”

donderdag 31 oktober 2019 16:24

“Walsteeg/Springweg. Dinsdag j.l. overdag volwassen vrouwelijke bruine rat gedood. Kwam uit de Walsteeg. ”

zaterdag 5 oktober 2019 00:47

“We hebben last van een muis in huis, die zich helaas niet laat vangen.”

woensdag 21 augustus 2019 20:05

“Bruine rat aantal maal gesignaleerd in de straat. De Tol Vleuten”

maandag 19 augustus 2019 10:16

“Meerdere ratten zien lopen, zowel op straat als in ons tuintje aan de Javastraat in Utrecht”

zondag 4 augustus 2019 14:51

“Wespennest in grond naast voetpad. Herautsingel - Hoograven/Zuid”

zaterdag 3 augustus 2019 23:55

“Hoornaarsnest openbaar ruimte gemeente Utrecht Israelslaan/Rubenslaan”

zaterdag 27 juli 2019 14:41

“Er zit een wespennest vlak naast het dak van een woning op de valkstraat in Utrecht. ”

donderdag 25 juli 2019 22:58

“Ratten in de omgeving troubadourhof/musketierlaan in hoograven te utrecht”

zaterdag 20 juli 2019 09:09

“In de achtertuinen gelegen in de Hanrathstraat zie ik de laatste tijd regelmatig een rat lopen in de tuin of poort aan de achterzijde. (hier is ook een kinderspeeltuin) Vandaag liep er een in de huiskamer.”

woensdag 17 juli 2019 16:31

“Extreem veel vliegen en mieren .Purpervlinderstraat/ "Vlinderbuurt" , 't Zand / Parkwijk. ”

maandag 15 juli 2019 15:44

“Muizenplaag bij mariahoek in utrecht. Lijkt door verbouwing aan de catharijnesingel te komen. ”

vrijdag 21 juni 2019 22:23

“Er is in elst Utrecht een ovalen voetbalveld en daar omheen staan bomen. Daarin zitten waarschijnlijk hoornaar. Ze zitten in alle bomen”

woensdag 5 juni 2019 00:22

“Muizenoverlast, omgeving Otter- en Beverstraat, Utrecht.”

maandag 27 mei 2019 12:24

“Marter in huis. Makassarstraat. ”