Mierenplaag in huis

Wat onschuldig begint met enkele mieren in huis, kan soms uitgroeien tot een serieuze mierenplaag in huis.

Mieren in huis bestrijden wij tijdens het voorjaar en de zomer op afspraak.

Afspraak maken voor het bestrijden van mieren

Mieren in huis bestrijden wij met professionele hulpmiddelen. U kunt wel gewoon thuis blijven tijdens de bestrijding.

De kosten voor een bestrijding binnenshuis bedragen in totaal €90,-

Voor een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen:

Telefoonnummer: 0900-2556677

email: info@meldpuntongedierte.nl

 

Mieren in huis bestrijden

Mieren in huis bestrijden kan zonder de juiste kennis en middelen soms een gevecht tegen de bierkaai zijn.

Het is daarom het beste om in een vroeg stadium de koniginnen aan te pakken. Deze zitten meestal goed verborgen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om werkelijk alle mieren te bestrijden. 

Wanneer u de mieren liever laat bestrijden door onze deskundige, klik dan hier voor meer informatie over de kosten en de werkwijze.

 

Mieren in huis - Oorzaak en Gevolg

Bijna iedereen heeft wel eens te maken gehad met mieren in huis. Mieren komen in eerste instantie nieuwsgierig onze woning binnenwandelen op zoek naar voedsel. Soms is dit maar van korte duur of komt het een enkele keer voor, maar soms kunnen de mieren onophoudelijk in lange kolonnes onze keuken en zelfs het hele huis aantasten.

Hoe ontstaat een mierenplaag in huis?

Een mierenplaag in huis ontstaat wanneer de koninginnen meer mieren produceren dan u weet te bestrijden. In de loop van het voorjaar is hier al snel sprake van. De koninginnenmieren kunnen duizenden mieren produceren wiens functie enkel en alleen bestaat uit het verrichten van arbeid.

In onze rubriek over de levenswijze van mieren leest u hier meer over.

Hoewel mieren om deze reden voor de meeste specialisten zeer facinerend zijn, kan het voor u tot een hoop frustratie of zelfs wanhoop leiden zodra de mieren de weg naar binnen hebben gevonden.

Niet iets van één jaar tijd.. 

Een mierenplaag in huis ontstaat meestal niet in één jaar tijd. Vaak hebben de mierennesten kans gehad om zich meerdere jaren achtereen verder te ontwikkelen zonder dat u zich van enig kwaad bewust was.

De signalen van een toekomstige plaag in huis zijn voor onze deskundige meestal vrij snel duidelijk, maar voor een leek is het logisch dat niet direct de ernst van de zaak wordt ingezien met als gevolg dat er niet tijdig actie wordt ondernomen bij lichte mierenactiviteit rondom of binnenshuis.

Het zou tenslotte een zonde zijn om -in onze beleving- zinloos mieren dood te maken.

Gevolg van een mierenplaag in huis

Mierenoverlast rondom of binnenshuis is helaas in sommige gevallen maar het topje van de ijsberg. De meeste activiteit speelt zich af buiten ons zicht. Dit is voor ons geen probleem in een zanderige ondergrond verder weg in de tuin of onder de stoep voor de deur, maar zodra deze onderliggende ijsberg gevestigd is binnen de constructie van ons huis kan dit wel degelijk leiden tot aanhoudende overlast van mieren in huis.

Helaas beperkt een dergelijk probleem zich niet altijd alleen tot overlast, maar soms ook tot serieuze schade.

 

Middelen om mieren in huis te bestrijden

De strijd tegen mieren in huis begint meestal met de middelen uit de keukenkastjes. Daarna volgen de aankopen bij tuincentra of andere winkels. Uiteindelijk staat er toch regelmatig een bestrijdingsdeskundige voor de deur.  

Stuivers, bakmeel, eucalyptus en azijn - Onzin of niet?

Wanneer u zoekt naar een oplossing voor uw mierenprobleem in huis, dan komt u al gauw terecht in een zee van tips en trucs die iedereen graag geeft.

Op internet en binnen onze sociale kringen deelt men graag zijn positieve ervaring met een bepaald product. De creativiteit neemt ook ieder jaar toe. 

Voor u het weet ligt uw huis vol met bakpoeder, stuivers, eucalyptus, azijn, dure lokdoosjes of zelfs gifpoeder met alle gevolgen van dien. En toch blijven de mieren komen...

Wij geloven niet dat al deze middelen een serieuze oplossing bieden voor een groot mierenprobleem. 

Waarom werken deze middelen tegen mieren niet goed?

De oorzaak van aanhoudende mierenoverlast, dat is meestal de aanwezigheid van de geursporen van mieren.

Mieren volgen vrij blindelings het geurspoor van hun voorgangers. Deze voorgangers laten een dergelijk spoor achter zodra ze een aantrekkelijke bestemming hebben ontdekt. Wordt deze bestemming gemanipuleerd met deze middelen, dan vinden de mieren meestal weer een nieuwe aantrekkelijke bestemming tijdens de zoektocht naar de bestemming waar ze eigenlijk naar op weg waren.

Mieren in huis bestrijden met lokdoosjes en mierengif

Wanneer de huis- tuin en keukenmiddelen niet meer werken, dan laat men zich al gauw adviseren door tuincentra of doet men een greep in de schappen van de dierenwinkel of de supermarkt omdat daar de wat zwaardere middelen worden aanbevolen.

Er wordt door fabrikanten en winkeliers veel verdiend aan deze impulsaankopen terwijl ze in veel gevallen niet of nauwelijks werken omdat de situatie niet om deze maatregelen vraagt.

Lokdoosjes bezitten meestal een middeltje wat de mieren eten waarna ze enkele uren later sterven. Het probleem echter is dat een mierennest nooit volledig uitgeroeid kan worden met een paar lokdoosjes.

Juist door de lokdoosjes worden hele kolonies aangetrokken, terwijl we de mieren juist weg willen hebben.

De kleine hoeveelheid mierengif in de lokdoosjes is binnen een mum van tijd op. De rest van de kolonie die het zojuist aangebrachte geurspoor volgt naar de lokdoosjes treft een leeg doosje aan en gaan op zoek naar nieuwe voedselbronnen binnen de ruimte waar men ze eigenlijk juist niet hebben wilde.

Deze maatregelen geven daarom regelmatig een averechts effect.

Wat is dan wel de oplossing tegen mieren?

Als u echt op een goede manier geholpen wilt worden, dan kunt u het beste de mieren laten bestrijden met behulp van professionele middelen.

Onze bestrijdingsdeskundigen hebben de beschikking tot effectieve middelen en passen met speciale apparatuur een juiste hoeveelheid en dosering toe op de plekken waar het nodig is.

Meer hierover leest u in onze rubriek over mieren bestrijden

Mierennesten bestrijden

De koninginnen zijn eigenlijk de grote boosdoeners. Zij zorgen voor de productie van al die werksters die ons plagen. Voor een effectieve bestrijding dienen zij ook aangepakt te worden. 

Het probleem echter is dat zij niet tevoorschijn komen en meestal goed beschermd diep in de grond zitten en gebruik maken van speciale nestkamers. Deze kunnen daarom meestal ook alleen maar bereikt worden met dezelfde professionele middelen.

Mieren in de keuken

Zoals gezegd zijn mieren in huis meestal op zoek naar voedsel en volgen zij hierbij regelmatig het geurspoor van hun voorgangers. In de keuken wordt bijna altijd wel wat gevonden door de verkenners. Hoe zeer wij ook ons best doen om de boel schoon te houden, mieren kunnen vaak onophoudelijk binnenmarcheren.

Mieren zijn bovendien in staat om tussen de kleinste naden en kieren voedselbronnen aan te treffen die voor ons blote oog niet zichtbaar zijn.

Mieren in de keuken komen soms ook vanuit de kruipruimte binnen langs afvoeren en leidingwerk. Dit is niet altijd eenvoudig te verhelpen omdat deze plekken vaak slecht bereikbaar zijn om af te dichten. Vooral bij inbouwkeukens kan dit een behoorlijk probleem zijn.

Mieren in de tuin

Ook in de tuin ziet men regelmatig mieren tussen de tegels naar boven komen. Dit hoeft niet direct een probleem te zijn. Ze kunnen vooral buiten dan ook meestal gewoon met rust gelaten worden. De aanwezigheid van mieren hoort nu eenmaal bij onze fauna.

Echter, mieren in de tuin kunnen wel degelijk uitgroeien tot een plaag. Het is niet de bedoeling dat de bestrating gaat verzakken en dat de mieren zich via onze buitengevels de kruipruimte ingraven. In zulke gevallen dienen maatregelen getroffen te worden.

Hoe komen mieren binnen? 

De Zwarte wegmier, ook wel de tuinmier genoemd, leeft bijna altijd ondergronds, liefst onder een steen of tegel of vaak onder een huis of gebouw zelf. De huizen en gebouwen die direct op de grond worden gefundeerd, blijken vanuit het mierenstandpunt gezien, voor hen bijzonder geschikt.

Na jaren hard werken, doorontwikkelen en gangen graven weten ze op den duur de isolatielagen en uiteindelijk het huis of gebouw binnen te dringen. Wanneer dit bereikt is weten de werksters al vrij snel de weg te vinden naar enige vorm van zoetigheid.

Houtmieren en Reuzenmieren maken nog veel langere tochten om voedsel te vinden. Zij vertonen minder graafgedrag, maar verplaatsen zich veelal door het spouwmuur of openingen in de muren wanneer ze het toelaten.

Houtmieren kunnen net als onze Zwarte Wegmieren gaan nestelen binnen onze isolatielagen. Vanuit hier dringen ze onze gebouwen binnen, ondanks het feit dat ze hier eigenlijk nieteens veel te zoeken hebben. Reuzenmieren en Houtmieren zijn veelal afhankelijk van luizenmelk. Dit vinden ze enkel buitenshuis.

Hardnekkige mierenplaag in huis

Helaas krijgen mieren in huis soms jarenlang te tijd om ongezien onder de gevelrand en onder de vloeren diverse grote nesten te bouwen. Zonder tijdige maatregelen dijen deze nesten steeds verder uit en ontstaan er ongezien lange gangenstelsels die uitmonden op plekken waar wij dat niet kunnen zien.

Door de betrekkelijke warme muren en vloeren zijn ze soms ook tijdens de winter in staat om arbeid te verrichten. Vooral oudere huizen en gebouwen, maar ook in nieuwbouw zijn er voor mieren op den duur altijd openingen te vinden waardoor ze binnen kunnen dringen.  

Vliegende mieren in huis

Ook de aanwezigheid van talrijke vliegende mieren kan een teken zijn van een diepgewortelde mierenplaag in huis. Een grote hoeveelheid vliegende mieren in huis komen maar zelden gewoon van buiten naar binnen vliegen.

Helaas komen deze vliegende mieren tevoorschijn uit naden en kieren die zich in huis bevinden. Meestal vinden ze op deze manier hun weg vanuit de kruipruimte of het spouwmuur.

Het heeft geen zin om vliegende mieren te bestrijden met insecticiden. De meeste vliegende mieren ( de mannelijke mieren ) leven sowieso niet langer dan enkele dagen. De beste manier is om de vliegende mieren op te zuigen met de stofzuiger.

Zijn mieren gevaarlijk?

De Zwarte Wegmier is geen ziektedrager. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat u kan worden geïnfecteerd met een virus door bijvoorbeeld het eten van een produkt waar ook de mieren aan hebben gezeten.

Mieren in huis kunnen echter wel bacteriën bij zich dragen. Tijdens hun lange wandeltochten komen ze ook op minder hygiënische plekken terecht waardoor ze produkten wel degelijk kunnen besmetten. Toch blijft de kans op een bacteriële infectie door bijvoorbeeld het niet wassen van de handen vele malen groter dan door de aanwezigheid van mieren. Ook bijvoorbeeld kamervliegen of aasvliegen vormen een veel groter risico dan deze relatief onschuldige mieren.

Hoe kunt u mieren verjagen?

Er zijn geen middelen bekend die mieren direct zouden kunnen verjagen. Er wordt soms gevraagd of er bepaalde geluiden ( ultrasoonfrequenties ) zijn die mieren zouden kunnen verjagen, maar er zijn geen effectieve apparaten bij ons bekend die hierbij hulp kunnen bieden.
 
Ook het inzetten van natuurlijke vijanden heeft geen zin. Dat is te complex en zou alleen maar meer narigheid teweeg kunnen brengen. Mieren laten zich verder helaas niet afschrikken door onze geliefde huisdieren zoals honden of katten.
 
Het enige wat overblijft is uiteindelijk datgene wat de meeste al proberen met bepaalde geuren. Maar van verjagen is dan geen sprake. Het zorgt soms alleen voor een verstorend effect op de bestaande looproute die ze hanteren.