Bedankt!

Bedankt voor uw melding. We nemen het in behandeling.

Meldpunt Ongediertebestrijding Soest

Doe een melding

Afspraak maken:

In Soest en Soesterberg bestrijden wij hoofdzakelijk ratten, muizen, mieren en wespen. Als u overlast ondervindt van één van deze diersoorten, dan kunt u een afspraak maken met onze ongediertebestrijder. Ondervindt u overlast van andere insecten? klik dan hier

Contact : 0900-2800200

Rattenbestrijding

rat in de tuinRatten kunnen zich in Soest laten zien op bedrijventerreinen en langs slootkanten, maar bijvoorbeeld ook bij u in de tuin. Zodra u een rat signaleert is het verstandig om maatregelen te treffen. Analyseer de oorzaak en maak een plan van aanpak met geschikt materiaal.

 

Zet nooit zomaar losse vallen of vangkooien neer. Rattengif is verboden en is gevaarlijk. Gif zorgt ook voor andere problemen zoals resistentie en kan averechts werken. Andere dieren kunnen hier ook aan doodgaan. Lees meer over de problemen rondom rattengif

ratten laten bestrijdenProfessioneel

De bestrijding van ratten is een proces wat met behulp van kwalitatief materiaal, instructie en advies in gang wordt gezet door onze rattenbestrijder. Duidelijke aanwijzingen over de situatie en de leefomgeving zijn meestal noodzakelijk om tot een structurele oplossing te komen. Lees verder over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

muis in huisEen muizenbestrijding wordt meestal binnenshuis of binnen een gebouw uitgevoerd. Muizen vangen of verdelgen kan op twee manieren. Mechanisch of toxicologisch. De muizenbestrijder helpt u met het maken van de juiste keuze. De werkwijze is natuurlijk ook afhankelijk van de omstandigheden en de persoonlijke voorkeur. Lees verder over muizenbestrijding

Beheersing en Preventie

preventieOngediertebestrijding moet in principe altijd gezien worden als een laatste redmiddel. Onze taak is steeds meer gericht op het voorkomen van bepaalde risico's op de aanwezigheid van plaagdieren en insecten. De kans op overlast kunnen wij met onze kennis zoveel mogelijk minimaliseren middels instructies en aanwijzingen aan iedereen die betrokken is bij de leefomgeving waarin hij of zij zich begeeft. Lees meer over ongediertebestrijding sinds 2018

Ongedierte op de werkplek

Muizen- en Rattenoverlast

In Soest en Soesterberg hebben wij soms te maken met gebouwen die kwetsbaar zijn voor ongedierte. Vooral muizenoverlast en rattenoverlast zijn bekende problemen die zich voor kunnen doen. 

 

Indien de overlast zich afspeelt in kantoren, kantines of magazijnen, dan zal onze muizenbestrijder direct een bestrijding in gang zetten. Er volgt meestal ook nog een nacontrole en een eindcontrole. Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

Ongedierte in huis

Muizen in huis laten zich niet graag zien. Meestal komen ze in de avonduren tevoorschijn. Onze muizenbestrijder treft regelmatig uitwerpselen aan in de keuken, in de meterkast of op zolder. Hier worden dan ook meestal bestrijdingsmiddelen geplaatst.

 

Ratten in huis kunnen ons de stuipen op het lijf jagen. Toch zijn ratten erg schuw. Wanneer ratten in huis of in de tuin tevoorschijn komen dan gaat het meestal om een samenloop van omstandigheden waardoor de ratten moeten zien te overleven. Onze rattenbestrijder plaatst meestal mechanische vangmiddelen in de tuin of in de kruipruimte.

 

Mieren in huis zijn lastig te bestrijden met doe-het-zelf-produkten. De koninginnen zitten meestal erg goed verborgen. De verdelger plaatst een speciale gelpasta die de mieren in huis op strategische wijze moet bestrijden. Zelfs tot in de verborgen nesten.

 

kakkerlakken in huis zorgen regelmatig voor paniek. Niet geheel onterecht gezien de snelle doorontwikkeling waartoe ze in staat zijn. Toch is het meestal een toevalligheid waardoor kakkerlakken in huis terecht kunnen komen. Tijdig ingrijpen is van belang. Anders groeit het snel uit tot een plaag. Onze verdelger zal dan tevens uitgebreid moeten inventariseren.

Instellingen

VVE's

Als u onderdeel uitmaakt van een VVE en u ondervindt overlast van ongedierte, dan kunt u in sommige gevallen een beroep doen op de vereniging. Lees meer over onze ongediertebestrijding voor Verenigingen van Eigenaren

Verhuurders

Verhuurders worden soms aangesproken door de huurders omtrent de aanwezigheid van ongedierte. Hoe gaat u daarmee om? Meer hierover leest u hier

Mieren en Wespen

WespenbestrijdingWespen worden in Soest en Soesterberg alleen bestreden als er sprake is van een wespennest. U kunt dit herkennen aan zeer frequent en doelgericht af- en aanvliegverkeer naar een specifieke plek waar de wespen verdwijnen. Of u ziet het wespennest zelf.

 

Mieren bestrijden wij met druppeltjes gel, een middel wat met een naald wordt ingebracht in naden en kieren waar de mieren langskomen of vandaan komen.

 

Let erop dat mierennesten niet altijd volledig uitgeroeid kunnen worden als ze in de constructie zitten van de woning. Spouwmuren en gevelranden kunnen soms ook behandeld worden. Meer informatie over de bestrijding, de werkwijze en de kosten vindt u op onze pagina over mierenbestrijding

wespengifWespenbestrijding

Een wespennest verdelgen wij met een poeder onder hoge druk. Hier hebben wij speciale apparatuur voor. Voor wespennesten die hoog zitten hebben wij uitschuiflanzen die reiken tot ongeveer 4-6 meter hoogte. Het komt een enkele keer voor dat de locatie niet bereikbaar is. Lees meer hierover op onze pagina over wespenbestrijding 

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest is in het begin niet groter dan een diameter, maar in enkele maanden tijd kan het uitgroeien tot een doorsnede van een halve meter tot soms wel een meter. Meestal zit het nest op een onzichtbare plek in bijvoorbeeld de spouwmuur of in de grond.

 

Voor de bestrijding maakt de plek waar het wespennest zich bevindt niet uit, maar als u het nest daadwerkelijk wilt verwijderen dan zult u eerst een goede overweging moeten maken of het de moeite waard is. Nadat wij het nest hebben bestreden is de kans zeer klein dat er nog klachten ontstaan. In Soest stuiten wij regelmatig op oude wespennesten. Lees meer over wat er allemaal gebeurt in een wespennest

Wespennest in huis

De aanwezigheid van een wespennest in huis kan meestal niet voorkomen worden. Beheersing en preventie van wespen is haast geen optie. Men kan de overlast hoogstens tegengaan met vangkorven, maar hiermee wordt geen nest bestreden.

 

Als het wespennest zich ergens in huis bevindt, dan adviseren wij altijd om een bestrijding uit te laten voeren, ook al lijkt het op een onschuldige plek te zitten. In het najaar kan het nest dusdanige vormen aannemen dat de kans op verdwaalde wespen in huis toeneemt.

Gemeente Soest

Voor overlast in de openbare ruimte van Soest of Soesterberg, kunt u het beste direct contact opnemen met de gemeente. Wij voeren hier alleen werkzaamheden uit als wij formeel opdracht krijgen van de gemeente.

 

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel de straatnaam of een herkenningspunt in uw locatieomschrijving. Gebruik géén namen van personen of huisnummers, tenzij het uw eigen woning of gebouw betreft. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer, tenzij het uw eigen woning betreft) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

menu