Meldpunt Ongediertebestrijding Noordwijk

Doe een melding

Wat doen wij?

Wat doen wijVoor ongediertebestrijding in Noordwijk en Noordwijkerhout kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden hoofdzakelijk ratten, muizen, mieren en wespen bij inwoners thuis en in gebouwen van bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in Noordwijk.

Ga naar:

Wespennest verwijderen

Mierenbestrijding

Muizenbestrijding

Rattenbestrijding

Bedrijven en instellingen

Ongedierte in huis

Meldingen en actualiteit in Noordwijk

Ongediertebestrijding\wesp.jpgTel: 0800-2900200

Wespennest verwijderen

Zodra u veel wespen in een opening ziet verdwijnen, dan is de kans groot dat er een wespennest achter zit. In Noordwijk en Noordwijkerhout treffen wij regelmatig wespennesten aan in holle ruimtes zoals in de spouwmuur of achter bijvoorbeeld een boeideel. 

Gevaarlijk

wespennest verwijderenEen actief wespennest zelf verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden. Onze wespenbestrijder in Noordwijk schakelt het nest daarom eerst uit. Daarna kan het wespennest eventueel verwijderd worden.

 

Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Afspraak maken: 0800-2900200

wespenbestrijdingWespenbestrijding

Vanaf het voorjaar komen in Noordwijk en Noordwijkerhout al meldingen binnen van wespennesten. U kunt het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding. Tijdens hoogzomer kan het namelijk erg druk zijn. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen.

 

Wespenbestrijding doen wij in Noordwijk met een gifpoeder welke met een drukpomp wordt verstuifd in de holle ruimte waarin het wespennest verborgen zit. 

 

Een wespenbestrijding is meestal binnen korte tijd succesvol uitgevoerd.

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingMieren kunnen ook vrij goed met onze middelen bestreden worden. Het resultaat hiervan kan echter afhankelijk zijn van enkele factoren. Voor mierenbestrijding in Noordwijk en Noordwijkerhout kunt u een afspraak met ons maken:

Tel: 0800-2900200

mierenbestrijdingMierennesten

Belangrijk bij een mierenbestrijding is dat de nesten getroffen worden. Wij bestrijden met een speciale gel welke ook meegebracht wordt naar het nest. Wij willen echter benadrukken dat mierennesten zeker niet altijd in één behandeling volledig bestreden kunnen worden.

 

Lees meer over mierenbestrijding 

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Noordwijk een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen ze zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Noordwijk en Noordwijkerhout bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen.

 

Lees verder over onze muizenbestrijding

Tel: 0800-2900200

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Noordwijk en Noordwijkerhout zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

In verband met de risico's bestrijden wij direct tijdens het eerste bezoek. Zodra wij echter de muizen bestreden hebben kunnen wij na overleg onze spullen laten staan voor structurele preventie.

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingIn Noordwijk en Noordwijkerhout voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Door wijzigingen in regelgeving is er veel veranderd de laatste jaren rondom de wijze van bestrijding.

 

Ratten in de open omgeving zoals buiten in de tuin bestrijden wij in Noordwijk alleen nog met mechanische vangmaterialen. Signaleert u ratten in de tuin of rondom uw gebouw? Bel dan direct onze ongediertebestrijding

 

Lees verder over rattenbestrijding

Tel: 0800-2900200

Bedrijven en Instellingen

ongediertebestrijding bij bedrijvenOngedierte komt niet alleen in huis voor. In Noordwijk en Noordwijkerhout hebben we ook te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

 

Veelal zijn het bedrijven en instellingen die te maken krijgen met personeel wat blootgesteld wordt aan ongedierte. Vanuit hygiënisch oogpunt is dit uiteraard een onwenselijke situatie. Ook kunnen muizen en ratten veel financiële schade tot gevolg hebben. Het is daarom verstandig om een afspraak met ons te maken voor inspectie en bestrijding.

Incidenteel en Structureel

Een muizen- of rattenbestrijding bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Dan worden de spullen ook weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. De ongediertebestrijder kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via spouwopeningen, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Meldingen en actualiteit in Noordwijk

Kennis is machtAls u inwoner bent van Noordwijk of Noordwijkerhout, dan kunt u bij ons naast ongediertebestrijding ook een melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Onderaan deze pagina ziet u de meest actuele meldingen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

Tel: 0800-2900200

Gemeente Noordwijk

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Noordwijk, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen ongediertebestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

 

Indeling

Onder de gemeente Noordwijk vallen de plaatsen: Noordwijkerhout, De Zilk

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

menu