Meldpunt Ongediertebestrijding Leidschendam-Voorburg

Wat doen wij?

Afspraak maken met ongediertebestrijderVerschillende dagdelen per week zijn wij actief bezig met ongediertebestrijding binnen de omgeving van Leidschendam en Voorburg. U kunt hiervoor een afspraak maken. Onze ongediertebestrijder komt dan bij u langs.

Muizen en ratten

muisMuizen en ratten vormen een bedreiging voor onze gezondheid en infrastructuur in Leidschendam-Voorburg. De risico's op schadelijke gevolgen door toedoen van deze knaagdieren willen wij minimaliseren.

In huis of in de tuin

Rat in de tuinOndervindt u thuis overlast van muizen of ratten? Ga dan verder naar onze informatie over rattenbestrijding of muizenbestrijding in huis.

Gebouwen van instellingen en bedrijven

ongediertebestrijding in kwetsbare gebouwen en woningenGebouwen zoals bedrijfspanden, kantoorgebouwen, schoolgebouwen en opvanglocaties kunnen het beste structureel beschermd worden door een professionele ongediertebestrijder. In Leidschendam en Voorburg werken wij samen met Aliansa Plaagdiermanagement.

 

Ondervindt u muizenoverlast of rattenoverlast binnen een bedrijf of instelling? Klik dan hier

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Leidschendam-Voorburg

Rattenbestrijding

RattenbestrijdingRattenbestrijding kan plaatsvinden in het hele gebied rondom de gemeente Leidschendam-Voorburg. De werkwijze is afhankelijk van het type gebouw, de omgeving en de plaagdruk.

 

Ondervindt u rattenoverlast in een gebouw of op een terrein van een bedrijf of instelling? Klik dan hier 

Particulieren

Rattenbestrijding bij particulierenInwoners van Leidschendam en Voorburg die in de tuin of zelfs in huis te maken krijgen met rattenoverlast kunnen eveneens op korte termijn geholpen worden. Onze rattenbestrijder komt dan op huisbezoek voor inspectie en advies. In overleg met u worden direct materialen geplaatst. Let op! Aan zowel het bezoek alsook de materialen zijn kosten verbonden.

 

Meer over de kosten en de werkwijze rondom rattenbestrijding bij particulieren leest u hier

Muizenbestrijding

muizenoverlast in het bedrijfMuizen kunnen een risico vormen voor onze leefomgeving. Er moet dan vooral worden gedacht aan Huismuizen. Deze veroorzaken schade aan kabels en produkten in huis, in kantoorgebouwen en bedrijfspanden.

 

muizenbestrijding binnen een school of kinderdagverblijfMeest kwetsbaar zijn instellingen die met kinderen of cliënten werken. Ondervindt u muizenoverlast binnen een bedrijf of instelling? Klik dan hier

Muizen in huis 

muizen in huis bestrijdenMuizen kunnen ook flinke overlast veroorzaken in woningen of appartementencomplexen. Het is van groot belang dat bewoners goed geïnstrueerd worden hoe de aanwezigheid van muizen in huis voorkomen kan worden. Met enkele eenvoudige maatregelen kan een hoop ellende voorkomen worden.

 

Woont u binnen de omgeving van Leidschendam of Voorburg en wilt u hulp bij de bestrijding van muizen in huis? Ga dan naar deze pagina

Bedrijven en Instellingen

ongediertebestrijding bij bedrijvenIn Leidschendam en Voorburg hebben wij regelmatig te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast of muizenoverlast tot gevolg kunnen hebben. Medewerkers, bezoekers of cliënten kunnen zodoende blootgesteld worden aan de nadelige gevolgen.

 

Vooral vanuit hygiënisch oogpunt kunnen muizen en ratten zorgen voor een onwenselijke situatie. Ook vormen ze aanzienlijke financiële risico's. Het imago of bijvoorbeeld een partij goederen kunnen al gauw flinke schade oplopen.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening bij een bedrijfspand of instelling

Bij actuele overlast in een bedrijf of instelling kunt u direct contact met ons opnemen. Onze deskundige komt dan langs voor een sporenonderzoek en een risico-analyse. Wanneer de urgentie hoog is plaatst hij in overleg met u direct materialen om de muizen of ratten te bestrijden.

Bestrijding in 3 stappen

Bestrijdingfase kent drie bezoeken

De bestrijdingsfase bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatiewerkzaamheden, nacontrele en evaluatie. De muizen- of rattenoverlast is dan meestal onder controle. Uitgebreide informatie hierover leest u op deze pagina

Preventie

Bescherming en preventie tegen muizen en rattenOok in Leidschendam-Voorburg houden wij ons aan de nieuwe werkwijze. Preventie is schoner, veiliger en goedkoper. Het is daarom gebruikelijk om de strategie na een bestrijdingsactie meteen om te zetten naar structurele preventie en bescherming. Zo worden nieuwe problemen en toekomstige bestrijdingsacties voorkomen. 

Muizen

Uitgebreide informatie over onze werkwijze rondom muizenoverlast leest u op onze pagina over muizenbestrijding

Ratten

Betreft het rattenoverlast? Ga dan naar onze extra informatie over rattenbestrijding

VVE en verhuur

Als u huurder bent of een koopwoning heeft en het betreft een geschakelde woning waar de muizen- of rattenoverlast gezamenlijk ondervonden wordt, dan vergt dit nader onderzoek. Wij beginnen dan eerst met een inventarisatie.

 

Betreft het een VVE? Ga dan naar onze informatie rondom ongediertebestrijding binnen een vereniging van eigenaren

Wespenbestrijding

In Leidschendam-Voorburg bestrijden wij regelmatig wespennesten in tuinen en spouwmuren van woningen. Tijdens de wespenbestrijding dragen wij beschermende kleding en maken wij gebruik van lange telescoopapparatuur om een wespennest op hoogte goed te kunnen bestrijden. Wij hebben ook een kleine trap bij ons om eventueel een uitbouw of garage op te klimmen indien dat noodzakelijk is.

 

Nadat de bestrijding is afgerond kan het wespennest soms verwijderd worden.

Kosten, werkwijze en voorwaarden

kosten wespenbestrijdingOnze wespenbestrijder brengt altijd kosten in rekening, tenzij ter plekke blijkt dat het wespennest onbereikbaar is. Het gebeurt soms ook dat wij niet kunnen bestrijden omdat het niet om wespen blijkt te gaan of omdat er helemaal geen wespennest aanwezig is. 

 

Lees verder over de voorwaarden, de kosten en onze werkwijze in Leidschendam-Voorburg op onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest in huis

Wespennest in huisIn de meeste gevallen zit het wespennest ergens verstopt in huis. Een wespennest in huis kan problemen veroorzaken wanneer het de gelegenheid krijgt om te groeien. U kunt ervoor kiezen om het wespennest niet te laten bestrijden. Echter, wanneer het wespennest bijvoorbeeld in de spouwmuur zit, dan kan het in het najaar leiden tot problemen. Vooral wanneer de wespen in huis terecht komen

Wat gebeurt er in het wespennest?

ontwikkeling van het wespennestEen wespennest bestaat uit een koningin en haar werksters. De werksters bouwen een papieren nest waarin de koningin haar eitjes legt. Dit papier maken de werksters door met de kaken hout af te schapen van bijvoorbeeld schuttingen. Met hun speeksel maken ze er vervolgens 'wespenpapier' van.

 

Lees verder wat er van begin tot eind gebeurt met een wespennest 

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest verwijderen terwijl het nog actief is kan gevaarlijke gevolgen hebben. Laat onze wespenbestrijder het nest daarom eerst uitschakelen. In Leidschendam-Voorburg verwijderen wij soms al een wespennest in april. Daarna kan een wespennest niet meer weggehaald worden zolang het actief is. Dan moet er eerst een wespenbestrijding uitgevoerd worden. Ongeveer drie weken nadat de bestrijding is afgerond kunt u het wespennest dan eventueel zelf weghalen.

 

Er zijn helaas vaak beperkingen aan het verwijderen van een wespennest. Meestal zit een nest verborgen in een holle ruimte.

 

Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Wat doet de wespenbestrijder?

Professionele wespenspuit voor de wespenbestrijderOnze wespenbestrijder brengt met een drukpomp onder hoge druk een wespenpoeder in de ingang van het wespennest. De wespen komen hier allemaal mee in contact. Toch kan er nog enkele dagen activiteit te zien zijn. Het verwijderen van het wespennest is pas mogelijk zodra er geen enkele activiteit meer is.

Planning

In Leidschendam-Voorburg plannen wij volgens postcodeschema's. U wordt ingepland in een tijdsblok van drie uur. Als u een afspraak heeft gemaakt komt de wespenbestrijder bij u langs om het wespennest te verdelgen. Wij proberen u altijd binnen één werkdag te helpen. U hoeft niet altijd thuis te blijven als wij bij de invliegopening van het wespennest kunnen komen. Tegenwoordig kan betaling ook op afstand.

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingVroeg in het voorjaar kunnen in Leidschendam-Voorburg al meldingen binnenkomen van mierennesten die ontwaken. Dit kan voor sommige bewoners tot gevolg hebben dat het hele huis of bedrijf besmet wordt met kruipende of zelfs vliegende mieren.

Mieren bestrijden in huis

mierenbestrijdingMieren in huis of in een gebouw kunnen over het algemeen goed bestreden worden met onze middelen. Desondanks willen wij benadrukken dat het resultaat van een mierenbestrijding afhankelijk is van enkele factoren. 

 

De toedracht van het mierenprobleem is vooral belangrijk om de slagingskans van een bestrijding te bepalen. Is er al meerdere jaren sprake van mierenoverlast? Of komen de mieren midden in huis al binnendringen tussen de naden en kieren? Dan is er vermoedelijk sprake van een onderliggend probleem.

 

Lees verder op onze pagina over mieren in huis

Mieren professioneel laten bestrijden

U kunt met ons een afspraak maken. Ga hiervoor naar onze pagina over mierenbestrijding 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Meldingen en Actualiteit Leidschendam-Voorburg

Melding maken van ongedierteAls u inwoner bent van Leidschendam-Voorburg, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Leidschendam-Voorburg vallen de plaatsen: Leidschendam, Voorburg

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

vrijdag 4 augustus 2023 10:18

“Ratten plaspoelkade leidschendam”

donderdag 28 juli 2022 13:37

“Ratten gezien meerdere malen, locatie prinses Annalaan. Voor en achterzijde gebouw. Vanochtend bij de voorzijde vuilniscontainers. Dut is het gebouw waar ik woon.”

woensdag 27 juli 2022 17:28

“Wespen door kleine opening boeideel dakkapel dak”

dinsdag 12 juli 2022 14:01

“Ratten park Klaverweide, eerder melding gedaan…niets gehoord! Wel wordt park verwaarloosd, prullenbakken worden nauwelijks geleegd. Nu weer door het hele park pinda’s. Iemand vindt dat blijkbaar leuk. Vergeet ook het “ broodvrouwtje” niet. Nog steeds dagelijks op pad met haar rollator vol met brood om de vogels, en dus ook de ratten, te voeren. Actie graag!”

maandag 11 juli 2022 18:47

“Wespen nest Burgemeester caan van necklaan 151 ”

zaterdag 18 juni 2022 15:15

“Signalering van diverse ratten aan de achterzijde van oude abnamro gebouw aan de Damlaan 40. Ook in de achtertuin van nr. 34. Er ligt heel veel bouwafval etc. Op dit terrein. Ook worden hier etensresten gedumpt , open vuilniszakken etc. Er verblijven hier ook arbeidsmigranten, die blijkbaar niet weten dat dumpen van afval daar niet mag. Zijn ook geen woningen. Dus blijkbaar illegaal.”

zaterdag 14 mei 2022 17:06

“Er lopen een groot rat in de beurt van Burg. Velithuysenlaan 94”

woensdag 6 april 2022 13:41

“Rondlopende snuffelende ,gravende Ratten ,in particuliere tuinen Parnashofweg- Noord”

maandag 3 januari 2022 17:20

“Een dode rat gevonden in onze tuin, laan van Oostenburg 20 2271AP Voorburg ”

zondag 19 september 2021 12:36

“Wespennest in plantenbak ik tuin in omgeving van ‘de zaagmolen’ in L’dam.”

maandag 31 mei 2021 15:36

“Ratten nest in de bosjes op 2 meter naast de ingang van een huisartspraktijk aan de Albertus de oudelaan in Voorburg. Ook regelmatig grote ratten zichtbaar in de bosjes.”

zondag 30 mei 2021 14:26

“Wespennest in speeltuin bij Doornenburg Leidschendam. Bij aarde bij buis.”

donderdag 20 mei 2021 17:34

“Al op 27 april maakte ik mede namens de buren van het Mien Ruysplein in Voorburg de onderstaande melding bij raadslid mevrouw Paltansing van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Tot op heden geen enkele reactie van haar vernomen. Wel een korte teleurstellende reactie van de infodesk (eveneens toegevoegd). Kunt u hierin iets voor ons betekenen? "Onlangs bent u benaderd door de heer Mari Middelkoop van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD: www.KAD.nl) over de bestrijding van een invasie van mieren, het zg. Mediterrane draaigatje aan het Mien Ruysplein in Voorburg. De bewoners ondervinden sinds enige jaren in toenemende mate hinder van dit ongedierte waardoor ons woongenot ernstig wordt aangetast. Een bestrijding is lastig en vraagt een gecoördineerde aanpak van gemeente en bewoners in tuinen en publieke ruimten. Met mooier weer in het vooruitzicht moet rekening worden gehouden met onhoudbare overlast. Ik dring er dan ook langs deze weg bij u op aan dat vanuit de gemeente snel opdracht wordt gegeven aan het KAD tot het uitvoeren van een inspectie ter plaatse. Op basis van de uitkomsten van die inspectie kan dan een gecoördineerd bestrijdingsplan worden opgestart." Reactie infodesk gemeente LV: "Hier doet de gemeente niets aan. Woont u in een huis van de woningbouw zou u die in kunnen schakelen, heeft u een eigen woning zou een een erkend bedrijf in kunnen schakelen. Dit is niet voor de gemeente.” ”

vrijdag 14 mei 2021 14:38

“Rattenplaag in de achtertuin van het appartementsgebouw Monseigneur van Steelaan 462-540. Waarschijnlijk veroorzaakt doordat mensen vogels blijven voeren ondanks herhaalde verzoeken van gemeente en wbvg om dat niet te doen. Mss maar bekeuring van 95 euro instellen zoals de gemeente Den Haag?”

dinsdag 11 augustus 2020 07:27

“Wespennest in gevel huis”

maandag 10 augustus 2020 13:51

“Wespennest Patrijslaan Leidschendam ”

zaterdag 8 augustus 2020 13:26

“Wij hebben een wespen nest binnen op zolder onder het dak welke proffesioneler met spoed verwijdert moet worden Adres Veurselaan in voorburg”

woensdag 29 juli 2020 15:14

“Ratten en Muizenplaag, Prinsenhof Leidschendam, regelmatig grote ratten en muizen die via regenafvoerbuizen appartementen binnen gaan.”

donderdag 23 juli 2020 15:01

“Grote !!! versufte rat in achtertuin gezien”

zondag 31 mei 2020 12:22

“Ratten IJsvogellaan Leidschendam, aan de kant politie bureau, omgeving sloot”

expand_moreMeer laden