Meldpunt Ongediertebestrijding Terschelling

Algemene informatie

Service & Contact : 0900-2800200

Email : info@meldpuntongedierte.nl

Ongediertebestrijding Terschelling

In Terschelling voeren wij voornamelijk muizenbestrijding en rattenbestrijding uit.

Verder bestrijden wij ook de seizoensgebonden insecten.

Hierbij gaat het met name om wespenbestrijding en mierenbestrijding.

Wespennest verwijderen

Een wespennest verwijderen in Terschelling dient pas te gebeuren nadat de wespen bestreden zijn.

Voor de bestrijding van het wespennest kunt u bellen met bovenstaand telefoonnummer.

Rond het voorjaar worden de wespenkoninginnen wakker en gaan ze op zoek naar een geschikte plek om een nest te bouwen. Vele huizen en gebouwen bieden hiervoor een mooie plek. Een wespennest zit veelal in de spouwmuur, in de grond of in de schuur.

Naarmate het seizoen vordert kan het wespennest voor veel overlast en gevaar zorgen. Een bestrijding is in veel gevallen daarom ook noodzakelijk.

Lees verder >

Signaleert u ratten in de openbare ruimte?

Indien u ratten constateert in de openbare ruimte, klik dan hier

Ongedierte in huis

Muizen in huis houden zich veelal op in de spouwmuur, in de kruipruimte of op zolder. Zodra wij voedsel onvoldoende onbereikbaar houden voor muizen, dan bieden wij ze een geschikte leefomgeving waardoor ze zich snel kunnen doorontwikkelen en kan het uiteindelijk leiden tot een muizenplaag. 

Mieren in huis kunnen behoorlijk hardnekkig zijn. Geursporen die ze achterlaten waarschuwen de hele kolonie zodra er een aantrekkelijke bestemming is gevonden. Die bestemming bevindt zich meestal in de keuken.  

Ratten in huis geven een behoorlijk gevoel van onbehagen. Soms gaat het om een enkeling die tegen wil en dank binnen terecht is gekomen. Soms is er echter een structureel probleem onder of rondom het gebouw. Dit dient dan direct aangepakt te worden.

Kakkerlakkenplaag in huis zijn meestal binnen gekomen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Bagage wordt in het buitenland veelal op de grond gezet waardoor een kakkerlak per ongeluk mee naar huis kan reizen. 

Ongediertebestrijding voor Bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen in Terschelling kunnen door ons geholpen worden bij incidenten rondom plaagdierproblemen.

Voor meer informatie hierover, ga naar:

ongediertebestrijding voor bedrijven en instellingen

 

Zelf ongedierte bestrijden

Men probeert regelmatig zelf ongedierte te bestrijden met middelen uit de winkel. Bij kleine beginnende ongedierteproblemen hoeft dit geen probleem te zijn, maar wij willen u erop attenderen dat het zelf bestrijden van ongedierte soms averechts kan werken of de problemen kan verspreiden.

Muizen bestrijden in huis of binnen een gebouw

Sommige muizen zoals bosmuizen, huismuizen of spitsmuizen zitten graag in huizen en andere gebouwen. Deze bieden warmte en veiligheid. Zodra ook voedsel beschikbaar is, dan kunnen de populaties snel toenemen. Men dient dan tijdig in te grijpen.

Lees verder >

Mieren in huis bestrijden

Bijna iedereen wordt weleens geconfronteerd met mieren in huis. Mierennesten zitten vaak langs en onder de gevel waardoor ze al snel de weg naar binnen vinden. Zodra mieren ook nog eens lekkernij vinden, dan kunnen ze onophoudelijk voor overlast zorgen. Bestrijding kan noodzakelijk zijn.

Lees verder >

Ratten bestrijden

Ratten in de tuin of zelfs in huis kunnen voor veel onrust zorgen. Soms gaat het om een incident, maar soms is het probleem ook van structurele aard. In beide gevallen dient het snel opgelost te worden. Bestrijding vergt echter kennis en inzicht.

Lees verder >

Overige plaagdieren en insecten welke veel in Terschelling voorkomen zijn:

Gemeente Terschelling

Voor overlast in de openbare ruimte kunt u het beste contact opnemen met de gemeente Terschelling.

Onder de gemeente Terschelling vallen de plaatsen: Baaiduinen, Formerum, Hee, Hoorn, Kaard, Kinnum, Landerum, Lies, Midsland, Oosterend, Striep en West-Terschelling.

Indeling

Onder de gemeente Terschelling vallen de plaatsen: Baaiduinen, Formerum, Hee, Hoorn, Kaard, Kinnum, Landerum, Lies, Midsland, Oosterend, Striep, West-Terschelling

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen