Rattenbestrijding

Deze rubriek geeft informatie over de aanpak van rattenoverlast welke individueel van aard is.

Indien u namens een bedrijf of instelling, een woningcorporatie, een Vereniging van Eigenaren of namens de gemeente informatie wenst rondom de aanpak van rattenoverlast binnen de woon- en werkomgeving, lees dan verder in onze rubriek

Nieuwe aanpak Rattenbestrijding- en Preventie rondom gebouwen

Ratten bestrijden in en om het huis.

Zodra u ratten signaleert in de tuin of zelfs in huis, dan dient u zo snel mogelijk maatregelen te treffen.

Ratten bestrijden vergt het juiste materiaal, een goede strategie en soms ook behoorlijk wat geduld.

U kunt het juiste materiaal online bestellen of u kunt onze expert langs laten komen. 

Materiaal

Zonder degelijk materiaal wordt de bestrijding van ratten een frustrerende bezigheid met een grote kans op verergering van het probleem of onsmakelijke verrassingen.

De juiste combinatie van een goede val, een stevige behuizing en een effectief lokmiddel zijn daarom van essentieel belang.

Om deze reden hebben wij voor u een compleet bestrijdingspakket samengesteld.

Samen met de handleiding en tips rondom de strategie die met dit pakket meegestuurd worden heeft u voldoende materiaal en instructie in huis om tot een serieuze bestrijding te komen.

Strategie

Zodra u het juiste materiaal heeft om de ratten te vangen kunt u nadenken over de strategie. Immers, hoe aantrekkelijk een lokmiddel ook mag zijn, ratten staan bekend om hun schuwheid. Hierdoor lopen ze niet zo makkelijk in de val.

In de handleiding en het stappenplan die bij het pakket bijgevoegd zijn vindt u handige tips over de strategie die gecombineerd kan worden met het vangmateriaal.

Afspraak maken met onze deskundige

U kunt ook een inspectie laten uitvoeren door onze deskundige aan huis. Hij plaatst dan het noodzakelijke materiaal en geeft de benodigde instructies die aansluiten op de situatie en omstandigheden.

Kosten

De kosten voor dit bezoek zijn €95,- inclusief het materiaal.

Indien ter plekke blijkt dat de overlast door een ander (beschermd) diersoort wordt veroorzaakt, dan brengen wij alleen ons starttarief van €55,- in rekening. Wij kunnen dan geen bestrijdingsmiddelen plaatsen.

Dit komt regelmatig voor bij de aanwezigheid van spitsmuizen. De uitwerpselen van spitsmuizen kunnen namelijk net zo groot zijn als de uitwerpselen van Bruine- of Zwarte ratten. Dit zorgt bij veel mensen regelmatig voor verwarring. 

Zelf opvolging geven aan de bestrijding

Belangrijk om te weten is dat met deze methode maar één bezoek door ons wordt afgelegd. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de voortgang. Nu de juiste middelen op de juiste plek staan en de noodzakelijke instructies en adviezen door de bestrijdingsdeskundige zijn gegeven, heeft u in principe voldoende handvaten om de bestrijding af te ronden. Alle materialen die wij inzetten zijn met de meegeleverde instructies geschikt voor particulier gebruik, dus de veiligheid is gewaarborgd.

Ratten bestrijden met gif is alleen toegestaan voor professionals

Rodenticiden ( gif ) ter bestrijding van ratten mogen al lange tijd niet meer verkocht worden aan consumenten zonder vakbekwaamheidsdiploma. De hoeveelheid gif die benodigd is om ratten te doden overstijgt de maximum hoeveelheid gif die fabrikanten mogen verpakken voor de Nederlandse consumentenmarkt.

Steekproeven hebben uitgewezen dat sommige winkels in Nederland toch nog steeds gif in grote hoeveelheden verkopen aan consumenten zonder te vragen om de juiste papieren. Deze mentaliteit verergert de problemen die zijn ontstaan juist omdat deze middelen verkocht werden aan consumenten zonder de juiste kennis. Resistentie en doorvergiftiging naar vogels en andere zoogdieren neemt hierdoor nog steeds toe.

De professionele bestrijdingstechnici mogen daarom ook alleen nog maar rodenticiden inzetten wanneer het bedoeld is voor bestrijding binnenshuis of wanneer de situatie direct een gevaar voor de volksgezondheid lijkt te vormen.   

 

Ratten bestrijden in een afsluitbare ruimte

Bestrijding met rodenticiden

Indien de ratten zich ophouden in ruimten die afgesloten zijn of kunnen worden, dan kunnen wij een bestrijding uitvoeren middels speciaal ontworpen kisten met Rodenticiden. aan deze werkwijze zijn meerdere bezoeken gekoppeld. Dit wordt ook wel toxicologisch bestrijden genoemd.

De middelen die wij toepassen mogen alleen door deskundigen met een vakbekwaamheidsdiploma worden ingezet en dienen nadat de bestrijding afgerond is weer opgeruimd en afgevoerd te worden door ons.

Ook hierbij staat de veiligheid voorop. Wanneer er sprake is van kinderen of huisdieren zullen de middelen worden vergrendeld en op voor hen onbereikbare plekken worden geplaatst.

Kosten

Ook met deze methode brengen wij €95,- in rekening voor het eerste bezoek.

Echter, met deze methode zijn wij verplicht om nacontroles uit te voeren zolang de rodenticiden blijven staan. De kosten voor de nacontroles gaan in overleg met de bestrijdingsdeskundige. 

Ook de oorzaak dient aangepakt te worden

Een rattenplaag heeft meestal een duidelijk toe te wijzen oorzaak. Zwerfafval of vuilniszakken die te lang in de tuin of op straat liggen worden meestal al snel opgemerkt door ratten. Wanneer hier dan geen verandering in optreedt, dan kunnen de ratten zich ongestoord vermeerderen en heeft bestrijding maar beperkt effect.

Let er daarom op dat u in ieder geval bij u thuis of voor de deur een goed beleid hanteert rondom het afval. Wanneer afval te lang bewaard moet worden omdat bijvoorbeeld de ophaaldienst niet frequent genoeg langskomt, dan dient u de afvalzakken goed af te sluiten in een kliko of een afvalcontainer.

Let er tevens op dat de afvalcontainer onbereikbaar is en/of goed afsluit, ook onderin. Soms zit er een gat onder de container voor de ontluchting en afwatering. Hier moet dan een rooster of korfje op aangebracht worden.

Wanneer een rattenprobleem gepaard gaat met een defect aan de riolering, dan adviseren wij om eerst dit probleem te verhelpen. Wanneer u het vermoeden heeft dat het de hoofdriolering betreft dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Indien het uw eigen afvoer betreft, dan kunt u contact opnemen met een loodgieter.

Melding maken openbare ruimte

Signaleert u ratten in de openbare ruimte en wilt u dat de gemeente hiertegen actie onderneemt? Meldt dit dan via de website van uw gemeente. Wij voeren alleen bestrijding uit op privaat terrein. Hiervoor brengen wij ook kosten in rekening. Onderaan leest u meer over onze werkwijze en tarieven.

Rattenbestrijding gemeente

De gemeenten beperken zich in de meeste gevallen alleen nog tot de openbare ruimte of wanneer aantoonbaar de oorzaak van een rattenprobleem is toe te wijden aan een publieke voorziening. Uiteraard komt de gemeente ook direct in actie wanneer de volksgezondheid in het geding is.

Sommige gemeenten voeren ook nog rattenbestrijding uit op particulier terrein, maar ze zijn hier niet toe verplicht. Dit mag gezien worden als een service. Lees meer hierover in onze rubriek wettelijke kaders en verantwoordelijkheden.  

In verband met nieuwe regelgeving rondom het gebruik van rodenticiden is de bestrijding van ratten op particulier terrein bovendien een haast onmogelijke taak geworden voor de gemeenten. Het wordt steeds belangrijker dat particulieren goed geinformeerd en geinstrueerd worden. Wij leggen tijdens ons bezoek ook duidelijk de nadruk op voorlichting en ondersteuning.

Ratten in de tuin

Bruine ratten laten zich regelmatig zien in onze tuinen. soms gaat het om een enkeling, maar het is toch belangrijk dat u goed in de gaten houdt waar de ratten op af komen en wat de oorzaak kan zijn. Ratten kunnen zich snel vermeerderen. Dit moet voorkomen worden. Lees meer hierover in onze rubriek ratten in de tuin 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons servicenummer : 0900-2556677

info@meldpuntongedierte.nl