Rattenbestrijding

Deze pagina geeft informatie over onze aanpak van rattenoverlast voor particulieren.

Rattenoverlast op de werkplek?

Signaleert u ratten op bijvoorbeeld een bedrijventerrein, in een kantoorgebouw of rondom een wooncomplex? Klik dan hier

 

Bestrijden in huis of in de tuin

Zodra u ratten signaleert in de tuin of zelfs in huis, dan dient u zo snel mogelijk maatregelen te treffen.

Ratten bestrijden vergt het juiste materiaal, een goede strategie en een stukje geduld.

 

Deskundig laten bestrijden

Wenst u liever direct een deskundige aanpak? Klik dan hier

 

De voordelen van een deskundige aanpak zijn de risico's die vermeden worden met de aanschaf van verkeerde produkten. Ook is de kans op een structurele oplossing veel groter met de aanwijzingen en materialen die ter plekke gegeven worden. Soms worden belangrijke details door bewoners zelf over het hoofd gezien.

Zelf ratten bestrijden 

Let op dat het bestrijden van ratten tot problemen kan leiden wanneer u verkeerde middelen gebruikt. Kennis over de toedracht van het probleem is noodzakelijk voordat u begint met bestrijden. 

 

Toch direct aan de slag? Klik dan hier

 

Oorzaak

Een rattenplaag heeft meestal een duidelijk toe te wijzen oorzaak. Zwerfafval of vuilniszakken die te lang in de tuin of op straat liggen worden meestal al snel opgemerkt door ratten. Wanneer hier dan geen verandering in optreedt, dan kunnen de ratten zich ongestoord vermeerderen en heeft bestrijding maar beperkt effect.

 

Let er daarom op dat u in ieder geval bij u thuis of voor de deur een goed beleid hanteert rondom het afval. Wanneer afval te lang bewaard moet worden omdat bijvoorbeeld de ophaaldienst niet frequent genoeg langskomt, dan dient u de afvalzakken goed af te sluiten in een kliko of een afvalcontainer.

 

Let er tevens op dat de afvalcontainer onbereikbaar is en/of goed afsluit, ook onderin. Soms zit er een gat onder de container voor de ontluchting en afwatering. Hier moet dan een rooster of korfje op aangebracht worden.

Riolering

Wanneer een rattenprobleem gepaard gaat met een defect aan de riolering, dan adviseren wij om eerst dit probleem te verhelpen. Wanneer u het vermoeden heeft dat het de hoofdriolering betreft dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Indien het uw eigen afvoer betreft, dan kunt u contact opnemen met een loodgieter.

 

 

Openbare ruimte

Signaleert u ratten in de openbare ruimte en wilt u dat de gemeente hiertegen actie onderneemt? Meldt dit dan via de website van uw gemeente. Wij voeren hier alleen bestrijding uit in opdracht van de gemeente. 

 

Rattenbestrijding gemeente

De gemeenten beperken zich in de meeste gevallen alleen nog tot de openbare ruimte of wanneer aantoonbaar de oorzaak van een rattenprobleem is toe te wijden aan een publieke voorziening. Uiteraard komt de gemeente ook direct in actie wanneer de volksgezondheid in het geding is.

 

Sommige gemeenten voeren ook nog rattenbestrijding uit op particulier terrein, maar ze zijn hier niet toe verplicht. Dit mag gezien worden als een service. Lees meer hierover in onze rubriek wettelijke kaders en verantwoordelijkheden.  

 

In verband met nieuwe regelgeving rondom het gebruik van rodenticiden is de bestrijding van ratten op particulier terrein bovendien een haast onmogelijke taak geworden voor de gemeenten. Het wordt steeds belangrijker dat de inwoners goed geinformeerd en geinstrueerd worden.

 

Wij leggen tijdens ons bezoek ook duidelijk de nadruk op voorlichting en ondersteuning en geven hierbij betrouwbare en veilige bestrijdingsmiddelen.

 

 

Samenwerking

Bent u binnen de gemeente betrokken bij de plaagdierbeheersing? klik hier