Muizen in huis

Signaleert u muizen in huis? Dan is het verstandig om direct maatregelen te treffen. 
Lees eerst deze pagina alvorens u producten aanschaft die vervelende complicaties met zich mee kunnen brengen. 

Afspraak maken met onze deskundige

Hulp van één van onze deskundigen is in veel gevallen gewenst. Zij hebben met hun ervaring en opleiding een goede kijk op iedere situatie. Ook hebben zij de juiste middelen om de muizen effectief te kunnen bestrijden.

Iedere situatie vraagt om een gerichte aanpak. Zij geven u ook advies voor een structurele oplossing. Na de bestrijding van de muizen is het uitgangspunt tenslotte preventie.

Contact:

Telefoonnummer : 0900-2556677

Kosten

Voor een bezoek van onze deskundige brengen wij €55,- in rekening.
Dit is het starttarief voor de inspectie in huis, het advies, het voorrijden en indien gewenst een rapportage.

Soms blijft het hier bij. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer onze deskundige constateert
dat de muizen in huis alleen bestreden kunnen worden met medewerking van derden of wanneer wij andere partijen bij de situatie moeten betrekken.

Meestal zit de oplossing echter dichtbij en komen er bestrijdingsmiddelen aan te pas.
Hiervoor brengen wij €40,- in rekening, ongeacht welke soort materialen of middelen dat zijn.

Voor alle werkzaamheden inclusief de materialen en de middelen komt u dan op een totaalbedrag van €95,-

Vervolg

Omdat wij maar één bezoek verrichten, is het van essentieel belang dat u de adviezen die
onze deskundige geeft zo serieus mogelijk opvolgt. Bestrijdingsmiddelen hebben alleen effect in combinatie met gerichte aanpassingen binnen of rondom de woning, het huishouden of de directe omgeving.

Indien de overlast aan blijft houden heeft dit bijna altijd te maken met overmacht.
Onze deskundigen hebben hier regelmatig mee te maken en zetten dan met u uiteen welke stappen genomen kunnen worden. 

Ga voor meer informatie over onze werkwijze naar onze pagina over muizen bestrijden

 

Muizen in huis - de oorzaken

Muizen in huis zijn een bekend fenomeen. Niet alleen in Nederland maar over de hele wereld zorgen muizen voor een hoop narigheid. Muizen hebben zich ongelooflijk goed aan weten te passen aan onze manier van leven en zodoende geleerd te overleven ondanks de strijd die de mens al duidenden jaren met hen aangaat.

Om tot een goede oplossing te komen bij een muizenprobleem dienen eerst de oorzaken bekend te zijn. Daarom bespreken wij hieronder enkele belangrijke vragen en antwoorden die u wellicht verder op weg kunnen helpen. Daarna gaan we verder in op de gevolgen die muizen in huis kunnen hebben.

Waarom zitten muizen in huis?

Net als wij hebben muizen ook behoefte aan een geschikte leefomgeving. De belangrijkste factoren die voor muizen een rol spelen zijn:

 

 • Veiligheid

Muizen zijn gewilde prooidieren. Buitenshuis liggen er veel gevaren op de loer, zoals roofvogels en marters. Ook zwerven er altijd katten rond. Katten jagen veelal voor hun plezier en hebben ook nog eens de gewoonte om nog een tijdlang door te spelen met hun opbrengst. Voor muizen is dit een serieuze bedreiging. Huizen en gebouwen bieden meestal voldoende bescherming tegen deze gevaren. In huis kunnen muizen veilig nestelen in de kleine ruimten tussen de muren en de vloeren.

 

 • Temperatuur 

In Nederland ondervinden wij relatief veel problemen met muizen in huis. Dit is voor een deel te wijten aan ons klimaat. Net als wij houden muizen niet van kou, wind en regen. Daarom neemt de muizenoverlast in huis meestal ook toe in het najaar zodra de temperaturen dalen en meer regenval ontstaat. Zeer lage temperaturen onder het vriespunt kunnen zelfs dodelijk zijn voor muizen. Tijdens de winter kan het dus ook bittere noodzaak zijn voor de muizen om onze woningen binnen te dringen.

 

 • Voedsel
In huizen en gebouwen zijn meestal voedselvoorraden aanwezig. Producten die wij graag eten zijn ook voor muizen zeer aantrekkelijk. Muizen in huis zijn iedere dag op zoek naar voedsel. In onze woningen en kantoren wordt het ze soms erg makkelijk gemaakt. Voorraad is niet altijd goed afgesloten. Ook zijn ze in staat om met hun scherpe knaagtanden door vele soorten verpakkingen heen te knagen.
 
Als er geen voorraad beschikbaar is leven de muizen in huis meestal van zwerfvoedsel zoals kruimels of andere restanten. Ook in woningen waar goed schoongemaakt en gestofzuigd wordt kan aanhoudende overlast ondervonden worden. Als de muizen niks vinden, maar op dat moment ook geen beter alternatief hebben kunnen ze geduldig afwachten. Muizen zijn in staat om van drie gram voedsel per dag te leven.  
 
 • Gedwongen verhuizing

Het komt ook regelmatig voor dat muizen al een geschikte plek hadden, maar noodgedwongen een andere plek moeten zoeken omdat de leefomgeving ernstig verstoord wordt. Dit is bij sloopwerkzaamheden vaak het geval. Ook wanneer bijvoorbeeld het leven onmogelijk wordt gemaakt bij een kolonie muizen verderop kunnen de problemen zich verplaatsen. Muizen die gewend zijn aan een leefomgeving verhuizen niet graag. Ze doen dit alleen uit pure noodzaak.

Waar zitten muizen in huis meestal?

Muizen in huis nestelen het liefst op beschutte plekjes waar het warm is en waar ze zonder gevaren ongestoord kunnen leven met elkaar. De plekken bij ons in huis die daarom het meest aantrekkelijk zijn, dat zijn onze spouwmuren, onze zolders en onze kruipruimten.

 

 • Spouwmuur

De meeste woningen zijn voorzien van spouwmuur. Een ruimte tussen twee dragende muren waar meestal isolatiemateriaal in zit. Metselaars laten tijdens de bouw openingen vrij tussen de stenen voor de ventilatie. Meestal zijn deze openingen groot genoeg voor muizen om binnen te dringen. Vooral in het najaar vanwege de weersomstandigheden lopen muizen vaak langs de muren op zoek naar een ingang.

Vanwege de noodzakelijke ventilatieopeningen naar de spouwmuur is het veelal mogelijk voor de muizen om binnen te dringen. Ook zijn muizen in staat om aan de buitenzijde tegen bakstenen muren omhoog te klimmen en via de dakaansluiting de spouwmuur binnen te dringen. Vanwege het isolatiemateriaal is de spouwmuur een uiterst geschikte plek om te nestelen. Vooral glaswol is aantrekkelijk voor muizen.

 

 • Zolder 

Wanneer het de muizen gelukt is om de spouwmuur binnen te dringen zijn ze meestal ook in staat om naar boven te klimmen. De dakrand leunt meestal op de draagmuren van de eerste of de tweede verdieping. De constructie van een schuin dak biedt de muizen meestal de gelegenheid om via het spouwmuur binnen te dringen naar het dakbeschot of tussen de zoldervloeren. In veel woningen bevindt zich ook de centrale verwarming op zolder. De verwarmingsleidingen die door de woning lopen bieden de muizen de gelegenheid om zich via dezelfde route door het huis te bewegen.

 

 • Kruipruimte

Ook de kruipruimte moet geventileerd worden. In tegenstelling tot de spouwmuur worden de ventilatieopeningen voor kruipruimten wel beter beschermd vanuit de bouw. Echter, er hoeft maar ergens een opening groter dan een centimeter te zijn en de muizen zijn binnen. Muizen leven niet graag in een vochtige kruipruimte, maar desondanks bieden kruipruimten met vloerisolatie wel regelmatig goede schuilplekken. Ook biedt de kruipruimte vaak toegang tot de keuken langs de afvoerleidingen. Als de muizen geluk hebben kunnen ze vanuit daar de keukenkastjes binnendringen.

 

Muizen in huis - de gevolgen

Muizen zijn op het oog schattige diertjes die weinig kwaad in de zin hebben. De aanwezigheid van één of enkele muizen vormt dan ook niet direct een gevaar. Toch moet men zich ervan bewust zijn dat muizen knagen, poepen, urineren, herrie maken en een muffe geur veroorzaken.  

Gezondheidsrisico's

Muizen in huis brengen met hun ontlasting en speeksel enkele gezondheidsrisico's met zich mee;

 

 • Hantavirus

Muizen kunnen drager zijn van het Hanta-virus. Zij zelf merken er niets van, maar wanneer het overgedragen wordt op ons dan kunnen wij er ziek van worden. De kans dat dit gebeurt is gelukkig klein. Echter, de aanwezigheid van muizen in huis vergroot dit risico natuurlijk wel. De meeste besmettingen ontstaan door opgedroogde ontlasting in stof die wij onbedoeld in kunnen ademen. Ook een beet van een knaagdier kan het virus overbrengen.

Belangrijk om te weten is dat het virus niet van mens op mens overgebracht kan worden. Mensen reageren ook niet altijd direct op besmetting. Indien men toch ziek wordt merkt men het meestal twee tot drie weken na de besmetting in de vorm van misselijkheid, griep, hoofdpijn of spierpijn. Er is geen medicijn tegen. In de meeste gevallen wordt men na enkele weken vanzelf weer beter. Soms gaat een besmetting gepaard met hoge koorts, buikpijn, braken en slecht zien. Dan dient men direct naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan.

 

 • Salmonella Bacterie

Net als vele andere dieren dragen ook muizen de welbekende Salmonella. Met hun ontlasting kunnen ze ons voedsel hiermee besmetten. Een Salmonellabesmetting kan gepaard gaan met buikpijn, koorts en diarree. 

Voor meer inhoudelijke informatie over ziekten verwijzen wij u naar www.rivm.nl.

Andere gevolgen in huis

Afgezien van de gezondheidsrisico's kunnen muizen in huis ook op een andere manier voor hoofdpijn zorgen. 

 

 • Financiële schade

Muizen in huis kunnen serieuze financiële schade teweegbrengen. Kabels van verlichting boven het plafond of kabels van keukenapparatuur en geluidsinstallaties zijn een aantrekkelijk doelwit. Reparaties zijn vaak kostbaar en nog moeilijker is het soms om de oorzaak van elektrische storingen op te zoeken. Deze zitten meestal zeer inwendig en op ontoegankelijke punten. Restaurants en bedrijven kunnen ook veel schade ondervinden door het op grote schaal kapot knagen van verpakkingen. Kapot gevreten verpakkingen dienen vanwege de voedselveiligheid direct weggegooid te worden. De kosten van een muizenprobleem kunnen hierdoor behoorlijk oplopen.

 

 • Geluidsoverlast

Muizen kunnen behoorlijk wat herrie maken. Via een uitbouw of de spouwmuur hebben ze vaak toegang tot een verlaagd plafond waar men ze luidruchtig heen en weer kan horen rennen. Dit kan zo veel kabaal maken, dat we soms denken met ratten te maken te hebben. Muizen zijn zeer aktieve dieren die niet alleen gehorig op het plafond kunnen lopen en rennen, maar ook graag slepen met allerlei los materiaal wat er te vinden is, zoals steentjes en los stucwerk.

Vooral bosmuizen vertonen dit gedrag. Dit begint meestal tegen het einde van de avond.

In de spouwmuur kunnen we ze ook soms horen. Meestal hoor je ze omhoog of omlaag klimmen. Ze knagen tevens aan houtwerk wat goed te horen is. Dit doen ze enerzijds om een opening te creëren, anderzijds om de tandjes bij te houden. Deze groeien altijd door, waardoor ze genoodzaakt zijn om deze te slijpen. Dit kan veel herrie veroorzaken.

Hoe kunnen we muizen tegenhouden?

Met name oude huizen bieden genoeg toegangswegen om binnen te dringen. De constructies van onze gebouwen zijn zodanig gebouwd, dat muizen zich met gemak kunnen verplaatsen tussen de diverse ruimtes. Zo kunnen ze op den duur zelfs hele flatgebouwen en een hele rij woningen betreden. 

Huizen zijn moeilijk om geheel muisdicht te krijgen, maar sommige zwakke punten zijn zonder al teveel moeite goed af te sluiten terwijl de ventilatie gewoon werkzaam blijft. Zorg voor goede roestvrij stalen roostertjes zoals bijenbekjes voor de spouwmuur en voor de kruipruimteventilatie. Voorkom begroeiing tegen de muur waarmee muizen makkelijk omhoog klimmen naar het dak. Zorg tevens voor goede horren en goed gesloten deuren, met name onderin bij de dorpels.

Zorg er verder voor dat binnenshuis voedselvoorraad goed afgesloten is in stevige plastic afsluitbare bakken en let op de toegankelijkheid van keukenladen en kastjes. Vaak zit achterin de laden of kastjes een gat voor bijvoorbeeld de gaskraan waardoor muizen makkelijk binnen kunnen dringen.

Purschuim wordt veelal gebruikt om gaten af te dichten. Preventief is het een prima middel, maar wanneer muizen al een tijdlang een bepaalde opening gebruiken en deze wordt afgedicht met purschuim, dan zullen de muizen zich er doorheen knagen. Ook met veel andere middelen zijn ze hiertoe in staat. Daarom moet wering van muizen alleen toegepast worden vanuit een preventief oogpunt. Muizen die alleen op zoek zijn naar een leefomgeving zullen de moeite niet nemen zich door allerlei materialen heen te knagen. Muizen wiens huidige leefomgeving geblokkeerd wordt zullen er wel degelijk alles aan doen.

Een muizenplaag 

Als er sprake is van een ware muizenplaag dan raden wij aan om direct contact met ons op te nemen. Behalve voor de eigen gezondheid is het ook uiterst belangrijk dat de muizenplaag bestreden wordt voordat de hele omgeving met de muizen geconfronteerd wordt. Dit is van algemeen belang voor de volksgezondheid

 

Lees hier meer over een muizenplaag in huis