Bereikbaarheid

Met onze lichaamslengte meegerekend reikt onze apparatuur tot ongeveer 7 meter hoogte. Dat wil zeggen dat bijna iedere invliegopening naar het wespennest bereikbaar is voor ons zolang het lager is dan 7 meter. Er zijn echter enkele uitzonderingen die meestal te maken hebben met de dakrand of de dakkapel.

bereikbaarheidDakrand lager dan 3 meter

Wanneer de dakrand op de eerste bouwlaag ligt (dus lager dan 3 meter) zoals de foto hier links laat zien, dan kunnen wij de behandeling gewoon vanaf de grond uitvoeren. Onze apparatuur is hiervoor geschikt.

 

Wij hebben ook een kleine ladder bij ons waarmee wij vanaf de eerste bouwlaag kunnen bestrijden of op een uitbouw kunnen klimmen (zie foto en video hierboven). Op de video ziet u tevens het maximaal haalbare voor onze bestrijders. 

Wij klimmen niet op schuine daken

U ziet op de foto ook dat wij de zijkant van de dakkapel kunnen bereiken met onze uitschuifapparatuur. Maar let op! Als de wespen zouden verdwijnen boven de dakkapel waardoor de invliegopnening niet goed zichtbaar is, dan is het noodzakelijk om op de dakkapel te klimmen. Op de video ziet u een situatie waarbij dit mogelijk is, maar de dakkapel die u op de foto ziet, daar klimmen wij niet op, ook al ligt de dakkapel op dit voorbeeld lager. Dit heeft alles te maken met het feit dat wij niet omhoog klimmen op schuine daken.

Dakrand hoger dan 3 meter

wespen bestrijden boven tweede bouwlaagWanneer de dakrand hoger is dan 3 meter zoals op de foto hier rechts en de wespen verdwijnen boven de dakrand onder de dakpannen, dan is de kans groot dat wij geen behandeling uit kunnen voeren. Lange uitschuifladders hebben wij niet bij ons omdat wij niet op dergelijke hoogtes mogen balanceren. Wij hebben beide handen nodig voor een wespenbestrijding. De risico's op fatale ongelukken zijn hierbij te groot.

Twijfelgevallen

Soms kunnen wij onze trap op een uitbouw plaatsen of van binnenuit vanuit een raam bestrijden, maar de eerste rij dakpannen boven de dakgoot is een beruchte plek onder de wespenbestrijders omdat deze plek ook niet vanuit een raam behandeld kan worden, terwijl vanuit een raam soms wel bijvoorbeeld de nok behandeld kan worden. 

Geen bestrijding, geen kosten

Bezoeken waarbij geen bestrijding uitgevoerd kan worden door dergelijke omstandigheden worden uiteraard niet in rekening gebracht.

menu