Bereikbaarheid

bereikbaar

Onze uitvoerders hebben geavanceerd materiaal waarmee zij op 6 tot 8 meter hoogte een bestrijding uit kunnen voeren. Het komt echter een enkele keer voor dat de bestrijding toch niet uitgevoerd kan worden. Meestal heeft dat dan te maken met de dakrand die op de 2e bouwlaag leunt.

Tuin, schuur of lage dakrand geen probleem

wespen bestrijden in de tuinZit de invliegopening van het wespennest gewoon in de schuur, ergens in de tuin of in de muur of onder de dakpannen van een woning met een lage dakrand? Dan kunnen wij de bestrijding zonder problemen uitvoeren.

wespen bestrijden schuurTelescoop-apparatuur

De meeste wespennesten bestrijden wij met uitschuifbare telescoop-apparatuur. Hiermee komen wij tot ongeveer 8 - 9 meter.

 

Wij maken gebruik van middellange en lange-afstands modellen. Middels onderstaande foto's kunt u de mogelijkheden beter in beeld krijgen.

Kleine ladder

Wij hebben ook een kleine ladder bij ons die wij tegen een dakrand lager dan 3,5 (eerste verdieping) aan kunnen leunen. Op deze hoogte kunnen wij gewoon balanceren en beide handen gebruiken voor de werkzaamheden.

 

wespenbestrijding dakpannen

Met deze ladder kunnen wij ook op uitbouwen en bijvoorbeeld garages klimmen. Daarom is deze ladder uitermate geschikt om in combinatie met onze lange telescoop-apparatuur iedere locatie van de wespennesten te kunnen behandelen.

bestrijden onder dakrandDakrand op 2e bouwlaag? Let op!

Ook wanneer de dakrand op de tweede bouwlaag leunt is het meestal geen probleem om de bestrijding met onze apparatuur uit te voeren.

Wespen ONDER dakrand : JA

Zolang het zicht op de invliegopening van het wespennest niet geblokkeerd wordt, dan kunnen wij het spuitstuk van onze hogedruk-apparatuur gewoon in de opening doen en poeder verstuiven.

 

wespenbestrijding onder dakrandMet de foto's proberen wij u een indruk te geven van de mogelijkheden.

 

Als de wespen onder de dakrand ergens naar binnen kruipen, dan hebben wij goed zicht op de plek die behandeld moet worden. Zodoende kunnen wij gebruik maken van onze lange telescoop-apparatuur.

 

We maken ook regelmatig gebruik van een uitbouw waar wij op kunnen klimmen of we bestrijden vanuit een open raam.

 

Wespen BOVEN dakrand : NEE, TENZIJ...

wespen boven of onder de dakrandDe situatie die het meeste voor teleurstelling zorgt dat is de situatie waarbij de wespen onder de onderste rij dakpannen boven de dakrand op de tweede bouwlaag verdwijnen of onder de dakpannen boven een dakkapel.

 

In verband met regelgeving maken wij geen gebruik van uitschuifladders en klimmen wij niet op schuine daken.

 

Indien ter plekke blijkt dat de bestrijding om bovenstaande reden niet uitgevoerd kan worden, dan brengen wij ook geen kosten in rekening.

Uitzondering

De enige manier om erbij te kunnen is wanneer er een uitbouw voorstaat waar wij onze kleine ladder op kunnen zetten. 

Wij klimmen niet op schuine daken

U ziet op de foto bovenin ook dat wij de zijkant van de dakkapel kunnen bereiken met onze uitschuifapparatuur. Maar let op! Als de wespen zouden verdwijnen boven de dakkapel waardoor de invliegopnening niet goed zichtbaar is, dan is het noodzakelijk om op de dakkapel te klimmen. Op de video ziet u een situatie waarbij dit mogelijk is, maar de dakkapel die u op de foto ziet, daar klimmen wij niet op, ook al ligt de dakkapel op dit voorbeeld lager. Dit heeft alles te maken met het feit dat wij niet omhoog klimmen op schuine daken.

Geen bestrijding, geen kosten

Bezoeken waarbij geen bestrijding wordt uitgevoerd door dergelijke omstandigheden worden uiteraard niet in rekening gebracht.

Lees verder

< Wespenbestrijding
menu