2020 - Rattenoverlast neemt toe

rattenoverlastDe laatste jaren worden steeds vaker ratten gemeld op straat, op binnenterreinen, rondom gebouwen en zelfs op schoolpleinen. 

 

Burgers, bedrijven en instellingen krijgen in toenemende mate te maken met overlast, klachten en bepaalde risico's. Rattenoverlast kan in sommige gevallen uitgroeien tot een serieuze rattenplaag.

Wat betekent dit voor u?

Als u ratten signaleert bij u thuis, in uw bedrijf of in de openbare ruimte, dan kunt u bijdragen aan een oplossing door hiervan melding te doen. Wij kunnen dan inspectie en bestrijding uitvoeren.

Waar heeft u last van ratten?

 

 

 

 

 

 

Contact: 0900-2556677

 

symbool gezondheid gevaar.jpgHieronder leest u meer over de risico's en gevaren die ratten of een rattenplaag betekenen voor uzelf, voor uw bedrijf of voor de mensen waar u verantwoordelijk voor bent zoals cliënten, klanten, kinderen of personeel.

Rattenoverlast in uw bedrijf

Hoewel men bij de overlast van ratten in bedrijven al gauw denkt aan restaurants of winkels in een stadscentrum, zijn het vooral de industrieterreinen en kantoorgebouwen die veelal te maken krijgen met een rattenprobleem. Binnen korte tijd kunnen ratten binnendringen in het bedrijfspand.

 

Lees verder over de gevaren en risico's van rattenoverlast in een bedrijf

Magazijnen en kantoren

ratten op de werkplekVooral magazijnen van kantoorgebouwen of loodsen kunnen getroffen worden door rattenoverlast. Dit kan te maken hebben met roldeuren die niet goed sluiten, grote openingen in de buitengevel of onvoldoende controle op inkomende goederen en opslag. Vanaf een magazijn of loods kunnen ratten in sommige gevallen ook toegang krijgen tot het kantoor of de kantine.

ziet u al sporen?

rattenkeutels.jpgSignaleert u al ratten of sporen van ratten zoals knaagschade, keutels of andere ontlasting? Lees dan verder over onze aanpak van rattenoverlast in uw bedrijf

 

Controleer ook verpakkingen van opslag en voorraden in bedrijfsrestaurants en in kasten van pantry's en kantines! Opengeknaagde voorraden zijn gevaarlijk voor het welzijn van de gebruiker.

Rattenoverlast op bedrijventerreinen

Rattenoverlast op de werkplek.jpgZoals hierboven reeds omschreven, zijn het vooral de bedrijventerreinen en binnenplaatsen van kantoorgebouwen die regelmatig overlast ondervinden van ratten. Wanneer hier geen adequate maatregelen getroffen worden, dan kunnen loodsen, magazijnen en kantoren na verloop van tijd ook binnenin het pand te maken krijgen met de gevolgen.

 

Lees verder over onze aanpak van rattenoverlast op bedrijventerreinen 

Schuilplaatsen en afval

Ratten verschuilen zich meestal tussen perken en struikgewassen, onder de tegels of onder gevelranden. Soms hebben ze zelfs toegang tot de spouwmuur van een bedrijfspand. Vooral tijdens het najaar en de winter hebben ratten de neiging om bedrijven binnen te dringen om aan de kou en de gevaren van buiten te ontsnappen. 

 

Afval is onmiskenbaar de grootste motivator voor ratten om zich te vestigen.

Wees op tijd

ratten laten zich ook overdag zien.jpgNa verloop van tijd gaan de ratten zich ook overdag laten zien. Meestal is dit de aanleiding om actie te ondernemen. Eigenlijk is dit te laat. Gezondheidsrisico's en imagoschade kunnen alleen op de juiste manier voorkomen worden door tijdelijke detectie en preventie.  

Rattenoverlast bij instellingen

ratten\rattenbestrijding\school.jpgOok instellingen zoals kinderdagverblijven of woonvoorzieningen voor cliëntenzorg zijn een aantrekkelijk doelwit voor ratten. Hier is namelijk regelmatig voedsel beschikbaar waar ratten door aangetrokken worden. Gezien de verantwoordelijkheid voor deze doelgroepen is bescherming, bestrijding en preventie een minimale vereiste. Meer informatie over onze werkwijze rondom cliënten, ouderen en kinderen leest u hier 

Zwerfafval en afvalcontainers

ratten\rattenoverlast\ratten zwerfafval.jpgMeestal heeft de overlast te maken met zwerfafval en afvalcontainers waar de ratten op af komen. Schoolpleinen en industrieterreinen zijn bekend met de uitdaging die een schone leefomgeving met zich meebrengt. Bezoekers, personeel en scholieren gaan niet altijd serieus om met afval. Wij beschermen schoolpleinen en terreinen tegen ratten met moderne vangkasten

Kantines, keukens en opslag

Ratten kunnen ook een instelling binnendringenIn scholen en opvangcentra zijn meestal voedselvoorraden in opslagkasten aanwezig om scholieren en cliënten te kunnen voorzien. Keukens en kantines vergen serieuze aandacht als het gaat om hygiëne. Er zijn ook gebouwen met meerdere verdiepingen en keukens op verschillende bouwlagen. Het is daarom uitermate belangrijk om de ratten buiten al af te vangen voordat ze kans zien om binnen te dringen.

Ratten in de tuin

Rattenoverlast in de tuinBruine Ratten laten zich niet graag zien. Toch kunnen bewoners geconfronteerd worden met de activiteit van een rat in de tuin. Soms laat de rat zich eenmalig zien, maar het kan ook gebeuren dat ze zich veelvuldig ophouden op één plek.

 

Lees uitgebreide informatie hierover op onze pagina over ratten in de tuin

Meestal is voedsel de oorzaak

vogelvoer in de tuin trekt ratten aanMeestal heeft de aanwezigheid van ratten te maken met het aanbod van voedsel zoals vogelvoer of konijnenvoer. Een enkele keer kan het ook te maken hebben met zwerfafval of huishoudelijk afval wat verkeerd staat opgeslagen rondom de woning.  

Wanneer actie ondernemen?

Meerdere ratten in de tuinDe eerste keer dat een rat opgemerkt wordt in de tuin kan er nogal wat paniek ontstaan. Ratten worden door hun reputatie en de huidige berichtgeving in de media al gauw geassocieerd met allerlei ziektes. U hoeft zich echter niet direct ernstige zorgen te maken zolang u niet in aanraking komt met de ontlasting.

 

De kans op besmetting is erg klein zolang het om een enkele rat in de tuin gaat. Het is echter wel belangrijk dat u het nauwlettend in de gaten houdt. Hier zijn hulpmiddelen voor.

Bestrijdingsdienst

Keert de rat iedere keer terug of ziet u meerderen ratten in de tuin, dan dienen er serieuze maatregelen getroffen te worden. 

Buren

ratten van de burenRatten zijn altijd op zoek naar voedsel. Hierbij laten ze zich helaas niet tegenhouden door de erfgrens. Klachten over rattenoverlast nemen hierdoor toe. Het is dan van belang om de oorzaak te analyseren. Hiervoor moet men in gesprek.

 

Meestal is het ook noodzakelijk om tegelijkertijd goed materiaal te hebben om de ratten te bestrijden. Voor hulp hierbij kunt u contact met ons opnemen.

Ratten in huis

ratten in huis door rioolNog erger is het natuurlijk wanneer ratten in huis binnendringen. Het begint meestal bij de kruipruimte welke soms toegankelijk is vanuit een (defect) riool of vanuit openingen in de buitengevel die groot genoeg zijn voor ratten. Enkele centimeters zijn al voldoende voor een rat om binnen te dringen.

Stank en schade

Ratten in huis kunnen al snel voor diverse problemen zorgen zoals stankoverlast, geluidoverlast en knaagschade aan kabels en voorraden. Dit brengt vanzelfsprekend ook direct de nodige risico's met zich mee. Lees verder over ratten in huis

Openbare ruimte

ratten openbare ruimteDe openbare ruimte kan natuurlijk ook slachtoffer zijn van rattenoverlast. Parken, stadscentra en andere publieke infrastructuur hebben regelmatig te kampen met de aanwezigheid van ratten.

ratten door zwerfafvalAfval en Zwerfvoedsel

Ook hierin speelt het afvalbeleid soms een rol alsook het gedrag van de bezoeker. Zwerfafval is een doorn in het oog van vele gemeenten. Ook het voeren van de eenden en de vogels creëert veel aantrekkingskracht voor ratten.

Werkwijze

Melding doen

Indien u ratten signaleert in de openbare ruimte, dan kunt u dit bij ons melden. Echter, wij registreren dit alleen ter ondersteuning van onszelf alsook van medebetrokenen die deze gegevens nodig hebben. Onderzoek en bestrijding kan alleen door de betreffende gemeente worden geïnitieerd. 

 

rattenbestrijding openbare ruimteBestrijding alleen in opdracht van gemeente

Wij kunnen dus uitsluitend een bestrijding uitvoeren in de openbare ruimte wanneer uw gemeente ons schriftelijk opdracht hiervoor verstrekt. 

 

ratten eigen terreinEigen terrein

Indien de ratten zich op uw eigen terrein begeven, dan moet u dit zelf oplossen. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken. Let op! Aan een bezoek en materialen zijn altijd kosten verbonden. Lees verder

 

Samenwerking

Wij werken met diverse gemeenten samen om de overlast van ratten tegen te gaan. Bent u binnen de gemeente betrokken bij de bestrijding van ratten? Klik dan hier

rattenplaagRattenplaag

Een rattenplaag ontstaat wanneer het probleem niet tijdig aangepakt wordt. Wanneer één rat gesignaleerd wordt dienen er al maatregelen genomen te worden.

 

Ratten kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Dit kan tot behoorlijke toestanden leiden. De gezondheid van bewoners en medewerkers komt hiermee in het geding.

 

Ook de kans op ernstige financiële schade en imagoschade mag niet onderschat worden.

Ratten bestrijden

rattenbestrijderBestrijdingsmiddelen inzetten zonder de juiste kennis raden wij zeer af. U kunt altijd het beste een expert laten komen. De bestrijding van ratten vergt een slimme strategie met de juiste volgorde van maatregelen en betrouwbare bestrijdingsmiddelen. Lees verder

 

Lees verder