Rattenoverlast

rattenoverlastRattenoverlast neemt in sommige steden weer toe. Ze kunnen gesignaleerd worden op straat, op bedrijventerreinen, binnenplaatsen of zelfs op schoolpleinen, in de tuin of in huis.

Ratten bestrijden

Ondervindt u ook overlast van ratten? Lees dan hieronder wat u hiertegen kunt doen. Tevens kan onze expert bij u langskomen voor een bestrijding

ratten in de tuinRatten in de tuin

Bruine Ratten laten zich niet graag zien. Toch kan het gebeuren dat mensen geconfronteerd worden met de activiteit van een rat in de tuin. Soms laat de rat zich alleen even zien en vertrekken dan direct weer, maar het komt ook voor dat ze zich veelvuldig ophouden op één plek. 

Een enkele rat of meerderen?

Als er geen actie ondernomen wordt, dan blijft het meestal niet bij één rat. Soms lijkt het ook maar één rat, maar blijken er toch meerdere ratten in de tuin te zitten. Dan dienen er direct serieuze maatregelen getroffen te worden. Lees verder over ratten in de tuin

Ratten in huis

ratten in huis door rioolNog erger is het natuurlijk wanneer ratten in huis binnendringen. Het begint meestal bij de kruipruimte welke soms toegankelijk is vanuit een (defect) riool of vanuit openingen in de buitengevel die groot genoeg zijn voor ratten. Enkele centimeters zijn al voldoende voor een rat om binnen te dringen.

Stank en schade

Ratten in huis kunnen al snel voor diverse problemen zorgen zoals stankoverlast, geluidoverlast en knaagschade aan kabels en voorraden. Dit brengt vanzelfsprekend ook direct de nodige risico's met zich mee. Lees verder over ratten in huis

ratten op binnenplaats en schoolpleinOp de werkplek

Ratten kunnen helaas ook overlast geven op schoolpleinen, bedrijventerreinen en binnenplaatsen. Scholen en opvangcentra zoals kinderdagverblijven of woonvoorzieningen voor jongeren of gehandicapten zijn meestal gevestigd in woonwijken waar bijvoorbeeld zwerfafval een bron van overlast kan geven waar ook ratten op af komen. Lees verder over ratten op de werkplek

Magazijnen en kantoren

ratten op de werkplekMagazijnen van kantoorgebouwen of loodsen kunnen ook getroffen worden door rattenoverlast. Dit kan te maken hebben met roldeuren die niet goed aansluiten, grote openingen in de buitengevel of verkeerde opslag. Vanaf hier kunnen ratten soms zelfs toegang krijgen tot het kantoor zelf. 

ratten op terreinBedrijventerreinen

toegankelijke vuilcontainers zorgen ook voor veel aantrekkingskracht alsook de locatie van het gebouw. Een industrieterrein aan het water of in de haven is extra kwetsbaar voor rattenoverlast.

 

Hier is structurele bestrijding en preventie meestal noodzakelijk. Hier hebben wij speciale systemen voor. Lees verder hierover op onze pagina over ratten bestrijden 2018

Openbare ruimte

ratten openbare ruimteDe openbare ruimte kan natuurlijk ook slachtoffer zijn van rattenoverlast. Parken, stadscentra en andere publieke infrastructuur hebben regelmatig te kampen met de aanwezigheid van ratten.

ratten door zwerfafvalAfval en Zwerfvoedsel

Ook hierin speelt het afvalbeleid soms een rol alsook het gedrag van de bezoeker. Zwerfafval is een doorn in het oog van vele gemeenten. Ook het voeren van de eenden en de vogels creëert veel aantrekkingskracht voor ratten.

Werkwijze

Melding doen

Indien u ratten signaleert in de openbare ruimte, dan kunt u dit bij ons melden. Echter, wij registreren dit alleen ter ondersteuning van onszelf alsook van medebetrokenen die deze gegevens nodig hebben. Onderzoek en bestrijding kan alleen door de betreffende gemeente worden geïnitieerd. 

 

rattenbestrijding openbare ruimteBestrijding alleen in opdracht van gemeente

Wij kunnen dus uitsluitend een bestrijding uitvoeren in de openbare ruimte wanneer uw gemeente ons schriftelijk opdracht hiervoor verstrekt. 

 

ratten eigen terreinEigen terrein

Indien de ratten zich op uw eigen terrein begeven, dan moet u dit zelf oplossen. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken. Let op! Aan een bezoek en materialen zijn altijd kosten verbonden. Lees verder

 

Samenwerking

Wij werken met diverse gemeenten samen om de overlast van ratten tegen te gaan. Bent u binnen de gemeente betrokken bij de bestrijding van ratten? Klik dan hier

Ratten en buren

ratten van de burenRatten zijn altijd op zoek naar voedsel. Hierbij laten ze zich helaas niet tegenhouden door de erfgrens. Klachten over rattenoverlast nemen hierdoor toe. Het is dan van belang om de oorzaak te analyseren. Hiervoor moet men in gesprek.

 

Meestal is het ook noodzakelijk om tegelijkertijd goed materiaal te hebben om de ratten te bestrijden. Voor hulp hierbij kunt u contact met ons opnemen.

rattenplaagRattenplaag

Een rattenplaag ontstaat wanneer het probleem niet tijdig aangepakt wordt. Wanneer één rat gesignaleerd wordt dienen er al maatregelen genomen te worden.

 

Ratten kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Dit kan tot behoorlijke toestanden leiden. De gezondheid van bewoners en medewerkers komt hiermee in het geding.

 

Ook de kans op ernstige financiële schade en imagoschade mag niet onderschat worden.

Ratten bestrijden

rattenbestrijderBestrijdingsmiddelen inzetten zonder de juiste kennis raden wij zeer af. U kunt altijd het beste een expert laten komen. De bestrijding van ratten vergt een slimme strategie met de juiste volgorde van maatregelen en betrouwbare bestrijdingsmiddelen. Lees verder

 

Lees verder

menu