Rattenoverlast in uw bedrijf

overlast kan uitdraaien op een rattenplaagRatten zijn niet alleen een risico voor de gezondheid van de werknemers op de werkvloer, maar kunnen ook gevaarlijk zijn en schade toebrengen aan kabels en produkten. Ratten houden zich graag op in magazijnen en loodsen, maar kunnen ook binnendringen in kantoorruimten.

 

Signaleert u of uw personeel ratten in het bedrijf? Onze rattenbestrijder kan dan bij u langs komen voor advies en bestrijding

Afspraak maken: 0900-2556677

Welke risico's en gevaren zijn er?

Rattenoverlast in een bedrijfWanneer werknemers, klanten of toeleveranciers daadwerkelijk ratten zien lopen, dan zult u snel maatregelen moeten treffen. Wij kunnen langskomen voor een inventarisatie en bestrijding. Soms blijkt het tijdens de opname om een muizenprobleem te gaan. Deze verdient echter dezelfde aandacht als een probleem met ratten vanwege de gevaren en risico's die vrijwel gelijk zijn.

 

Hieronder gaan we nader in op de risico's en gevaren die rattenoverlast op de werkvloer met zich meebrengt.

Imago en reputatie

Veel bedrijven zijn zeer huiverig voor de reputatieschade die ze door de aanwezigheid van ratten kunnen oplopen. Dit is niet onterecht. Ratten hebben als nadeel dat ze al snel geassocieerd worden met allerlei enge ziektes en gevaren. Bovendien is er de sociale media en heeft iedereen tegenwoordig een videocamera op zakformaat bij zich. Gezien het sensationele karakter van rattenoverlast kan een bedrijf al gauw in discrediet worden gebracht wanneer een filmpje viraal gaat waarin de overlast van ratten gelinkt wordt met het bedrijf.

Ontlasting

rattenkeutels.jpgU kunt de aanwezigheid van ratten meestal herkennen aan de rattenkeutels. Deze kunnen worden aangetroffen in donkere hoeken van een magazijn of een loods. Ze worden ook veelal aangetroffen onder pallets met goederen en produkten. De ontlasting verspreidt ziektekiemen die een gevaar zijn voor de gezondheid van de werknemer en de gebruiker.

Knaagschade

Ratten knaagschade.jpgNaast de risico's met betrekking tot de hygiëne brengen ratten ook veel schade toe aan verpakkingen van goederen en levensmiddelen. Ratten zijn altijd op zoek naar voedsel. Zodoende kunnen producten beschadigd raken door het openknagen. Ook komt het speeksel van de ratten hiermee in aanraking met de producten wat weer een gevaar vormt voor de gezondheid van de eindgebruiker. 

Kabels

ratten kunnen schade aan kabels veroorzaken.jpgKabels onder de vloer of in serverruimtes en kabelkasten zijn een aantrekkelijk doelwit voor ratten. De ratten knagen graag aan het rubber wat de kabels moet beschermen. Dit doen ze om de knaagtanden bij te houden en omdat de olie die in het rubber verwerkt zit aantrekkelijk is. 

 

Ratten gevaar kabels.jpgMet dit gedrag bestaat het gevaar dat de kabels zelf ook beschadigd raken wat kortsluiting of zelfs brand tot gevolg kan hebben. Hele machines en fundamentele computers kunnen hierdoor worden stilgelegd. Reparatie en de duur van de stilstand hebben veelal serieuze financiële schade tot gevolg. 

Stankoverlast

ratten\rattenbestrijding\Voor bedrijven\stankoverlast kantoor.jpgRatten kunnen met hun ontlasting en andere uitscheidingen zeer veel stankoverlast teweegbrengen. Vooral als de ratten in kantoorruimten het plafond bevuilen, maar ook in opslagruimten, loodsen en magazijnen kan vooral de urine van ratten veel stank geven.

 

De urine en keutels kunnen zich ook gaan ophopen in isolatiematerialen of plafondplaten met als gevolg dat de stank moeilijk is om binnen afzienbare tijd weg te krijgen, ook al worden de ratten bestreden. De stank zal dan pas verdwijnen als het isolatiematiaal of het (systeem) plafond vervangen wordt.

Geluiden

ratten kunnen voor rare geluiden zorgen op plafond in kantoorruimteEr is ook kans op geluidsoverlast wat personeel kan afleiden. Ratten rennen, knagen en slepen met voorwerpen over het plafond en kunnen dus veel herrie veroorzaken. Desondanks blijkt het in de meeste gevallen om muizen te gaan wanneer klachten van personeel onderzocht worden door ons. Wanneer wij op het systeemplafond inspecteren treffen wij meestal muizenkeutels aan.

Alarm gaat iedere nacht af

het alarm kan geactiveerd worden door rattenoverlastVeel bedrijven hebben een alarmsysteem wat geactiveerd wordt bij beweging. Ratten in het bedrijf kunnen er vooral 's nachts voor zorgen dat het alarm continu afgaat. Wij worden regelmatig gevraagd om onderzoek te doen naar rattenoverlast omdat het alarm de hele tijd afgaat zonder dat er iemand aanwezig is. Bedrijven worden soms genoodzaakt om het alarm tijdelijk uit te schakelen.

Oorzaak van rattenoverlast

Oorzaak ratten in bedrijf ligt meestal buitenVia openingen en gebreken in de gevel of overheaddeuren kunnen ratten magazijnen en loodsen van een bedrijf binnendringen. Vanuit hier hebben ze veelal ook toegang tot kantines en kantoorruimtes. Zodra ratten hier voedsel vinden nemen de problemen in rap tempo toe en kan een rattenplaag ontstaan.

 

ratten op plafond van een kantoor kantoor veroorzaken problemenWij maken zelfs regelmatig mee dat ratten op het plafond zitten. Boven het systeemplafond bevindt zich een netwerk van kabels, kabelgoten en doorvoeropeningen van leidingwerk naar andere ruimtes. Bovendien voelen de ratten zich er behaaglijk.

Afval en containers

De afvalcontainers aan de buitenzijde zijn meestal de boosdoener. De geur en de toegang tot het afval trekt ratten aan vanuit de wijde omgeving. Ratten houden zich graag op rondom de voedselbron. Het gebouw naast deze voedselbron biedt veelal warmte en veiligheid waardoor de ratten graag binnendringen en overlast veroorzaken.

Wat doen wij?

U kunt met ons een afspraak maken. Onze bestrijdingsdeskundige komt dan bij u langs voor een inspectie en bespreekt met u de mogelijkheden voor een oplossing. Wij zetten meestal de bestrijding direct in gang.

 

Verder vestigen wij altijd de aandacht op maatregelen die getroffen kunnen worden om de risico's van rattenoverlast in de toekomst te minimaliseren. Hierbij kan worden gedacht aan weringsmaatregelen, bouwtechnische maatregelen, communicatie en het beleid rondom hygiëne en opslag.

Kosten

De kosten hangen af van de wijze van de bestrijdingswijze. Deze is afhankelijk van de omvang en de locatie van het probleem. Wij hebben te maken met regelgeving en omstandigheden. Voordat wij een bestrijding in gang zetten wordt hier uiteraard over gesproken. Onze doelstelling is een structurele oplossing.

 

 

 

Lees verder