Rattenoverlast in een instelling

Rattenoverlast binnen een instellingInstellingen zoals scholen, kinderdagverblijven en ouderenvoorzieningen kunnen te maken krijgen met rattenoverlast. De oorzaak is meestal het ruime aanbod van voedsel. Binnen instellingen wordt op verschillende plekken gegeten. Er zijn kantines en diverse andere plekken waar kinderen, jongeren en cliënten voedsel nuttigen.

 

Vooral tijdens de zomer wordt ook op binnenplaatsen en schoolpleinen gegeten. ratten vanuit de omgeving worden hierdoor aangetrokken waardoor rattenoverlast ontstaat.

Scholen en kinderdagverblijven

rattenoverlast op schoolpleinSchoolpleinen van basisscholen en het voortgezet onderwijs zijn erg kwetsbaar voor rattenoverlast. Er zijn afvalcontainers aanwezig die niet altijd goed afsluiten en er is veelal zwerfafval te vinden.

 

Ratten verschuilen zich op donkere plekken in bijvoorbeeld de fietsenstalling of onder de gevelranden van het gebouw. 'S nachts slepen de ratten hun voedsel bijeen of verblijven urenlang in de afvalcontainer. 

Welzijn en reputatie

ratten verschuilen zich in bosjes en onder gevelrandenRatten kunnen ook in het schoolgebouw of in het kinderdagverblijf zelf terecht komen. Het zorgt meestal voor nogal wat hilariteit, maar het mag duidelijk zijn dat er een acuut gevaar is voor het welzijn van de kinderen en scholieren.

 

Los van de gezondheidsrisico's staat ook de reputatie op het spel. Sociale media kent geen genade met het imago en kan hiermee zeer schadelijk zijn voor het vertrouwen en de inkomsten waar dergelijke instellingen toch van afhankelijk zijn.

 

Scholieren en kinderen zouden niet mogen worden blootgesteld aan de risico's die ratten met zich meebrengen. Beleid rondom afval en hygiëne moet gepaard gaan met veilige en adequate rattenbestrijding

Opvanglocaties en ouderenvoorzieningen

rattenoverlast bij opvang ouderen en clientenInstellingen die werken met jongeren zijn ook kwetsbaar voor rattenoverlast. De locaties waar jongeren gedeeltelijk wonen of opgevangen worden zijn niet altijd goed beschermd tegen de aanwezigheid van ratten.

 

Soms zijn het oude gebouwen met verschillende keukens en gezamenlijk ruimtes waar gegeten wordt. Ook is zwerfafval niet ongebruikelijk. Begeleiders hebben een groot takenpakket waardoor hygiëne niet altijd prioriteit heeft of er is simpelweg onvoldoende tijd voor. Schoonmaakbedrijven zijn ook niet altijd de oplossing.

 

communicatie en beleid rattenoverlastOm opvanglocaties goed te kunnen beschermen tegen overlast van ratten is er een mix nodig van een duidelijk beleid rondom afval en hygiëne, goede preventieve bestrijdingsmaterialen en goede aanwijzingen van onze rattenbestrijder.

 

Ouderenvoorzieningen hebben te kampen met soortgelijke problemen. Meestal betreft het echter grote gebouwen die rondom preventieve bescherming nodig hebben. Wij hebben hiervoor speciale vangkasten

 

 

 

 

Lees verder