Actualiteit en Media

Rattenoverlast heeft vooral in 2019 veel aandacht gekregen. In november is het zelfs aan bod gekomen op het televisieprogramma Radar. De rattenoverlast zou toenemen. Het beeld ontstaat dat regelgeving de bestrijding van ratten in de weg zit en dat sommige gemeenten te weinig proactief bezig zijn met de problemen.

Vertekend beeld

Wij beleven de huidige rattenoverlast echter wat genuanceerder. Meldingen nemen toe, dat staat buiten kijf. Dat ondervinden wij ook intern, zowel op de website als telefonisch. De toename van meldingen heeft echter ook te maken met de technologische vooruitgang en de toegankelijkheid. Wij hebben afgelopen jaar ook meer meldingen ontvangen van wespen en muizen, terwijl wij geen toename van het aantal wespennesten of muizenoverlast hebben geconstateerd. 

 

Ook de media speelt een grote rol. Zodra een voorbeeld van rattenoverlast viraal gaat (en dat gaat het al snel vanwege het spannende karakter van rattenoverlast) wordt iedereen alerter en bewuster. Burgers nemen het sneller serieus en zullen het dus ook sneller aan de kaak stellen. Wederom heeft de technologische vooruitgang ook invloed. Een filmpje met de smartphone is al snel gemaakt en gedeeld.

 

 

 

Lees verder