Stankoverlast

Ongedierte in huis

Er zijn diverse soorten stank van elkaar te onderscheiden die kunnen duiden op de aanwezigheid van ongedierte. Hieronder hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk te omschrijven welke soort stank waar vandaan afkomstig zou kunnen zijn.

Let op! 

Voordat u verder leest willen wij u erop attenderen dat sommige soorten stank zeer moeilijk te plaatsen zijn en zodoende niet direct gekoppeld kunnen worden aan een specifiek probleem.

Stank heeft veelal met ontlasting van muizen of ratten te maken en de geur van ontlasting is mede afhankelijk van wat voor dieet het dier hanteert.

Daarnaast speelt ook het materiaal of de plaats waar de geur in zit een rol. Ontlasting in bijvoorbeeld isolatiemateriaal ruikt bijvoorbeeld heel anders dan ontlasting vanuit bijvoorbeeld de kruipruimte.

Afspraak maken

Komt u er aan de hand van onderstaande informatie niet uit, dan kan onze bestrijdingsdeskundige bij u langskomen. Houdt u er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

Het proberen vast te stellen van de toedracht valt onder ons starttarief van een bezoek. Dit tarief is €75,- totaal ongeacht de duur van het bezoek of dat de oorzaak aangewezen kan worden of niet.

Ook voor ons is stank in huis niet altijd herkenbaar. Ondanks de ervaring van onze deskundigen kan er niet altijd een duidelijke diagnose gesteld worden bij stankoverlast.

Zij kunnen u echter wel adviseren op het gebied van ongedierte in huis of direct een bestrijding uitvoeren.

Indien hij direct kan overgaan tot bestrijding van muizen of ratten, dan gelden de gangbare tarieven. De inspectie is hier dan bij inbegrepen. 

De meest voorkomende soorten stank in huis

Als stank in huis niet afkomstig is van de riolering of van buiten, dan is de kans groot dat de stank toe te wijden is aan ongedierte in huis. Meestal betreft het dan knaagdieren zoals Bruine- of Zwarte ratten, huismuizen, bosmuizen of spitsmuizen.

Meestal wordt de stank pas merkbaar wanneer de dieren er al een tijdje zitten of wanneer de verwarming aan gaat, waardoor de stank zich verplaatst.

Muizen in huis

In de meeste gevallen is stank in huis toe te wijden aan de aanwezigheid van muizen in huis.

In sommige gevallen zijn we ons er helemaal niet van bewust dat we muizen in huis hebben. Meestal gaat het beginstadium van een muizenprobleem aan ons voorbij. Echter, wanneer de populatie toeneemt, dan ontstaat er een muffe geur die ze veroorzaken.

Deze geuren stapelen zich meestal op achter een keukenplint, achter knieschotten, meterkasten of trapkasten. Plekken waar men niet regelmatig komt. Het is geen geur die ons hard kan treffen zoals kadavergeur, maar het doet de meeste mensen denken aan zeer oude kleding wat al jaren in een ongeventileerde ruimte ligt.

Wanneer de urine zich op gaat stapelen, wordt de geur zuurder. Nog sterker wordt de geur wanneer de ontlasting in zacht materiaal zit zoals glaswol, kleding of vloerbedekking. 

Lees verder over muizen bestrijden

Ratten

Stank wat veroorzaakt wordt door ratten kan een nog veel sterkere geur teweegbrengen.

Wanneer ratten in de tuin geconstateerd worden, dan is het verstandig om de kruipruimte te inspecteren. Soms komt bij het openen van het kruipluik al direct een sterk penetrante zure geur naar boven. Als men ook nog grote keutels aantreft of aangevreten leidingen of rommel dan is de kans groot dat er rattenactiviteit is.

In dat geval raden wij u aan om direct een rattenbestrijding in gang te laten zetten.

Kadavers

Een kadavergeur ruikt men wanneer er ergens in of onder het huis, boven het plafond of tussen de muren een dood dier ligt. De geur is hetzelfde als de geur die ontstaat wanneer bijvoorbeeld rauw vlees langdurig over datum is.

Ook kunnen hierdoor maden ontstaan. Om deze reden is het ook erg van belang dat met name tijdens de zomer geen rauw vlees in de afvalcontainer wordt gedeponeerd.

Wij kunnen u helaas niet helpen met het op zoek gaan of verwijderen van een kadaver. U zult zelf op zoek moeten gaan naar de bron of eenvoudigweg afwachten totdat het dode dier geheel afgebroken is.
 
Bij een muis of een vogel duurt dit minder lang dan bijvoorbeeld bij een rat. Gemiddeld 1- 3 weken afhankelijk van de omstandigheden zoals vocht, ventilatie, temperatuur en luchtcirculatie 

We kunnen u wel helpen met een muizenbestrijding of een rattenbestrijding om een verergering van het probleem te helpen voorkomen.

Urine en uitwerpselen

Bij grotere aantallen muizen kan er op den duur stank ontstaan door de urine en uitwerpselen. Keutels vallen al gauw op, maar met name de urine wordt vaak over het hoofd gezien en na verloop van tijd kan hierdoor een sterk muffe zure lucht ontstaan. Meer informatie hierover vindt u onder muizen herkennen.

Spitsmuizen

Men is zich er niet vaak van bewust, maar een veel voorkomend probleem is de aanwezigheid van spitsmuizen in huis.

De aanwezigheid van spitsmuizen uit zich soms in geluidsoverlast omdat ze over het plafond of tussen de muren wandelen, maar wat voor de meeste mensen nog een veel erger gevolg is van spitsmuizen, dat is de muskusgeur die ze veroorzaken. Deze geur kan omschreven worden als een sterke indringende zoet/zure geur die sterk op het hoofd kan slaan. De stank is voor velen moeilijk te definiëren.

De één vindt het naar urine ruiken, de ander naar ammoniak en sommigen doen het zelfs denken aan de geur van wiet. Hoe dan ook, voor de expert is het direct herkenbaar als muskusgeur. een teken van de aanwezigheid van spitsmuizen. 

Andere oorzaken

Veelal heeft stankoverlast in huis ook te maken met een defect aan de riolering. Zodra dit het geval is, dan kunt u contact opnemen met Riool Reinigings Service RRS

Lees verder