Vraag en antwoord

Tijdens het najaar en de winter ontvangen wij de meeste vragen omtrent de aanwezigheid van muizen in huis of de aanwezigheid van ratten in de tuin.

 

In het voorjaar worden vele vragen gesteld over de bestrijding van mieren en tijdens de zomer over de bestrijding van wespen

 

Ook tijdens ons bezoek bij u heeft u waarschijnlijk nog vele vragen. Onze bestrijdingsdeskundige kan de meeste vragen beantwoorden, maar om het u nog makkelijker te maken hebben wij onderstaand alvast de meest gestelde vragen uiteengezet.

 

Muizen

Hoe herken ik muizen in huis?

Het eerste wat meestal opvalt dat zijn de uitwerpselen. Indien het om de gewone Huismuis gaat dan zijn deze uitwerpselen het beste te vergelijken met zwarte rijstkorrels. Ook geluiden kunnen de aanwezigheid verraden. Muizen kunnen zich ophouden tussen de vloerdelen en plafonds. Ze kunnen met hun knaaggedrag en bezigheden aardig wat herrie veroorzaken. soms zo erg dat soms aan ratten gedacht wordt. De kans dat het ratten zijn is echter vrij klein. Ratten houden zich meestal op in de grond of onder het huis.

Gaan muizen na de winter vanzelf weer naar buiten?

Huismuizen blijven ook in de zomer binnen leven. Huismuizen zijn 'commensalen' wat betekent dat zij bij mensen leven. Muizen leven graag in de buurt van hun voedselbronnen en in de meeste huizen is genoeg beschikbaar.

Als muizen bestreden worden gaat dat dan niet stinken?

Hoewel het mogelijk is dat er stankoverlast ontstaat is dit zeer ongebruikelijk. Meestal drogen de kadavers uit en blijft overlast u bespaard.

Brengen muizen en ratten ziektes over?

In de uitwerpselen van knaagdieren kunnen vele virussen en bacteriën zitten. Schoonmaken en bestrijden is dan ook zeer belangrijk. Bij veel uitwerpselen is het aan te raden een stofkap te dragen. 

Hoe giftig is muizengif?

De rodenticiden die wij gebruiken tegen huismuizen zijn vrij ongevaarlijk voor mensen en grote huisdieren als honden en katten. Dit komt omdat de hoeveelheid gif is afgesteld op het lichaamsgewicht van de muis. Desalniettemin nemen wij de uiterste voorzichtigheid in acht bij het plaatsen van gif. Zo gebruiken wij lokaasdepots die op slot gaan en plaatsen wij deze op ontoegankelijke plaatsen.

Helpt het als ik een kat in huis neem?

Als muizen in huis gevestigd zijn heeft de aanschaf van een kat niet veel zin meer. De aanwezigheid van katten in huis is namelijk geen garantie dat er geen muizen komen. Zolang er voldoende voedsel voorradig is en er veilige nestplekken zijn kunnen er onder alle omstandigheden muizen intrekken.

Wat doe ik tegen spitsmuizen?

Spitsmuizen zijn bij wet beschermd en kunnen dus niet bestreden worden. Spitsmuizen mogen echter wel worden geweerd. Het is dan ook zaak om problemen voor te zijn en de buitenmuren ontoegankelijk te maken. Het afdichten van gaten en stootvoegen met roosters en speciale muizenkit werkt het beste.

Hoe oud worden muizen?

Huismuizen worden ongeveer 1 jaar oud.

Hoe snel kunnen muizen zich voortplanten?

Een volwassen muis kan per jaar 6-10 nesten werpen. Per nest gaat het om 5 of 6 jonge muizen. Deze zijn binnen 8-10 weken seksueel volwassen en in staat om zelf nesten te werpen. Een plaag kan dan ook binnen een vrij korte tijd ontstaan.

Hoe schadelijk zijn muizen?

In de urine en feces van muizen zitten bacteriën en virussen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Omdat muizen overal uitwerpselen achterlaten in plaats van een latrine te maken is de kans op contact zeer groot. Een muis verspreid tot 80 keutels per dag. De urine van muizen is moeilijk te zien. Behalve gezondheidsrisico's brengen muizen ook schade toe. Omdat de tanden van knaagdieren blijven doorgroeien moeten deze regelmatig bijgeslepen worden. Daarom knagen muizen aan kabels, plinten en het interieur.

 

Ratten

Hoe herken ik rattenaktiviteit?

Ratten graven soms gangen die in de tuin zichtbaar kunnen zijn. De gangen hebben meestal een diameter van ongeveer 6cm - 12cm. Als er aktiviteit is in de kruipruimte, dan gaan al gauw de keutels opvallen. 

Welke soorten ratten zijn er?

De bruine en de zwarte rat zijn de belangrijkste rattensoorten in Nederland. Hiervan is de bruine rat veruit het meest voorkomend. De bruine rat wordt ook wel de rioolrat genoemd en wordt dan ook vaak in verband gebracht met rioleringsproblemen. De zwarte rat is een stuk minder algemeen maar komt in het oosten van het land en rondom havens nog wel veel voor. Naast de bruine en de zwarte rat komen er in Nederland ook nog twee soorten woelratten voor. De natte woelrat of waterrat lijkt op de bruine rat maar is kleiner. Deze soort leeft rondom water en kan schade veroorzaken in boomgarden en groentetuinen. De droge woelrat is zoals zijn naam doet vermoeden niet zo gek van water. Ook deze soort veroorzaakt schade in moestuinen.

Hoe herken ik rattensporen?

Als er ratten aanwezig zijn worden meestal als eerste keutels gevonden. Aan de vorm van de keutel kan de plaagdierbestrijder de soort determineren. Mocht u dan ook keutels vinden dan kunt u deze het beste laten liggen of bewaren in een envelop. Waar ratten hun vaste route belopen kunnen ook vlekken ontstaan. Door het buiksmeer ontstaan vettige donker plekken waar de rat langs schuurt. Bij een langdurige plaag kunnen er zelfs 'urinezuilen' ontstaan. Dit zijn ophopingen van vet, urine en stof.

Wat doet een rat bij mij thuis?

Ratten vestigen zich op plekken waar zij voedsel en water in de buurt voorhanden hebben. Bruine ratten komen vaak uit kapotte rioolbuizen of putten. Een plotselinge waarneming kan ook te maken hebben met veranderingen in het habitat, bijvoorbeeld door het uitbaggeren van sloten in de buurt.

Wat eten ratten?

Ratten zijn echte alleseters. Zaden, vruchten, vlees of afval, ratten eten het allemaal. Bruine ratten hebben overwegend een voorkeur voor graanproducten en zwarte ratten voor fruit.

Hoe oud word een rat?

Ratten worden over het algemeen niet oud. Een bruine rat wordt vaak niet ouder dan 1 jaar en een zwarte rat 2 jaar. Oudere dieren komen wel voor, zo kan een zwarte rat maximaal 4 jaar oud worden. Ratten leven in familieverband en zijn hiërarchisch. De dominante dieren worden vaak ouder terwijl het merendeel 1-2 jaar leeft.

Hoe snel planten ratten zich voort?

Bruine ratten kunnen wel 15 nesten per jaar werpen. Elk nest kan 7-10 jongen voortbrengen. Deze jongen zich kunnen binnen 12 weken zelf gaan voortplanten. De zwarte rat werpt minder nesten per jaar, ongeveer 6. De nesten zijn echter wel even groot als bij de bruine rat en de jonge dieren zijn ongeveer even snel volwassen.

Waarom kan ik geen rattengif meer kopen?

De wet- en regelgeving rondom de bestrijding van ratten is strikt aan banden gelegd. Bestrijding met rodenticiden kan enkel door een professionele plaagdierbestrijder plaats vinden. Het gebruik van rodenticiden buiten is niet toegestaan. Reden voor deze stricte regelgeving is enerzijds om resistentie te voorkomen. Een andere reden om het gebruik van rodenticiden te beperken is om te voorkomen dat gifstoffen zich in het milieu verspreiden. Onderzoek naar doorvergiftiging heeft aangetoond dat rodenticiden vaak de oorzaak zijn bij de dood van roofvogels.

 

 

Wespen

 

Hoe herken ik een wespennest?

Wanneer een wespennest zichtbaar is, dan ziet het er meestal uit als een papierachtig geheel wat meestal met één kant vastzit aan een wand of bijvoorbeeld een houten balk. In het voorjaar beginnen ze zo groot als een pingpongbal, waarna het tot het einde van de zomer zelfs uit kan groeien tot de grootte van een voetbal of zelfs nog groter. Wanneer het nest actief is, dan ziet men meestal ook enkele wespen bezig op de buitenkant van het nest. 

 

Ik zie de hele tijd wespen af en aan vliegen naar een specifieke plek. Waarom is dat?

Wanneer u continu heel doelgericht wespen naar een specifieke plek af en aan ziet vliegen dan duidt dit op de aanwezigheid van een wespennest. Wespen kiezen vaak een holle donkere ruimte uit zoals de spouwmuur, in de grond, achter schotten of onder daken. 

 

Is het gevaarlijk om een wespennest in de buurt te hebben?

Zolang de wespen ongestoord hun gang kunnen gaan, zullen ze niet direct aggressief worden. Met name tijdens de bouwfase van het nest tussen mei en juli concentreren de wespen zich volledig op hun werkzaamheden voor het nest. Wanneer het nest echter verstoord wordt of men komt te dichtbij, dan schieten de wespen in de verdediging en zullen ze steken, soms zelfs meerderen tegelijk. Dit kan uiteraard gevaarlijk zijn. In het najaar, wanneer het nest volgroeid is en de wespen geen werk meer hebben, dan worden ze worden ze meer onberekenbaar.

 

Ik heb een wespennest in de spouwmuur. Is dat schadelijk voor de spouwmuur?

als de spouwmuur geisoleerd is dan is de kans groot dat de wespen het isolatiemateriaal beetje bij beetje verwijderen om ruimte te creëren voor het nest. Verder kunnen er aan de binnenzijde van de muren vochtige plekken ontstaan door de uitscheidingsproducten van de larven.

 

Ik heb een wespennest in de grond. kan ik deze dichtgooien?

Wij raden dit sterk af. De wespen zijn in staat om zich op diverse plekken weer een weg naar buiten te graven. Ook de wespen die terugkomen worden onberekenbaar. Bestrijdingstechnisch is het voor ons ook lastig om effectief het nest te bestrijden wanneer de oorspronkelijke ingang niet meer gebruikt wordt door de wespen. 

Lees verder