Openbare Ruimte

De meeste diersoorten die wij in onze openbare ruimte aantreffen vormen geen bedreiging voor onze gezondheid. Wij kunnen daarom alleen maar zeer blij zijn met het brede scala aan diersoorten die de buitenwereld met ons deelt. Er zijn echter enkele situaties denkbaar, waarbij een melding hiervan gewenst is. Dit zijn situaties waarbij de risico’s voor de volksgezondheid vergroot kunnen worden.

Melding maken

Voor ongedierte in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld ratten kunt u hiervan melding maken via het 14+ netnummer of via de website van uw gemeente.

Ratten

Door bijvoorbeeld een breuk in het riool kan het gebeuren dat enkele ratten op ongelukkige wijze tevoorschijn komen. Er zijn ook andere oorzaken denkbaar waardoor ratten in het straatbeeld terecht kunnen komen. Wanneer u dit signaleert, dan kunt u dit het beste melden via het lokale telefoonnummer van uw gemeente of via de website van uw gemeente.

Lees hier meer over ratten

Andere plaagdieren

Ook de aanwezigheid van eikenprocessierupsen of wespennesten die zich op een ongelukkige plek in de openbare ruimte bevinden kunnen het beste via het lokale nummer van uw gemeente gemeld worden.

Wanneer duiven, meeuwen of andere vogels voor veel overlast zorgen, kan dit alleen maar tegengegaan worden door ze zo min mogelijk aanleiding te geven om aanwezig te zijn. Wanneer u daarvoor afhankelijk bent van buurtbewoners, dient u onderling in gesprek te gaan om een gezamenlijke uitweg te vinden, bijvoorbeeld een speciaal hiervoor aangewezen voederplaats. Wanneer vogels uw eigendom bevuilen, kunt u dit voorkomen door vogelwering aan te brengen. Houdt u wel rekening met de beschermstatus die vele vogelsoorten hebben. Meer informatie hierover vindt u op www.vogelbescherming.nl

Toch op eigen terrein?

Indien het toch om een individueel probleem gaat, neem dan contact op met ons centraal meldpunt. U kunt bellen met ( 0900-2556677 ) voor het maken van een afspraak. Ook kunt u een email sturen naar info@meldpuntongedierte.nl

Lees verder