Rijstklander ( Sitophilus oryzae L. )

Rijstklanders zijn wat kleiner dan graanklanders en kunnen hiervan worden onderscheiden door de vier roodachtige vlekken op de dekschilden. Hieronder bevinden zich een paar vleugels waarmee ze uitstekend kunnen vliegen. Rijstklanders zijn in tropische en subtropische gebieden berucht als de meest gevreesde voorraadinsecten. Ze worden in ons land vaak ingevoerd en het is heel gewoon dat ze ergens plotseling in een keuken optreden. De broedplaats is in de meeste gevallen een zak rijst. Net zoals de graanklanders leggen ze hun eitjes in kleine groefjes die ze eerst in de korrel hebben uitgeknaagd en de larven leven verscholen in de korrel zelf.

Hoe kom ik van het probleem af?

Het is belangrijk om eerst de bron van het probleem op te sporen. Ergens in huis moet zich een produkt bevinden dat besmet is. Dit produkt dient u direct buiten in de afvalcontainer te gooien. Ook overige produkten die een voedselbron kunnen vormen grondig inspecteren op eventuele sporen. Neem het zekere voor het onzekere. Open verpakkingen bij twijfel het liefst weggooien. Omdat zoals gezegd eitjes en larven zich ook in naden en kieren van de directe omgeving kunnen bevinden moet u oppassen dat bij het opstallen van nieuwe produkten dit geheel uitgesloten is om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Voor 100% zekerheid kan onze bestrijdingsdeskundige nadat de bron is verwijderd een naden – en kierenbehandeling uitvoeren. Hiervoor kunt u ons bellen op het servicenummer ( 0900-2556677 )

Ook kunt u een email sturen met uw vragen en eventueel foto's naar info@meldpuntongedierte.nl
De bestrijdingsdeskundige neemt dan contact met u op om het plan van aanpak en de kosten te bespreken.

Lees verder