Kevers

Er zijn talrijke keversoorten in ons land, maar er zijn er maar enkelen die een probleem kunnen vormen in huis. De manier waarop ze bij ons in huis terecht komen is meestal toeval. De rede dat ze ons overlast of schade kunnen bezorgen ligt meestal aan het feit dat ze een voor hen geschikte broedplaats of voedselbron eigen hebben gemaakt ergens in huis. Pas als men weet om wat voor soort kevertje het gaat, kan men daar gericht naar op zoek gaan. Het is erg moeilijk om deze kevertjes van elkaar te onderscheiden omdat ze erg op elkaar lijken en zeer klein zijn.
Meer informatie over de meest voorkomende soorten in huis hebben wij hiernaast uiteengezet.

Lees verder