Getande Graankever ( Oryzaephilus surinamensis L. )

De getande graankever is uit tropische gebieden afkomstig. De naam ‘getande’ duidt erop dat de kever aan beide zijden van het borststuk een paar tanden heeft. Ze kunnen in graanopslagplaatsen en in silo’s leven van graan en allerlei andere soorten voedsel. Ook in huishoudingen kunnen ze zo nu en dan voorkomen. Ze kunnen namelijk in allerhande gedroogde plantaardige produkten leven, meestal in zetmeelhoudende zoals meel, brood en grutterswaren, maar ook in gedroogd fruit en noten. Een getande graankever kan drie jaar oud worden en het wijfje kan gedurende haar leven ca 400 eitjes leggen. Ze hebben een voorkeur voor hoge temperaturen. De ontwikkeling gaat het snelst bij 32 graden. Tussen het leggen van het ei en het uitkomen van het volwassen dier uit de pop verlopen dan 25 dagen. Bij temperaturen onder de 18 graden kunnen ze zich niet voortplanten. De kevers zijn zeer aktief en dringen gemakkelijk allerlei spleten, naden en kieren binnen. Vooral de zojuist uitgekomen larven kunnen zelfs zeer goed gesloten verpakkingen binnendringen.

Hoe kom ik van het probleem af?

Het is belangrijk om eerst de bron van het probleem op te sporen. Ergens in huis moet zich een produkt bevinden dat besmet is. Dit produkt dient u direct buiten in de afvalcontainer te gooien. Ook overige produkten die een voedselbron kunnen vormen grondig inspecteren op eventuele sporen. Neem het zekere voor het onzekere. Open verpakkingen bij twijfel het liefst weggooien. Omdat zoals gezegd eitjes en larven zich ook in naden en kieren van de directe omgeving kunnen bevinden moet u oppassen dat bij het opstallen van nieuwe produkten dit geheel uitgesloten is om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Voor 100% zekerheid kan onze bestrijdingsdeskundige nadat de bron is verwijderd een naden – en kierenbehandeling uitvoeren. Hiervoor kunt u ons bellen op het servicenummer ( 0900-2556677 )

Ook kunt u een email sturen met uw vragen en eventueel foto's naar info@meldpuntongedierte.nl
De bestrijdingsdeskundige neemt dan contact met u op om het plan van aanpak en de kosten te bespreken.

Lees verder