Meeltor ( Tenebrio molitor L. )

Meeltorren horen tot de meest bekende soorten omdat hun larven, de meelwormen, veel als voedsel dient voor vogels. Over het algemeen leven ze overal waar graan en meel wordt opgeslagen, maar ze worden ook vaak in vogelnesten aangetroffen, waar ze van het afval van de vogels kunnen leven. De meeste overwinteren als larven, veranderen tegen de zomer in kevers en gaan in het najaar dood.
Vroeger waren meeltorren in bakkerijen, malerijen en op graanzolders bijzonder algemeen, maar vandaag de dag spelen ze als schadelijke dieren nauwelijks meer een rol. De meeltorren die men nu ziet zijn in de meeste gevallen afkomstig uit vogelnesten. Ze vliegen op warme zomeravonden rond en kunnen zo, aangetrokken door het licht, huizen door de openstaande ramen binnen komen. Ze kunnen ook uit vogelnesten die zich in het huis zelf bevinden afkomstig zijn omdat zowel de wormen als de kevers lang kunnen rondkruipen. Gewoonlijk richten ze in woningen geen schade aan en door de lange ontwikkelingsperiode kunnen ze zich ook nooit in keukens vestigen.

Hoe kom ik van het probleem af?

Omdat zoals gezegd meeltorren binnenshuis bijna altijd afkomstig zijn van vogelnesten, is de kans groot dat zich ergens een oud vogelnest bevindt. Wanneer deze opgespoord is en verwijderd en er daarna goed gereinigd is hoeft er geen bestrijding plaats te vinden. Houdt u wel rekening met de beschermstatus die vele vogelsoorten hebben. Meer informatie hierover vindt u op www.vogelbescherming.nl

Lees verder