Graanklander ( Sitophilus granarius L. )

Het meest algemene voorraadinsect in graanopslagplaatsen is de graanklander. Hij kan niet vliegen, maar is een onvermoeibare voetganger. Het leggen van de eitjes kost nogal wat werk. Het wijfje knaagt een klein groefje in een graankorrel, legt hierin een ei en plakt het gaatje weer dicht met een afscheidingsprodukt dat dezelfde kleur heeft als het graan. Op deze wijze kan ze slechts twee of drie eitjes per dag leggen, maar omdat ze betrekkelijk lang leven, worden het er uiteindelijk toch nog een paar honderd. Graanklanders hebben een voorkeur voor tarwe, gerst en mais, maar bij gebrek aan beter leggen ze hun eieren ook in andere zetmeelhoudende waren, zoals hondenbrood en macaroni. De kleine larve die in de korrel uitkomt is niet in het bezit van poten waardoor hij de korrel waarin hij is gelegd ook niet kan verlaten. Tijdens de groei hollen ze de korrel uit. Als ze volwassen zijn is alleen het lege kafje over. In dit omhulsel verpoppen ze zich en een week later verlaat de volgroeide kever de lege graankorrel. Bij 23 graden is voor deze ontwikkeling een maand nodig. Als er graanklanders in een huishouden optreden dan wordt dit meestal veroorzaakt door graanresten of een zak vogelzaad. De kansen voor een massaal optreden in de voorraadkamers is niet groot omdat de levensomstandigheden hier voor graanklanders meestal niet geschikt zijn.

Hoe kom ik van het probleem af?

Het is belangrijk om eerst de bron van het probleem op te sporen. Ergens in huis moet zich een produkt bevinden dat besmet is. Dit produkt dient u direct buiten in de afvalcontainer te gooien. Ook overige produkten die een voedselbron kunnen vormen grondig inspecteren op eventuele sporen. Neem het zekere voor het onzekere. Open verpakkingen bij twijfel het liefst weggooien. Omdat zoals gezegd eitjes en larven zich ook in naden en kieren van de directe omgeving kunnen bevinden moet u oppassen dat bij het opstallen van nieuwe produkten dit geheel uitgesloten is om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Voor 100% zekerheid kan onze bestrijdingsdeskundige nadat de bron is verwijderd een naden – en kierenbehandeling uitvoeren. Hiervoor kunt u ons bellen op het servicenummer ( 0900-2556677 )

Ook kunt u een email sturen met uw vragen en eventueel foto's naar info@meldpuntongedierte.nl
De bestrijdingsdeskundige neemt dan contact met u op om het plan van aanpak en de kosten te bespreken.

Lees verder