Broodkever ( Stegobium paniceum L. )

In werkelijkheid is de broodkever een soort boorkever die zich heeft aangepast aan zetmeelhoudend voedsel. De verwantschap is duidelijk wanneer men naar de kleine ronde gaatjes kijkt. Ze lijken sprekend op houtwormengaatjes in hout. Broodkevers zijn tot in de verste uithoeken van de wereld verspreid geraakt. In oude tijden huisden er al broodkevers in de ruimen van zeeschepen en de oude gewoonte om met scheepsbeschuiten op de tafel te kloppen voor men ze opat, diende er alleen toe de broodkevers eruit te schudden. De wijfjes van de broodkevers leggen hun eitjes direct in het voedsel of in spleten in de directe omgeving ervan. Als de kleine larven na verloop van een paar weken uitkomen, zijn ze nauwelijks een halve mm lang, maar buitengewoon aktief. Ze kunnen het een gehele week zonder voedsel uithouden en zijn zeer goed in staat binnen te dringen in verpakkingen die niet absoluut dicht zijn. Zodra ze iets gevonden hebben wat ze aanstaat, knagen ze zich direct naar binnen en eten ze zich onmiddellijk zo vol, dat ze volkomen hulpeloos zouden zijn als ze er per ongeluk buiten terecht zouden komen. De larven hebben een voorkeur voor vaste droge produkten zoals macaroni, hondenkaken, zaden etc. Ze kunnen echter ook in gedroogde groenten, noten en kruiden leven. In Amerika worden ze ‘drugstore beetles’ genoemd omdat ze ook in allerlei drogisterij-artikelen kunnen voorkomen. De volwassen kevers zijn goede vliegers en daar ze naar het licht toe vliegen, kan men ze vaak in gordijnen, ver van de plaats waar ze zich hebben ontwikkeld aantreffen. De ontwikkeling van ei tot volwassen dier kost bij 22 graden ongeveer 2 tot 3 maanden.

Hoe kom ik van het probleem af?

Het is belangrijk om eerst de bron van het probleem op te sporen. Ergens in huis moet zich een produkt bevinden dat besmet is. Dit produkt dient u direct buiten in de afvalcontainer te gooien. Ook overige produkten die een voedselbron kunnen vormen grondig inspecteren op eventuele sporen. Neem het zekere voor het onzekere. Open verpakkingen bij twijfel het liefst weggooien. Omdat zoals gezegd eitjes en larven zich ook in naden en kieren van de directe omgeving kunnen bevinden moet u oppassen dat bij het opstallen van nieuwe produkten dit geheel uitgesloten is om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Voor 100% zekerheid kan onze bestrijdingsdeskundige nadat de bron is verwijderd een naden – en kierenbehandeling uitvoeren. Hiervoor kunt u ons bellen op het servicenummer ( 0900-2556677 )

Ook kunt u een email sturen met uw vragen en eventueel foto's naar info@meldpuntongedierte.nl
De bestrijdingsdeskundige neemt dan contact met u op om het plan van aanpak en de kosten te bespreken.

Lees verder