Muizen bestrijden met gif

muizen bestrijden met gifOver muizengif is een hoop te doen geweest de laatste jaren. Discussies rondom de diervriendelijkheid ervan, de veiligheid, de aanslag op het milieu, doorvergiftiging en tevens de resistentievorming onder muizen die toeneemt, maken de keuze voor deze methode er niet makkelijker op.

Effectiviteit

Toch was het voorheen een populaire manier om muizen te bestrijden, simpelweg omdat muizenvallen veelal niet voldoende effectief leken te zijn bij grote muizenproblemen.

 

De bestrijding van muizen met muizengif heeft voordelen, maar ook veel nadelen. Het grootste voordeel is dat het meerdere muizen tegelijk kan bestrijden. Mechanische muizenvallen moeten daarentegen iedere dag gecontroleerd worden voor een consequente bestrijding. 

 

Een ander voordeel van muizengif is dat het onsmakelijke opruimwerk meestal vermeden wordt. Vooral consumenten worden niet graag geconfronteerd met kadavers of andere bloedige aangelegenheden. Met muizengif verloopt het bestrijdingsproces meestal buiten beeld.

Nadelen

De nadelen liegen er echter niet om. Om te beginnen de diervriendelijkheid. Het sterfproces kan meerdere dagen duren. Dit gaat gepaard met serieus leed. Onderaan leest u wat de werkzame stof met de dieren doet.

Andere dieren gaan ook dood

Verder speelt de veiligheid een belangrijke rol. Het gif kan onbedoeld door kinderen of huisdieren opgenomen worden. Tevens is doorvergiftiging naar andere dieren een probleem. Het is aangetoond dat veel roofvogels en naar alle waarschijnlijkheid ook katten de werkzame stof inmiddels meedragen in hun bloed door de jacht op muizen en ratten. 

Resistentie

Ook de effectiviteit van muizengif is steeds verder in het geding. Door verkeerde toepassing van vele consumenten is er inmiddels in het hele land al sprake van verminderde gevoeligheid en zelfs resistentie.

Muizengif voor consumenten

Er wordt nog steeds muizengif verkocht aan consumenten. Helaas zijn deze middelen door de toegenomen resistentievorming niet altijd toereikend voor een effectieve bestrijding. Ook zijn de producten vaak niet aantrekkelijk genoeg voor muizen en ratten. Met name in stedelijk gebied wordt men met deze problemen geconfronteerd. Daarnaast wordt er niet altijd doordacht mee omgegaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de problemen juist verergeren.

Hoe zou het moeten?

Toch kan men in sommige situaties succesvol te werk gaan met deze middelen. Het vergt wel een frequente periodieke controle, een veilige toepassing voor derden en uiteraard het "liever te veel dan te weinig- principe", juist om verdere resistentie te voorkomen. Daarnaast mag het gif niet op plekken gezet of gestrooid worden waar controle niet meer mogelijk is. Verwijdering van het product na de bestrijding is namenlijk van essentieel belang, ook weer om resistentie te voorkomen en aantrekkingskracht op nieuwe problemen te vermijden.

Algemene informatie rodenticiden

Muizengif wordt 'rodenticide' genoemd. 'Rodent' is Engels voor 'knaagdier' en 'cide' staat voor vergif. Net zoals een insecticide is het een biocide die als doel heeft om muizen en ratten te doden. Een rondenticide is meestal een vloeibaar concentraat wat vermengd wordt met voedsel wat knaagdieren graag eten. Het eten dient als lokaas en na het eten hiervan komt het gif in het bloed terecht en sterft het dier.

Anticoagulantia

Muizengif is meestal een 'anticoagulantia', oftewel een anti-stollingsmiddel. Dit is een stof wat bloed niet meer doet stollen waardoor het dier aan inwendige bloedingen doodgaat. Parasiterende insecten zoals muggen brengen een soortgelijke stof in tijdens de steek bij hun slachtoffer.
 

Multidosis

 
Vroeger werden er rodenticiden gebruikt die de muizen en ratten direct bij één keer eten deed sterven, maar dit is niet effectief gebleken bij grotere populaties omdat bij een te snelle dood het gevaar van het lokaas herkenbaar werd bij andere ratten en muizen. Hierdoor is er een rodenticide ontwikkeld die pas na meerdere keren eten dodelijk werd, zodat de dood door ratten en muizen niet meer gekoppeld kon worden aan het desbetreffende voedsel.
 

Langzame dood

 
Zoals vermeld is het nadeel hiervan de langzame dood, wat als zeer dieronvriendelijk wordt gezien. Een ander -bestrijdingstechnisch- groot nadeel is dat de toepassing van een dergerlijk middel zonder voldoende kennis tot verminderde gevoeligheid en zelfs resistentie kan leiden onder ratten en muizen.

Lees verder