Muizenbestrijding binnen de zorg

Muizen bestrijden in een zorginstellingZorgsinstellingen zoals verzorgingshuizen, ziekenhuizen of opvangcentra moeten goed beschermd worden tegen muizen. Voor de medewerkers kan dit een behoorlijke uitdaging zijn. Er zijn verspreid over het gebouw verschillende keukens, kantines of pantry's waar eten bereid wordt. Cliënten en patiënten eten ook regelmatig op de kamer zelf. De gebouwen zijn meestal goed toegankelijk voor muizen. 

Blootstelling & risico's

Muizenbestrijding en preventie wordt niet door iedere instelling overgelaten aan een professioneel bedrijf. Cliënten, patiënten en medewerkers worden daarom nog te vaak blootgesteld aan de gevaren die muizen met zich meebrengen. Het gaat hier dan vooral over de gezondheidsrisico's. 

Verzorgingshuizen

muizen bestrijden in een instelling met ouderenVerzorgingshuizen voor bejaarden of voor bijvoorbeeld ouderen met dementie zijn erg kwetsbaar voor muizen. Het gaat vaak om een verzameling van keukens, kantines en gemeenschappelijke ruimtes waar de cliënten gebruik van kunnen maken. Het is soms onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de hygiëne en schoonmaakwerkzaamheden na het gebruik. Veel ouderen hebben sowieso moeite met het op orde brengen van de hygiëne. Hier is hulp bij nodig.

Wat doen wij?

muizenbestrijding met detectieWij helpen verzorgingshuizen met de bestrijding en preventie van muizen. Er worden detectiematerialen geplaatst op diverse strategische punten buiten het zicht van de cliënten. Er worden door ons periodieke controles uitgevoerd waarbij ook naar de weerbaarheid van het gebouw wordt gekeken. Wij maken rapportages en geven advies aan het personeel. Tijdens het bestrijden van de muizen ondersteunen wij de medewerkers met het schoonmaakbeleid en de opslag van voedingswaren.

Opvangcentra en jeugdzorg

muizen bestrijden in een opvangcentrumEen opvangcentrum kan verschillende doeleinden hebben. Bijvoorbeeld voor asielzoekers, daklozen of jongeren die met problemen kampen en opgevangen moeten worden. De risico's met betrekking tot muizenoverlast zijn voor alle doelgroepen hetzelfde. Net als bij een zorginstelling voor ouderen is de kwetsbaarheid erg groot. Gebouwen zijn meestal goed toegankelijk voor muizen en er wordt op verschillende plekken gegeten en geleefd.

Wat doen wij?

muizen bestrijden in een jeugdinstellingStructurele bescherming tegen muizen in opvangcentra vergt veel begeleiding van onze bestrijdingsdeskundigen. Vooral met het oog op hygiëne. Gebruikelijke bestrijdingsmiddelen hebben niet altijd effect wanneer er veel zwerfvoedsel aanwezig is voor muizen. Wij maken dan samen met medewerkers en eventueel ook de bewoners een plan van aanpak. 

 

Wij maken rapportages, een plattegrond en gebruiken een logboek waarin aanwijzingen worden gegeven. Deze worden frequent geëvalueerd. 

 

Lees verder