Veranderlijke Boktor ( Phymatodes testaceus )

Van de veranderlijke boktor komen er veel kleurvarieteiten voor. Sommige hebben gelige dekvleugels, andere blauwe. De veranderlijke boktor tast hoofdzakelijk loofhout aan. Niet alleen beuken, maar ook berken en eiken. De volwassen kevers zal men gewoonlijk het eerst opmerken als ze in de kamer rond kruipen. Omdat de broedplaats noodzakelijkerwijs met bast bekleed moet zijn, moet men deze altijd in de haardblokken zoeken. De ovale uitvliegopeningen verraden waar de kevers vandaan gekomen zijn. Voor het huis betekenen de veranderlijke boktorren geen enkel risico. Als men echter stukken loofhout heeft liggen voor meubelmakerswerk doet men er goed aan om hiervan de bast te verwijderen.

Hoe kom ik van het probleem af ?

Indien er sprake is van de veranderlijke boktor, is zoals gezegd de kans groot dat het van openhaardhout afkomstig is. Ga na of er binnenshuis openhaardhout aanwezig is en inspecteer het hout goed op eventuele uitvliegopeningen. U kunt het hout opbranden of buiten bewaren.

Lees verder