Huisboktor ( Hylotrupes bajulus L. )

Ontwikkeling en leefwijze

Vanuit een economisch oogpunt gezien is de huisboktor verreweg de belangrijkste van de boktorren die binnenshuis hout kan aantasten. Dit is te danken aan het feit dat de larven zich hebben gespecialiseerd op het leven in oud en volkomen droog naaldhout. De volwassen huisboktor krijgt men slechts zelden te zien. Ze komen op zolders in de warmste periode van de zomer tevoorschijn, paren en leggen hun eitjes. Het wijfje kan wel 400 eitjes leggen die met behulp van een lange buigbare legboor diep in reten en spleten van het hout worden gelegd. Na verloop van een paar weken komen ze uit, waarop de larven zich onmiddellijk in het hout naar binnen werken en er zich jarenlang op los knagen. Hoelang de ontwikkeling van de larven en hoe groot ze zullen worden hangt onder meer af van de hoeveelheid voedsel die het hout bevat en van de temperatuur. De kortste periode hier in Nederland is drie jaar, maar huisboktorlarven kunnen ook tien jaar nodig hebben om volwassen te worden. De larven leven hoofdzakelijk in het spinthout. Ze knagen vaak tot ze dicht onder de oppervlakte zijn gekomen en er slechts een papierdun laagje hout tussen hen en de buitenwereld over is.

De eerste signalen

Als de larven op een goede dag volgroeid zijn, dan verpoppen ze zich. Dat gebeurt in een speciale verpoppingsgang die met grove spaantjes is afgesloten. Voor ze in een pop veranderen knagen ze de uitvliegopening al geheel of ten dele open waardoor ze later als kever direct het hout kunnen verlaten. Het uitvlieggat, het boorpoeder en de houtspaantjes zijn gewoonlijk het eerste zichtbare teken van de aantasting van het hout door huisboktorren en er kan dus meer dan tien jaar zijn verlopen sinds het hout werd geïnfecteerd. Voordat het echter zover is heeft men de mogelijkheid gehad om te luisteren of er van aantasting sprake was. Indien men op een warme zomerdag heel stil op zolder staat waar het hout door boktorren is aangetast dan kan men duidelijk het raspende geluid van de knagende grote larven horen.

Verspreiding

De volwassen boktor heeft een temperatuur van minstens 25 graden nodig om aktief te worden. Ze kunnen zich dus slechts in enkele zeer warme jaren op eigen kracht verspreiden, uitvliegen en nieuwe gebouwen aantasten. De verspreiding vindt zonder twijfel voor het grootste deel met onze hulp plaats. Onder ongelukkige omstandigheden kan het hout al bij de houthandelaar aangetast zijn. Indien men sloophout gebruikt kan dat ook een broeinest vormen. De besmetting kan ook met kisten of meubels die tijdelijk op een met huisboktorren besmette zolder stonden plaats vinden. Huisboktorren komen hoofdzakelijk in kapconstructies voor, eenvoudig omdat de hoge zomertemperaturen die ze nodig hebben vooral op zolder te vinden is. Ze kunnen zich echter tot het andere houtwerk in huizen uitbreiden. Ook buitenshuis kunnen ze zich hier te lande handhaven in windschermen, schuttingen, telefoonpalen e.d., dus alleen op die plaatsen waar de zon het hout warm kan houden.

Hoe kom ik van het probleem af ?

Net als voor de meeste andere houtaantastende insecten geldt ook voor de huisboktor dat het een specialistische aanpak vergt om het te kunnen bestrijden. Wij voeren deze bestrijdingen niet uit. Ga hiervoor op zoek naar een bedrijf die zich hierin gespecialiseerd heeft.

Lees verder