Heipaalkever ( Nacerdes melanura L. )

Heipaalkevers lijken erg veel op een boktor, onder meer omdat ze ook zeer lange voelsprieten hebben. Toch horen ze tot een geheel andere groep kevers. Men is van mening dat ze oorspronkelijk uit het gebied rond de Grote Meren in de Verenigde Staten afkomstig zijn en met de scheepvaart over de gehele gematigde zone zijn verspreid. De volwassen kevers zijn in de zomer te vinden. Omdat ze vaak tegelijkertijd midden op de dag in grote getale tevoorschijn komen, trekken ze nogal eens de aandacht. Ze zitten dan plotseling overal op huizen en komen soms ook door de ramen naar binnen.

Ontwikkeling

Na de paring worden de eitjes in vochtig hout afgezet. De larven van de heipaalkever stellen namelijk bijzondere eisen aan het hout waarin ze leven. Ze hebben een voorkeur voor naaldhout dat nooit mag uitdrogen. Verder is het waarschijnlijk een levensvoorwaarde dat het hout door schimmels moet zijn aangetast. Het mag echter weer niet zo rot zijn dat het uit elkaar valt. Indien heipaalkevers binnenshuis worden aangetroffen kunnen ze zoals gezegd van buiten afkomstig zijn, uitgekomen in bijvoorbeeld scheepshout en beschoeiingen. In huis zelf kunnen ze echter ook leven in heipalen en in hout in vochtige kelders. Gewoonlijk wordt het aangetaste hout zodanig vernield dat het vervangen moet worden.
Het nieuw hout dat aangebracht wordt dient geïmpregneerd te zijn en men moet ervoor zorgen dat het vochtgehalte lager wordt, bijvoorbeeld door het verbeteren van de ventilatie.

Hoe kom ik van het probleem af ?

Net als voor de meeste andere houtaantastende insecten geldt ook voor de heipaalkever dat het een specialistische aanpak vergt om het te kunnen bestrijden. Wij voeren deze bestrijdingen niet uit. Ga hiervoor op zoek naar een bedrijf die zich hierin gespecialiseerd heeft.

Lees verder