Gewone Houtwormkever ( Anobium punctatum Deg. )

Leefwijze en ontwikkeling

De Gewone Houtworm heeft zijn naam te danken aan de vorm van de larven. Sporen ervan zijn in de meeste oudere huizen wel te vinden. De volwassen kevers zijn in de zomermaanden aktief nadat ze zich uit het aangetaste hout naar buiten hebben geknaagd. Dit is ook het moment dat het boorpoeder uit het hout tevoorschijn komt. De kevers leven slechts enkele weken. Ze kunnen vliegen en worden daarom ook soms voor kleine vliegen aangezien. Direct na het uitvliegen paren ze en beginnen de wijfjes met het leggen van de eitjes. Deze worden nooit zomaar op een plat oppervlak gelegd, maar in spleten op de kopse kant van het hout of vaak ook in oude uitvlieggaatjes. Na drie tot vier dagen komen de eitjes uit en de kleine larven knagen zich direct in het hout naar binnen. Het onverteerbare deel van het hout laten ze in de gangen achter als kleine langwerpige bolletjes uitwerpselen. Al naargelang ze groeien, wordt de doorsnede van de gang groter. De larven verlaten het hout nooit en kunnen daarom ook nooit van het ene meubelstuk in het andere komen. De ontwikkeling duurt twee tot drie of zelfs meerdere jaren. Dit is sterk afhankelijk van de temperatuur en het vochtgehalte van het hout. Ook de soort van het hout speelt een rol. De optimale ontwikkelingstemperatuur is 22-23 graden. Ze kunnen zich echter ook bij lagere temperaturen ontwikkelen en kunnen zich daardoor hier in Nederland ook buitenshuis ontwikkelen.

Vocht 

Het vochtgehalte van het hout is bepalend voor de ontwikkeling van de larven. In principe hoe vochtiger hoe beter, al moet het hout niet doordrenkt blijven. Ernstige aantastingen vinden daarom vooral plaats in het houtwerk en de inventaris van keukens, kelders, schuren en stallen, waar het altijd wel wat vochtig is. Als de luchtvochtigheid constant onder de 50 graden blijft kunnen de larven zich niet ontwikkelen. Het droge klimaat in onze moderne woningen overleven ze daarom niet. De gewone houtworm kan zich in allerlei soorten hout ontwikkelen. Ze hebben echter een voorkeur voor de zachtere soorten en dringen gezond kernhout nooit binnen. Sommige houtwormlarven kunnen in papier leven. Dat deze larven zich in dit soort materiaal kunnen ontwikkelen en zich dus vrijwel uitsluitend met zuivere cellulose kunnen voeden, wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van speciale kolonies gistcellen in het darmkanaal. Deze breken de cellulose af tot verteerbare suikers en zorgen ook voor de benodigde aanvullingen met vitaminen en stikstof die de gistcellen uit de lucht kunnen opnemen.

Hoe kom ik van het probleem af ?

Net als voor de meeste andere houtaantastende insecten geldt ook voor houtwormen dat het een specialistische aanpak vergt om het te kunnen bestrijden. Wij voeren deze bestrijdingen niet uit. Ga hiervoor op zoek naar een bedrijf die zich hierin gespecialiseerd heeft.

Lees verder