Muizen herkennen

Huismuizen (Mus musculus)muizen herkennen

De naam zegt het al. Huismuizen zitten graag in huis. De Latijnse benaming is Mus Musculus. Huismuizen zijn het beste te herkennen aan de relatief lange staart. Deze is ongeveer net zo lang als het gehele lichaam.

muizen herkennen huismuis

 

Verder zien ze er in tegenstelling tot veel andere soorten muizen vrij atletisch uit. Een slank postuur, duidelijke lichaamslijnen en grote zichtbare poten. Veruit de meeste klachten over muizen in huis of in een gebouw zoals een kantoor of een bedrijfsruimte gaan over deze soort.

 

Vooral als ze zich laten zien in de keukens, kantines en woonkamers. Dan kunt u er meestal vanuit gaan dat het om Huismuizen gaat. Ga dan verder naar onze pagina over muizenoverlast

Geluidsoverlast
bosmuizen herkennen geluidsoverlast muizen

Veel klachten door muizen onstaan als eerste door de geluidsoverlast die ze veroorzaken. Het rennen, knagen en scharrelen kan ons nachten wakker houden. Vaak is de herrie op het plafond zo heftig dat er zelfs aan ratten gedacht wordt. Hoewel het niet uitgesloten kan worden, betreffen het meestal toch gewoon muizen. Vooral bosmuizen veroorzaken veel herrie, meestal door het verzamelgedrag. 

Stankoverlast

Wanneer de muizenpopulatie zeer groot is, kan een indringende muffe geur ontstaan die lange tijd kan blijven hangen. Op verschillende plekken in huis kan een herkenbare stankoverlast ontstaan wat duidt op de aanwezigheid van muizen in huis.

spitsmuizen stankoverlast herkennen

 

Deze geur moet echter niet verward worden met de zeer penetrante geur die spitsmuizen kunnen veroorzaken. Spitsmuizen laten zich niet vaak in huis zien, maar nestelen graag in spouwmuren of dakbeschot.

 

Spitsmuizen hebben een typische muskusgeur die voor velen niet goed te definiëren is, maar voor een zeer onaangename stankoverlast kan zorgen.

In de tuin
veldmuizen herkennen in de tuin

Wanneer u in de tuin veel gaten ziet in de grond ter grootte van een walnoot en schade heeft aan planten en bollen, dan bestaat de kans dat u overlast ondervindt van veldmuizen

Schade

Ook aangevreten verpakkingen verraden de aanwezigheid van muizen. Men ziet veelal de knaagsporen in de verpakking zelf. Er wordt vaak maar een klein hoekje of gaatje opengeknaagd om bij het voedsel te kunnen komen.

muizen herkennen knaagschade

 

Wanneer produkten lange tijd niet gebruikt worden, komt men er pas laat achter met als resultaat dat sommige verpakkingen geheel leeggevreten aangetroffen worden.

 

Aantrekkelijke producten zoals granen, suiker en koekjes die verpakt zijn in zacht plastic worden snel gevonden en makkelijk opengeknaagd.

Bestrijden

Vanuit hygiënisch oogpunt is het bestrijden van muizen en ook de preventie en beheersing van muizen een prioriteit. Verder kunnen ook materialen zoals hout en kleding beschadigd worden.

 

Met hun scherpe tandjes knagen ze openingen in houtwerk totdat de opening groot genoeg is om zich langs voort te bewegen. Kleding wordt veelal stuk geknaagd omdat muizen er graag mee ravotten en tevens als nestmateriaal gebruiken.

Ontlasting

De aanwezigheid van een muizenplaag wordt meestal het eerst verraden door de keutels. Muizenkeutels van Huismuizen en Bosmuizen zijn ongeveer zo groot als hagelslagkorrels en kunnen overal in huis worden aangetroffen.

 

Meestal vindt men ze onder keukenapparatuur, voorraadkasten, onder de bankmuizen herkennen aan keutels of in de hoeken van de woning.

 

Wat helaas minder goed te zien is, dat is de urine die ze overal achter laten. Muizen laten graag kleine plasjes achter op hun looproute. Dit doen ze niet alleen omdat ze hun plasjes kwijt moeten, maar tevens ter herkenning. Andere muizen van de familie kunnen zodoende ook op het juiste spoor gebracht worden.

Vlekken

Omdat muizen in huis vaak dezelfde routes bewandelen, kunnen er na verloop van tijd donkere vlekken ontstaan op doorgangen die zeer klein zijn. Doordat het lichaam iedere keer langs deze oppervlakten strijkt blijft het vettige buiksmeer achter die op den duur op gaat vallen.

buiksmeer vlekken muizensporen herkennen

 

Het kan worden omschreven als zwarte vette vegen die soms verraden waar de muizen zich langs voortbewegen. Deze vlekken worden pas zichtbaar wanneer de muizen al langere tijd aanwezig zijn.

 

Vaak tref je deze vlekken aan onder de keukenplint of langs purschuim wat aangebracht is in openingen waar ze zich graag langs voortbewegen. Ook de urine die zich opstapelt gaat opvallen. Op witte oppervlakken ziet men al snel de gele plekken ontstaan.

 

Levenswijze

Muizen beschikken over een indrukwekkend aanpassingsvermogen waardoor ze inmiddels overal voorkomen waar mensen leven. De levenswijze wordt dan ook grotendeels beïnvloed door de omgevingsfactoren waarmee ze te maken hebben. 

Gedrag en ontwikkeling

Onder gunstige omstandigheden kunnen muizen het gehele jaar jongen krijgen tot wel tien worpen per jaar. Iedere worp bestaat uit 5-6 jongen. Van een enkele muis in huis is dan ook zelden sprake. Huismuizen zijn alleseters.

 

Het liefst eten ze graanprodukten, maar wanneer dit niet voorhanden is, kunnen ze ook teren op bijvoorbeeld zeep, stearine of zelfs kit. Een volwassen muis heeft circa 3 gram vast voedsel per dag nodig. Zolang het voedsel voor meer dan 15 procent uit water bestaat, hoeven huismuizen geen water te drinken.

 

Buitenshuis nestelen muizen meestal onder de grond. Ze graven een gang naar een holle ruimte waar ze hun jongen werpen. Boven de grond gaan ze op zoek naar voedsel. Muizen hebben veel natuurlijke vijanden zoals roofvogels, katten, uilen en marterachtigen, zoals de steenmarter.

 

Ook de winter eist veel slachtoffers, met name onder de jongen. Een strenge winter met de daarmee samenhangende voedseltekorten biedt een serieus tegenwicht tegen de potentiële hoeveelheid muizen die ze voort kunnen brengen. De gemiddelde leeftijd van muizen is dan ook laag. Ondanks het feit dat ze soms wel drie jaar kunnen worden, worden ze meestal niet ouder dan een jaar.

Als plaagdier

Onze gebouwen bieden veel bescherming tegen deze vijanden. Roofdieren vormen hier geen bedreiging en onze warme muren bieden voldoende bescherming tegen de kou. Alleen katten en de bewoners zelf zijn een bedreiging, maar hieraan ontkomen ze vrij makkelijk doordat ze zich kunnen verschuilen in de kleine ruimtes die met name in oudere huizen voldoende aanwezig zijn.

 

Alleen het voedsel vormt al gauw een probleem. Om voedsel te vinden knagen ze met hun scherpe tanden vaak toegangswegen naar onze voorraad of ze gaan buiten op zoek naar beschikbaar voedsel.

 

Er is een duidelijke hiërarchie binnen een muizenpopulatie. Net als bij vele andere diersoorten bakenen de mannetjes een territorium af. Indringers hiervan zullen als het moet op agressieve wijze op afstand gehouden worden. Ook de vrouwtjes worden fel verdedigd. Het dominante mannetje scheidt een duidelijke geurstof uit –ook wel feromoon genoemd- welke dient om de vrouwtjes te stimuleren met hen te paren. De vrouwtjes hebben een duidelijke voorkeur voor de overheersende mannetjes.

 

Lees verder