Veldmuizen ( microtus arvalis ) 

De naam 'Veldmuis' geniet een behoorlijke bekendheid onder de mensen. Wij hebben gemerkt dat wanneer men een enkele muis signaleert, dat er dan meestal gedacht wordt aan een Veldmuis. In veel gevallen blijkt dan toch dat het om Huismuizen gaat.

 

Stedelijk gebied ondervindt relatief weinig overlast door Veldmuizen. Landelijk gebied kan daarintegen veel schade ondervinden door toedoen van Veldmuizen. In tegenstelling tot Huismuizen en Bosmuizen zien Veldmuizen er wat molliger uit. Ze hebben een stompe kop en de staart is korter dan het lichaam. De kleuren zijn vrij overeenkomstig met de Bosmuis.

Habitat veldmuis in de tuin

De veldmuis houdt van een open habitat. Ze komen door heel Nederland voor in velden en in akkers. Dit in tegenstelling tot de bosmuis die juist graag in de dekking leeft. Ook houden ze niet van natte gebieden.

Dieet

De veldmuis is vooral een herbivoor die leeft van zaden, kruiden en vruchten. Dit plantaardig dieet wordt incidenteel aangevuld met spinnen en wormen. Veldmuizen houden geen winterslaap maar leggen net als een eekhoorn een wintervoorraad aan. Dit doen zij in ondergrondse opslagkamers. In de winter leeft de veldmuis van deze voorraad aangevuld met schors. Ook vogelvoer is in de winter een zeer gewaardeerde aanvulling op het karige dieet.

Gedrag

Veldmuizen zijn de hele dag actief met de nacht en schemering als piekuren. Deze activiteit wisselen zij af met rustpauzes. Typerend is dat veldmuizen deze activiteit op elkaar afstellen en gezamenlijk actief worden. Dit om predatie te voorkomen. Veldmuizen houden geen winterslaap maar leven van een voorraad.

Voortplanting

Veldmuizen staan bekend om hun reproductieve vermogen. De voortplantingstijd loopt van maart tot oktober, waarin een vrouwtje elke maand werpt. Per worp krijgt zij 3 tot 8 jongen die zelf ook na een maand al geslachtsrijp zijn. Op deze manier kunnen spitsmuizen in bepaalde jaren een ware plaag vormen.

Uitwerpselen

Keuteltjes van de veldmuis zijn 4-7 mm lang en vaak groen of bruin. Ook deze zijn door hun grootte vaak lastig te onderscheiden van de keutels van de huismuis.

Als plaagdier

De veldmuis leeft graag buiten in zijn holletje die aangesloten is op een netwerk van paadjes. Om deze reden leven zij niet vaak binnenshuis. Wel kunnen zij binnenkomen als daar veel voedsel voorhanden is, vooral in de schaarse winterperioden.

 

Lees verder