Latrinevlieg ( Leptocera spp )

Latrinevliegen zijn vochtminnende kleine vliegjes die men vaak opeens in grote aantallen tegen kan komen op de muren en de ramen. De larven van deze vliegen leven vaak in rottend dierlijk en plantaardig materiaal of in mesthopen, afvalwater en rioleringen. Ze worden daarom in de volksmond ook wel rioolvliegjes of vochtvliegjes genoemd.
Vaak is de oorzaak van zo’n plaag te wijten aan lekkages, kapotte afvoer of drek in de kruipruimte.

Hoe kom ik van het probleem af?

Ga als eerst op zoek naar de bron van het probleem, bijvoorbeeld lekkages. Inspecteer ook de kruipruimte. Indien er sprake is van een vochtprobleem, dan zal dit eerst weggenomen moeten worden. Een bestrijding is dan vaak niet meer nodig.

Lees verder