Klustervlieg ( Pollenia rudis F. )

In vele huizen en gebouwen verschijnen in de loop van de winter regelmatig grote groepen vliegen die veel op kamervliegen lijken. Toch hebben ze een geheel andere levenswijze. Op bepaalde plaatsen kunnen ze zelfs een plaag worden. Er zijn er soms duizenden die half versuft rond de lamp zoemen, in de koffiekopjes vallen, etc. Het betreft hier Klustervliegen.
Ze zijn te herkennen aan de massa kleine gouden haartjes op het voorste deel van hun lichaam. Zoals gezegd is hun levenswijze geheel verschillend dan dat van de kamer, of vleesvlieg. Ze komen niet op etenswaren af en leggen hun eitjes veelal in de grond. De uitgekomen larven boren zich in regenwormen naar binnen, waarin ze als parasieten leven. In de zomer ziet men deze vliegen niet in huis omdat ze dan buitenshuis leven op zoek naar bloemen voor de nectar. In het najaar echter zoeken ze een plek om te overwinteren en vaak kan men zien dat ze zich dan in massa’s op door de zon beschenen muren verzamelen. Daarna proberen ze naar binnen te komen waar ze op geschikte plekjes in groepen opeengehoopt kunnen rusten. Dit gebeurt vaak op zolders in holle ruimtes. Ze hebben de neiging om ieder jaar weer hetzelfde huis op te zoeken. Ook hooggelegen gebouwen worden vaak uitgekozen.
Zolang het plekje dat ze hebben uitgekozen de gehele winter koel blijft, blijven ze tot het voorjaar onbeweeglijk zitten. In het voorjaar worden ze door de warmte gewekt en zoeken ze het licht weer op. Wordt de kamer echter in de loop van de winter verwarmd, dan worden ze weer actief en beginnen weer rond te kruipen. Zoiets kan bijvoorbeeld gebeuren als men een wintervakantie ergens anders verblijft.

Hoe kom ik van het probleem af?

Probeer zoveel mogelijk openingen, naden en kieren te blokkeren om te voorkomen dat klustervliegen naar binnen kunnen dringen.

Wij voeren geen bestrijding uit van klustervliegen

 

Lees verder