Kamervlieg ( Musca domestica L. )

Verreweg de meest algemene vlieg binnenshuis is de kamervlieg, die in alle kamers kan worden aangetroffen, maar het meest in de buurt van etenswaren. Veel duidt erop dat de kamervlieg zich in Afrika heeft ontwikkeld, maar inmiddels heeft hij de mens over de gehele wereld gevolgd. In Noord-Europa hebben de kamervliegen pas vaste voet kunnen krijgen toen er huisdieren werden gehouden, die ’s winters werden opgestald. Dit gebeurde niet voor het begin van de ijzertijd. De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich in mest, maar ook in keukenafval en dergelijke. Een wijfjesvlieg kan een paar honderd eitjes leggen onder gunstige omstandigheden, d.w.z ongeveer bij een temperatuur van 30 graden. Voor de gehele ontwikkeling van ei tot volwassen vlieg is slechts zeven dagen nodig. Kamervliegen zoeken graag uitwerpselen, aas en allerlei afval op en kunnen als gevolg hiervan dragers van bacterieen en virussen zijn. Als mogelijke overbrengers van ziekten zijn ze dus vanuit hygienisch oogpunt gezien ongewenst, maar aan de andere kant is er in normale omstandigheden geen enkele reden tot paniek als er eens een paar kamervliegen rond je maaltijd dwarrelen. Onder andere omstandigheden kunnen ze echter bijzonder hinderlijk worden. Zwermen vliegen rond mensen, dieren en etenswaren irriteren de meeste mensen en geven ze een onbehaaglijk gevoel. Soms kan men op kamervliegen verschillende soorten ongedierte aantreffen die zich aan het lichaam of aan de poten hebben vastgehecht. Hierbij zijn bijvoorbeeld verschillende mijtensoorten die zich op deze manier door de mobiele vliegen van de ene naar de andere plaats laten vervoeren. In alle gevallen gaat het om soorten die in of bij de mesthoop hebben geleefd waar de vliegen zijn uitgekomen en ze verlaten de plek pas als ze op een andere plek komen waar ze zich thuis voelen.

Hoe kom ik van het probleem af?

Kamervliegen kunnen alleen binnenshuis geweerd worden met behulp van horren. Met name in de buurt van boerderijen dient hier op gelet te worden.

 
 
 

Lees verder