Fruitvlieg ( Drosophila Melanogaster )

Als men een stukje banaan of een schijfje tomaat op de keukentafel laat liggen, komen hier vaak snel enkele kleine goudbruine vliegjes op af, die op een zeer rustige manier rondvliegen. In huishoudingen komen ze ook vaak op flessen met restjes melk , bier, frisdrank of wijn af en zelfs op ketchup, jam of azijn. Fruitvliegjes leggen hun eitjes direct in deze stoffen. Soms dezelfde dag nog komen de maden al uit en boren zich direct in het voedsel. Na vier tot vijf dagen zijn ze volwassen en verpoppen ze zich. De vliegjes die uit deze poppen komen kunnen binnen 24 uur alweer nieuwe eitjes leggen. Onder gunstige omstandigheden volgen de generaties zich binnen 10 dagen op. Mede hierdoor zijn ze ook bijzonder geschikt als proefdieren. Ze hebben het zelfs mogelijk gemaakt dat er in de biologie, en speciaal op het gebied van de erfelijkheidsleer, zeer fundamentele ontdekkingen zijn gedaan.
In het dagelijks leven kunnen wij ons hoogstens wat ergeren aan deze vliegjes, maar in fabrieken waar produkten als jam, vruchten of groenten worden gemaakt kunnen ze voor behoorlijke economische schade zorgen. Als voorzorgsmaatregel dient men alle produkten die de vliegen aantrekken dusdanig te bewaren, dat ze niet de kans krijgen er hun eitjes in te leggen.

Hoe kom ik van het probleem af?

De enige manier om van fruitvliegen in huis af te komen is het verwijderen van de bron. Huisvuil en fust afvoeren. Houd er rekening mee dat ze soms binnenkomen via ventilatieopeningen die in verbinding staan met de buren.

Lees verder