Pissebed ( Oniscoidea )

De grijze ovale pissebedden die wel een beetje aan een klein gordeldier doen denken, horen tot de goed bekende dieren. Hierop wijst alleen al het feit dat er zoveel lokale benamingen voor bestaan. De pissebedden zijn de enige van de kreeftachtigen die zich geheel aan het leven op het land hebben aangepast. Andere welbekende kreeftachtigen zijn kreeften, krabben en garnalen. De verwantschap van de pissebedden met de kreeftachtigen blijkt uit het feit dat de wijfjes de eitjes in een speciale broedbuidel aan de buikzijde meedragen en dat ze door kieuwen ademen. Deze bestaan bij hen uit een aanhangsel met een dunne huid aan de poten. De pissebedden moeten zich daarom daar ophouden waar het vochtig is omdat de kieuwen om te kunnen functioneren, met een dun laagje water bedekt moeten zijn. Indien ze in een droge kamer verdwalen, drogen ze eenvoudig in de loop van een paar uur geheel uit. Deze dieren leven vooral van verteerde delen van planten, maar ze kunnen ook aan dode dieren knagen. De pissebedden die men in schuren, liftschachten en in kelders ontmoet horen gewoonlijk tot de gewone pissebed of de kelderpissebed. Als er binnenshuis veel pissebedden leven, is dit een aanwijzing dat het er vochtig is. Soms kunnen ze echter ook in grote aantallen in kamers of kelders verdwalen vanuit een broedplaats in de nabijheid, zoals een hoop oud stro, vergane bladeren, tuinafval of eenvoudigweg onder een bloembak. Af en toe kunnen ze schade aanrichten doordat ze aan vruchten of groenten knagen die op een vochtige plaats buiten of in de kelder liggen.

Hoe kom ik van het probleem af?

Pissebedden kunnen enkel overleven wanneer ze vocht tot hun beschikking hebben.
Door ze dit te ontnemen zal de overlast al gauw verdwijnen. Hierdoor is een bestrijding met insecticiden niet nodig.

 

Lees verder