Gewone Steekmug ( Culex pipiens L. )

Wij kennen ze allemaal. De stoorzender die alsof ze het erom doen ook daadwerkelijk gaan storen wanneer je het voor je gevoel het minst kan gebruiken. Is het de steek niet die voor overlast zorgt, dan is het wel het gezoem die ons gek maakt ’s nachts of tijdens de avondschemering.
Wij hebben met name te maken met de steekmug. Steekmuggen leven, afgezien van de soorten die in het najaar naar binnen komen om te overwinteren, voornamelijk buitenshuis.
Slaapt men echter in de zomers met open ramen, dan wordt men vaak door hen lastig gevallen.
Wijfjes dienen tenminste één bloedmaaltijd genomen te hebben alvorens ze eitjes kunnen leggen. Nadat ze hebben gepaard beginnen ze naar een dier of mens te zoeken. Dit gebeurt meestal in de avonduren of de vroege ochtend met name wanneer de lucht vochtig is en het windstil is. Verder brengen ze de dag in lage vegetaties rustig door. Indien wijfjes de gelegenheid hebben gehad om bloed te zuigen, ontwikkelen de eitjes zich meteen en zoeken de wijfjes een geschikte plaats om ze te leggen. Dit gebeurt op vochtige lage plekken of op het wateroppervlak. Alle steekmuggen brengen hun larve – en popstadium in het water door.
Sommige soorten leggen hun eitjes bij voorkeur in plassen en greppels in bossen die alleen in het voorjaar water bevatten en in de zomer uitdrogen. Er is slechts één generatie per jaar, die in mei vliegt ten tijde dat de beuken uitlopen. Weer andere soorten kunnen massaal leven in periodiek overstroomde graslanden zoals uiterwaarden en duinvlakten. In regenrijke zomers verschijnen er meerdere generaties per jaar.

Hoe kom ik van het probleem af?

Wanneer de muggen van buiten komen is de enige oplossing ervoor zorgen dat ze middels horren niet naar binnen kunnen. Het kan ook zijn dat ze vanuit de kruipruimte komen omdat er langdurig stilstaand water ligt. Als de oorzaak van het langdurig stilstaande water niet opgelost kan worden, kan men ook een laagje paraffine aanbrengen op de waterlaag zodat er geen zuurstof voorhanden is voor de muggenlarven.

Lees verder