Kleerluis ( Pediculus humanis corporis Deg. )

Kleerluizen worden uitsluitend op het lichaam en in kleren aangetroffen. Hun eitjes leggen ze in zomen en dergelijke beschutte plekjes. Ze zijn wat meer gehard dan hoofdluizen en kunnen bij 23 graden meer dan 4 dagen zonder bloed in leven blijven. De beste levensvoorwaarden voor kleerluizen vindt men binnen groepen mensen die gedwongen worden onder primitieve omstandigheden dicht opeen te leven. Ze kunnen zich niet handhaven bij mensen die een redelijke hygiene nastreven en hun kleren verwisselen en wassen. Kleerluizen kunnen gevaarlijke ziekten zoals vlektyphus overbrengen, wat bij catastrofale toestanden zeer gevaarlijke consequenties kan hebben. Anne Frank is een bekend voorbeeld waarbij dit waarschijnlijk de doodsoorzaak geweest is in het concentratiekamp waar ze haar laatste dagen verbleef. In vredestijd is voor de Nederlandse bevolking, omdat deze ziekte hier niet voorkomt, alleen het onbehagen en de jeuk die met luizenbeten gepaard gaan van betekenis.

Hoe kom ik van het probleem af?

Kleerluis is te bestrijden door kleding te wassen bij een temperatuur van 60 graden of hoger. Kleding kan ook gestoomd of verhit worden in lucht van minimaal 70 graden. Daarnaast is een dagelijkse verschoning van kleding en beddengoed belangrijk alsook een goede hygiene en verzorging van het lichaam.

Lees verder