Cacaomot ( Ephestia elutella Hubner )

Cacaomotten zijn nauw aan Meelmotten verwant, maar hun smaak gaat meer in de richting van noten, amandelen, cacaobonen en gedroogde vruchten. Ze vormen daardoor een groot probleem in de chocolade-industrie. De motten komen vrijwel altijd met de ruwe grondstoffen een fabriek binnen. Verder kunnen restanten onder planken en op schappen, oude emballage en oude partijen ruwe grondstoffen broedplaatsen vormen die de infectie aan de gang houden. Als er eenmaal motten in een fabriek aanwezig zijn, dan blijft het risico bestaan dat er eitjes in de afgewerkte producten worden gelegd, zodat men problemen krijgt met ‘wormpjes’ in de chocolade.
De larven zijn niet in staat om hermetisch gesloten verpakkingen binnen te dringen, maar als er ook maar het kleinste spleetje aanwezig is, bijvoorbeeld bij vouwen, dan zullen de wijfjesmotten er hun eitjes leggen en zullen de pas uitgekomen larven aangelokt door de geur naar binnen dringen. Indien men een rondfladderende Cacaomot in zijn eigen huishouding ontdekt of een op een muur rondkruipende larve, dan zijn die in verreweg de meeste gevallen afkomstig uit een pak rozijnen, noten of amandelen die men te lang heeft laten staan.

Hoe kom ik van het probleem af?

Aangetaste produkten snel verwerken of weggooien is de beste bestrijding. De plaats of opslagruimte waar deze produkten gestaan hebben goed reinigen.
Let ook op droogbloemenstukjes. Vaak zijn hierin noten verwerkt die aantrekkelijk zijn voor motten. Ook kan het zijn dat door het aanslepen van noten door bijvoorbeeld muizen een aantasting door motten ontstaat.

Voor 100% zekerheid kan onze bestrijdingsdeskundige nadat de bron is verwijderd een naden – en kierenbehandeling uitvoeren. Hiervoor kunt u ons bellen op het servicenummer 0900-2556677 of u stuurt een email met uw postcode en telefoonnummer naar info@meldpuntongedierte.nl
De bestrijdingsdeskundige neemt dan contact met u op om het plan van aanpak en de kosten te bespreken.

Lees verder